Föredrag och kamratafton i Dalarna

Föregående helg hölls ett föredrag i Svenska motståndsrörelsens regi i Dalarna. Temat var ekonomi. 2


Husrannsakningar för klottermisstanke (!)

På förmiddagen den 19 februari, genomförde polisen i Dalarna husrannsakningar mot fyra aktivister i Svenska motståndsrörelsen. Orsaken till dessa rannsakningar? Misstanke om skadegörelse genom klotter. Läs och lyssna om hur systemet, utan att ange någon ansvarig utredare, agerar mot våra aktivister. Obs: Bilden till vänster är ett montage! 24


Ärans Dag i Budapest

Lördagen, den 14 februari, hölls en manifestation till minne av de europeiska soldater som deltog i utbrytningen från Budapest i februari 1945. En mindre delegation från Svenska motståndsrörelsen var på plats i Budapest och deltog i minnesmanifestationen, som samlade runt 2000 ungrare och 500 övriga européer. Här följer ett reportage från händelsen. Nu uppdaterad med film. 4


En dag för Niklas Frost – Video

Oskyldigt dömd och trakasserad av fängelsepersonal för att han är patriot. Lördagen den sjunde februari samlades ett trettiotal aktivister från Svenska motståndsrörelsen i Tidaholm för att protestera mot behandlingen av Niklas Frost. Här följer en video från dagen. 25


Omdiskuterad rapport om Rosengård

För dryga två veckor sedan presenterades en alarmerande rapport från Försvarshögskolan. Rapporten ger en ingående redogörelse för hur islamisk extremism frodas i Malmöförorten Rosengård. Självfallet skrek 68-vänstern vid Lunds universitet i högan sky över denna, enligt dem, ”schablonmässiga” och ”ovetenskapliga” redogörelse. 4


Extremist jagar böcker

Författaren Magnus Sandelin är en extremist som hatar sitt folk och tankar och åsikter som inte är sanktionerade av systemet. För några dagar sedan började han göra karriär genom att bränna politiskt inkorrekta böcker. 5


Åkesson – inte enbart i Adaktussons knä

Torsdagen den 29 januari framträdde Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i tv. Temat var islam och muslimer. Åkessons väloljade framställning var smaklöst simpel. 6


En dag för Frost

Under lördagen, den 7 februari, sammanstrålade ett trettiotal aktivister i Tidaholm för att på olika sätt uppmärksamma fallet Niklas Frost och hur personalen på Tidaholmsanstalten agerar gentemot honom (vilket vi tidigare rapporterat om). 36


Ödets budbärare

DET VAR TIDIG MORGON den 29 oktober 1914. Soldater och officerare från sjätte bataljonen, 16:e bayerska reservinfanteriregementet hade tagit upp positioner i ett skogsbryn i trakterna kring Ypern i Belgien. Framför dem hade brittiska infanterister grävt ner sig kring ett antal bondgårdar. Det brittiska artilleriet lade skogen under beskjutning och granat efter granat kom tjutande ner och ”splittrade träd som om de var halmstrån”. Plötsligt kom ordern om anfall. 1


Svensk polis, rasister?

Etablissemanget är uppbragt. Justitieministern, integrationsministern och rikspolischefen gör idag gemensam sak mot tre poliser. Och skälet till denna hastigt formerade front i offentligheten? Kravallpoliserna anses ha uttalat sig ”rasistiskt”, under sin tjänstgöring förra året. 25


Tidningsförsäljning och tumult i Göteborg

Lördagen den 17 januari arrangerade Motståndsrörelsen en tidningsförsäljning i Brunnsparken, Göteborg. Efter en dryg timmes försäljning dök en samling så kallade antifascister upp och de båda grupperna drabbade samman. Uppdatering: Filmen går nu även att ladda ner. 49


Knut Hamsun

Nobelpristagare, författargeni och nationalsocialist. Lär känna den norske författaren Knut Hamsun som vågade ta ställning för sitt folk när kungahus och regering flydde landet. Hamsun stod fast i både med- och motgång. 5


Utstuderade trakasserier från fängelsepersonal

Niklas Frost dömdes, mot sitt nekande, förra året till 5 års fängelse för dråpförsök. Rättegångarna och domen är sorgliga exempel på de politiskt styrda domstolarna, vilket vi visat genom vår bevakning av fallet. Nu i fängelset fortsätter Frosts umbäranden i händerna på en kriminalvård som verkar fast besluten att knäcka honom. 38


Det kom ett ohyfsat e-postbrev

Redaktionen tar emot relativt få e-postmeddelanden som är av negativ natur, men de flesta av dem är ohyfsade och detta får ses som ett tecken på den bristande sociala kompetens som demokratins företrädare förfogar över. Här skall vi ta upp ett kort, men talande exempel, från Tyresö. 8


Kampen i centrum, del fyra

Grundvalen i Svenska motståndsrörelsens gärning som en kompromisslös och radikal kamporganisation, är dess hängivna skara av aktivister. Vad är det egentligen som driver en aktivist i Motståndsrörelsen? För att få svar på frågan har Nationellt Motstånd intervjuat fyra aktivister i organisationen. Här publiceras den fjärde intervjun. 1


Nationellt Motstånd gör beslagsbestridan

Efter det att fjorton aktivister i Göteborg greps misstänkta för våldsamt upplopp under förra lördagen har systemet haft bland annat redaktionellt material i beslag. Detta innebär att man från systemets sida begår grundlagsbrott. 3


Vi har kommit långt ifrån David och Goliat

Efter flera veckors krig i Gaza med över tusen döda och flera tusen skadade civila, talar allt fler om ett folkmord. Israels krigsföring mot Gaza kan inte ses som isolerade försök att försvaga Hamas utan allt fler bedömare menar att det snarare handlar om ett krig riktat mot alla palestinier. Magnus Söderman uttrycker här några funderingar kring ämnet. 8


Tyvärr, men det är bara att vänja sig

Ett antal aktivister sitter anhållna i Göteborg efter att man fredat sig i en konfrontation mot så kallade vänsterextremister. Niklas Frost sitter fängslad, oskyldigt dömd efter en rättsskandal och trakasserierna mot honom fortsätter innanför murarna. Om och om igen kan vi konstatera att Motståndsrörelsens aktivister inte behandlas rättvist av systemet, vilket är mycket frustrerande för de flesta av oss – men tyvärr är detta något man får vänja sig vid. 9


14 aktivister anhållna i Göteborg

14 aktivister från Motståndsrörelsen har anhållits misstänkta för våldsamt upplopp i samband med en konfrontation med s.k. vänsterextremister i Brunnsparken i Göteborg. 7