Nytt nummer av Nationellt Motstånd ute!

I dagarna har nummer 10 av Motståndsrörelsens tidning Nationellt Motstånd anlänt från tryckpressarna. Precis som föregående numret är även detta nummer i tabloidformat. Detta format kommer nu i framtiden att vara standard för tidningen. I och med detta har även upplagan höjts väsentligt, från 3 000 till 10 000 exemplar per nummer. 0


Politikerna vill smygfilma svenskar

Att någon höger-vänster-skala i realiteten inte existerar när det kommer till de stora politiska frågorna är ett faktum. Detta framgår inte minst av det svenskfientliga förslag som Centerpartiet nyligen lagt fram, ett förslag som tagits emot väl av regeringen. Partiet vill utöva brottsprovokation mot svenskar som inte till fullo omfamnat tanken om det mångkulturella himmelriket. Genom dolda kameror och mikrofoner vill politikerna få svenskarna att komma på andra tankar. 0


Unga degenereras av negerkultur

I en färsk rapport sammanställd av Pacific Institute for Research and Evaluation angående amerikanska ungdomars alkohol och våldsvanor visas tydligt vilken effekt den amerikanska rap-kulturen har på befolkningen. Rapportens syfte var att få insyn i vilken effekt rapmusik och alkoholreklam har på ungdomar. 0


Nya åtal mot förintelsetvivlare

Förläggarna och författarna Germar Rudolf och Siegfried Verbeke har båda åtalats för ”förintelseförnekelse”, detta meddelar åklagare vid Mannheims statliga domstol i Tyskland. Rudolf och Verbeke anklagas för att i skrifter och på Internet ”systematiskt” förnekat eller förringat förintelsen på judar i Europa. Att ”förneka förintelsen” är ett brott i Tyskland där maxstraffet ger fem års fängelse. 0


Skolverket går emot lärartrakasserier mot svenska skolelever

Nationellt Motstånd har vid ett flertal tillfällen belyst hur lärarna sätter godtyckliga förbud mot bärande av viss klädsel i skolorna. Tröjor med tryck för nationella organisationer och även tröjor med Sverigeflaggor på har förbjudits av antisvenska rektorer och annan skolpersonal. Detta är dock inte, enligt Skolverket, förenligt med de regler som finns. 0


Norges demokratiska regering använde tyskar som mänskliga minröjare

”Om detta må ni berätta” är ett mantra som ideligen upprepas av våra så kallade folkvalda i regering och riksdag tillsammans med medias hejdukar och andra. Tanken är att nationalsocialismen i Tyskland ska vara så pass avskydd av befolkningen att en ny folklig resning, i detta land, blir ogenomförbar. På senare år har dock sanningarna om de allierades övergrepp, bland annat massmord och rov på civila, kommit fram i ljuset. Så även i Norge. 0


Multikultianhängare går lös på det svenska språket!

Svenska akademin släpper återigen en ny version av den ordlista som utgör den slutgiltiga auktoriteten för svenska ords stavnings- och grammatikregler. SAOL anses som en formell ”atlas” över det svenska språket och används bland annat i skolor som vägledande för eleverna. Skillnaden på den nya versionen och de äldre är dock stor. 0


Böginvasion på Öland 2007

Den vackra medeltidsstaden Borgholm på Öland kommer juli 2007 att få besök av bögar, flator, transvestiter och transsexuella med mera i legio. RFSL Kalmar vill nämligen genomföra ett så kallat ”pridefirande” på ön. Uppenbart görs detta i rent provokativt syfte av homolobbyn. 0


Felaktiga betygsättningar på främlingar

De senaste åren har det i svensk media förekommit uppgifter om att betygen blir allt bättre i invandrartäta skolor. Den som varit skeptisk till det tidningarna skriver får dock förklaringen av en nyligen publicerad rapport från Stockholm stads utbildningsförvaltning. Av rapporten framgår att invandrartäta skolor sätter för höga betyg på sina elever medan motsatt förhållande råder på de svenska skolorna. 0


