Bilder från husrannsakan

Som utlovat publicerar vi några bilder tagna av kamraterna då de återvände från sitt besök hos polisen. Som läsaren förstår är detta bara toppen på isberget av polisens genomgång med tillhörande vandalism. Detta som hänt är inget vi tänkte älta om, men däremot kan det vara bra för den nationelle aktivisten att redan på förhand kan få litet visuell information om vad man kan vänta sig den dagen systemet slår in dörren – något som den nationelle aktivisten måste räkna med kan ske. 0


Om NOVA-gruppen

Låter som ett ärligt initiativ mot yrkeskriminalitet, eller hur? 0


En modern farao

Det har genomförts presidentval i Ryssland. Förra helgens val föregicks av 2007 års val till det ryska parlamentet, duman, där Vladimir Vladimirovich Putins stödparti Enade Ryssland vann en jordskredsseger. Putin framställs gärna i Väst som nationalist, men hur mycket ”rysk nationalist” är denne avgående president egentligen? 0


Massiv polisattack mot Motståndsrörelsen

Sedan i torsdags har ett 50-tal poliser kopplade till den så kallade NOVA-gruppen på bred front attackerat Motståndsrörelsens aktivister i Stockholm. Detta kan vara kulmen på ett längre polisarbete riktat mot organisationen och då särskilt ett par kampgrupper i Stockholm, eller början på en ny aggressivare strategi från folkförrädarna. Ett flertal husrannsakningar och gripanden har skett. Anklagelsepunkterna rör sig enligt uppgift om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse samt vapenbrott. Polisens agerande har varit allt annat än hedervärt berättar aktivister som både blivit bestulna såväl som fått sina hem sönderslagna av systemets uniformerade lakejer. 0


Västervikstidningen utmanar Motståndsrörelsen

Efter att Svenska motståndsrörelsen besökte Västervik förra lördagen har den lokala Västervikstidningen gjort det mesta för att övertyga sina läsare att inte – i alla fall inte utan deras eget filter – läsa de flygblad som delades ut. Detta genom att kasta ur sig en mängd påhopp och felaktigheter mot vår organisation. 0


Kulturexploateringen av Sverige

Det är numera näst intill politiskt korrekt att framföra offentlig kritik mot den muslimska kulturexpansionen. Orsaken till offentlig oro finner kritiker i de muslimska planerna att med utländska finansiärers hjälp bygga en moské i Göteborg. Men, med handen på hjärtat, är verkligen ett moskébygge i rikets andra stad det mest avgörande hotet mot den svenska kulturen? 0


Motståndsrörelsen väcker medias hat

Under lördagen den 1 mars genomförde Svenska motståndsrörelsen ett flertal utåtriktade aktioner på olika platser runt om i Sverige. Bland annat i Västervik och Stockholm. Detta har fått delar av Sveriges svenskfientliga mediakår att gå ut mot Motståndsrörelsen och som alltid – med lögnen som vapen. Nationellt Motstånd går här i svarsmål. 0


Vi har inte sökt störa någon serbisk demonstration

Enligt vad fiendemedia rapporterat skulle aktivister från Svenska motståndsrörelsen ha sökt störa en serbisk demonstration mot Kosovos självständighet, som genomfördes den första mars i Stockholm. Detta är felaktigt. 0


Den mörka religionen

Kristendomen som religion börjar alltmer spela ut sin roll som redskap i händerna på den biologiska parasit som under århundradena fört krig mot arierna och allt vi står för. I denna artificiella tidsålder som man skapat har utrymmet för, och behovet av, denna översinneliga tro minskat och istället ersatts med moderna ”religioner” vilka tjänar samma syfte; bland annat diverse flumreligioner inom new-age sfären vilket endast är ett uttryck för den ktoniska andligheten hos den bastardiserade befolkningen. Men främst genom politiska religioner där demokratin är en och globaliseringsidéen en annan, för att inte tala om Förintelsereligionen. 0


