Ras – den avgörande frågan

Nationellt Motstånd Förlag har i dagarna släppt en ny skrift, Ras – den avgörande frågan, av den nu bortgångne Jürgen Rieger. Här följer en kortfattad introduktion av David Eljas, om en skrift som alla med intresse av frågan bör läsa.

Originalet till den på svenska nu utgivna skriften, Rasse – Ein Problem auch für uns, gavs ut 1969 i Tyskland. Den var då ett inlägg i debatten kring invandringen av icke-européer till Tyskland, som började ta fart. Jämförelser med England och framförallt USA gjordes, där konsekvenserna av sådan förd politik gått längre och framhölls som varnande exempel.


Rieger på Sveneby säteri. (Foto: Nationellt Motstånd)

Skriften börjar från grunden, och svarar på frågan om vad en ras är för något. Därefter avhandlas frågor som rasernas ursprung och historia, deras olikheter på olika plan (fysiska, intelligensmässiga osv.) och varför dessa olikheter finns och har uppstått.
Därefter tas ämnet rasblandning upp ingående och förklaras. Vad ger rasblandning för konsekvenser? Finns det något positivt med rasblandning? Varför sker rasblandning överhuvudtaget? Vad sker när flera raser konkurrerar om och bebor samma territorium?
Skriften tar även upp frågor kring rasfördomar, brottlighet, kultur och konkurrens mellan raserna. Den avslutas med ett kapitel om ras och kamp, där raskampens betydelse påvisas, hur den sker och vilka vanföreställningar som finns i frågan.

Skriften är väl underbyggd och innehåller en stor mängd källhänvisningar. Som källor har Rieger främst använt sig av vetenskapligt material från efterkrigstid, detta för att inte kunna beskyllas för att författa ”nazistpropaganda”, men även av gamla källor. Via hänvisningar till exempelvis Rigveda sätts skriften i sitt rätta historiska sammanhang. Dess innehåll är nämligen inte enbart ett dagsaktuellt ämne, det är evigt. Med rötter i historiska urkunder och med nutida vetenskap som största källa, har författaren skapat en komplett skrift, långt mer mångfacetterad än vad som skrivits i ämnet både före och efteråt. För där många äldre avhandlingar enbart fokuserat på fysiska skillnader mellan raserna, och flertalet mer moderna mest koncentrerat sig på intelligensskillnader, har Rieger förutom detta även försökt behandlat ämnet ur ett bredare och mer omfattande perspektiv. Med detta har han lyckats väl, han har lyckats med bedriften att göra en helhetsanalys av rasfrågan, och detta på relativt få sidor.

Skriften är pedagogiskt skriven och lättförståelig trots sitt vetenskapliga innehåll. Med dess bredd i olika frågor är den en ovärderlig tillgång för den nationelle aktivisten som vill kunna debattera i ämnet utifrån olika infallsvinklar. Den är uppbyggd kring grunden i rasfrågan, naturlagarna och raskampen, och sätter dessa samman i en helhetsbild med både det moderna samhället, historien och framtiden.

Det är lästvång på skriften för den som vill skaffa sig de grundläggande kunskaperna i frågan och få en heltäckande översiktsbild av dess olika förgreningar. Ett gott råd, köp skriften. Den är en kunskapskälla att ösa ur och obligatorisk läsning för de som har ett intresse av frågan.

Beställ skriften på Kampboden.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments