Polisman skrev pressmeddelande: anmäldes för ”hets mot folkgrupp”

I samband med första helgen i juni visade den regimtrogna median prov på en närmast övertydlig demonstration av sina svenskfientliga värderingar. Det hade som vanligt varit en hektisk helg för polisen i Malmö, med ett flertal brutala, rasistiska rånöverfall av främlingsgäng på ensamma svenskar, och polisen hade inte lyckats gripa gärningsmännen. Detta faktum var helt i sin ordning enligt de regimtrogna journalisterna. 0


Skymningsläge

Mycket talar för att vi idag befinner oss i vad som med militär terminologi brukar kallas ett skymningsläge, och att ett flertal viktiga samhällsinstitutioner är infiltrerade- eller kontrolleras av våra fiender. Regimen har fattat en mängd beslut vars minsta gemensamma nämnare är att de försvagar vår position, inför ett kommande, hypotetiskt krig. Vi måste börja försvara oss och stärka våra positioner. 0


Civil olydnad

Det är många som i princip anser att det är viktigt att det svenska folket fortlever, och att västerlandet bör fortsätta att existera också i framtiden, men som av olika skäl inte har möjlighet eller mod nog att delta aktivt i den organiserade motståndskampen. Men något borde väl även dessa kunna göra – något som inte kräver några större risker eller uppoffringar – för att förhindra att vårt folk upplöses och dör ut? 0


Nationell Ungdom varnade allmänheten i Borås

När fyra främlingar begått ännu en monstruös gruppvåldtäkt på en svensk flicka i Borås, var tiden inne att varna allmänheten för att förhindra en upprepning. Nationell Ungdom ansvarade för att gärningsmännens identiteter blev kända, en aktion som snart var en riksnyhet. De efterföljande mediala lögnerna om NU klarlagde att man till varje pris vill skydda våldtäktsmännen. 0


Dödsstöten mot Rhodesia

Det fanns en gång ett land som hette Rhodesia. Det var tillsammans med Sydafrika ett av de rikaste och mest välmående länderna i Afrika. Idag har landet övergått till svart självstyre och står vid avgrundens rand. 0


Desperation bakom repression

Den senaste tiden har flera händelser aktualiserat de högre utbildningsinstitutionernas ställning. Är de centra för seriös forskning och utbildning – eller verktyg för indoktrinering och likriktning? – Det skulle lätt kunna hända att någon med avvikande åsikter kom in i vårt fullmäktige. Och först när det är för sent skulle folk reagera, säger Peter Nicander […] 0


Den sista frontlinjen?

Det är uppenbarligen av hög prioritet för regimen att driva bort oss svenskar från näringslivet. Anledningen till detta är att det ger oss en viss maktpotential om vi äger och driver företag. 0


”Sverige är ett jävla skitland!”

”Sverige är ett jävla skitland!” skränade ett våldsamt invandrargäng innan de gick till angrepp mot tre svenska ungdomar i Eskilstuna centrum den 26 februari. Det var upprinnelsen till Eskilstunas mest omfattande raskravaller till dagens datum, när ett tjugotal svenska ungdomar höll stånd mot en aggressiv invandrarpöbel bestående av omkring 200 främlingar. 0


Med sveket som vapen

Det är ett vanligt knep, att använda kappvändare i sin propaganda. Desertörer, förrädare och avhoppare används för att svärta ner motståndarsidan. De har en roll att spela och gör det för att rädda sitt eget skinn, för att vinna fördelar och för att tjäna pengar. 0


Att vara eller icke vara

Politisk korrekthet bör, enligt min mening, egentligen inte ses som en speciell åsikt, utan hellre som avsaknad av åsikt. För sådana som varken kan eller vill tänka självständigt – t ex diverse journalister – är det naturligtvis bekvämt att välja att omfatta en åsiktsriktning som gör att de kan känna att de passar in, som gör att de får godkänt av dem som kontrollerar medlen för masskommunikation, och som dessutom tryggar deras försörjning. 0


”Integration” eller aggression?

Varje dag trakasseras svenska ungdomar i skolan för att de är svenskar. Främlingsgäng tränger sig på yngre svenska elever och tigger under hotfulla former pengar, cigaretter och dylikt. Svenska ungdomar som vill behålla sin värdighet måste ständigt vara beredda på att effektivt kunna försvara sig mot våld från numerärt överlägsna främlingsgäng som kräver ”respekt”. 0


Svenskfientlig desinformation om gruppvåldtäkterna

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har börjat tillämpa en ny metod för att sprida förvirring angående främlingarnas överrepresentation inom i synnerhet vissa typer av brott. ”Ny metod” är i och för sig ett lite tveksamt ordval, då man egentligen bara kör på med samma metod som vi har belyst tidigare i Folktribunen; man låtsas att det inte finns några svenskar. 0


Psykologisk krigföring

Mediaväldet förlöjligar traditionella svenska hjältar och försöker få våra förfäder att framstå som så primitiva och barbariska som möjligt, som ett led i deras psykologiska krigföring som syftar till att bryta ned vårt folks identitet och motståndsvilja. 0


Verkligheten bakom fraserna

Det pågår idag en omfattande lagfäst diskriminering mot oss svenskar – speciellt mot svenska män – som kan vara värd att titta närmare på; dels vad diskrimineringen består i, men även hur den maskeras och vad den syftar till. 0


Att bekämpa ”rasismen” och försvara ”demokratin”

Även om delar av svensk massmedia har känt sig tvingade att lätta lite försiktigt på locket på senare tid, och visa upp en del av den verklighet som vi patrioter har känt till i åratal, så fortsätter man att försöka rätta till de fördomsfulla svenskarnas världsbild så gott det går. Om det nu är så att verkligheten inte är politiskt korrekt, så ska åtminstone de dumma svenskarnas bild av verkligheten vara det. 0


”Elev”kampanjen

På Åsö gymnasium i Stockholm har det de senaste månaderna varit en hätsk stämning. Det stora samtalsämnet i korridorerna har varit konflikten mellan patriotiska elever på skolan och den så kallade ”Elevkampanjen”, en frontorganisation för den kommunistiska sekten Offensiv. 0


Svenskhatet

Den svenskfientliga propagandan fyller inte bara oss svenskar med självförakt; den fyller även främlingar med hat mot oss. 0


Konsten att läsa mellan raderna

Den politiska korrekthetens ”etik” hindrar journalister från att tala klartext ifråga om brottslingars signalement. 0


Israels premiärminister ledde mordpatrull

År 1972 ledde Barak en Israelisk mordpatrull, som i skydd av mörker landsattes i Libanon. Målet med operationen var att mörda tre palestinier; två författare och en poet. Barak och två andra utgjorde den grupp som dyrkade upp dörren hemma hos den palestinske poeten Kamal Edwan i Beirutförorten Verdun. Väl inne i lägenheten använde Barak och hans två hejdukar ljuddämpade automatvapen när de mördade Kamal Edwan, hans fru och dotter. 0