Patrioter går fria – ”allvarligt” enligt lagstiftare

I och med den friande domen mot aktivister från Motståndsrörelsen så har det blåst till ordentligt I de politiska korrekta leden. Det har varit tävling om vem som kunnat skrika högst, bokstavligen. Motståndsrörelsen kommer att kommentera detta vid ett senare tillfälle, men vill redan nu passa på att reda ut ett par saker. 0


Salem och vår rätt

1400 personer deltog i årets minnesstund för den mördade pojken Daniel Wretström i Salem och visade sitt fördömande av det politiska systemet som göder hat och intolerans. Det system som sanktionerar fientlighet mot svenskar och mot dem som hyser normala värderingar om Sverige. 0


Brå släpper ny rapport med brottsstatistik

Onsdagen den 13 december släpper myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Brott bland svenskar och invandrare”. Rapporten är sedan 1996 den enda Brå-rapporten som handlar om invandrares relativa brottslighet i Sverige. Enligt preliminära uppgifter till etablerad media bekräftar den kommande rapporten grundläggande konstateranden från den tidigare, bland annat att invandrade personer är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. 0


Information om Salemmanifestationen 2005

Lördagen den 10 december arrangeras Salemmanifestationen 2005. Trots att fem år har gått sedan Daniel mördades är frågan om de svenskfientliga brotten lika aktuell nu som då. Inför 2004 fick vi se hur 14-åriga James togs från jordelivet och för inte länge sedan fick vi se svenskfientliga trakasserier som urartade i upplopp och automateldsskjutning i Ronna. 0


50 patrioter i Göteborg spred Salemfacklan

Under lördagen den 26 november var det dags för den andra större spridningen av Salemfacklan i Göteborg. Den tidigare helgen hade ett 30-tal nationella samlats för att sprida tabloidtidningen Salemfacklan, vilket hade gått klanderfritt. Även denna helg var det dags för fortsatt utdelning, men nu hade man lyckats samla ihop över 50 patrioter. 0


Motståndsrörelsen agerar mot våldtäkt

Måndagen den 24:e oktober, klockan 19.00 på kvällen, överfölls en 15-årig flicka av två främlingar på en gångväg mellan Gullmarsplan och Globen i Stockholm. 0


Nationellt Motstånd nr. 8 ute nu!

Äntligen har nummer 8 av Nationellt Motstånd lämnat tryckpressarna. Även detta nummer är helt i fullfärg.
32 sidor kamp ämnade att väcka sovande kämpar ur deras djupaste slummer och frammana heroismen. Förhoppningsvis ett nummer som slänger ytterligare bränsle till den eld som alltid måste brinna i kämpars hjärtan.
0


Den mångkulturella näringsgrenen

Har man en god intuition och känsla för vad som säljer står möjligheten öppen för den som vill konkurrera med redan duktiga konsulter och andra företagare. Det är en hård marknad, nya näringsidkare får lägga ner mycket kraft och energi för att få del av en allt mer mättad efterfrågan på varor och tjänster. Men med en smula nytänkande, lite billiga tricks och genom att röra sig i de rätta politiska kretsarna kan nya möjligheter öppna sig vilket alltfler har börjat upptäcka… 0


Justitieministern erkänner rättsvidrigt handlande

Under en paneldebatt den 10 oktober erkände Sveriges justitieminister Thomas Bodström att ”rättsväsendet” använt sig av olagliga spaningsmetoder riktade mot nationella individer och grupper. Han bekräftar bland annat att hemliga husrannsakningar genomförts. 0


Polis spårade upp 17 000 människor

Ett huliganbråk i Rotterdam med 200 inblandade gav Systemet en anledning att rent godtyckligt spåra upp 17 000 människor. Som en ytterliggare förolämpning mot dessa 17 000 medborgare kontaktades de av polisen med uppmaningar att agera angivare. Fallet Rotterdam är ännu ett i raden av exempel på ett demokratiskt Storebrorssamhälle som med ilfart breder ut sig. 0


Polis hjälpte till vid tidningsförsäljning i Halmstad

Under lördagen den 24/9 befann sig en grupp om drygt 25 organisationsaktivister i centrala Halmstad i syfte att sprida det patriotiska budskapet. Vår närvaro gillades inte av Systemet som sände ut en polispatrull för att försöka avlägsna oss. Men det hela slog fel och polisernas agerade sågs av allmänheten som allt annat än positiv. 0


Pension för ”tyskertöserna”

Efter andra världskriget hämnades den norska staten på de norska kvinnor som haft umgänge med tyska soldater. Man kallade dessa kvinnor, de så kallade tyskertöserna, för landsförrädare, rakade av dem håret, fryste ut dem ur samhället m.m. Nu först 60 år senare anser styrande norska politiker att tiden är inne att ”förlåta” dessa kvinnor och bland annat ge dem pension, som den norska staten alltjämt förvägrat dem. 0


Upplopp och automatvapen

Natten mot måndagen den 12 september förvandlades området Ronna i Södertälje från ett ”invandrartätt” område till en krigszon i miniatyr. Över hundra personer i alla åldrar deltog i ett upplopp mot polisen. 0


I orkanen Katrinas efterdyning

Närhelst en katastrof inträffar någonstans i världen, så utsätts samhället där för djupa påfrestningar. Det har vi nyligen kunnat se i efterdyningarna av den inträffade orkanförödelsen i New Orleans, USA. 0


Föredrag med Magnus Söderman i Karlstad

För att tillgodose ett tilltagande intresse för Motståndsrörelsen i Karlstadsregionen bjöds Magnus Söderman lördagen den 27 augusti in för att hålla ett föredrag. Föredraget behandlade dagens samhällssituation och innehöll även information om Motståndsrörelsen och dess verksamhetsområden. Ett 20-tal intresserade slöt upp för att lyssna på föredraget Varför revolution?. 0


Göteborgspatrioter i hovrätten

Efter tingsrättens uppenbart politiska domar mot elva Göteborgspatrioter fanns det ingen tvekan om att de dömda skulle överklaga till hovrätten. Patrioterna, de flesta av dem helt oskyldiga till grov misshandel, dömdes alla kollektivt till mångåriga straff, endast därför att de befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle. I hovrätten hoppas man nu att rättvisa ska skipas. 0


Föredrag på Fjärås Bräcka

Lördagen den 23/7 togs organisationsaktivister med på en resa i tiden på Fjärås bräcka, Halland. 0


Göteborgsposten saknar god journalistisk sed

Göteborgsposten uppmärksammade igår Motståndsrörelsen genom en artikel av Jan Höglund. Bland annat konstateras att våra affischer pryder Torslanda torg. Höglund låter dock anonymisera oss till ”en grupp” men vilka det är frågan om blir uppenbart av såväl textbilden som omnämnandet av vår välkända paroll om att ”ta tillbaka vårt land”. 0


Kristna till försvar för Motståndsrörelsen

Ibland förvånas man över från vilket håll röster höjs till försvar för Motståndsrörelsen och vårt arbete. Att en kristen och sionistvänlig tidning skulle upplåta utrymme för att i positiva och sanningsenliga ordalag gå i närkamp mot det politiskt korrekta samhället i försvar för Organisationen trodde nog ingen, men så har skett. 0