(((Porr))) – det osynliga missbruket

INSÄNDARE. Anders Karlsson skriver i denna insändare om den judiska porrindustrin, de skadliga effekterna av porrsurfande och hur man tar sig ur ett porrberoende.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

År 1969 skickades världens första meddelande över datornätverket Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), som senare skulle utvecklas till det vi idag känner som Internet. Samma år släpptes också ”Blue Movie” av Andy Warhol, vilket räknas till den första filmen med pornografiskt innehåll som lanserades för en bredare publik i USA. Under de 48 år som har passerat sedan dess har våra samhällen och liv förändrats drastiskt, mycket tack vare just internets intåg.

Få kan idag föreställa sig ett liv utan internet och för många unga är utbudet som internet erbjuder något fullständigt självklart och ovärderligt. För oss nationella är internet än så länge en oöverträffad plattform för informationsspridning och genom våra webbplatser når vi hela världen med vårt budskap. Tack vare internet kan vi nå igenom åsiktscensuren och förmedla vårt budskap.

Dock är långt ifrån allt på internet av godo och något av det mest skadliga är också bland det mest vanliga; nämligen porr. Andelen webbsidor innehållandes pornografiskt material uppskattas idag utgöra 12 procent av alla webbsidor, runt 25 procent av alla sökningar på sökmotorer är relaterade till porr och 35 procent av alla nedladdningar från internet är av pornografisk karaktär.

Porrindustrin är idag en av världens mest lukrativa branscher och omsätter årligen hundratals miljarder dollar. Porrindustrin växer lavinartat, dels genom ett konstant tillflöde av nya användare men också genom ökad konsumtion hos mer eller mindre regelbundna konsumenter. Ökningen är tydligast hos unga män. Av män i åldrarna 18 – 34 besöker 70 procent en webbsida med pornografiskt innehåll under en typisk månad. Det är emellertid inte endast män som konsumerar porr. Enligt färska undersökningar tittar även var tredje kvinna på porr minst en gång i veckan.

Konsumtion av porr leder över tid oundvikligen till en mental förändring hos individen som slutligen formas till ett verkligt beroende, vilket leder till verkliga problem som påverkar alla aspekter i individens liv. För de allra flesta är detta relativt okänt men mot bakgrund av den enorma mängden porrkonsumenter världen över är det inte helt orimligt att påstå att porrkonsumtionen utgör ett reellt problem, inte bara för vårt psykiska välmående utan i förlängningen för vår fortlevnad.

Judisk dominans i porrindustrin
Ända sedan slutet av 60-talet då porren på allvar gjordes tillgänglig för en bredare publik världen över har judar dominerat porrindustrin, främst som producenter men också som skådespelare. Majoriteten av all porr som pumpas ut produceras i San Fernando Valley i södra Kalifornien, som ofta kallas för Porn Valley. Härifrån styr judarna porrindustrin och äger varenda större studio. Den största av dessa är Vivid Entertainment, som räknas till en av världens största producenter av porr och omsätter varje år över 100 miljoner USD. Vivid Entertainment ägs av juden och mångmiljonären Steven Hirsch. Av andra inflytelserika judar i San Fernando Valley kan nämnas Paul Fishbein, Irv Slifkin och Barry Rosenblatt, som tillsammans grundade Adult Video News (AVN).

Enligt juden Nathan Abrams, professor i Amerikansk Historia vid Aberdeen University i Storbritannien, använder judar porr som ett vapen för att bryta ned icke-judars moral. Abrams menar att många av dessa judar drivs av ett hat mot kristna värderingar och att de utifrån detta hat använder porr i syfte att destabilisera och förstöra dess värden. Enligt en icke namngiven chef inom porrindustrin, citerad av E. Michael Jones i magasinet Culture Wars (maj 2003), kom ”de ledande manliga skådespelarna genom 1980-talet från sekulära judiska bakgrunder och kvinnorna uteslutande från katolska skolor”, vilket var ett resultat av judiska porrproducenters fantasier om att dominera den katolska shiksan (icke-judisk kvinna).

Abraham Foxman, ordförande för den judiska underrättelsetjänsten Anti Defamation League (ADL), har vid ett flertal tillfällen uttalat sig positivt om judars dominans inom porrindustrin och har bland annat sagt ”att de judar som involverat sig i porrindustrin har gjort så som individer i sin strävan att jaga den amerikanska drömmen”.

Porranvändandet och dess konsekvenser fyller, avsiktligt eller ej, en viktig funktion i kulturmarxismens strävan att söndra och härska. Porranvändande tar död på relationer, skapar alienation mellan könen och försvagar den mest grundläggande mänskliga funktionen; viljan att skaffa barn.

Sant för de flesta skadliga fenomen, som präglas av judisk dominans, är att dubbla måttstockar tillämpas för vad som lyfts fram i vita länder kontra vad som förs fram inom det judiska samhället och i Israel. Till exempel så klubbades i slutet av förra året en lag igenom i Israel vilken tvingar internetleverantörer att blockera all porr om inte användaren själv begär att få tillgång till det. Lagen syftar främst till att skydda minderåriga israeler från att exponeras för porr.

Inom det israeliska samhället såväl som inom judiska samfund utanför Israel debatteras moralfrågor likt dessa flitigt. Det finns många läger inom Israel men klart är ändå att det i landet finns en stark vilja att skydda dess befolkning mot sådant som anses skadligt. Detta sker ofta genom olika typer av förbud och sker ofta genom lokala initiativ. Som ett exempel kan nämnas att två israeliska städer förbjöd all utomhusreklam för spelfilmen Sex and the City, som bygger på serien med samma namn, på grund av dess tydliga anspelning på sex. Som en fotnot kan nämnas att Sex and the City är en produktion där såväl skapare som skådespelare nästintill helt och hållet utgörs av judar.

Hur uppstår porrberoende?
Genom funktionell magnetresonanstomografi (fMRT) har en grupp hjärnforskare lyckats fastställa att porrberoende personers hjärnor reagerar likadant när de utsätts för bilder av pornografisk karaktär som kokainberoende gör när de visas bilder på kokain. Anledningen till dessa likheter är att det i grunden rör sig om ett identiskt beroende. Den mänskliga hjärnan reagerar på exakt samma sätt, oavsett om det handlar om kokain, heroin, alkohol eller porr.

De flesta som är porrberoende vet inte om det och de förstår själva inte vilken negativ påverkan porren har på deras liv. För att förstå porrberoende måste man förstå hur beroendet kommit till så låt oss titta lite på hur förhållandevis enkelt ett porrberoende uppstår.

Då en människa exponeras för porr luras hjärnan att tro att det den ser är en potentiell partner varpå stora mängder av signalsubstansen dopamin utsöndras. Dopamin spelar en central roll i hjärnans belöningssystem och är nyckeln till vår överlevnad, då den ”belönar” oss när vi gör saker som är bra för individen och artens överlevnad. Dopaminet som utsöndras vid exponering av porr får dig att må bra och ger den motivation som behövs för att säkra artens överlevnad, i detta fall genom parning med vad hjärnan tror är en potentiell partner. Genom det i stort sett obegränsade utbudet av porr på nätet upprepas denna process vid varje ny visning av dessa ”potentiella partners” och får till följd att hjärnan fullständigt översvämmas med dopamin.

Då denna process upprepas genom mer eller mindre regelbundet porranvändande blir till slut din hjärna okänslig för den mängden dopamin som utsöndras. För att bibehålla en långsiktig känslighet för dopamin producerar din hjärna därför istället ett protein som kallas Delta-FosB. Denna produktion förnyas sedan vid varje tillfälle du tittar på porr och med tiden uppstår flera skikt av Delta-FosB inuti din hjärna.

Dessa lager av Delta-FosB medför sedan en tvångsmässig reaktion som säger till dig att du behöver dopamin, vilket du nu endast kan få i höga doser genom porr då hjärnan lärt sig att associera dopamin med porr. Ju mer du utsätter dig för porr desto mer Delta-FosB lagras i din hjärna, vilket gör att beroendet växer sig starkare. De kemikalier som skapas i hjärnan vid konsumtion av porr, Dopamin och Delta-FosB, är detsamma som bildas i hjärnan vid heroin- och kokainmissbruk.

Konsekvenser av porrberoende
Vilka konsekvenser ett porrberoende får varierar från person till person. En av de mer vanliga konsekvenserna är emellertid erektil dysfunktion, alltså oförmåga eller svårighet till verkliga sexuella relationer. Detta beror på att porren gjort hjärnan mindre känslig i förhållande till normala sexuella aktiviteter. Det mest naturliga i våra mänskliga liv kan alltså genom porrberoende förvandlas till något omständigt, svårt och ångestladdat. Porren har då blivit det nya normala och det som, till skillnad från verkliga sexuella relationer, känns rätt och riktigt.

Liksom alla typer av beroenden så påverkar porrberoende alla aspekter av en människas liv och hos individer som har ett porrberoende finns kännetecken. Några exempel på dessa kännetecken kan för män vara antisocialt beteende, koncentrationssvårigheter, ointresse för riktiga kvinnor, avsaknad av eller minskad viljestyrka eller självdisciplin, känslor av skuld/skam, rädsla och känsla av att allt annat är tråkigt.

En annan sak som förändras är synen på det motsatta könet. I porrens värld är ingenting verkligt, ingenting är äkta. Det som sker är ett skådespel, helt utan känslor och ofta med stora psykiska såväl som fysiska men för i synnerhet de kvinnor som medverkar i porr. Via denna påhittade verklighet förmedlas således den falska bilden av kvinnor och män som i så stor utsträckning påverkar våra förväntningar. Den bild som förmedlas via porren om kvinnor som utbytbara sexobjekt och män som muskulösa, virila sexmaskiner förflyttar porrens påhittade ”verklighet” ut i våra riktiga liv. Detta ligger sedan till grund för en rad samhällsproblem, psykisk ohälsa och på individnivå ett ytterst osunt synsätt på kvinnor och män.

För såväl män som kvinnor leder regelbunden porrkonsumtion till avtrubbning och för vissa individer även nedsatt empatisk förmåga. Hur en individ reagerar, vilka symptom som uppstår och på vilket sätt det kännetecknas är individuellt. Klart är ändock att skador uppstår i hjärnans belöningssystem, vilket leder till en förändring hos individen. Då det nya, förändrade beteendet blivit det nya normala förstår individen inte heller vad det är som är fel.

Skam och skuld
Många porrkonsumenter känner skam och skuld. Många mår dåligt av sin porrkonsumtion och önskar att de kunde låta bli. De kanske också lovar sig själv att sluta, raderar bilder och videos, spärrar webbsidor och vidtar andra åtgärder för att de aldrig igen ska behöva känna den skam de oftast gör när de utövar sitt missbruk. Denna typ av beteendemönster är emellertid inte på något sätt unikt för just porrberoende, utan återfinns i alla typer av beroenden. Den känsla av skam som uppstår vid ett misslyckande, efter ett återfall till drogen ifråga, är svår att bära och leder för många till ångest, depression och hopplöshet.

Just skam är det som gör porrberoende så komplext, okänt och kontroversiellt. Få vill erkänna att just deras porrkonsumtion utgör ett problem, inte ens för sig själva. Att erkänna sitt porrberoende, om än bara för sig själv, är förknippat med så mycket skam att det nästan ter sig lättare att uthärda problemen än att ta ett första steg mot tillfrisknande. För många är en beroende människa en svag människa och att erkänna för sig själv att man hamnat i ett beroende är oftast det svåraste. Detta är sant om alla beroenden.

Men att hamna i ett beroende är tyvärr väldigt vanligt och ekvationen är relativt enkel; utsätter du dig för något potentiellt beroendeframkallande tillräckligt många gånger blir du beroende. Så enkelt är det.

