Negrer bakom gruppvåldtäkt

Patriot.nu har tidigare rapporterat om den bestialiska våldtäkt som ägde rum den 4 september. En 22-årig kvinna blev gruppvåldtagen av tre negrer mitt i centrala Söderhamn. Tyvärr en ganska vanlig företeelse i Sverige idag och vi har skrivit spaltmeter om liknande händelser. Just i detta fall blev patriot.nu kontaktade av den unga kvinnans mor som tyckte att de systemtrogna medierna inte rapporterade objektivt om saken. Vi skickade dit en reporter för att samla fakta. 0


7000 patrioter marscherade i Wunsiedel

Lördagen den 21 augusti genomfördes den årliga Rudolf Hess-marschen i den bayerska staden Wunsiedel. Över 7000 patrioter från hela Europa hade samlats för att hedra den mördade martyren Rudolf Hess. På plats fanns även en delegation från Nordiska motståndsrörelsen. 0


Offervilja

Vi är få, unga och utan några stora resurser. Många ogillar oss och vi kämpar mot enorma krafter. Mycket talar alltså mot våra möjligheter att nå framgång. Men trots detta fortsätter vi att kämpa, tack vara vår fullständiga tillit till nödvändigheten av vår kamp för vårt lands framtid. 0


Ale stenar

På Kåsebergaåsen i Skåne reser sig ett hednamonument i sten över vattnet. 0


Spelmannen

Den svenska folkmusiken har en naturlig del i motståndskampen, ty man kan inte kan segra till fiendens musik. 0


Den amerikanska pesten

Efter förstörelsen av de gamla europeiska rikena efter andra världskriget, reste sig Amerika som ensam herre på täppan. Den globala kapitalismen flyttade sitt maktcenter från de gamla kolonialmakterna till USA. Om vi vill veta vad de har för planer för oss, behöver vi bara titta på vad som händer i Amerika idag. 0


Motståndsrörelsens midsommarfirande

Traditionsenligt arrangerade Nordiska motståndsrörelsen sitt midsommarfirande, med tillhörande Vikingakampen i Västsverige. Över 100 personer från Svenska motståndsrörelsen och Norske motstandsbevegelsen – med respektive ungdomsorganisation hade slutit upp för att ta del av det två dagar långa firandet. 0


Svenska patrioter agerade mot extremvänstern

I söndags var det Sveriges nationaldag. En dag värd att fira av oss patrioter och en dag värd att hata för dem som önskar vårt folk och lands undergång.
I syfte att försöka kompromettera betydelsen av nationaldagsfirandet, arrangerade regimen i vanlig ordning allehanda svenskfientliga jippon för att försöka, så som de själva kallar det: ”ta tillbaka nationaldagen från rasisterna”. Hur man ska kunna ”ta tillbaka” den symboliska dagen för nationalstatens firande – principen om ett land, ett folk, ett språk, en kultur – genom anti-svenska jippon låter vi vara osagt. Hursomhelst, regimens årliga cirkusuppvisningar på nationaldagen är inget nytt för den som har varit med ett tag.
0


Offentligt möte i Stockholm

Klockan 14:00 på lördagen, samlades cirka 120 patrioter i Vasaparken för att lyssna på Svenska motståndsrörelsens talare Magnus Söderman. Dagens tema gick som utlovat under parollen: ”Mångkulturen och förstörelsen av Sverige”. Denna gång var platsen inte inringad av kravallstaket och poliser, vilket ledde till att även förbigående lördagsflanörer kunde lyssna på talet. 0


Dårarnas parad

Idag är det den 1 maj, dagen då ”arbetarnas” röst skall göra sig hörd runt om i Sverige, marscherande under svarta, röda och rödsvarta fanor sjungandes Internationalen. Inte många svenska fanor kommer vi att se, inte ett enda nationellt sinnat slagord eller nationell paroll kommer att yttras. Nej, istället kommer man att tala om ”internationell solidaritet” och annan gallimatias. 0


OSCE-konferens mot antisemitism

Mellan den 28 till 29 april ägde en stor konferens rum i Berlin som samlade ett enormt polisuppbåd. Betydande judiska intressegrupper tillsammans med ledande politiker från USA, Kanada och Europa gästade Tyskland för att tala om sina fiender och konkurrenter. 0


Förundersökning mot Svenska motståndsrörelsen nedlagd

Den 25 november 2003, genomförde säkerhetspolisen med hjälp av ordningspolisens nationella insatsstyrka räder mot två ledande medlemmar i Svenska motståndsrörelsen.
Nu, drygt fyra månader senare, har vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström beslutat att lägga ned förundersökningen då brott ej kan styrkas.
0


Hånet mot de äldre

Det svenska folket är döende. Vi patrioter vet detta, ty vi ser med öppna och kritiska ögon. Vi ser förbi mångkulturens TV-flimmer och den ökade individualismen som gör oss blinda för allt annat än oss själva. Vi ser baksidorna av mångkulturen, som klart överskuggar påstådda fördelar och som leder oss till utplåningen av vårt folk. För att se konsekvenserna av folkförrädarnas vanstyre behöver vi bara se på hur de ”vårdar” de äldre av vårt folk. Detta är en artikel till försvar för den bortglömda, utlämnade och hånade generationen. 0


Germanerna – Sveriges ursprungsfolk

Jordbruksdepartementet har den 6 februari, på Samefolkets dag, startat en kampanj riktad till högstadieelever för att indoktrinera dessa om Sveriges ursprung. Falskeligen påstås och upprepas den gamla myten om att samerna skulle utgöra Sveriges ursprungsbefolkning, trots att arkeologiska fynd bevisar motsatsen. 0


Nationell Ungdom deltog i protest mot skandalutställning i Hamburg

Lördagen den 31 januari 2004 hölls en demonstration i Hamburg mot en skandalutställning som porträtterar de tyska Wehrmacht-soldaterna som krigsförbrytare. Representanter från Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom deltog i protestaktionen för att stödja det tyska motståndet mot historieförfalskarnas lögner. 0


Aktion mot ”konstutställning”

Stödmedlemmar till Nationell Ungdom har låtit meddela patriot.nu att de genomfört en aktion mot Nathalia Edenmonts utställning på Wetterling Gallery vid Kungsträdgården i Stockholm. Vi publicerar här ett uttalande från gruppen. 0


Julgranens ursprung

Många funderar över julgranens ursprungliga innebörd under de tysta kvällar då man samlas med familj och vänner. Den kristna betydelsen känner alla till, men den är inte den ursprungliga! Julen högtidlighölls av våra förfäder för tusentals år sedan. Så för att finna den ursprungliga meningen bakom julen och julens mest kära symbol, julgranen, måste vi utforska vårt folks arv. 0


Salemmanifestationen 2003

Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom slöt upp i årets Salemmanifestation, som samlade 2026 patrioter. Att deltagarantalet för varje år har ökat, detta år inget undantag, måste tillskrivas arrangören, Salemfonden, för deras professionella marknadsföring och planering av manifestationen. 0


Uttalande från Svenska motståndsrörelsen

Tidigt på tisdagsmorgonen gjorde polisens nationella insatsstyrka i samverkan med Säkerhetspolisen räder mot två representanter för Svenska motståndsrörelsen. De två anhölls och delgavs misstanke om högmålsbrottet ”Olovlig kårverksamhet”. Svenska motståndsrörelsen tillbakavisar detta med bestämdhet. 0