Rektorer får politisk makt och förskola blir obligatoriskt – här är 2018 års nya lagar

JURIDIK. Vid årsskiftet börjar flertalet nya lagar att gälla. Några av dem är till för att försvåra oppositionellt politiskt och journalistiskt arbete.

Efter midnatt den 31 december så träder som brukligt flertalet nya lagar i kraft i Sverige. SVT har listat de viktigaste förändringarna och några av dem innebär att makten stärker sin position på oppositionens bekostnad.

Bland annat så införs obligatorisk förskola, vilket alltså innebär att barn tvingas ta emot undervisning enligt läroplanen från och med sitt sjätte år. I läroplanens inledning står bland annat att:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

Läroplanen tar också avstamp utifrån att ”ingen” ska diskrimineras, men nämner inte ”politisk uppfattning” som grund för att slippa diskriminering. Samtidigt står att främlingsfientlighet ska ”bekämpas”, vilket har lett till att elever med invandringskritiska åsikter har fått möta fientlighet och sämre betyg av lärare:

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Läroplanens värdegrundsundervisning ska alltså även ske i förskoleklasser, trots att förskolelärare uttryckt att det är svårt att genomföra ”demokratiuppdraget” mot så pass unga barn.

Ett ”ökat sekretesskydd för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton som finns på arbetsplatsens intranät” är förmodligen tänkt att försvåra oppositionell medias möjligheter att granska den offentliga sektorns förehavanden. Samtidigt vill man kraftigt begränsa oppositionella partiers möjlighet att nå ut till skolungdomar genom en ny lag som ger rektorer rätten att välja vilka partier som bjuds in till skolan.

Tidigare har lagen inte medgivit att skolan nekar något specifikt parti, vilket har lett till att många skolor valt att bannlysa samtliga partier – hellre än att låta eleverna ta del av ett oppositionellt budskap. Då grundlagen kräver ”objektivitet” av skolan kunde regeringen inte ge lagligt utrymme för rektorer att hindra partier från att besöka skolan bara utifrån att de skulle vara ”odemokratiska”. Eftersom rektorns beslut alltså måste ske på ”objektiv grund” har man istället löst problemet genom att föreslå att rektorer endast bjuder in partier med lokal eller nationell parlamentarisk representation.

Lagen, som tagits fram av den judiske juristen Johan Hirschfeldt, har mer eller mindre helt öppet stiftats med tanke på att Nordiska motståndsrörelsen kommer att ställa upp i både kommunala val och riksdagsvalet under nästa år. Sydsvenskan med flera tidningar beskriver exempelvis hur lagen har en ”gränsdragningsproblematik”, där skolor kan tvingas ”stänga ute till exempel Feministiskt initiativ för att inte behöva bjuda in Nordiska motståndsrörelsen”.

— Den som är bäst på att bestämma hur politisk information ska få förekomma i skolan, om partier ska bjudas in, är rektorn, kommenterade gymnasieminister Anna Ekström (S) propositionen, i samband med att den lades fram inför riksdagen tidigare i höst.

Trots att regeringen har försökt att kringgå kravet på objektivitet så har lagförslaget kritiserats av Justitieombudsmannen (JO), som avrått regeringen från att driva igenom lagändringen. JO menar att ett ”extremt parti” fortfarande skulle kunna JO-anmäla en skola som stänger dem ute och att skolan då eventuellt skulle tvingas att släppa in partiet.

Hur lagstiftarna kommer att hantera nästa valrörelse ifall Nordiska motståndsrörelsen vinner mandat i lagstiftande församlingar återstår att se.

Läs hela listan på de viktigaste lagändringarna på svt.se.

Källor:
Nya lagarna som börjar gälla 2018
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Demokratiuppdraget svårt att genomföra i förskolan
Regeringen: Rektorn ska bestämma om partier får bjudas in
Skolan vill stänga ute extrema partier – oklart rättsläge

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

8
Lämna en kommentar

Please Login to comment
6 Comment threads
2 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
PerHolgerTorkelssonChristian HamiltonKarl Recent comment authors
  Subscribe  
Senaste Äldst Mest röstad
Meddela om
Rokviken
Medlem

Om främlingars fientlighet skall bekämpas borde det väl också gälla den mot vita barn?

имя
Medlem

Otur för rektorn och Hirschfeldt att området strax utanför skolgrinden är allmän plats. Troligen kommer ungdomarna bli desto mer nyfikna på varför partiet som står där inte ges tillträde till skolans lokaler.

Karl-Путин A
Medlem

Särskilt om farbror Shomrim som vanligt dyker upp med pepparsprej och batonger.

Karl-Путин A
Medlem

Det är typiskt att i vanlig ordning lägga ansvaret på de lokala rektorerna. På det sättet har (((man))) lyckats eliminera julfirande och skolavslutningar i kyrkan, eftersom inga rektorer vill utsätta sig för (((drevet))) i (((svensk media))).

Christian Hamilton
Medlem

Precis, man får ner det på ett plan så man kan kalla det folkligt tyckande. Detta görs överallt i samhället, facket, skolor, myndigheter på lokalnivå, då slipper ”höjdarna” att ta på sig folkets vrede.

Genom att föra beslutandet av kritik mot oppositionella ner till fega människor i botten på hierarkin sprids dessas uttalanden och tyckanden snabbast bland så kallat ”vanligt folk”. Djävulskt listigt som vanligt från de som styr bakom gardinerna, de som folket inte tror finns.

J.N.
Medlem

Mycket bra att Nordfront åter igen lyfter fram vilken folkstam det är, som så ofta har sina smetiga fingrar med i våra livs viktigaste beslut.

Holger
Medlem

Jag noterade att de inte nämnde något om undervisning och skolan som en institution för vetenskap och förkovring. Man får väl uppskatta att de är ärliga i sina intentioner.

Bojkotta skolan. Undervisa era barn hemma. Jag förstår att det är olagligt, men det finns många kreativa skäl att man undervisar dem i hemmet.

#BojkottaSvenskaSkolan

Per
Medlem

En av grundprinciperna för begreppet demokrati, som tidigare framhållits, är att lag inte skall kunna utövas godtycklig, samt att lagen till största möjliga innehåll är allmän och inte riktar in sig mot vissa idivider eller intressen.

Med andra ord, att tala om dagens Sverige som demokrati är hyckleri.