Avlidnas arv bekostar svenskfientliga projekt

Den så kallade Allmänna arvsfonden inrättades av regeringen för länge sedan då arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar togs bort. Numera utnyttjas denna i ljusskygga, politiska syften. Flera miljoner kronor som ursprungligen kommer från avlidna svenskar avsätts till olika svenskfientliga projekt. Stora bidragstagare är bland andra organisationer som EXIT och eXpo. Personer som den ökände Björn Fries har även de passat på att dra nytta av avlidna svenskars tillgångar. 0


Minnesstund vid Cuulas grav

Söndagen den 14 april samlades medlemmar i Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom vid Gösta Hallberg-Cuulas grav för att högtidlighålla hans minne. 0


Nationell Ungdom manifesterade på Karl XII: s dödsdag

Konung Karl XII och hans dödsdag den 30 november representerar svenskarnas kamp för frihet och nationell suveränitet, något som uppmärksammats av nationella grupper under de senaste decennierna. Stora samlingar nationella har tidigare marscherat fram till Karl XII staty i Kungsträdgården i Stockholm.
Sedan början av nittiotalet har myndigheter tillsammans med svenskfientliga grupperingar gjort allt för att stoppa försöken att hedra vår gamle krigarkonung. Statyn av Karl XII i Kungsträdgården var i år avgränsad med kravallstaket. Ett stort uppbåd av poliser cirkulerade kring området med order att förhindra patrioter från att ta sig fram till platsen och hedra konungen på hans dödsdag.
Medlemmar ur Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom lyckades dock ta sig fram till statyn och genomföra en manifestation.
0


Nationell Ungdom anklagas för attentat

Igår den 14 november redovisade Folktribunen om vad som egentligen hände under demonstrationen i Skara den 9 november i anslutning till minnet av ”Kristallnatten”. Dessutom avslöjade vi hur massmedia förvrängde verkligheten kring detta för att göra reklam för sina AFA-skyddslingar. Nu har ett ytterligare indicium dykt upp som exemplifierar hur massmedia samarbetar och gullar med vänstersekterna i Sverige och gemensamt förtalar svenska patrioter på pinsamt lösa grunder. Nationell Ungdom blev igår anklagad i Skaraborgs Läns Tidning SkLT för attentat mot en ökänd aktivist som rör sig inom AFA-kretsar. Anklagelserna saknar dock substans. 0


Massmedial förvirring i Skara

Den 9 november, i anslutning till den omtalade ”Kristallnatten”, tog AFA-typer tillfället i akt att göra Skaras gator otrygga genom att uppträda provocerande och hotfullt mot omgivningen. Massmedia rapporterade om händelsen i positiva, förskönade ordalag. Rapporteringen om AFA-iternas egentliga förehavanden lyste med sin frånvaro. Folktribunens utsända var dock på plats för att observera situationen samt om nödvändigt försvara medborgarna och deras privata egendom. 0


Hälsokatastrof inom 10-15 år

Svenskarnas hälsa är allvarligt hotad. Den svenska ungdomen uppmuntras till, och väljer att leva osunt – mindre idrott, sämre kost, mer rusdrycker etcetera. Forskare varnar nu för en hälsokatastrof inom ramen av 10 till 15 år. Bieffekterna slår tillbaka på flera sätt. Inte minst så mister vi vår vitalitet, styrka och potential för att utgöra ett hot mot de krafter som idag verkar för vår fysiska utplåning. 0


Bög-epidemi nära förestående

För att åstadkomma förstörelsen av Sverige och familjelivets utplånande har socialdemokraterna tagit beslut för att lägga fram en proposition under våren 2002. Där kommer homosexuella kunna adoptera barn från Sverige och andra delar av världen för att på så vis bli en motpol till det homogena, ”fördomsfulla ” Sverige. 0


Minnesstund för Daniel Wretström

Lördagen den 8:e december 2001 kommer det att genomföras en minnesstund för Daniel Wretström som bragdes om livet den 9:e december förra året. 0


Europeiska (Sovjet)unionen

Vad vi nu ser är ett nytt Sovjetunionen som reser sig där det gamla projektet misslyckades. Marxistiskt influerade kommissarier, nu i öppet samarbete med storfinansen, sitter i sina direktoriat och kommissioner och planerar en diktatur som på många sätt utgör ett allvarligare hot mot det sanna Europas överlevnad än vad Sovjetunionen någonsin gjorde. 0


Vita lögner

Nattens ögon är vaksamma. Om du gör något fel ser de det genast, och du straffas hårt och obönhörligt. Inga vita lögner kan släcka den mörka elden i nattens ögon. 0


Patrask, politiker och massmedia

Ända från början har det gullats med den s k autonoma rörelsen med AFA i spetsen framförallt från massmedias sida, men även från etablerade politikers.
Detta är inte speciellt konstigt eftersom AFA har starka anknytningar till etablissemanget på det personliga planet, samtidigt som de har sprungit maktens ärenden som torpeder. Särskilt populära blev de förmodligen när de med massmedias tysta stöd förstörde Ian Wachtmeisters valkampanj med Det nya partiet.
0


Massmedia legitimerar våld mot svenska ungdomar

Den 10 juni rapporterade bl a GT om ett ”rasistupplopp” i Tuve utanför Göteborg. Några svenska s k skinnskallar hade stoppats av polisen, som hade hittat baseballträn och annan utrustning för gatustrid. Det antogs att de var ute efter att hämnas ett par kamrater som tidigare blivit svårt misshandlade av invandrare. 0


Patriot sprang Göteborgsvarvet med Motståndsrörelsens fana

Under helgen har det via e-post droppat in brev efter brev med samma fråga; ”Var det Svenska motståndsrörelsens fana en kille sprang med runt idrottsevenemanget Göteborgsvarvet?” En del hade sett fanan när de tittade på loppet, andra hade läst i GT 13/5 att Jakob Dahlbeck sprungit hela Göteborgsvarvet med motståndsrörelsens fana. 0


17-åring gruppvåldtagen och torterad

Natten till den 14 april smyger sig tre utländska män in hos en 17-årig flicka i Farsta, Stockholm. De hade troligtvis vid ett tidigare tillfälle stulit hennes nycklar, och den här kvällen var hon ensam hemma. Inne i sovrummet överrumplar de henne och hon utsätts för upprepade våldtäkter. 0


Manipulation och repression

Lördagen den 24 mars samlades ett 40-tal patrioter från Nationell Ungdom i Göteborg för att sälja det senaste numret av Folktribunen samt dela ut informationsblad om det bestialiska mordet på Daniel Wretström. Allt gick enligt planerna tills åsiktspolisen plötsligt gjorde ett ingripande. Trots denna provokation ser NU-Göteborg dock flygbladsaktionen som lyckad. 0


Artistgalan mot ”rasism” fyllde inte Globen

Trots att samtliga stora massmedier i Sverige gemensamt ansträngt sig för att skapa intresse kring den stora galan ”Artister mot nazister” så lyckades arrangörerna inte fylla Globen. Enligt Aftonbladet besöktes galan av 9000 personer, vilket även det är en siffra som bör ifrågasättas. Globen rymmer en publik på omkring 13 000, varför galan måste ses som tämligen misslyckad med tanke på vilken enorm publicitet som föregått den, samt vilka stora artistnamn som medverkar. 0


Är Expo ”antirasistisk och demokratisk”?

Tidskriften Expo är öppet svenskfientlig och publicerar bland annat artiklar som agiterar för att avskaffa föreningsfriheten och vägrar konsekvent att ta avstånd från våldsgruppen AFA. Expo kallar sig ”antirasistisk och demokratisk”. Kritiker hävdar emellertid att de varken är det ena eller det andra. 0


Expo försöker kväva friheten på Internet

Expos medarbetare oroas av de nya möjligheter till fri politisk diskussion som Internetutveckligen medför, varför man har vidtagit åtgärder för att stoppa en diskussionssida på Internet. Man framför även förslag på juridiska regler som man hoppas helt kommer förhindra en öppen diskussion om de genomdrivs. 0


Roger Degueldre och OAS

December 1960. Algers gator förvandlas till infernon när de europeiska nybyggarna, pied noirs, protesterar mot Charles de Gaulles förräderi. På rue Michelet försvarar motståndsmännen sig tappert med hemmagjorda brandbomber mot stridsvagnar och tungt beväpnade soldater ur den franska armén, som kallats in för att kväsa upproret i dess linda. 0