Två tredjedelar av alla våldtäktsmän i Oslo är icke-vita

Enligt en undersökning gjort av den norska polisen är två tredjedelar av alla som åtalas och döms för våldtäkt i Oslo icke-västerländska invandrare. Vidare konstaterar man att antalet våldtäkter stadigt ökar. 0


LUF kräver formell protest mot Iran

Som bekant hölls nyligen den internationella förintelsekonferensen i Irans huvudstad Teheran, där forskare och historiker från hela världen deltog för att, för första gången någonsin, objektivt granska den så kallade ”förintelsen”. Konferensens har fått utstå hård kritik, men sparsam sådan från just Sverige, något som Liberala ungdomsförbundet, LUF, vill ändra på. 0


Svensk representant på Förintelsekonferensen riskerar förlora arbetet

Även en svensk fanns representerade på Förintelsekonferensen i Iran. Jan Bernhoff, 35, föreläste inför de församlade om ”Förintelsens demografi”. På grund av detta riskerar han nu att förlora sitt arbete som lärare. 0


Salemmarschen 2006

Lördagen den 9 december genomfördes åter Salemmanifestationen utanför Stockholm. Ett tusental nationellt sinnade svenskar vandrade från Rönninge pendeltågstation till platsen där Daniel Wretström mördades för sex år sedan. 0


Uppskattad stödkonsert har finansierat Europakampanjen

Den 25 november anordnade Svenska motståndsrörelsen en konsert i Stockholm vars huvudsakliga syfte var att samla in pengar till den pågående kampanjen till Europadomstolen. Besökarna har gett oss överraskande goda omdömen om tillställningen och samtidigt har vi lyckats samla ihop en penningsumma som med råge täcker vårt första mål på tjugotusen kronor. 0


Råd till en förvirrad kille

Med National Alliances tillåtelse publicerar Nationellt Motstånd här ett svar som NA skickade till en amerikansk yngling som säkert uppfattar sig själv som en god samhällsmedborgare, eftersom han ”bekämpar rasismen”, men som i själva verket bara är en politiskt korrekt lämmel. 0


David Dukes tal på förintelsekonferensen

Nationellt Motstånd återger här den amerikanska nationalisten David Dukes tal på Förintelsekonferensen i Teheran. Vi har valt att inte översätta texten som därför presenteras på engelska. 0


Amerikanska judar bekämpar tysk nationalism

En grupp rabbiner från New York har rest till Berlin för att träffa ”tyska studenter och med dem kämpa mot antisemitism”. Detta projekt är ett i raden av judiska försök att motarbeta den växande nationella medvetenheten i Tyskland. 0


Trakasserier inför Salemmanifestationen

Redan under torsdagen förra veckan hade gränspolisen föreberett sig för att stoppa resande från utlandet som misstänktes kunna delta på Salemmanifestationen. På Skavsta flygplats var det ett extraordinärt polispådrag. Gränspoliserna stod och väntade utanför då de resande steg ur flygplanen. 0


Ingen utredning av Motståndsrörelsens affischer

JK beslutade i förra veckan att inte inleda någon förundersökning mot Motståndsrörelsens propagandaffischer vilka anmälts av ”goda demokrater” på Rekarneskolan i Eskilstuna. 0


Vi kämpar för frihet

Det finns en anledning till att radikala rörelser, ofta med mål bortom rimlighetens gräns, röner större framgångar än sina konservativa motsvarigheter. När en organisation eller ett parti börjar liberaliseras, anpassa sig eller göra avståndstaganden skriver det sin egen dödsdom. 0


32 grova brottslingar fria; kan inte utvisas

Deras brottsregister innefattar allt ifrån våldtäkter, kvinnofridskränkning, grova misshandlar, narkotikabrott med mera. De har alla ett utvisningsbeslut på sig, men de tillåts ströva fritt i Sverige eftersom polisens utlänningsenheter inte lyckas visa ut dem. 0


Rastest avslöjar rasmedvetenhet hos vita och svarta

Att rasmedvetenhet, eller så kallad ”rasism”, är någonting naturligt och djupt inneboende i människan, gällande inte minst de vita folken, är rent vetenskapligt föga tvivelaktigt. Däremot har det alltid funnits människor som låter sina egna, helt igenom onaturligt skapade, värderingar gå emot denna biologiska sanning. Med hjälp av ett nät-test, skapat av amerikanska psykologer, kan dessa ras- och därigenom självförnekare få sina destruktiva villfarelser avslöjade. 0


Tjuvlyssnande lyktstolpar – bisarr verklighet i det ”demokratiska” väst

Från Holland nås vi av nyheten att landet tagit ytterligare ett steg mot det totala övervakningssamhället. Den holländska polisen har nämligen utrustat flera av landets lyktstolpar med kameror och superavancerade mikrofoner som kan ”höra” allt inom en radie av 30 meter. 0


Fallet Landskrona

Landskrona är orten som av den självgoda politiska korrektheten likt Sjöbo blivit stämplat som ett ondskans fäste. Ty i det en gång så harmoniska industriorten har det påstått nationella, och numera också öppet prosionistiska partiet Sverigedemokraterna, erhållit hela tjugotvå procent av de kommunala rösterna. 0


Grattis Finland; tar bara emot en tiondel av sin flyktingkvot år 2006

På grund av en meningsskiljaktighet mellan det finska arbetsdepartementet och inrikesdepartementet har man under 2006 endast kunnat ta emot 75 flyktingar utav de 750 man tilldelats. 0


Illegala ”flyktingar” kan få gå i skolan

Integrationsminister Tobias Billström sade i ekots lördagsintervju att gömda flyktingbarn kan komma att få gå i skolan i Sverige. Detta trots att avvisningsbeslut fattats och att familjerna uppehåller sig illegalt i Sverige. 0


Jimmy Carter bekräftar judisk dominans i amerikansk politik

I samband med att den före detta amerikanske presidenten Jimmy Carter (åren 1977-1981) släpper sin nya bok, Palestina: fred, inte apartheid, tar han bladet från munnen och kritiserar den judiska lobby som huserar bakom maktens kulisser i USA. Carter riktar i en intervju sådan kritik som enligt honom själv skulle gjort att han förlorat om han ställt upp i presidentval idag. 0


12 amerikaner mördas varje dag av illegala invandrare

USA är ett föregångsland i det mesta och i folkmun brukar man säga att de ligger tio år framför oss. Så att blicka västerut kan vara ett bra sätt att se vartåt det barkar även för oss. Framförallt när man vill analysera utvecklingen av det mångkulturella experimentet eftersom mångkulturförespråkarna hänvisar till USA som ett land ”skapat genom invandring”. 0