Nogger-kampanj döljer sextrakasserierna inom Centrum mot rasism

Numera är det väl kampanjen mot glassmärket Nogger Black som man förknippar med Centrum mot rasism (CMR). Men för den som minns tillbaka till för en vecka sedan var det helt annorlunda. Då var det ett annat strålkastarljus som riktades mot CMR, sedan det då uppdagades att organisationen utreder ett fall av sextrakasserier inom den egna styrelsen. Nu menar avhoppare från CMR att kampanjen mot GB inte är något dåligt skämt, eller illa utförd kampanj, utan att själva syftet med den från första början varit att ta bort fokus från sextrakasseriaffären. 0


Ännu en lyckad aktion i Göteborg

Likt föregående helg anordnade Motståndsrörelsen en propagandaaktion på Avenyn i centrala Göteborg. Efter att ett 20-tal anarkister avhyst förra helgen ansåg man att risken för nya konfrontationer kunde vara stor, men efter flera timmars aktivitet konstaterade vi att anarkisterna tröttnat på att åka på stryk och hellre stannar hemma. 0


Systemet går till angrepp när polisman försvarar åldring

I dagarna har det osat hett kring Malmö kommun efter dess vanvård av åldringen Gustav Holmström och en polismans starka reaktion mot detta. I etablerad media beskrivs brevet, som sändes till den socialdemokratiske kommunpolitikern Ilmar Reepalu, som ett ”rasistbrev”. Pressen har valt ut enstaka stycken, tagna ur sitt sammanhang, för att framhäva det ”rasistiska” och mörklägger den samhällskritik som brevet i övrigt innehåller. Vad står det i brevet och vad ligger bakom polismannens reaktion? Patriot.nu har granskat det hela och publicerar här brevet i sin helhet. 0


Mångkulturellt övergrepp tystas ner

I torsdags föll domen mot tre somalier i Falkenberg som under nyårsnatten rånade och misshandlade en svensk man och sedan tvingade honom se på när de gruppvåldtog hans flickvän. I pressen har man valt att tysta ned skändningen. 0


Var på din vakt mot främlingar!

Årets första natt, alltså natten till den första januari 2005, blev för två unga människor den sista natten av oskuldsfull ungdom. Låt oss kalla dem Johanna och Håkan. Vi vill varna för att det som nu måste berättas kan uppfattas som obehagligt… 0


Anarkister slogs på flykt i Göteborg

Under lördagen anordnade Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom tillsammans med Göteborgs fria nationalister (GFN), propagandaspridning på Avenyn i centrala Göteborg. I vårsolen spreds tusentals flygblad, åtskilliga tidningar salufördes och avslutningsvis avhystes ett 20-tal anarkister efter att de försökt störa propagandaaktionen. 0


Homolobbyns nya reklampelare

Att homosexuella har ett behov av att synas vet vi. På föreställningar som ”Pride-festivalen” visar man exempelvis öppet upp hur homosexuella samlag går till – givetvis utan att polisen ingriper. Nu har homolobbyn lyckats med att få sina bögpar på reklampelare. Klädföretaget MQ räknar med att tjäna pengarna. 0


Gravskändning; ny antifascistisk taktik!

Natten till idag, den 14 april, skändades krigshjälten och patrioten Gösta Hallberg-Cuulas och dennes moder Fannys grav på Norra begravningsplatsen i Solna. Gravstenen var vält och man hade klottrat ”nassesvin” på den. Nidingsdådet utfördes, med största sannolikhet, av anarkister från någon av de så kallade antifascistiska grupper som finns. 0


Är GB kryptorasister?

”GB:s glassreklam är rasistisk” lyder rubriken på aftonbladet.se och det är svårt att ta det hela på allvar. Centrum mot Rasism (CMR), en statligt finansierad paraplyorganisation, har i sin tankesmedja kommit fram till att GB:s reklamkampanj för den nya glassen Nogger Black är rasistisk. 0


Bevakning av Motståndsrörelsens demonstration i Söderhamn

Idag genomför Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom en demonstration i Söderhamn. Patriot.nu kommer här bevaka händelsen genom våra utsända på plats. 0


Massmedia; systemets trogna

I efterdyningarna av händelsen i Göteborg, där oorganiserade nationella och personer tillhörande Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom attackerade ett antal regimlojala ungdomar (så kallade antifascister) som vedergällning efter en feg misshandel av några nationellt sinnade flickor, har nu massmedia med Göteborgs-Posten i spetsen förfasat sig över att patrioter öppet tar på sig ansvaret för händelsen. 0