När raser presterar olika – mygla med statistiken

Nyhetsbyrån Associated Press, AP, avslöjade i dagarna ett utbrett skolfusk bland de allmänna skolorna i USA. Varje år ska skolorna enligt lagen ”No child left behind” genom tester uppvisa hur de olika rasgrupperna förbättrar sina resultat. Men när testerna räknas ihop tar man medvetet bort runt 2 miljoner resultat. Den stora majoriteten av elever som exkluderas tillhör minoritetsgrupper, avslöjar AP. 0


Elitishockeyspelare anmäld för hets mot folkgrupp

I SM-finalen i ishockey uppstod en kaotisk situation där en spelare, Per Ledin, gjorde ett utspel mot domaren genom att kalla denne för ”din tjocka jävla tattare” och ”jävla idiot”. Vad Ledin inte tänkte på var att han just då inte främst befann sig på en idrottsplan utan på en politisk arena där sådana uttalanden kan bestraffa honom med upp till två års fängelse. Per Ledin är nu polisanmäld för hets mot folkgrupp och kan vänta åtal. 0


Iran redo för USA

För att säkerställa israeliska intressen i Mellanösternregionen och skyla över det misslyckade och starkt kritiserade kriget i Irak har USA under lång tid hotat Iran med angrepp. Iran har dock inte låtit sig skrämmas. I dagarna förklarade Iran att landet vidtagit förberedande åtgärder under lång tid och lämnade förklaringen till USA att ”ni kan starta kriget, men det kommer inte vara ni som avslutar det”. 0


Motståndsrörelsen hedrade Gösta Hallberg-Cuula

Fredagen den 14 april samlades aktivister ur Motståndsrörelsen för att hedra minnet av krigshjälten Gösta Hallberg-Cuula, som stupade på Svirfronten i Finland 1942.
Nu uppdaterad med bilder
0


Inga minnesceremonier för tyskar efter judiska påtryckningar

Den tyska staden Garching har skjutit upp beslutet att hedra ingenjörerna Willy Messerschmitt och Claude Dornier efter det att judiska grupper utövat påtryckningar. De båda ingenjörerna var aktiva under bland annat 1930- och 40-talet med att bygga flygplan åt den tyska staten, som då var nationalsocialistisk. Den judiska lobbyn i Tyskland vill inte att Messerschmitt/Dornier ska kommas ihåg som två av landets främsta pionjärer utan istället som medskyldiga till påstådda massmord. 0


Rasbaserade vitaminer ute på marknaden

Ett nytt läkemedelsföretag, GenSpec Labs, LLC, har annonserat ut att de utarbetat vitaminprodukter som är genetiskt anpassade för olika raser. Rasbaserade vitaminer saluförs till afroamerikaner, latinamerikaner samt vita. I och med detta ansluter sig GenSpec till de inom vetenskapen som trotsar det som är politiskt korrekt och istället öppet klargör att raserna har olika förutsättningar. 0


Berättelsen om en bortglömd hjälte

Han var patriotisk kämpe och orädd frivillig i fem krig. Detta är berättelsen om Martin Ekströms äventyrliga liv. 0


Martin Ekström – Berättelsen om en bortglömd hjälte

Han var dedikerad patriotisk kämpe och orädd frivillig i fem krig. Kapten i persiska gendarmeriet, löjtnant i tyska armén, överstelöjtnant i Finlands och överste i Estlands armé. Detta är berättelsen om Martin Ekströms äventyrliga liv. 0


Mångkulturell Malmöskola läggs ner efter omfattande bråk och skadegörelse

Under gårdagen togs beslutet att stänga ner mångkulturella Hermodsdalsskolan i Malmö där 80 procent av eleverna har främlingsbakgrund. Skolans lärare har under lång tid haft stora problem med terroriserande främlingsgäng, men hela tiden försökt åtgärda det, bland annat genom att stänga av vissa elever. Sabotage mot undervisning och systematisk vandalisering för miljontals kronor. Igår orkade man inte längre. 0


Negrer hånade döende man på öppen gata!

Tänk dig att du sitter i din bil. Våren har kommit och solen skiner då och då fram mellan molnen. Plötsligt känner du en häftig smärta i bröstet, du tappar kontrollen över bilen och krockar med en buss. Någon hjälper dig ut och försöker ge dig första hjälpen. Livet rinner ur dig och det sista du hör är skriken från en hop negrer… ”Vem bryr sig, det är ju bara en vit!”. 0