Porr spelar på en av våra starkaste drifter och då hjärnan inte kan avgöra om det som sker på skärmen är verkligt eller ej så frigörs stora mängder dopamin i syfte att ”belöna” det som hjärnan tror är en chans till fortplantning. När detta sedan upprepas med jämna mellanrum, månad efter månad, förändras hjärnans känslighet för dopamin. När detta har skett är du beroende och detta kommer påverka ditt liv och dina val, så enkelt är det.

Att återställa hjärnan efter porrberoende
Det går att bli kvitt ett porrberoende och att återställa hjärnan till det normala men det kräver först och främst motivation. Du måste vilja bli av med ditt beroende.

Du ska veta att din hjärna är van och anpassad till höga doser av dopamin så när du helt och hållet tar bort källan till dopaminutsöndringen kommer din hjärna reagera på samma sätt som om du skulle fråntagit kroppen något annat essentiellt, t.ex. vätska, föda eller sömn. Din hjärna är helt inställd på att få ett dopaminpåslag på regelbunden basis och när det uteblir använder hjärnan sin fulla arsenal av påtryckningsmedel för att få dig att så snart som möjligt tillfredsställa dess behov. Studier har visat att abstinenssymptomen många upplever i det här stadiet är minst lika allvarliga som abstinens från kokain. Att förstå detta är en avgörande faktor för att lyckas, att känna till vad som händer i hjärnan underlättar.

För att bli kvitt ditt beroende är första steget att avstå från din drog, i alla dess former. För att bli av med de lager Delta-FosB som ackumulerats i din hjärna måste du helt och hållet undvika alla associationer av porr. Med det menas att du inte kan ersätta avsaknaden av porr med substitut som har samma effekt. Att rena hjärnan från de lager av Delta-FosB som ackumulerats inuti din hjärnas belöningssystem tar minst 8 veckor. Är du yngre än 30 år kan denna process ta upp till 16 veckor.

För att fördjupa återhämtningen och ge hjärnan tid att tillfriskna rekommenderas att du under denna tid även helt avstår från alla former av sexuell tillfredsställelse. Denna avhållsamhet är dock ingen livsstil eller något du behöver bibehålla utan endast ett verktyg för att bli kvitt ditt beroende. Processen för att bli kvitt sitt beroende ser i mångt och mycket likadan ut för de allra flesta, men symptomen kan skilja sig från person till person. Detta är ett normalt exempel på hur återställningsprocessen kan se ut, vecka för vecka:

Vecka 1

För de flesta gör sig abstinensen påmind först efter två-tre dygn. Många upplever då uppgivenhet och irritation, trötthet och likgiltighet, huvudvärk och ångest. Sexuella fantasier är väldigt vanligt då porren fortfarande är väldigt färskt i minnet. Frestelsen kan upplevas väldigt stor. Försök fokusera på annat; styrketräna, ta en promenad, en kall dusch – vad som helst, för att inte återfalla i ditt destruktiva missbruk.

Månad >1

Den första veckan är för många den svåraste att ta sig förbi men abstinensen slutar emellertid inte där och mellan vecka 1 och 4 är risken för återfall stor. Det är generellt saker i vardagen som tenderar att trigga igång abstinensen. Det kan vara att vara att du är ensam hemma, uttråkad, stressad eller har ångest. För många har porr utgjort en form av tröst och något som tillfälligt får en att må bra. Precis som att en alkoholberoende söker stöd i flaskan vid motgångar utgör porr ett falskt stöd för den porrberoende. Vanliga symptom under den första månaden är trötthet, svårighet att fokusera, social tafatthet, ensamhet och låg sexlust.

Månad 1-2

För de allra flesta börjar abstinenssymptomen nu försvinna och detta beror på att de lager av Delta-FosB som du har byggt upp i hjärnan genom år av porrkonsumtion nu börjar lösas upp. Hjärnan börjar kunna hantera dopamin igen och associerar inte omedelbart dopamin med porr. Under denna period kommer du känna dig mer harmonisk och du kommer att inse saker rörande ditt beroende som du tidigare inte reflekterat över, till exempel hur det påverkat dig själv och din relation till andra, i synnerhet till din eventuella partner. Du kommer känna dig bekväm i ditt nya jag och inte känna att du har något behov av att titta på porr. Faran är dock inte över och än är du inte kvitt ditt beroende. Var därför på din vakt och gör ditt yttersta för att fortsätta enligt plan, kom ihåg att det räcker med ett återfall för att falla tillbaka på ruta ett.

Månad 2-4

Efter 8 veckor börjar de allra flesta att uppleva stora förbättringar som omfattar flera aspekter av livet; bättre och jämnare humör, ökad och en mer hälsosam sexlust och mer energi och fokus. Du kan nu uppleva en mer hälsosam inställning till relationer och kärlek. Befinner du dig i en relation kommer nu belöningen av att du tagit dig igenom ovanstående steg. Du kommer känna dig mer attraherad av din partner och relationen kommer, kanske för första gången, kännas verkligt meningsfull. Befinner du dig inte i en relation kommer du känna en helt annan attraktion till det motsatta könet än du tidigare känt under den period då du var under påverkan av porr.

Månad >4

Abstinensen har vid det här laget försvunnit och läkningsprocessen har återställt din hjärna till att fungera normalt. Din inställning till porr är med största sannolikhet negativ och du känner dig fri att fatta dina egna beslut i framtida relationer. Din attraktion för det motsatta könet är återställd till det normala och intima kontakter känns på nytt spännande och meningsfullt. Du kan förmodligen betrakta dig som återställd men bär i minne den process du genomgått och den förändring du genomgått som ett varnande exempel för att aldrig återfalla i det destruktiva missbruk som porr utgör.

Gör dig fri!
Du, likt många andra som läser detta, kanske känner igen dig i en del av det som beskrivs i den här artikeln. Du kanske själv har resonerat i liknande banor och du själv upplevt att porren utgör ett problem i ditt liv. Du kanske för första gången tänker tanken att detta kan vara förklaringen till problem du upplevt, i och utanför dina relationer.

Oavsett om du är kvinna eller man, ung eller gammal, så är du långt ifrån ensam. Du är en av tiotusentals, hundratusentals, miljoner (!) människor världen över som förgiftats av (((porrindustrins))) falska verklighet.