Nationell vedergällning i Göteborg

Under lördagskvällen samlades ett 20-tal patrioter, såväl obundna som knutna till Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom, i Göteborg för att gemensamt söka upp och konfrontera en grupp antifascister som tidigare under dagen attackerat tre yngre nationella kvinnor. 0


Vit sexslavhandel ökar i Israel

Judarna, ”det utvalda folket”, har bedrivit sexslavhandel med ickejudar sedan 2000 år tillbaka. Nu på 2000-talet kan vi se att ingenting har förändrats. Israel är idag ett nav för sexhandeln där tusentals ariska flickor, främst från öststaterna, varje år smugglas in för att tvingas till prostitution. Försäljningen inte bara sker utan den sker helt öppet, genom allmänna försäljningar, i ett land där det varit, och i princip fortfarande är, lagligt att bedriva slavhandel med ickejudar. 0


Patriot.nu avslöjar: Aftonbladet och TT misstänks delaktighet i pedofilhärva!

Pedofilhärvan misstänks djupare än man tidigare trott. Ledande redaktörer, journalister och styrelsemedlemmar från Aftonbladet och TT kan vara inblandade. Patriot.nu har följt saken. 0


Nationell Ungdom etablerar sig i Skövde

Svenska motståndsrörelsens ungdomsförbund, Nationell Ungdom (NU), är ständigt i fart med att sprida Organisationens propaganda och rekrytera nya ungdomar. Under lördagen befann sig ett 20-tal ur Nationell Ungdoms kadrer på plats i Skövde för att offentliggöra sin etablering genom en större propagandaoffensiv. 0


Rakryggade patrioter mötte rättsväsendet

Under onsdagen stod nio patrioter inför rätta i säkerhetssalen i Stockholms rådhus, misstänkta för ”våldsamt upplopp”, på grund av de händelser som inträffade under nationaldagen förra året i staden. Bland de misstänkta fanns fyra personer knutna till Svenska motståndsrörelsen och Nationell Ungdom. 0


Hedrande av Horst Wessel i Tyskland

”Die Fahne hoch” är säkerligen för alla nationellt sinnade kämpar en välbekant sång som har sjungits många gånger om. I Tyskland är både texten och själva melodin förbjuden, hårda straff väntar den som trotsar förbudet. Det hindrar dock inte den nya tyska generationen av patrioter att hedra skaparen till Tysklands andra nationalhymn, Horst Wessel, på dennes dödsdag.
Horst Wessel, en hängiven och fanatisk ung SA-man som bedrev gatukamp i 20-talets Berlin. Den 23 februari 2005 var det 75 år sedan hans hjärta slog sitt sista slag för Tyskland och för nationalsocialismen.
0


Länge leve dubbelmoralen – uppdaterad artikel om SKUP

Det demokratiska systemet försvarare vill inte låta patrioter ta del av de rättigheter de säger sig erbjuda samhällets medborgare. I och med avslaget av Nasjonal Motstands ansökan om deltagande på journalistkonferensen i Oslo, vilken rönt stor uppmärksamhet i Norge, bekräftas detta ännu en gång. Patriotisk media för nu ut budskapet till folket att demokrati i dagens samhällssystem bara är fasad och ett verktyg för att kontrollera massan, vars ”folkvilja” styrs av massmedia i den riktning som ett fåtal önskar. Alexander Kristoffersen från Nasjonal Motstand lämnar här ett bitande svar i frågan kring patriotisk medias rättigheter och den dubbelmoral som genomsyrar det demokratiska tänkandet. 0


Nationellt Motstånd portas från journalistkonferens

Tvärtemot den egna parollen ”Kamp för öppenhet” har Stiftelsen för en kritisk och undersökande press (SKUP) beslutat att neka representanter från Nationellt Motstånd att delta på årets stora journalistseminarium den 15-17 april på Clarion Hotell i Oslo. Stiftelsen, vars styrelse består av chefer och journalister på norska nyhetstidningar, säger sig ha som syfte att inspirera till undersökande journalistik i norska medier. Men man hade glömt att meddela att denna undersökande journalistik och denna öppenhet reserverats bara ett visst spektrum av åsikter. 0