Överbefolkningen på jorden är det största miljöproblemet

NYA TANKEMÖNSTER. Många av världens länder är överbefolkade och dessa människor spiller nu över in i Europa. Detta är ett miljöproblem långsiktigt då vita blir straffade för att ha lyckats hålla ned sina befolkningstal.

Foto: Frank Götmark (CC BY-SA 4.0)

Jag är uppväxt i en tidsålder då media lyfter fram Miljöpartiets agenda när det kommer till hur man skall tackla de miljöproblem jordklotet står inför. Jag har under hela min livstid hatat Miljöpartiet med passion. När jag studerat deras politik så har jag alltid funnit att deras miljöpolitik varit ineffektiv och att företrädarna varit den värsta sortens hycklare. Jag glömmer inte att Peter Eriksson körde runt med SUV i Stockholm samtidigt som han beklagade sig över bilindustrin eller Åsa Romsons dieselbåt. Inte heller ser jag med blida ögon på Isabella Lövins förslag om att befolkningen inte skall få flyga eller deras försök att göra så att människor inte äter kött. Att ställa om till vindkraftverk och solenergi i Sverige såg jag som totalt efterblivet med tanke på var vi svenskar bor någonstans. Något som visat sig extra mycket när det blev extra kallt förra vintern. Vad skall man göra när solen inte lyser och vinden inte blåser på våra kalla breddgrader? Då behöver du ändå infrastruktur som kan klara hela energibehovet när de förnybara ligger nere, då blir det till slut kol eller kärnkraftverk ändå.

Domedagspropagandan om att vi människor kommer gå under om atmosfären får mer CO2 känner jag för egen del att det är ett sätt för att makten att leda den europeisktättade ungdomen bort från problematiken med dagens folkutbyte. Istället för vad som verkligen håller på att ske, att det arv som våra förfäder byggt upp åt oss nu i stor grad kommer att överlämnas till rasfrämlingar.

Läsaren skall inte ta det ovanstående som att jag inte följer Nordiska motståndsrörelsens politik när det kommer till miljötänket. Tvärtom fann jag den väldigt logisk och enkel men framförallt sann. Ur punkt 6:

Såväl ”mångkultur” som det gränslösa kapitalets rovdrift på naturens resurser utgör brott mot den naturliga ordningen och straffas hänsynslöst när naturen slår tillbaka. Ett pris som efterkommande generationer får betala i form av havererade ekosystem, överbefolkning och svält, förbrukade naturresurser m.m.

Vad jag faktiskt höll med Miljöpartiet om var att människan inte brydde sig om naturen och att jorden är överbefolkad. Vissa människor i Mellanöstern flyr från de sionistskapade krigen men andra migrerar eftersom deras områden är överbefolkade. De flyr då till Sverige där vi skött oss någorlunda och därmed expanderar de etniska befolkningsgrupperna i Mellanöstern på nordbornas bekostnad. Miljöpartiet har alltid velat fylla på med invandring och därmed satt miljön i andra hand. Det retar mig som fan att de pratar i domedagstermer om alla andra ämnen men när det kommit till den heliga kon ”invandringen” så agerar de istället mot miljötänket. Om de hade satt miljön i det främsta rummet hade de varit mer invandringskritiska än Sverigedemokraterna. De hade heller inte skickat mat till svältande människor utan låtit naturen reglera antalet människor på platsen.

När det kommer till överbefolkningen av jorden har vissa raser och etniciteter tagit sig enorma friheter. Speciellt i östra Asien där hälften av jordens befolkning bor. FN säger att Afrikas befolkning kommer att explodera de närmaste decennierna, vilket kommer innebära mer stress på jorden och Europa. Ju bättre teknologi, desto mindre människor behövs men intelligentare. Därför kommer många människor inte behövas, speciellt inte de som inte håller måttet för det högteknologiska arbete som behövs i framtiden.

Problematiken är att det sker ingen medveten statlig förädling av människor utan människor får fritt spelrum. Detta har gjort att naturens tryck mot de mindre intelligenta har minskat avsevärt om man bara jämför med några hundra år sedan. Detta riskerar att skapa samhällen på sikt där de mindre intelligenta konkurrerar ut de intelligentare genom barnafödande likt filmen Idiocracy. Filmen visar också tydligt den rådande destruktiva filosofin att de intelligentare kvinnorna också skall göra karriär istället för att ägna mer tid åt barnafödande.

Befolkningsminskning på jorden som ett sätt att reducera konflikter mellan människor
Jag har läst texter av konspirationsteoretiker där de beskrev konceptet New World Order med referens till granitstenarna (Georgia Guidestones) i delstaten Georgia. På stenarna står det skrivet att jordens befolkning skall hållas under fem hundra miljoner människor. Konspirationsteoretikerna menar att detta är ett bevis på att globalister vill reducera mänskligheten och att många miljarder människor är ämnade att dö. Jag tänker inte argumentera om konspirationsteoretikernas påstående är sanna i den här texten, för mig är sanningen i det påståendet oviktigt eftersom man hela tiden måste tyda globalisternas agerande i världshändelser likt en shaman tyder benknotors placering när de kastas ut.

Siffran fick mig dock att fundera och tänka själv på konceptet av en betydligt mindre mängd människor på jorden.

