Bakslag för förintelselag

Tysklands försök att få EU:s 27 medlemsländer att acceptera en lag som gör ifrågasättande av den så kallade ”Förintelsen” olaglig och straffbart med upp till tre års fängelse har återigen stött på motstånd i Italien och fler problem hopar sig. 0


Censur även i Italien

Att förneka förintelsen är en kriminell handling i ett flertal europeiska länder och kan ge mångåriga fängelsestraff. Sverige har hittills undgått denna lag, men troligtvis inte så länge till eftersom en gemensam lagstiftning inom kort tycks bli realitet i EU. Nu vill nämligen Italien, den aktör som tidigare blockerat en sådan EU-lag, enligt justitieministern censurera de åsikter som går emot den officiella versionen av ”Förintelsen”. 0


”Ut ur Afrika”-teorin ifrågasatt

Arkeologiska fynd i Ryssland har fört nytt ljus över de tidigaste mänskliga spåren i Europa. Artefakter (arkeologiska föremål tillverkade av människohand) funna vid Kostenki, söder om Moskva, påvisar att människor besökte platsen för omkring 45 000 år sedan. 0


Aftonbladet, ondska och djurplågeri

Talrika är våra fienders lögner och intensiv deras propaganda. Ohejdat sprider de lögner om än det ena, än det andra. Man vill, inte minst genom att lura oss till tron om vår egen ondska, omintetgöra vår vilja till motstånd. I en kolumn i Aftonbladet som bär rubriken ”I vår syn på djuren är vi alla nazister”, har man nu bidragit till denna psykologiska underminering av den ariska livskraften. 0


Hinduer protesterar mot symbolförbud

Tyskland, som nu är ordförandeland i EU, vill inte bara förbjuda ifrågasättande av den så kallade “Förintelsen” utan de vill även ha ett generellt förbud mot ”nazistiska symboler” inom EU. Detta har lett till att hinduer nu slutit sig samman i Europa för att protestera mot det tilltänkta förbudet och skydda hakkorset. 0


Poohl, propaganda och politik

Expojournalisten Daniel Poohl ondgör sig över att Google använder sig av Nationellt Motstånd, Motståndsrörelsens nyhetssida, bland ett hundratal andra nyhetskällor på sin nyhetstjänst Google News. Han menar att Nationellt Motstånd förmedlar propaganda, vilket är sant, och att detta då bör diskvalificera oss. Låt oss se litet närmre på detta. 0


Alkoholrelaterade sjukdomar hos unga ökar

Ett flertal gånger under Sveriges historia har folket varit nära att supa ihjäl sig. Alkoholen är utan tvekan en akilleshäl för oss germaner och har så varit under tvåtusen år. För att rädda upp situationer tidigare har vi i Sverige bland annat varit tvungna att ha motbok, för att reglera människors drickande. Situationen idag, då bruk och missbruk av alkohol och andra droger söker sig långt ner i åldrarna är alarmerande. 0


Svenska Google News sprider artiklar från Nationellt Motstånd

Nyhetstjänsten Google Nyheter levererar artiklar från fler än 100 svenskspråkiga nyhetskällor över hela världen. En av dessa nyhetssidor är Nationellt Motstånd. 0


Tyskland vill kriminalisera ifrågasättande av historien inom EU

De fientliga krafterna som tagit Europas maktcentra i besittning gör nu sitt bästa för att genom sina kollaboratörer inom EU, inskränka våra möjligheter att tala fritt och öppet om sådant som utgör ett hot mot deras svaga ockupation. Senast i raden är Tysklands lagförslag om att förbjuda ifrågasättande av den så kallade ”Förintelsen” i hela EU. 0


Oskyldigt dömd till 11 månader

Niklas Frost, aktivist i Motståndsrörelsen, greps den 21 oktober förra året klockan 00.50. Hans signalement stämmer överens med en beskriven gärningsman som nyss enligt vittnen utfört en misshandel ett stycke bort i centrala Sundsvall. Ett vittne följer efter Frost från brottsplatsen till en närbelägen OK/Q8 där han även efter hennes tips blir gripen. Frost anhålls efter ett beslut från tjänstgörande jouråklagare. Fyra vittnen till misshandeln pekar senare ut Frost vid en vittneskonfrontation. En blodfläck från offret hittas även på Frosts jacka, solklart fall! Eller? 0


Vita mumier funna i Sydamerika

En 600 år gammal mumie av en flicka, som håller sina händer över ögonen och har ett skräckslaget ansiktsuttryck, är en av omkring 20 mumier som snart kommer att kunna beskådas på nationalmuseet i Lima, Peru. Mumierna ingår i en utställning om det ”mysteriska molnfolket” – vilka var ett historiskt folk av vit ras i Sydamerika. 0


Till den svenska ungdomen

Kom ihåg att du är svensk och av den ariska nord-germanska rasen. Kom ihåg att dina plikter först och främst gäller denna ras. Det är allas vår plikt att upprätthålla vår ras egenart, vårt frihetsarv – ja, allt det som gjort namnet arisk ärat i världen. Den absolut enskilt viktigaste handlingen i vårt liv är giftermålet och valet av partner. 0


Kurdo Baksi vill ha anställningsstopp för svenskar

Det var bara en tidsfråga innan främlingar, som under drygt fyrtio års tid vällt in i vårt land, skulle inta en allt starkare ton mot ursprungsbefolkningen. Kurdo Baksi, författare och samhällsdebattör, är en av dem som bestrider det mesta i det svenska samhället. I en artikel nyligen kräver han att ”de närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin.” 0


Vad betyder termen arier?

Nationellt Motstånd använder frekvent ordet ‘arier’ i artiklar som publiceras. De som baserar sin uppfattning om ordet på den generella politiskt korrekta förklaringen av det, utan att själva söka en mindre politiskt korrekt, men sannare definition kan konfunderas av användandet av ordet. Därför vill vi med denna artikel, skriven av David Myatt, klargöra vad Nationellt Motstånds definition av ordet är. 0


Kampanjen avslutad

Efter att vi nu, tack vare våra sympatisörer och läsares hjälp, har samlat ihop 24 868 kronor för att kunna driva den uppmärksammade hets mot folkgrupp-domen vidare till Europadomstolen, avslutar vi härmed kampanjen. 0


Rädda Centrum mot rasism

Författaren, krönikören, ”dussinexperten” och redaktören för Svartvitt.se, Kurdo Baksi, vädjar att det skandalomsusade Centrum mot rasism bör få en andra chans, i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 5 januari. Detta efter att regeringen beslutade om att halvera CMR:s budget inför 2007. 0


Soppan var rasistisk trots allt

Den demokratiska, mångkulturella ordningen framstår med alla dess drakoniska lagar och förbud som alltmer absurd ju längre den klamrar sig fast vid makten. I Frankrike har systemet nu förbjudit serverandet av soppa till hemlösa. Orsaken är att den innehåller fläskkött och därför är ”diskriminerande” för judar och muslimer. 0


FN-inspektör: USA:s krig planläggs i Israel

På senare tid har ett flertal inflytelserika politiker och andra vågat sig på att bekräfta existensen av och rikta kritik mot den judiska lobby som styr USA. En av dessa är FN:s före detta vapeninspektör Scott Ritter som nu öppet förmedlar att ”om det kommer ett amerikanskt krig mot Iran så är det ett krig som planlagts i Israel”. 0


Slovakisk ärkebiskop upprör judiska grupper

I Slovakien har den romersk-katolska ärkebiskopen Jan Sokol lyckats framkalla ett ramaskri sedan han talat i positiva ordalag om landets styre och välgång under tiden för andra världskriget. Det är främst landets fåtaliga men, likt i flertalet vita nationer, starka judiska grupper som gjort sig hörda. 0