Lördagsaktion i Stockholm

Under lördagen genomförde aktivister från Svenska motståndsrörelsen återigen en utåtriktad aktion i centrala Stockholm. Ett stort antal av Motståndsrörelsens informationsflygblad delades ut till människor som befann sig i de centrala delarna av staden under lördagen. Samtidigt hölls premiärförsäljningen av Nationellt Motstånd nr 14. 0


I Heckschers fotspår

Varje år sprids en rad utmärkelser av förnäma judiska företrädare till underdåniga och följsamma gojer. För ovanlighetens skull så var det dock inte en av Folkpartiets före detta partiledare, exempelvis Per Ahlmark, som under 2007 förärades ynnesten att rikligt belönas för trogen tjänstgöring hos de utvalda. Nej, under föregående år fann den judiska generositeten sina främsta guldgossar i förre statsministern Göran Persson (s) och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (m). 0


Oroliga tider på väg?

Under flera års tid har vi kunnat se en utveckling i Europa där den så kallade extremvänstern, men även främlingshorder (och allt som oftast tillsammans i allians) startat kravaller i sina närområden med regelrätta gatustrider mot polisen. Sporadiskt har dessa uttryck för marxistisk solidaritet och mångkulturell välsignelse även dykt upp i Sverige. Enligt analytiker kan detta komma att förvärras. 0


Fler främlingar till polisen i Örebro

Nerikes Allehanda (NA) rapporterar den 14 februari om att polisen i länet nu skall satsa hårt på att rekrytera ”invandrarungdomar” till kåren. Nationellt Motstånd har vid flera tillfällen tagit upp polisens omformning och de konsekvenser detta kommer att få för svenskar i gemen. 0


Motståndsrörelsen förklarar krig?

Efter att aktivister från Motståndsrörelsen delat ut flygblad och hållit tal i Linköping, kände sig Corren nöd och tvungen att försöka släta över vår närvaro och även skrämma Linköpingsborna med hjälp av systemets inofficiella underrättelsetjänst, Expo. 0


Kampen mot röd front

Historien har en tendens att ideligen återupprepa sig. I synnerhet politiska skeenden vilka först betraktats som unikt karaktäristiska för en viss epok, uppenbarar sig ständigt i i stort sett samma skepnader, fast under helt andra tidsskeden. Ett sådant fenomen, vilket återuppstår mitt bland de ariska folken i framförallt dess urhem, Europa, är den semitiskt befryndade marxismen. 0


Säpo vill hålla motståndsmän borta från försvaret

I sin iver att jaga och registrera aktivister i Motståndsrörelsen arbetar Säpo enträget med lagändringar och annat som skall underlätta dem att kringgå grundlagen, vilken säger att medborgaren är skyddad från att bli registrerad på grund av politisk åskådning. Från och med år 2009 skall därför alla värnpliktiga kontrolleras av Säpo. 0


Vänsterextremister orkestrerar bred demonstration för allmännyttan

Ikväll, den 11 februari, anordnas en demonstration utanför Statshuset i Stockholm. Det är Nätverket rädda hyresrätten som står bakom demonstrationen och på ytan demonstrerar man för en sak som nog de flesta kan stå bakom, fler hyresrätter, färre köer och balanserade hyror. Bakom fasaden ser man dock hur allt annat än positiva krafter dirigerar spektaklet. 0


F.d. fotbollstränare tog bladet från munnen

Fotboll är den mest populära sporten i Sverige och den berör många människor. Allt fler vanliga fotbollsintresserade har dock märkt en del negativa saker som händer med sporten; bland annat de alltmer ekonomiska intressena vilket leder till att lag hellre köper in utländska spelare än att man satsar på svenskar. Detta påpekade fotbollsprofilen Peter Antoine i en intervju i Sydöstran vilket naturligtvis kritiserades i det politiskt korrekta Sverige. 0


Om enighet

Den dagliga kampen inom Organisationen är ett exempel på sann enighet mellan hundratals kämpar, i gemensam strävan för ett högre mål. 0