Jordens befolkning kan med dagens teknik aldrig uppnå en likvärdig levnadsstandard, det finns för lite resurser för det. Detta skapar en mänsklig konflikt över de begränsade resurserna. Både på individnivå och gruppnivå. Kan vi lösa många av de inneboende mänskliga konflikterna om vi kan uppnå en befolkningsnivå på jorden där alla individer får ungefär lika många resurser? Mitt svar är ett rungande ja. Därför anser jag också att vi siktar på ett sådant mål redan nu, att vi börjar tänka i banor att det kommer att krävas en mindre befolkning för att skapa en fredligare global samvaro.

Minskningar av miljöförstöringar och återhämtning av djurliv och hav kommer då också att ske då mindre sådana resurser tas i anspråk av människan. Den mänskliga tillvaron kommer dock aldrig bli som de religiösa kommunisterna önskar där girighet försvinner helt, men vi har hamnat en bra bit på vägen.

Nu till det stora problemet, hur skall vi gå tillväga för att minska jordens befolkning? Att döda och slakta stora delar av jordens befolkning i ett svep är något som kommer att skapa konflikter århundraden framåt. Däremot kan den minskas genom att minska barnafödandet. Här har vita och liberala judar visat vägen men många andra grupper i världen har inte spelat samma spel och därför skapat jättelika befolkningar. Naturens lag är ofta att den större gruppen genetiskt besegrar den mindre gruppen och vita har inte straffat de länder som fortsatt att föröka sig för mycket. Globalisterna (läs: den vita och judiska eliten) som i mångt och mycket hatar den vita människan straffar vita när de tar in överskottsbefolkningarna i Europa. Vita konkurreras ut samtidigt som det sker en ökande påfrestning på vår miljö. Om man hade brytt sig om miljön hade man istället försökt bevara den vita människan och angripit de som inte kan kontrollera sin befolkningsnivå.

Ur ett miljöhänseende är det positivt att det föds mindre barn i överbefolkade länder, därför måste det bli högsta policy på internationell nivå att icke-vita länders befolkning går ned. Länder skall ekonomiskt straffas av hänsyn till miljön om de inte går med på det. Detta kan låta känslokallt men det är inte nödvändigtvis negativt att människor dör i svält i överbefolkade länder. Det är naturens sätt att skapa en balans i människogruppen i regionen som är överbefolkad. Konflikterna kommer då att öka, men grupperna i regionen måste lära sig att de inte kan föda för många barn och istället måste satsa mer på mindre barnskaror, med uppmuntran att individerna skall utbildas. Att hjälpa dessa människor med mat och på så vis artificiellt pumpa upp deras befolkning kommer bara skapa mer lidande i framtiden, speciellt när överbefolkningen skapar krig och hjälpsändningar i ännu mindre omfattning kommer fram, vilket skapar ännu mer död.

Ge inte mat – ge kondomer, steriliseringar, aborter och p-piller. Här är Afrika ett utmärkt exempel då kontinentens befolkning räknas bli miljarder fler, men redan nu har stora svårigheter att försörja befolkningen, vilket gör att invånarna migrerar till Europa för att söka lyckan och att de misslyckade staterna suger ut bistånd från västvärlden.

Om vi leker med tanken att minska konflikterna ytterligare och därmed miljöpåverkan genom att endast ett folk ärver jorden?
De som bör ärva jorden ur ett miljöperspektiv är främst vita människor eller ett naturfolk. Den vita gruppen har visat att de kan lägga band på sina egenintressen, det visar vi varje dag med tanke på folkutbytet som vi pådyvlats att det är för en högre sak. En grupp som däremot inte kan släppa sitt egenintresse är den judiska eliten som verkligen står ut när det kommer till att försvara sig själva genom att globalt samarbeta med varandra i organisationer skapade för ändamålet. Det är heller ingen slump att Israel är korrupt, något som många av dem själva vittnar om. Östasiaterna diskvalificerar sig redan nu med deras överbefolkning och hur de behandlar djur. Naturfolken kommer inte att kunna explodera i folkmängd för de har inte intelligensen till det och naturen kommer naturligt hålla dem nere så att den gruppen inte blir alltför stor. Men det finns risk att de får en tillräckligt hög intelligens i framtiden och då finns det en chans att de överbefolkar den. Blir det däremot vita människor kommer vi klara av att leva i samklang med naturen om vi håller nere vår girighet, som idag främst manifesterar sig hos de vita globalisterna, samtidigt som vi upprätthåller vår intelligens och därmed kan ta fram alltmer miljövänlig teknik.

I ett sådant samhälle så finns det inget utrymme för dagens demokrati där man tillåter individen ha ett alltför stort inflytande, de kommer många gånger rösta för sitt egenintresse över det som krävs för att leva tillsammans med naturen. Det är också ett problem jag alltid har haft med Miljöpartiet, att de är demokratiska parlamentariker. Att de tycker det är acceptabelt att kompromissa med hejdlösa rovkapitalister när de istället borde begränsa rovkapitalisternas handlande med alla medel som står till buds, inklusive våld.

För att säkra jorden från framtida miljöproblem måste därför vita människor vinna och då krävs det ideologi som tillåter vita att göra det. Tyvärr måste vi ge oss in i den kapplöpning av barnafödande som vi påtvingats av globalisterna och därmed förstöra miljön ytterligare ända tills dess att vita vinner och kan börja bygga upp samhällen inte från en kapitalistisk modell utan en modell där vi försöker så mycket som möjligt leva i harmoni med naturen.

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
5 Kommentarer
Äldst
Senaste Mest röstad
Inline Feedbacks
View all comments