Masochist kapade sitt eget finger

Den etablerade pressen släppte tisdagen den 26 november nyheten om en 24-årig man som fått sitt vänstra lillfinger avkapat. Enligt mannens utsago till polisen blev han kidnappad av tre maskerade män som klippte av hans finger för att ge honom en varning. Eftersom mannen är engagerad vänsterextremist och påstår sig ha varit hotad av ”nazister” skrev pressen om händelsen som ytterligare ett ”nazistdåd”. Patriot.nu har granskat fallet. Det framträder en bild som vare sig liknar den som det 24-åriga ”offret” eller massmedia målar upp av händelsen. 0


Angrepp mot Nationell Ungdom

Nationell Ungdoms upplysningskampanj om våldtäktsförsöket i Rydskolan i Skövde har retat delar av etablissemanget. Flera massmedier har i fördömande ordalag rapporterat om kampanjen. När Skövdepolisen på söndagen uppmärksammade affischeringen, gjordes en anmälan mot Nationell Ungdom. 0


Svensk skolungdom rättslös

Svenska skolelever lider idag av följderna av den etablerade maktens politiska galenskaper. Skolan har blivit en plats för politisk indoktrinering av elever. Många skolmiljöer är hälsoskadliga, ibland direkt livsfarliga. Som Patriot.nu rapporterade den 24 september, blev en 16-årig flicka utsatt för ett våldtäktsförsök på en av toaletterna i Rydskolan i Skövde. Hösten år 2000 blev en 12-årig pojke våldtagen av ett något äldre gäng ynglingar från hans skola. I båda fallen vägrade Skolverket avstänga eller förflytta förövarna. När Christian Hägerström på Katedralskolan i Skara ”ertappades” med att hysa politiskt inkorrekta åsikter, valde rektorn att avstänga honom från skolan på politiska grunder. Sexualförbrytare får med andra ord gå kvar i skolan medan svenska ungdomar som misstänks för att vara patrioter, som fallet Christian Hägerström visar, riskerar avstängning av rent ideologiska motiv. Fall på fall visar att dagens samhälle ser det som viktigare att skydda sexualförbrytare än att skydda deras offer. 0


I främlingarnas spår

Fredagen den 20 september utsattes en ung svensk flicka för ett våldtäktsförsök på en av toaletterna i Rydskolan, Skövde. Denna gång kunde flickan lyckligtvis unkomma förövarna, en 16-årig irakier och en 15-årig alban. En sjukdom härjar idag i Sverige. Vi kan jämföra den med cancer. Den tumör som för några årtionden sedan började bilda metastaser runt omkring och i våra större städer har nu vuxit sig tillräckligt stark för att kunna skönjas helt utan svårighet. Symptomen på sjukdomen syns nu i såväl kriminalstatistiken som i de levnadsöden som har kommit att färgas av cancersvulstens var. 0


Patriotisk affischering retar folkförrädare

I samband med starten av en långtgående affischeringskampanj för Nationell Ungdom, har vissa medier gjort medgivanden som bekräftar att kampanjen fyller sitt syfte. Helsingborgs Dagblad erkänner via en mindre notis från den 8 augusti att den etablerade makten är fientligt inställd mot svenskarnas elementära intressen i och med att de framställer Nationell Ungdoms affischering i Höganäs som direkt kriminell och oetisk. 0


Dr. William L. Pierce är död

Få människor blir legender, och ännu färre blir det inom sin egen livstid. William Pierce är en av dem. Efter att i 36 år outtröttligt kämpat för det uppvaknande som måste ske hos de västerländska folken avled Dr. Pierce den 23: e juli 2002, en månad efter att det konstaterats att han hade cancer. 0


Avlidnas arv bekostar svenskfientliga projekt

Den så kallade Allmänna arvsfonden inrättades av regeringen för länge sedan då arvsrätten för kusiner och avlägsnare släktingar togs bort. Numera utnyttjas denna i ljusskygga, politiska syften. Flera miljoner kronor som ursprungligen kommer från avlidna svenskar avsätts till olika svenskfientliga projekt. Stora bidragstagare är bland andra organisationer som EXIT och eXpo. Personer som den ökände Björn Fries har även de passat på att dra nytta av avlidna svenskars tillgångar. 0


Minnesstund vid Cuulas grav

Söndagen den 14 april samlades medlemmar i Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom vid Gösta Hallberg-Cuulas grav för att högtidlighålla hans minne. 0


Nationell Ungdom manifesterade på Karl XII: s dödsdag

Konung Karl XII och hans dödsdag den 30 november representerar svenskarnas kamp för frihet och nationell suveränitet, något som uppmärksammats av nationella grupper under de senaste decennierna. Stora samlingar nationella har tidigare marscherat fram till Karl XII staty i Kungsträdgården i Stockholm.
Sedan början av nittiotalet har myndigheter tillsammans med svenskfientliga grupperingar gjort allt för att stoppa försöken att hedra vår gamle krigarkonung. Statyn av Karl XII i Kungsträdgården var i år avgränsad med kravallstaket. Ett stort uppbåd av poliser cirkulerade kring området med order att förhindra patrioter från att ta sig fram till platsen och hedra konungen på hans dödsdag.
Medlemmar ur Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom lyckades dock ta sig fram till statyn och genomföra en manifestation.
0


Nationell Ungdom anklagas för attentat

Igår den 14 november redovisade Folktribunen om vad som egentligen hände under demonstrationen i Skara den 9 november i anslutning till minnet av ”Kristallnatten”. Dessutom avslöjade vi hur massmedia förvrängde verkligheten kring detta för att göra reklam för sina AFA-skyddslingar. Nu har ett ytterligare indicium dykt upp som exemplifierar hur massmedia samarbetar och gullar med vänstersekterna i Sverige och gemensamt förtalar svenska patrioter på pinsamt lösa grunder. Nationell Ungdom blev igår anklagad i Skaraborgs Läns Tidning SkLT för attentat mot en ökänd aktivist som rör sig inom AFA-kretsar. Anklagelserna saknar dock substans. 0


Massmedial förvirring i Skara

Den 9 november, i anslutning till den omtalade ”Kristallnatten”, tog AFA-typer tillfället i akt att göra Skaras gator otrygga genom att uppträda provocerande och hotfullt mot omgivningen. Massmedia rapporterade om händelsen i positiva, förskönade ordalag. Rapporteringen om AFA-iternas egentliga förehavanden lyste med sin frånvaro. Folktribunens utsända var dock på plats för att observera situationen samt om nödvändigt försvara medborgarna och deras privata egendom. 0


Hälsokatastrof inom 10-15 år

Svenskarnas hälsa är allvarligt hotad. Den svenska ungdomen uppmuntras till, och väljer att leva osunt – mindre idrott, sämre kost, mer rusdrycker etcetera. Forskare varnar nu för en hälsokatastrof inom ramen av 10 till 15 år. Bieffekterna slår tillbaka på flera sätt. Inte minst så mister vi vår vitalitet, styrka och potential för att utgöra ett hot mot de krafter som idag verkar för vår fysiska utplåning. 0


Bög-epidemi nära förestående

För att åstadkomma förstörelsen av Sverige och familjelivets utplånande har socialdemokraterna tagit beslut för att lägga fram en proposition under våren 2002. Där kommer homosexuella kunna adoptera barn från Sverige och andra delar av världen för att på så vis bli en motpol till det homogena, ”fördomsfulla ” Sverige. 0


Minnesstund för Daniel Wretström

Lördagen den 8:e december 2001 kommer det att genomföras en minnesstund för Daniel Wretström som bragdes om livet den 9:e december förra året. 0


Europeiska (Sovjet)unionen

Vad vi nu ser är ett nytt Sovjetunionen som reser sig där det gamla projektet misslyckades. Marxistiskt influerade kommissarier, nu i öppet samarbete med storfinansen, sitter i sina direktoriat och kommissioner och planerar en diktatur som på många sätt utgör ett allvarligare hot mot det sanna Europas överlevnad än vad Sovjetunionen någonsin gjorde. 0


Vita lögner

Nattens ögon är vaksamma. Om du gör något fel ser de det genast, och du straffas hårt och obönhörligt. Inga vita lögner kan släcka den mörka elden i nattens ögon. 0


Patrask, politiker och massmedia

Ända från början har det gullats med den s k autonoma rörelsen med AFA i spetsen framförallt från massmedias sida, men även från etablerade politikers.
Detta är inte speciellt konstigt eftersom AFA har starka anknytningar till etablissemanget på det personliga planet, samtidigt som de har sprungit maktens ärenden som torpeder. Särskilt populära blev de förmodligen när de med massmedias tysta stöd förstörde Ian Wachtmeisters valkampanj med Det nya partiet.
0


Massmedia legitimerar våld mot svenska ungdomar

Den 10 juni rapporterade bl a GT om ett ”rasistupplopp” i Tuve utanför Göteborg. Några svenska s k skinnskallar hade stoppats av polisen, som hade hittat baseballträn och annan utrustning för gatustrid. Det antogs att de var ute efter att hämnas ett par kamrater som tidigare blivit svårt misshandlade av invandrare. 0


Patriot sprang Göteborgsvarvet med Motståndsrörelsens fana

Under helgen har det via e-post droppat in brev efter brev med samma fråga; ”Var det Svenska motståndsrörelsens fana en kille sprang med runt idrottsevenemanget Göteborgsvarvet?” En del hade sett fanan när de tittade på loppet, andra hade läst i GT 13/5 att Jakob Dahlbeck sprungit hela Göteborgsvarvet med motståndsrörelsens fana. 0