Du är inte ensam och du är inte svag, onormal eller dekadent. Du är en mänsklig varelse med mänskliga drifter som letts in på ett destruktivt spår genom porr, som numera är nästintill lika lättillgängligt som luften vi andas.

Porr är skapat för att lura våra sinnen. Skäms därför inte utan inse att du, precis som många andra, lurats in i vår tids mest destruktiva missbruk. Acceptera din situation och agera för att göra dig kvitt det (((gift))) som tagit över ditt sinne och lett dig bort från dina medfödda, naturligt sunda värderingar.

/Anders Karlsson

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

114 Kommentarer till "(((Porr))) – det osynliga missbruket"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Tunnis
Gäst
Nybörjare
Tunnis

Porr och onani skapar inga vita barn!

Mycket bra insändare om ett viktigt ämne.

Axel
Gäst
Nybörjare
Axel

Bara 70 procent av männen?

Grym artikel i övrigt.

Johan
Gäst
Nybörjare
Johan

Skulle tippa att det är betydligt mer än 70% men det är ett känsligt ämne så många svarar nog oärligt, vilket drar ner procenten.

Simon Holmqvist
Redaktör
Nybörjare

Informativ och välskriven artikel om ett känsligt men oerhört viktigt ämne.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Bra och nödvändig artikel som belyser ett verkligt problem som jag personligen kan relatera till. Tack!

fundersam
Gäst
Nybörjare
fundersam

Tips till er med tonårsbarn, håll internet begränsat till vardagsrummet och sätt in en gräns efter 22-23 så skyddar du ditt barn från mkt skit. Tack Nordfront får att ni står upp för sjysta värderingar!

Petter 601
Gäst
Nybörjare

Är själv 16 och det hade inte varit en bra idé för då hade jag inte kunnat läsa nordfront! Och utan internet jade jag inte blivit nationalsocialist.

Bra insändare!

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Bra gjort!

fundersam
Gäst
Nybörjare
fundersam

Fine, förstår dig. Men det går att reglera även en sån som du :) tex, så kan man ha regel att dörren skall stå vidöppen… Inte lika lätt då. Sen står jag kvar vid gränsen med avstängning vid 23.00. När ja var liten fanns inte internet, det är jag glad för!

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

En kodad text:)

Martin
Gäst
Nybörjare
Martin

Haha, det är bra grabben ?

ansch
Gäst
Nybörjare
ansch

Detta hindrade inte mig i den åldern kan jag säga! Det är mycket mer effektivt och viktigare att faktiskt prata med sina barn om t.ex. porr och varför det är så skadligt! Inte bara en gång för att ”ämnet är känsligt” utan tala om det ofta så att det fastnar och de inser allvaret!

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Håller fullständigt med. Jag har varnat mina barn för detta och de vet även vilka som står bakom denna industri. Det kan räcka för att bli avskräckt och aldrig titta på eländet.

Rebecca (Rivka)
Gäst
Nybörjare
Rebecca (Rivka)

En riktigt bra artikel! Porrmissbruk har blivit ett stort problem i vårt samhälle. Det hämmar våra män och kvinnor. Folk blir beroende av att ha porren som visuellt stöd för att överhuvudtaget kunna ha sex. Vissa struntar i sex och relationer eftersom att porren ”räcker”. Det är tragiskt. Vi kan bättre än så här. Vi ska sträva efter att bli så bra vi kan!

ELJ
Gäst
Nybörjare
ELJ

Skulle uppskatta att porren skalade bort runt 10 till 20 IQ-poäng hos mig under tiden jag var aktiv porrkonsument. Hade konstant brain fog, extremt svårt att fokusera och väldigt svårt att motivera mig till att göra något konstruktivt. Att interagera med tjejer på ett normalt sätt var uteslutet.

Alla symptom försvinner när man slutar med skiten, du blir dig själv igen skulle man kunna säga. Det finns en anledning till att (((porren))) är så tillgänglig som den är och dessutom ”gratis”.

Ung NS
Gäst
Nybörjare
Ung NS

Kände likadant, man blir helt apatisk och orkeslös

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Bra att du slutade med skiten.

Xclnt
Gäst
Nybörjare
Xclnt

”skalade bort runt 10 till 20 IQ-poäng (…)”

Försöker du säga att du för evigt och därmed oåterkalleligen gick miste om kognitiv prestationsförmåga? Resultatet av ett ”intelligenstest” kan fluktuera kraftigt (vi talar om en differens på upp till c:a 20-25 poäng) från ett provtillfälle till ett annat.

ELJ
Gäst
Nybörjare
ELJ

Det där var mer en uppskattning, inte direkt som att jag gjorde IQ-test pre/post porrstoppet bara för att undersöka liksom.

Och nej, det är inte en permanent nedsättning. Utan allt återgår till det normala i samband med att man fimpar skiten.

Boulder Dash
Gäst
Nybörjare

Ja detta med copyright och piratkopiering verkar ju inte vara viktigt när det kommer till porr.

? Stampgroda
Gäst
Nybörjare
? Stampgroda

Jag vill hävda att inte bara porr utan även allmän tillgång till denna enorma mängd av media såsom TV och internet har en hämmande effekt på vårt folk. Även dataspel och sociala media borde betraktas som problemfaktorer.

Tor
Gäst
Nybörjare
Tor

Det kan man si, men la oss ikke glemme at pornografi er det verste av det verste. Man kan like så godt starte å sette sprøyter med heroin.

Bra artikkel. Jeg mener personlig at dette er et ekstremt problem, som vil kreve meget radikale løsninger. Jeg vil ikke gå inn på hva disse løsningene kan være, utenfra å si at de som produserer, deltar i eller for øvrig bidrar til spredning av denne giften ikke bør slippe billig unna.

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Nej, de ska inte komma undan.

Svein
Gäst
Nybörjare
Svein

Porno er blokkert eller tilogmed kriminalisert i hele verden utenom hvite land.
I fucking wonder (((why)))…

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Du har så rätt.((( )))

Ung NS
Gäst
Nybörjare
Ung NS

Superviktigt ämne som jag skulle vilja påstå är en hörnsten som måste huggas ut för att väcka svensken från dess slumrande

Pontus
Gäst
Nybörjare
Pontus

Tycker det är bra att denna fråga tas upp. Alla är vi barn av vår tid men det finns alltid tid för att förändras och utvecklas. Låt inte denna destruktiva kraft vara en del av sitt liv. Hitta en partner och skaffa barn istället.

Robin Nordlund
Gäst
Nybörjare
Robin Nordlund

Kompletterande information finns på http://nofap.com/.

Ronald Stiffler
Gäst
Nybörjare
Ronald Stiffler

Mycket bra att ni tar upp detta.

Fjollwalld Larsson
Gäst
Nybörjare
Fjollwalld Larsson

Jag tror att dataspelande harliknande effekter och konsekvenser, värt att tänka på.

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Kan nog inte hålla med till fullo. Barnen behöver gränser och om de har ansvarsfulla föräldrar så blir det inga problem där heller.

Theodor Morell
Gäst
Nybörjare
Theodor Morell
MMORPG-missbruk är något extremt. Jag var fast i det en gång i tiden. Det går inte att jämföra med andra datorspel/tv-spelmissbruk. Jag gillade faktiskt Warcraft III som strategispel och har inte fått några dåliga synpunkter på det även om jag i princip aldrig spelar det. Det blev aldrig judaiserat. Så kom det förbannade World Of Warcraft, som blev en mer och mer judaiserat dessutom. MMORPG var också unikt på det sättet att det var den enda sorten av Dator/TV-spel som kunde driva mig till vredesutbrott så det inte sällan flög tangenter. Men tacka vet jag Glider som kunde farma en… Läs mer »
AFA-info
Gäst
Nybörjare
AFA-info

HÄR finns bilderna på de aktiva personerna inom AFA-Skåne:

comment image
comment image
comment image
comment image

Har du information om dessa personer? Kontakta då research@nordfront.se

Vi är även intresserade av ledande personer från AFA i Stockholm, Göteborg m.m.

Namn, bo- och arbetsplatser, bilder, vardagsrutiner och sysselsättningar är av stort intresse.

Mejla alla uppgifter till research@nordfront.se

Dr Ford
Gäst
Nybörjare
Dr Ford

Glöm inte att Nordfront är en tidning med utgivningsbevis vilket innebär att uppgiftslämnare till Nordfront är skyddade av grundlagen (meddelarsskydd). Detta innebär att polisen inte får utreda vem som gett information till Nordfront och Nordfront får heller inte avslöja en uppgiftslämnare utan dennes tillstånd.

Macedon
Gäst
Nybörjare
Macedon

Kolla de skadliga reklambilderna

https://www.apple.com/iphone-x/

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

En diffus animering av något som begår en sexuell handling. Ser inget vidare ut.

Initierad
Gäst
Nybörjare
Initierad
Svenska myndigheter var väldigt kvicka att söka forma om hjärnorna på folk efter det ”nya konceptet”. Det här användes tidigt för att ”behandla” oliktänkande av radikala psykologer och utgjorde ett sidoskott av knarkkulturen som då var fullt accepterad. Porrklubbarna gavs helt fria händer och krogshower och biografer hängde på. Men det fanns också en och annan som protesterade. Socialdemokratiska kvinnoförbundet fick till slut en protestlista vilket ledde till en viss reglering, annars hade vi vandrat spritt språngande nakna på gatorna idag. Ingen ifrågasatte något av sig själva och det krävdes enskilda initiativ. Efter detta skulle alla göras mångkulturella, protesterna fördröjde… Läs mer »
Sturesson
Gäst
Nybörjare
Sturesson

Mycket bra och välskriven artikel!

ansch
Gäst
Nybörjare
ansch
Bästa och viktigaste artikeln som publicerats på nordfront! Jag hade själv tänkt skriva en artikel om porrberoende för några månader sedan, men din artikel är 1000 gånger bättre än vad min någonsin kunnat bli! (((Porren))) är sannerligen en modern epidemi av aldrig tidigare skådat slag i människans historia. Den utnyttjar det mest basala behoven, sex och attraktion, för att passivisera, trycka ner och destabilisera normala mänskliga relationer. Ett genialiskt vapen som juden utnyttjar för att försvaga det ariska sinnet. Det är av yttersta vikt att folk vaknar upp och inser (((porrens))) skadliga inverkan på oss! Det finns säkert mer att… Läs mer »
kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Männen ”ser” på ett annat sätt än kvinnor. Där har vi skillnaden. Porren skadar män mer än kvinnor, tror jag.

gumman
Gäst
Nybörjare
gumman

Aktualiserar denna video på The Golden one. Visst det är säkert oftast killar som behöver denna reningsprocess, men vi kvinnor skulle behöva vara mer restriktiva med våra smarttelefoner som självklart påverkar oss på samma vis som annat missbruk.

https://youtube.com/watch?v=6ZbXaf5lD80

Anders Jonsson
Gäst
Nybörjare
Anders Jonsson

Är det någon som är förvånad över den JUDISKA dominansen i den djävulska porrindustrin?

Porr är värre än knark.

(((Porrindustrin))) och dess ägare/makthavare måste krossas.

Dom är värre än Satan själv.

Hell seger!

xlnt
Gäst
Nybörjare
Vi är alla sexuella varelser med sexuella behov och en regelbunden orgasm är alltså nödvändigt och hälsosamt, oavsett om man ingår i en sexuell relation eller ej. Celibat är inte hälsosamt eftersom det kan förvränga sexualiteten så att den kommer ut på ett perverst sätt (den måste manifestera sig på något vis i slutändan). Kolla bara på vad det lett till inom katolska kyrkan med alla dess pedofila präster. Med det sagt är däremot inte pornografi något som är nödvändigt och naturligt eftersom det skapar upphetsning på artificiell väg genom pixlar på en skärm. Eftersom det är en njutning att… Läs mer »
Nazigoreng
Gäst
Nybörjare
Nazigoreng

Antyder du att ett dekadent leverne, dvs att ”ligga runt” är naturligt och hälsosamt?

Det är förstås varken heller och att det uppmuntras via (((Hollywood))) och andra fientliga kulturella kanaler bör väl vara bevis nog.

Särskilt skadligt torde det vara för kvinnor, som rent biologiskt har allt att förlora på ett sådant riskfullt beteende – som många vita kvinnor trots detta har anammat i strid med sin natur, tack vare intensiv judisk propaganda.

En promiskuös livsstil inte bara hindrar familjebildande, det är inte möjligt i den skala som sker idag utan andra judiska och artificiella folkmordsuppfinningar. exempelvis p-piller och aborter.

xlnt
Gäst
Nybörjare

Antyder du att ett dekadent leverne, dvs att ”ligga runt” är naturligt och hälsosamt?

Nej. Min poäng var att porr är artificiellt och negativt men även ett celibat leverne.

carolus
Gäst
Nybörjare
carolus

Skulle nog vilja påstå att ytterst få betydande personer
i den västerländska historien har ägnat sina dagar åt att tokrunka. Det handlar snarare om att kunna kontrollera sina drifter än att vara slav under dom. Kan man det är man en stark och fri individ. Är man
helt styrd av sina drifter kan man inte samtidigt vara en civiliserad människa.

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Klamydia,gonorré, syfilis, HIV och slutligen AIDS. Vilka fler sjukdomar finns det? Engelska sjukan.

carolus
Gäst
Nybörjare
carolus

Nu är jag inte katolik men problemet med pedofila präster uppkom först i samband med att kyrkan (((liberaliserades))) på 50 och 60-talet. Då var det många homosexuella som infiltrerade kyrkan och blev präster.

(((porn)))
Gäst
Nybörjare

The Golden One om (((Sigmund Freud)))

https://www.youtube.com/watch?v=hTuDkrt2dfo

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Mycket bra artikel. Själv ser jag porrkonsumtionen som ett symptom på ett sjukt och onaturligt samhälle. Och det är själva sjukdomen man måste få bukt med. Det naturligt erotiska som utmärker indoeuropéer har juden dragit ned till snusk och perversioner. Främst har det offentliga rummet invaderats av detta och skapat ett översexualiserat samhälle. Tankarna går osökt till ”A Brave New World” av Aldous Huxley.

Handschar
Gäst
Nybörjare
Handschar

Svenska (((Doktorer))) säger att det inte finns bevis för det.

Fundersam
Gäst
Nybörjare
Fundersam

Jag tror de refererar till onani, som i sig inte bevisats vara destruktivt. Men verkligheten är nog att onani och porr går hand i hand i de flesta fall så doktorerna gör förenklingar…

carolus
Gäst
Nybörjare
carolus

Tror inte onani är nåt problem om det sker några få gånger i månaden,
men om man i princip gör det varje dag så är det problematiskt speciellt om man gör det samtidigt som man tittar på (((porr))).

Victor
Gäst
Nybörjare
Victor
Jag får väl lägga upp korten på borden och säga att jag är en av dom som är beroende pornografi. Särskillt jobbigt var det som tonåring då man ständigt hade lust men ingen flickvän. På grund av att man i mitt fall var så blyg och kunde knappt prata med det motsatta könet. Efter tonåren har jag inte lika stor lust längre men beroendet finns fortfarande kvar. Jag har börjat trappa ner nu lite mera smått med porren. En anledning till att jag själv har använt porr dom senaste åren dock inte en ursäkt är att det är mer eller… Läs mer »
Sofie
Gäst
Nybörjare
Sofie

Hoppas du hittar modet och viljan att sluta helt.

Det finns mängder av kvinnor där ute som inte bara accepterar dins åsikter utan hyllar dem!

StenHenning
Gäst
Nybörjare
StenHenning
Mycket bra och viktig insändare. De bästa med den här insändaren är att den går mer detaljerat över de symptom och positiva effekter som man får under tiden efter man har slutat. Det gör det lättare till att motivera sig till att sluta med porr än om man enbart får höra varför det är dåligt. Vidare har jag ett tips och det är att fokusera på en sak i taget. När man ska sluta med porr så ska det var högst prioriterat och ta mesta delen av ditt fokus de första 1-2 månaderna. De bekymmer som jag hade när jag… Läs mer »
Hottis
Gäst
Nybörjare
Hottis

Ett annat tips är att ta sig en titt på socialdemokratiska kvinnoförbundet eller partiledningen för Fi.

Kvänman
Gäst
Nybörjare
Kvänman

Humor!

Mikael Johansson
Gäst
Nybörjare

Högaktuellt ämne. Dock glömde du att skriva om spermier och testosteron som påverkas av onani.

Annars grym artikel!

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

Jag kunde ha suttit idag, fången i ett radhus i Ödeshög, med skyhöga lån och (((ockerräntor))) till banken, som skulle äga mig som ränteslav, med en fet och gapig och krävande choklad-ätande fru med papiljotter i håret, bångstyriga hundar som bajsar på mattan inomhus, gapiga ungar med kepsen bak- och fram, MEN INTERNETPORREN RÄDDADE MIG FRÅN DETTA ÖDE!!

LEVE INTERNETPORREN!!!

Nej, jag bara skojade nu och ville provocera lite. Det var en jätterolig tragikomisk sådan kommentar jag hittade tidigare på Flashback, men som jag inte hittar nu, men försöker återcitera efter bästa minne.

:D

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

TACK GODE GUD FÖR HÅRDPORREN, skulle det ju stå :D

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo
Nedanstående saxat ur artikeln är ju så dumt så man slår sig för pannan. Är det feminister eller möjligtvis frikyrkliga frigida torrbollar eller möjligtvis kalvinister som har gjort denna ”forskning”? Så vad dessa forskare indirekt säger, det är ju att man i så fall skulle få exakt samma symptom av att knulla sin fru (eller ha olika snygga one-nights-stands / KK, 1-4 gånger i veckan) några gånger i veckan? Just eftersom hjärnan/kroppen inte vet skillnaden (vilket ju också sägs i artikeln) mellan handtralla/fru/KK/onenightstand/porr, när det går (utlösning) för en, så borde ju i så fall symptomen / ev beroende /… Läs mer »
kunskap är det vassaste vapne
Gäst
Nybörjare
kunskap är det vassaste vapne

Helt fantastisk artikel! Extremt välskriven och baserad på gediget fakta arbete.

Det finns inget folk-grupp i Världs-historien som bättre förstår hur man manipulerar andra folkslag, än just FEJK-FOLK-SLAGET JUDAR.

kunskap är det vassaste vapne
Gäst
Nybörjare
kunskap är det vassaste vapne

På ett sidospår, positiv Bank värksamhet: Bank of Joy: thetruthseeker.co.uk/?p=157712

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo
”Vilka konsekvenser ett porrberoende får varierar från person till person. En av de mer vanliga konsekvenserna är emellertid erektil dysfunktion,” Vilket jävla skitsnack. Jag har onanerat till porr flera gånger i veckan sedan jag var 12 år (vi snodde alltid porrtidningar i matbutiker, som barn) gammal, och jag är 40 år nu, och onanerar en gång varje dag (eller har sex i princip varje dag om jag är i förhållande). Vad är källan till detta påstående? Var är forskardatan? Länk till forskarrapporten? Återigen: skulle man även få erektil dysfunktion av att knulla sin fru eller sexpartner ofta? ”…alltså oförmåga eller… Läs mer »
Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

På tal om militant anti-feminism, så har MMA- och UFC-legenden Tank Abbott för något år sedan gjort ett mycket underhållande utspel och utmaning:

https://www.youtube.com/watch?v=7JpIbQXJ99c

:D

Fundersam
Gäst
Nybörjare
Fundersam

Här har du en podcast med en forskare inom ämnet som föreläser för läkare om ämnet. Det är inget påhitt, porr skapar samma beroende framkallande dopaniner som kokain och andra beroendeframkallande droger. Det lurar hjärnan och gör dig passiv.

Listen to FDR 3811 Your Brain On Porn | Gary Wilson and Stefan Molyneux by Stefan Molyneux #np on #SoundCloud
https://soundcloud.com/stefan-molyneux/fdr-3811-your-brain-on-porn-gary-wilson-and-stefan-molyneux

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

Jag vill gärna ha en länk till en forskarrapport.

Nazigoreng
Gäst
Nybörjare
Nazigoreng

Fortsätt att runka till judeporr du Massimo så försöker vi nationalsocialister istället att leva efter sunda ideal.

Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind
Viktig och mycket välskriven artikel ! För att få ett sunt och välmående folk i ett fungerande Norden måste vi återerövra alla de territorier som gått förlorade till våra fiender. Naturlig kärlek och attraktion har ersatts av syntetisk porr och allehanda perversioner som jag helst inte vill nämna vid namn. Vår naturliga lekfullheten i romansen och den verkliga kärleken mellan Nordiska män och kvinnor är territorier som skall återtas. I sammanhanget bör man kanske nämna att Nationalsocialismen inte är hycklande puritansk, och den omfattar heller inte det regelverk som religionen av maktskäl har satt runt den naturliga kärleken mellan man… Läs mer »
Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo
Att titta på porr (utan att få utlösning) höjer istället ens testosteron (vilket får män att må bättre, prestera bättre, osv). Saxat ur Fria Tider: Nyttigt för hälsan titta på porr Vetenskap.Daglig konsumtion av porr kan vara bra för den fysiska hälsan, visar forskning. Enligt en ny undersökning klarar män som tittar på porr innan de styrketränar av att lyfta tyngre vikter än andra. Den som vill imponera på gymmet behöver inte längre förlita sig på anabola steroider. Lite porrsurfande före träning kan nämligen ge en motsvarande styrkeförhöjning, rapporterar den schweiziska kvalitetstidningen Blick. I en färsk vetenskaplig undersökning visade forskare… Läs mer »
(((porn)))
Gäst
Nybörjare

Ja men tänk på att det kan vara judisk (((forskning))) som vill få oss att titta på porr. Att titta på snygga tjejer är nog bättre, på bild eller IRL.

Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind

@Massimo
Har möjligtvis runkat så mycket att din hjärnsubstans runnit ut i toan ?

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

Jag har 125 i IQ (genomsnitt bland nordeuropéer är 100. Negrer har genomsnitt 68, och gränsen för att få gå med i MENSA är 130 poäng), så nej då, det behöver du inte vara orolig för ;)

Onani ska visst förebygga massa sjukdomar, höja immunförsvaret och massa annat bra:

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2518802/Masturbation-good-health-prevents-cystitis-diabetes-cancer.html

Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind

@Massimo

Ok :-)
Så du har papper på att du är riktig i huvudet…….

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

Men du Nordanvind, tänk om du har rätt: tänk om jag egentligen skulle haft 145 i IQ om jag inte runkat så mycket? ;) :D :D

Ve och fasa, hemsk tanke ;)

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

”Så du har papper på att du är riktig i huvudet…….”

Yesbox, ett RIKTIG IQ-test också, skall tilläggas. Det tog 6 h att genomföra.

Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

”Så du har papper på att du är riktig i huvudet…….”

Japp, och ett RIKTIG IQ-test var det, skall tilläggas. Det tog 6 h att genomföra.

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Du har läst för mycket judemedia. Dessutom är du ett troll.

Andreas Johansson
Gäst
Nybörjare

Mycket välskriven och viktig artikel, hatten av till Anders Karlsson.

Jang Sing
Gäst
Nybörjare
Jang Sing

Jaha…vad fan skall man nu runka över sen då?
Har en gammal DN bild av Mååna Muslim men
så jävla pervers är jag inte! :):)
Någon moral bör man väl ändå ha!

professor
Gäst
Nybörjare
professor

Nypuritanerna har talat och slår in öppna dörrar för porr har alltid varit en förströelse eller utlopp för i grunden ensamma människor eller personer mellan två förhållanden.
Renlevnad har alltid varit en mänsklig utopi.

Jang Sing
Gäst
Nybörjare
Jang Sing
Glömde!! Det är nu bevisat att prostataproblemen ligger i att männen har för få utlösningar vid äldre år. Sant är att intresset för sin gamla ”sparringpartner” minskar med åldern (60 år och vidare) vilket innebär att hela systemet beckar ihop med prostataproblem som följd. Därför hjälper porrsurfandet till att männen i denna ålder fortfarande känner för sexuell utlösning, alltså, då inte absolut med annan person nödvändigtvis. Att kolla en bild eller film kan i detta fall vara upphetsande (man får se det hela ur medicinsk perspektiv!) Kan man klara sig från prostataproblemen så må vilken metod som helst, som hjälper,… Läs mer »
Massimo
Gäst
Nybörjare
Massimo

”Den muslimska delen har definitivt problem med kontakterna men det beror istället på avhållsamhet och onaturligt umgängängelse sätt.”

Det beror nog mest på att de har arabiska/semitiska skitgener :) D

professor
Gäst
Nybörjare
professor

Internet skapade problemet eftersom media-flödet är så enormt. Jag tror inte att bara porren enskilt gör folk trötta och deprimerade utan det är detta konstanta flöde av media i form av åsikter och hur man ska vara och se ut som är problemet.
En man som inte har en partner och inte masturberar får problem med prostatan. Denna måste motioneras och säden dränerar bort många skadliga partiklar som annars ger problem.
En man bör komma minst en gång om dagen.

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Internet är i hantlangarnas händer och därefter.

Black Knight
Gäst
Nybörjare
Black Knight

Visste inte att porrindustrin var så judiskdominerad, och hur är det som sagt med tv-och datorspelen?

Johan Olsson
Gäst
Nybörjare
Johan Olsson

Jag håller med om att porren, porrindustrin och att kolla och lägga mycket tid varje dag och negativa effekterna är dåligt.
MEN, jag har hört om att testosteronet ökar om man som man får utlösning ibland, inte för ofta men typ 1 gång varje eller varannan vecka, stämmer det?
Och om det är sant, bör inte enkla nakenbilder vara hyfsat moraliskt okej då?
Det bästa är iofs en tjej som man ligger med 1 gång varje eller varannan vecka och sedan skaffar barn med…

StenHenning
Gäst
Nybörjare
StenHenning

Insändaren är information om effekterna av att missbruka porr och hur man ska ta sig ur det. Om man är missbrukare så måste man avstå helt en tid för att bli återställd. Där efter bör man avstå helt eller vara väldigt försiktig till att konsumera det igen.

För de som aldrig har missbrukat utan enbart onanerar någon gång i månad till mjukporr tar ingen skada av det. Om det ger positiva effekt låter jag vara osagt. Min känsla är att de effekterna är mer marginella än effekterna av att hamna i ett missbruk.

Morningstar
Medlem
Nybörjare

Knus shlomolobbyen!! Så löser sig problemet av sig själv.

professor
Gäst
Nybörjare
professor
Våldsfilmer är ett större problem där osäkra män försöker kopiera beteenden och handlingar. Snart kommer den moderna versioner av filmen ”Det” där ännu en våg av skrämmande clowner kommer flockas på gatorna. Ställ det mot en ung man som testar sin sexualitet på pojkrummet vilket är bra enligt forskare. Man ska lära känna sin egen kropp först innan man lär känna någon annans kropp. Ta del av forskningen istället för att rikta er ilska hit och dit. Ert resonemang är för enkelt och den där talaren lever på att turnera omkring och får cirka 50.000 per föreläsning som betalas av… Läs mer »
xlnt
Gäst
Nybörjare

Pedofili är en viktigare fråga än onani.

Artikeln handlar om porren inte om onani. Det förstnämnda är artificiellt medans det andra är naturligt precis som sex överlag är naturligt.

Nazigoreng
Gäst
Nybörjare
Nazigoreng

Det faktum att du likställer runkande till judisk porr med att ”studera sexualitet” och ”lära känna sin kropp på pojkrummet” visar bara på hur viktig den här artikeln är.

Boulder Dash
Gäst
Nybörjare

Om de här tankarna får spridning får vi snart höra av staten att det är ANTISEMITISKT att inte kolla på porr…

kigy
Gäst
Nybörjare
kigy

Och porrindristrin och narkotikaindristrin hänger i hopp

uno
Gäst
Nybörjare
uno

Går det bra att dra en runk utan att titta porr då? Man kan väl tänka på en skönhet istället?

Daniel
Gäst
Nybörjare
Daniel

Det är bättre men fortfarande dåligt, tanken är att man ska spruta i samband med umgänge med kvinna så som jag förstår det. Har man inte kvinna då? Ja då sprutar man inte, ev i sömnen, alltså inget man aktivt gör så att säga.

Goy no.2
Gäst
Nybörjare
Goy no.2

Jahapp..16 veckors händerna på täcket alltså.

Kringlan
Gäst
Nybörjare
Kringlan

Om man har partner då? Inget sex på 16 veckor eller bara avstå onani till porr?

röret
Gäst
Nybörjare
röret

Kampen för Sverige och dess folk handlar inte främst om vilken hudfärg naturen givit oss, vilket vänstern gärna vill hävda för att bagatellisera kampen.

Att ha en massa fabrikstillverkade, identitetslösa, rotlösa robotar är ju inte någon dröm bara för att de är vita. Då kan man ju lika gärna dela ut vit målarfärg till somalier när de kommer hit.

Jag har hellre tusen rödpillade, odekadenta invandrare bland tio miljoner solida svenskar än noll invandrare och tiomiljoner porrskadade, överviktiga, feminiserade, fabrikstillverkade svenskar.

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Och vad är du professor i?

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Välkomnar inte ensamstående kvinnor som av egoistiska motiv låter sig insemineras. Med följden av att de dessutom låter barn av de manliga könet att uppmuntras till att agera som om de vore det motsatta könet.

kristin
Gäst
Nybörjare
kristin

Ett troll som kallar sig själv för professor:)

wpDiscuz