Möte i Vänersborg

Två veckor efter det offentliga mötet i Göteborg inbjöd Motståndsrörelsen åter till möte, denna gång i Trollhättan. Ursprungligen var det meningen att mötet skulle hållas i Maria Alberts park, eller ”snäckan” som den kallas av ortsbefolkningen. 0


Offentligt möte, Göteborg

På eftermiddagen den 8 november samlades 80 till 100 patrioter på 1:a Långgatan i anknytning till Järntorget i Göteborg. Där genomfördes ett offentligt möte och Magnus Söderman från Svenska motståndsrörelsen talade om ”Mångkulturen och hotet mot Sverige”. 0


Ett fritt Norden

I tider som dessa, då regimens grepp över vårt folk sakta börjar försvagas, presenterar Motståndsrörelsen ett manifest med sju huvudpunkter som ett uttryck för motståndskampens fortsatta viljeriktning. 0


Intervju med Erich Gliebe

Som patrioter har vi tagit oss rätten att styra vårt folk in på en väg som i slutändan kommer att rädda oss från undergång. Dock vet vi att denna väg är svår att vandra och att många kommer vara tvungna till de största offer innan segern slutligen blir vår.
Vi är alltså alla tyngda med ett stort ansvar. Än mer betungande är dock ledarens roll, speciellt i organisationer som genomsyras av den auktoritära ledareskapsprincipen. Ty där är ledaren ensam ansvarig för sina beslut och kan inte, som hos demokraterna, gömma sig bakom utskott eller voteringar.
0


Agitera!

En uppmaning till patrioterna att ständigt förkunna nödvändigheten av den nationella frihetskampen. Behovet av en öga-mot-öga dialog med folket har inte minskat i och med “IT-revolutionen”, snarare är det tvärtom. 0


Salemfonden sänder budkavle om samling

Salemfonden sänder härmed en budkavle runt Svea Rike med budskapet om en nationell samling. För fjärde året i rad skall en samling i sorgens tecken ske men även med ett starkt hopp om att kunna skapa en konstruktiv kraft som påverkar samhället till en motståndskraft mot den destruktiva politik som förs av regeringen och bland andra kostat 17-åriga Daniel Wretström livet. 0


Till kulturens försvar

Sedan en tid tillbaka har utställningen De bortbjudna visats på konstmuseet Rooseum, i Malmö. Enligt dem själva är det ”utan tvekan de finaste samlingarna av den typen av konst som står att finna…”. Men verkligheten är en helt annan, då utställningen präglades av minst sagt sjuka bilder. Det värsta inslaget, var ett fotocollage, skapat av ”konstnären” Per Wizén, från Malmö, bestående av fyra bilder, samtliga uppenbart barnpornografiska. På en av bilderna ser man till exempel en vuxen manshand omsluta en liten pojkes kön. 0


Hess-marschen 2003 i Wunsiedel

Lördagen den 16 augusti samlades 5600 patrioter från hela Europa i den lilla tyska staden Wunsiedel för att hedra minnet av Rudolf Hess. Representanter från Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom fanns på plats för att visa sin respekt för den mördade krigshjälten. 0


Lögner, lögner och åter lögner

Så har det hänt igen. Massmedias lögnmaskineri har än en gång blivit ertappade ”med byxorna nere”. I Aftonbladet nyligen publicerades en artikel som innehöll en bild på två berusade ungdomar som gjorde ”Hitler-hälsningar” i anslutning till en nationalistisk tillställning. Dessvärre, för Aftonbladets del, har det sedermera visat sig att bilden varit arrangerad. 0


Fiender ibland oss

I alla former av konflikter använder sig de stridande parterna av olika former av psykologisk krigsföring som går ut på att demoralisera motståndarsidan, sänka deras kampmoral och krossa hoppet om seger. Så även i den kamp vi för. Att få de nationellt sinnade individerna i vårt land att förlora hoppet, erbjuda dem ett sätt att stilla sitt samvete utan att behöva offra för mycket och/eller så split organisationer emellan, är av största vikt för fienden. 0


Midsommarfirande 2003

Hur beskriver man något som måste upplevas? Hur förmedlar man styrkan, äktheten och hoppfullheten som delas av så många människor? Detta är de frågor jag ställer mig då jag skall skriva en sammanfattning av Motståndsrörelsens midsommarfirande. Ty detta firande är så mycket mer än bara en 2 dagars festlighet. 0


People I Know

Det är inte var dag som de stora filmbolagen glömmer av att filtrera bort filmer med ett nationellt eller ”antisemitiskt” budskap. 0


Pappa, varför invaderade vi Irak?

En satirisk dialog mellan far och son, med USA:s tvetydiga utrikespolitik i fokus. 0


Fäbodväsendet – ett arv från bondetiden

Följ med på en resa i tiden, tillbaka till de dagar då vår landsbygd fortfarande levde. 0


Nationell Ungdom hedrade Gösta Hallberg-Cuula

Ett folk måste hedra minnet av dem som givit sitt liv i kampen för överlevnad. Genom de fallnas offer påminns vi om att friheten inte kan tas för given utan att den är något som man måste förtjäna genom kamp – sådan är verkligheten. 0


SSU med okunskapen som vapen!

Som vi rapporterat om tidigare bedriver SSU en påkostad så kallad anti-rasistkampanj på Internet. Man riktar sig främst till högstadieelever, elever i gymnasiets praktiska program och arbetande ungdomar. Kampanjsidan är full av politiskt korrekta klichéer och saknar helt fakta. Två medarbetare på patriot.nu tyckte lögnerna var så magstarka att de kände det nödvändigt att konfrontera regimens ungdomsförbund öga mot öga. 0


Mediakonglomerat lovar Pentagon censur och desinformation

Redan idag finns det utarbetade system där TV och tidningar väljer att censurera och vinkla nyheter till Pentagons och Washingtons belåtenhet. Inför det stundande Irakkriget har CNN utarbetat ett censureringssystem som direkt leder tanken till det ”sanningsministerium” som George Orwell skrev om i sin framtidsroman 1984. Av de uppskattningsvis 500 amerikanska och utländska journalisterna som får resa till Irak kommer ingen kunna publicera något utan ”godkännande” från den amerikanska regimen. Därigenom blir de, vare sig de vill det eller ej, en bricka i informationskriget och medlöpare i USA:s propagandaapparat. 0


Nationell Ungdom skapar hysteri i Sundsvall

Nationell Ungdoms verksamhet har skapat hysteri bland skolor och massmedia i Sundsvall. Under snart ett års tid har Nationell Ungdom uppmärksammats och framställts som ett hotfullt inslag i staden. Säkerhetspolisen har valt att hålla möten med lärare på grund- och gymnasieskolor för att registrera de elever som misstänks hysa eller kunna utveckla nationalistiska åsikter som inte rimmar med de officiellt lanserade doktrinerna. 0


Göran Persson erkänner sitt förhållande med Anitra Steen

Aftonbladet kunde idag ”avslöja” att Göran Persson tillbringat helgen på Harpsund med systembolagets VD Anitra Steen. Så sent som i december förra året ansökte statsministern om skilsmässa från sin Annika Persson men den nya kvinnan i statsministerns liv är inte så ny som media vill göra gällande. Inte heller är det mest anmärkningsvärda i historien att statsministern har en affär med en vd för ett statligt bolag. 0