Svenska Google News sprider artiklar från Nationellt Motstånd

Nyhetstjänsten Google Nyheter levererar artiklar från fler än 100 svenskspråkiga nyhetskällor över hela världen. En av dessa nyhetssidor är Nationellt Motstånd. 0


Tyskland vill kriminalisera ifrågasättande av historien inom EU

De fientliga krafterna som tagit Europas maktcentra i besittning gör nu sitt bästa för att genom sina kollaboratörer inom EU, inskränka våra möjligheter att tala fritt och öppet om sådant som utgör ett hot mot deras svaga ockupation. Senast i raden är Tysklands lagförslag om att förbjuda ifrågasättande av den så kallade ”Förintelsen” i hela EU. 0


Oskyldigt dömd till 11 månader

Niklas Frost, aktivist i Motståndsrörelsen, greps den 21 oktober förra året klockan 00.50. Hans signalement stämmer överens med en beskriven gärningsman som nyss enligt vittnen utfört en misshandel ett stycke bort i centrala Sundsvall. Ett vittne följer efter Frost från brottsplatsen till en närbelägen OK/Q8 där han även efter hennes tips blir gripen. Frost anhålls efter ett beslut från tjänstgörande jouråklagare. Fyra vittnen till misshandeln pekar senare ut Frost vid en vittneskonfrontation. En blodfläck från offret hittas även på Frosts jacka, solklart fall! Eller? 0


Vita mumier funna i Sydamerika

En 600 år gammal mumie av en flicka, som håller sina händer över ögonen och har ett skräckslaget ansiktsuttryck, är en av omkring 20 mumier som snart kommer att kunna beskådas på nationalmuseet i Lima, Peru. Mumierna ingår i en utställning om det ”mysteriska molnfolket” – vilka var ett historiskt folk av vit ras i Sydamerika. 0


Till den svenska ungdomen

Kom ihåg att du är svensk och av den ariska nord-germanska rasen. Kom ihåg att dina plikter först och främst gäller denna ras. Det är allas vår plikt att upprätthålla vår ras egenart, vårt frihetsarv – ja, allt det som gjort namnet arisk ärat i världen. Den absolut enskilt viktigaste handlingen i vårt liv är giftermålet och valet av partner. 0


Kurdo Baksi vill ha anställningsstopp för svenskar

Det var bara en tidsfråga innan främlingar, som under drygt fyrtio års tid vällt in i vårt land, skulle inta en allt starkare ton mot ursprungsbefolkningen. Kurdo Baksi, författare och samhällsdebattör, är en av dem som bestrider det mesta i det svenska samhället. I en artikel nyligen kräver han att ”de närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin.” 0


Vad betyder termen arier?

Nationellt Motstånd använder frekvent ordet ’arier’ i artiklar som publiceras. De som baserar sin uppfattning om ordet på den generella politiskt korrekta förklaringen av det, utan att själva söka en mindre politiskt korrekt, men sannare definition kan konfunderas av användandet av ordet. Därför vill vi med denna artikel, skriven av David Myatt, klargöra vad Nationellt Motstånds definition av ordet är. 0


Kampanjen avslutad

Efter att vi nu, tack vare våra sympatisörer och läsares hjälp, har samlat ihop 24 868 kronor för att kunna driva den uppmärksammade hets mot folkgrupp-domen vidare till Europadomstolen, avslutar vi härmed kampanjen. 0


Rädda Centrum mot rasism

Författaren, krönikören, ”dussinexperten” och redaktören för Svartvitt.se, Kurdo Baksi, vädjar att det skandalomsusade Centrum mot rasism bör få en andra chans, i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 5 januari. Detta efter att regeringen beslutade om att halvera CMR:s budget inför 2007. 0


Soppan var rasistisk trots allt

Den demokratiska, mångkulturella ordningen framstår med alla dess drakoniska lagar och förbud som alltmer absurd ju längre den klamrar sig fast vid makten. I Frankrike har systemet nu förbjudit serverandet av soppa till hemlösa. Orsaken är att den innehåller fläskkött och därför är ”diskriminerande” för judar och muslimer. 0


FN-inspektör: USA:s krig planläggs i Israel

På senare tid har ett flertal inflytelserika politiker och andra vågat sig på att bekräfta existensen av och rikta kritik mot den judiska lobby som styr USA. En av dessa är FN:s före detta vapeninspektör Scott Ritter som nu öppet förmedlar att ”om det kommer ett amerikanskt krig mot Iran så är det ett krig som planlagts i Israel”. 0


Slovakisk ärkebiskop upprör judiska grupper

I Slovakien har den romersk-katolska ärkebiskopen Jan Sokol lyckats framkalla ett ramaskri sedan han talat i positiva ordalag om landets styre och välgång under tiden för andra världskriget. Det är främst landets fåtaliga men, likt i flertalet vita nationer, starka judiska grupper som gjort sig hörda. 0


Syrisk-ortodox präst varnar för blandäktenskap

Gift dig bara med syrianer, om du själv är syrian; det rådet ger prästen Josef Dag. Han understryker dock att han inte är rasist eller nationalist, men menar att blandäktenskap hotar att urholka kulturen. Prästen tycker också att svenskar borde bli bättre på att bevara sin kultur. 0


Sydsvenskan vill censurera patriot.nu

Under det senaste året har webbtidningen Nationellt Motstånd, ett av Motståndsrörelsens organ, kraftfullt avancerat. Hemsidan besöks dagligen av ett stort antal unika besökare.
Med sin frekventa uppdatering och stadigt ökande besökarantal är webbplatsen patriot.nu den ledande nyhetsportalen för nationella i landet, och detta är någonting som Sion med anhang självfallet inte kan stillasittande åse. I går kom så också den första direkt riktade attacken mot Motståndsrörelsens nyhetsorgan, och detta från ett inte allt för oväntat håll.
0


Jimmy Carter utmålas som antisemit

Den före detta amerikanske presidenten Jimmy Carter (åren 1977-1981) har nyligen kritiserat USA:s stöd till Israel och bekräftat den sionistiska lobbyns makt i amerikansk politik. Nu utpekas Carter, tidigare själv underhuggare till denna lobby, som antisemit. 0


Soppa inte rasistisk

Som Nationellt Motstånd tidigare rapporterat om har nationella krafter i Frankrike i solidaritet till sitt eget folk startat upp soppkök för hemlösa. Den mångkulturella regimen i Frankrike kunde givetvis inte tåla detta och gjorde därför flera tillslag där mat beslagtogs. I dagarna har dock en fransk domstol kommit fram till att det inte är kriminellt att servera soppa till hemlösa. 0


Fp fortsätter vädja till den gryende nationalismen

Riksdagsmannen Allan Widman och kommunalrådet i Malmö, Ewa Bertz (båda folkpartister) föreslår att Malmös skolbarn endast bör tillåtas tala svenska i klassrummen under lektionstid. Enligt de båda är förslaget starkt förankrat i lokalavdelningen. 0


Gott nytt år…

Vi önskar alla våra läsare ett gott nytt år. Svenska motståndsrörelsen svär att oförtröttligt fortsätta kampen för vårt folk, mot de krafter som vill se vår undergång och vi manar alla er läsare att fortsätta drar ert strå till stacken. 0


Saddam Hussein mördad

Tidigt i morse fördes Iraks tidigare statschef, Saddam Hussein, till galgen. Med fasta steg och utan tecken på rädsla mötte han döden, vilken han dömdes till av en skendomstol, i förlängningen på order av USA/Israel. 0