Motståndsrörelsen på din ort

Motståndsrörelsen finns representerad på flera olika orter runt om i hela Sverige. Vi har delat upp landet geografiskt i sju olika avdelningar som vi kallar nästen. För att komma i kontakt med det näste som är verksamt där du bor kan du klicka på din hemort på kartan. 

Näste 6 - Norrbotten, Västerbotten Näste 3 - Skåne, Blekinge Näste 7 - Småland Näste 2 - Västra Götaland, Halland Näste 1 - Mälardalen, Östergötland, Gotland Näste 5 - Dalarna, Värmland Näste 4 - Västernorrland, Jämtland, Gävleborg

Du kan även använda länkarna nedan för att komma till de olika nästessidorna:
Näste 1 – Mälardalen
Näste 2 – Västra Götaland med omnejd
Näste 3 – Södra Sverige
Näste 4 – Södra Norrland
Näste 5 – Dalarna / Värmland
Näste 6 – Norra Norrland
Näste 7 – Småland