Regeringen: Varna utländska kvinnor för svenska män

Sveriges politiker ska se över hur man på bästa sätt ska kunna varna utländska kvinnor för svenska män. Men varför är regeringen inte konsekvent? Paulina Forslund kommenterar.

Nu vill delar av regeringen, med kristdemokraterna i spetsen, att kvinnor som blir ihop med svenska män, på något sätt ska få information om männen tidigare dömts för brott. Migrationsverket har nämligen under lång tid noterat att många av de svenska män som åker till sydliga breddgrader för att hämta hem ”fruar” inte alltid har goda avsikter. En annan sak som man reagerat på är hur illa barnen i sådana förhållanden behandlas av männen. Därför ska regeringen nu besluta på vilket sätt man ska kunna värna de utländska kvinnorna och deras barn.

Jag är inte på något vis för att svenska män hämtar hem import-fruar. Personligen anser jag det vara vidrigt ur alla synvinklar och det förvånar mig föga att dessa kvinnor far illa. Vad som däremot är ytterst anmärkningsvärt är att staten vill gå in och vägleda dessa kvinnor. För då det kommer till att utmåla de svenska männen i dålig dager verkar det inte sparas på krutet.

Om man gör det till en statlig angelägenhet att varna utländska kvinnor för rötägg, skulle man väl kunna tänka sig något liknande för nordiska kvinnor? Får man föra statistik över våldsbrott som begås i förhållanden mellan svenska män och utländska kvinnor, borde man då inte rent hypotetiskt få föra statistik över hur många nordiska kvinnor som far illa i förhållanden med utländska män? Det skulle med all säkerhet bli en spännande läsning för det svenska folket att få ta del av.

En nationell varning hade då varit på sin plats från regeringens sida, som med fördel hade kunnat lyda så här:

”Vi kan konstatera att nordiska kvinnor ofta hamnar i destruktiva miljöer om de ger sig ihop med utländska män. Därför har vi beslutat att alla kvinnor av nordisk bakgrund ska bli varnade för att inleda förhållanden med sådana män. Vi ska även låta kvinnorna få veta om männen tidigare dömts för våldsbrott, kvinnofridskränkning eller sexuella övergrepp.”

Jag vet, precis som de allra flesta andra, att detta, under det nu rådande systemets makt, aldrig skulle kunna ske i verkligheten. Det som upprörde mig allra mest då jag läste om förslaget är det faktum att det görs så stor skillnad på oss nordiska kvinnor och de utländska kvinnorna. För varför är de värda en varning och inte vi? Varför är deras välbefinnande viktigare än vårt?

En annan sak man bör fråga sig är varför man kan generalisera över svenska män men inte över utländska? Ser man ett klart samband mellan blandäktenskap och våld, bör man då inte från regeringens håll anse att det är lika allvarligt när det än sker?

Det absolut bästa hade såklart varit om svenska män slutade att hämta hem dessa kvinnor och att de nordiska kvinnorna under alla omständigheter undvek att ge sig ihop med främlingar!

Flattr this!

  • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.


  • Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *