Patriotisk affischering retar folkförrädare

I samband med starten av en långtgående affischeringskampanj för Nationell Ungdom, har vissa medier gjort medgivanden som bekräftar att kampanjen fyller sitt syfte. Helsingborgs Dagblad erkänner via en mindre notis från den 8 augusti att den etablerade makten är fientligt inställd mot svenskarnas elementära intressen i och med att de framställer Nationell Ungdoms affischering i Höganäs som direkt kriminell och oetisk.

I samband med starten av en långtgående affischeringskampanj för Nationell Ungdom, har vissa medier gjort medgivanden som bekräftar att kampanjen fyller sitt syfte. Helsingborgs Dagblad erkänner via en mindre notis från den 8 augusti att den etablerade makten är fientligt inställd mot svenskarnas elementära intressen i och med att de framställer Nationell Ungdoms affischering i Höganäs som direkt kriminell och oetisk:
Den som ligger bakom det tjugotal affischer med rasistiskt budskap som fanns på Storgatan och Köpmansgatan i förra veckan har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp och skadegörelse.”, skriver dagbladet.

Ljuger om omfattningen
Samtidigt som tidningen ger den lokala affischeringskampanjen uppmärksamhet, har de ljugit om dess hittillsvarande omfattning. Orten pryddes av 150 affischer med olika motiv men Helsingborgs Dagblad hävdade återigen att det bara handlade om ”ett tjugotal”.

Indirekt förtal mot Nationell Ungdom
Affischerna innehåller ingenting som går att döma för åsiktsbrottet hets mot folkgrupp, även om så vore fallet har ingen anmälan kommit. Om det sker en anmälan måste dessutom justitiekanslern avgöra om ett material kan vara åtalbart för åsiktsbrott innan eventuell rättegång sker. Trots detta påstås att de som affischerat redan gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp, vilket framgår av vad som Helsingborgs Dagblad uppger. Detta är förtal i och med att någon rättslig process aldrig avgjorts.

Politiskt korrekt affischering helt OK?
I praktiken accepteras affischering av den etablerade makten. Det finns otaliga andra sätt som firmor och större företag gör reklam på än att exempelvis hyra annonspelare. Ett sätt är affischering på elskåp, soptunnor, lyktstolpar och så vidare. Detta är även vanligt bland flera av de etablerade partiernas ungdomsförbund samt övriga politiska grupperingar eller ideella föreningar. Polismakten ser genom fingrarna på dessa företeelser som på sin höjd kan leda till ”olaga affischering”.
Historiskt sett, har affischering alltid varit ett medel för förtryckta grupper att få sin röst hörd. När media framställer grupperingar de uppfattar som politiskt inkorrekta att vara djävulska monster som äter barn till frukost utan att de anklagade får möjlighet att dementera ens uppenbara faktafel, motiverar detta givetvis nämnda grupper till att välja nya tillvägagångssätt. Det blir meningslöst att exempelvis skicka in en liten insändare som ändå aldrig tas in på insändar- eller debattsidor. Till och med i de samband som det handlar om betalannonser i pressen, har flera fall skett då de som velat annonsera om ett nationellt budskap blivit vägrade detta med hänvisning till ”pressetiska regler”.

Hårdare tag leder till nytt dilemma
Om makthavarna väljer att slå hårt mot affischering som sker på icke anvisade platser, kommer de bli tvungna att inte bara slå hårt mot politiskt inkorrekta grupper, utan även mot de politiska ungdomsförbund som har sina partier representerade i riksdagen samt andra undergroundsekter som tidigare fungerat som nyttiga idioter och ställt upp för den svenskfientliga agendan. Hela kulturen av ideella föreningar – sportklubbar, intresseföreningar etc. – som med fjuttiga medel på ideel basis behöver använda dessa tillvägagångssätt kommer att drabbas av en hårdare anpassning av lagen.


Affischer från Nationell Ungdom med ett budskap som borde nå ut till alla svenskar när de bevistar gator och torg.
(Foto: Folktribunen)

Det nationella budskapet ”sticker i ögonen”
Eftersom anpassningen av lagarna och även innerbörden av dem är otydliga, går det sällan att veta vad man ger sig in på när man är ute och affischerar. Det är uppenbart att polis, politiker och massmedia gör sitt bästa för att förhindra patrioter att komma till tals. När allmänheten konfronteras med det nationella budskapet mitt i sin vardag, kommer de fyllas med en tro och ett hopp för en bättre framtid. Detta kommer att ”sticka i ögonen” för den etablerade massmedian som tidigare trodde sig ha monopol på att kontrollera massans psykologi. Svenska motståndsrörelsens ungdomsförbund Nationell Ungdom vill därför meddela att vi kommer fortsätta vår rikstäckande affischeringskampanj!

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments