Pär Öberg

Kontaktinformation:
telefon: 070-3004843
mail: par.oberg@nordfront.se

Beskrivning:
Pär Öberg, 41 år, bosatt i Dalarna med sin fru och deras två barn. Medlem av Svenska motståndsrörelsens riksledning och edsvuren till organisationen och dess ledare.

Pär Öberg är även presstalesman, juridisk rådgivare, föredragshållare, förhandlare och skribent.

En milstolpe som juridisk rådgivare var när han agerade försvarare åt Fredrik Vejdeland i Högsta domstolen när denne i en politisk häxprocess var anklagad för ”hets mot folkgrupp”. Att använda sig av lekmannaförsvarare på den nivån räknas som ganska unikt i svensk rättshistoria.

Pär Öberg har otaliga gånger använts som förhandlare med polismakten vid planering av större demonstrationer. Han brukar själv skämtsamt titulera sig dialogpatriot.
 
Som skribent och föredragshållare tar han ofta upp realpolitiska frågor, hans specialitet är att förklara till synes komplexa och tråkiga ämnen på ett intressant och lättförståeligt sätt.

Pär Öberg har många gånger fått utstå trakasserier från systemets sida för hans engagemang. Det mest påtagliga var nog år 2004 när nationella insatsstyrkan stormade in hos honom och samtidigt hos organisationens ledare Klas Lund. De båda anklagades för att bedriva olaga kårverksamhet. Efter en lång förundersökning som leddes av Säkerhetspolisen lades fallet ned.

På en fråga om hur han ser på framtiden svarar han:
–Vi har egentligen folkviljan med oss. Det finns en massa nationalsocialister där ute som bara inte vet om att dom är det än. Förändringens tid kommer, då ska vi segra.

Fotografiet får användas fritt för redaktionella ändamål. Uppge alltid nordfront.se som källa.