Motståndsrörelsens midsommarfirande

Traditionsenligt arrangerade Nordiska motståndsrörelsen sitt midsommarfirande, med tillhörande Vikingakampen i Västsverige. Över 100 personer från Svenska motståndsrörelsen och Norske motstandsbevegelsen – med respektive ungdomsorganisation hade slutit upp för att ta del av det två dagar långa firandet. 0


Svenska patrioter agerade mot extremvänstern

I söndags var det Sveriges nationaldag. En dag värd att fira av oss patrioter och en dag värd att hata för dem som önskar vårt folk och lands undergång.
I syfte att försöka kompromettera betydelsen av nationaldagsfirandet, arrangerade regimen i vanlig ordning allehanda svenskfientliga jippon för att försöka, så som de själva kallar det: ”ta tillbaka nationaldagen från rasisterna”. Hur man ska kunna ”ta tillbaka” den symboliska dagen för nationalstatens firande – principen om ett land, ett folk, ett språk, en kultur – genom anti-svenska jippon låter vi vara osagt. Hursomhelst, regimens årliga cirkusuppvisningar på nationaldagen är inget nytt för den som har varit med ett tag.
0


Offentligt möte i Stockholm

Klockan 14:00 på lördagen, samlades cirka 120 patrioter i Vasaparken för att lyssna på Svenska motståndsrörelsens talare Magnus Söderman. Dagens tema gick som utlovat under parollen: ”Mångkulturen och förstörelsen av Sverige”. Denna gång var platsen inte inringad av kravallstaket och poliser, vilket ledde till att även förbigående lördagsflanörer kunde lyssna på talet. 0


Dårarnas parad

Idag är det den 1 maj, dagen då ”arbetarnas” röst skall göra sig hörd runt om i Sverige, marscherande under svarta, röda och rödsvarta fanor sjungandes Internationalen. Inte många svenska fanor kommer vi att se, inte ett enda nationellt sinnat slagord eller nationell paroll kommer att yttras. Nej, istället kommer man att tala om ”internationell solidaritet” och annan gallimatias. 0


OSCE-konferens mot antisemitism

Mellan den 28 till 29 april ägde en stor konferens rum i Berlin som samlade ett enormt polisuppbåd. Betydande judiska intressegrupper tillsammans med ledande politiker från USA, Kanada och Europa gästade Tyskland för att tala om sina fiender och konkurrenter. 0


Förundersökning mot Svenska motståndsrörelsen nedlagd

Den 25 november 2003, genomförde säkerhetspolisen med hjälp av ordningspolisens nationella insatsstyrka räder mot två ledande medlemmar i Svenska motståndsrörelsen.
Nu, drygt fyra månader senare, har vice chefsåklagare Agneta Hilding Qvarnström beslutat att lägga ned förundersökningen då brott ej kan styrkas.
0


Hånet mot de äldre

Det svenska folket är döende. Vi patrioter vet detta, ty vi ser med öppna och kritiska ögon. Vi ser förbi mångkulturens TV-flimmer och den ökade individualismen som gör oss blinda för allt annat än oss själva. Vi ser baksidorna av mångkulturen, som klart överskuggar påstådda fördelar och som leder oss till utplåningen av vårt folk. För att se konsekvenserna av folkförrädarnas vanstyre behöver vi bara se på hur de ”vårdar” de äldre av vårt folk. Detta är en artikel till försvar för den bortglömda, utlämnade och hånade generationen. 0


Germanerna – Sveriges ursprungsfolk

Jordbruksdepartementet har den 6 februari, på Samefolkets dag, startat en kampanj riktad till högstadieelever för att indoktrinera dessa om Sveriges ursprung. Falskeligen påstås och upprepas den gamla myten om att samerna skulle utgöra Sveriges ursprungsbefolkning, trots att arkeologiska fynd bevisar motsatsen. 0


Nationell Ungdom deltog i protest mot skandalutställning i Hamburg

Lördagen den 31 januari 2004 hölls en demonstration i Hamburg mot en skandalutställning som porträtterar de tyska Wehrmacht-soldaterna som krigsförbrytare. Representanter från Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom deltog i protestaktionen för att stödja det tyska motståndet mot historieförfalskarnas lögner. 0


Aktion mot ”konstutställning”

Stödmedlemmar till Nationell Ungdom har låtit meddela patriot.nu att de genomfört en aktion mot Nathalia Edenmonts utställning på Wetterling Gallery vid Kungsträdgården i Stockholm. Vi publicerar här ett uttalande från gruppen. 0


Julgranens ursprung

Många funderar över julgranens ursprungliga innebörd under de tysta kvällar då man samlas med familj och vänner. Den kristna betydelsen känner alla till, men den är inte den ursprungliga! Julen högtidlighölls av våra förfäder för tusentals år sedan. Så för att finna den ursprungliga meningen bakom julen och julens mest kära symbol, julgranen, måste vi utforska vårt folks arv. 0


Salemmanifestationen 2003

Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom slöt upp i årets Salemmanifestation, som samlade 2026 patrioter. Att deltagarantalet för varje år har ökat, detta år inget undantag, måste tillskrivas arrangören, Salemfonden, för deras professionella marknadsföring och planering av manifestationen. 0


Uttalande från Svenska motståndsrörelsen

Tidigt på tisdagsmorgonen gjorde polisens nationella insatsstyrka i samverkan med Säkerhetspolisen räder mot två representanter för Svenska motståndsrörelsen. De två anhölls och delgavs misstanke om högmålsbrottet ”Olovlig kårverksamhet”. Svenska motståndsrörelsen tillbakavisar detta med bestämdhet. 0


Möte i Vänersborg

Två veckor efter det offentliga mötet i Göteborg inbjöd Motståndsrörelsen åter till möte, denna gång i Trollhättan. Ursprungligen var det meningen att mötet skulle hållas i Maria Alberts park, eller ”snäckan” som den kallas av ortsbefolkningen. 0


Offentligt möte, Göteborg

På eftermiddagen den 8 november samlades 80 till 100 patrioter på 1:a Långgatan i anknytning till Järntorget i Göteborg. Där genomfördes ett offentligt möte och Magnus Söderman från Svenska motståndsrörelsen talade om ”Mångkulturen och hotet mot Sverige”. 0


Ett fritt Norden

I tider som dessa, då regimens grepp över vårt folk sakta börjar försvagas, presenterar Motståndsrörelsen ett manifest med sju huvudpunkter som ett uttryck för motståndskampens fortsatta viljeriktning. 0


Intervju med Erich Gliebe

Som patrioter har vi tagit oss rätten att styra vårt folk in på en väg som i slutändan kommer att rädda oss från undergång. Dock vet vi att denna väg är svår att vandra och att många kommer vara tvungna till de största offer innan segern slutligen blir vår.
Vi är alltså alla tyngda med ett stort ansvar. Än mer betungande är dock ledarens roll, speciellt i organisationer som genomsyras av den auktoritära ledareskapsprincipen. Ty där är ledaren ensam ansvarig för sina beslut och kan inte, som hos demokraterna, gömma sig bakom utskott eller voteringar.
0


Agitera!

En uppmaning till patrioterna att ständigt förkunna nödvändigheten av den nationella frihetskampen. Behovet av en öga-mot-öga dialog med folket har inte minskat i och med “IT-revolutionen”, snarare är det tvärtom. 0


Salemfonden sänder budkavle om samling

Salemfonden sänder härmed en budkavle runt Svea Rike med budskapet om en nationell samling. För fjärde året i rad skall en samling i sorgens tecken ske men även med ett starkt hopp om att kunna skapa en konstruktiv kraft som påverkar samhället till en motståndskraft mot den destruktiva politik som förs av regeringen och bland andra kostat 17-åriga Daniel Wretström livet. 0