Nordiska motståndsrörelsen – den sista utposten i kampen mot homolobbyn

Av ,
Nordiska motståndsrörelsens ledare
74

MOTSTÅNDSRÖRELSEN/PODCAST. Organisationens ledare skriver OCH BERÄTTAR här om farorna med homolobbyns framfart och om Motståndsrörelsens kamp mot dessa heterofientliga krafter.

OBS! Lättkränkta personer bör inte läsa denna artikel då den ocensurerat tar upp organisationens syn på företeelser om homolobbyn, dess representanter och ivrare.

Några som verkligen flyttat fram positionerna i år är homolobbyn. Deras samlingar för att hylla det bakvända och onaturliga i sina så kallade Pride-tåg har tidigare mest varit isolerade till de riktigt stora städerna, men har nu på allvar spritt sig även till mellanstora och mindre städer – över hela Norden. Under dessa tåg demonstreras det inte bara mot kärnfamiljen och ”heteronormen” utan dessutom hålls det perversa orgier i det offentliga rummet och det vurmas för pedofili och andra sinnessjuka sexuella avvikelser.

Mitt bland dessa perversa ”karlar” i kvinnokläder, nakna blottade kroppar, piskor och dildos går små barn. De är ditsläpade av självhatande feministiska och PK-extremistiska föräldrar eller till och med av sina förskolor och går runt med regnbågsflaggor och utnyttjas därmed som propagandaplakat för en ny och uppochnedvänd världsordning.

barn

Var Nordiska motståndsrörelsen står gällande allt detta ska jag försöka reda ut i denna artikel och jag börjar för enkelhetens skull med att citera vårt politiska program, Vår väg, och vad vi där skriver om homosexualitet och homolobbyn:

Kulturmarxismen, där feminismen har en central roll, för fram en folk- och familjefientlig hållning vilket lett till att de som vill så split mellan könen även tagit sig an homofrågor i syfte att krossa den så kallade heteronormen – det vill säga den naturliga strukturen i varje friskt samhälle. Den inflytelserika homolobbyn har gjort homofili till något helt normalt och i många fall eftersträvansvärt i debattklimatet inom kultur och media. Ett exempel på detta är att folkets så kallade representanter deltar i ”Pride-tåg”, ett annat att homofila i lagteknisk mening numera räknas som en egen folkgrupp, något som etniska svenskar eller heterosexuella inte gör. En frisk och välfungerande familj, sett till vad som är naturligt och till barnens bästa, bildas givetvis av en man och en kvinna. Denna grund måste genomlysa samhällsdebatten. Giftermål och adoption är strängt förbehållna denna naturliga konstellation. Vi ser dock inga behov av att kriminalisera homofiler så länge de inte i ord och handling manifesterar sin avvikande läggning.

Nordiska motståndsrörelsen kommer:

* Upphöja det naturliga familjeidealet mellan man och en kvinna. Förbjuda homofila par giftermål och adoption.
* Kriminalisera homolobbyn och annan propaganda mot naturliga konstellationer.
* Förbjuda homofili i det offentliga rummet.

Vad utgör homolobbyn för hot då egentligen? Vad spelar det för roll om de får samlas och visa upp sig några gånger om året? Det finns fyra tydliga problem som jag ser det.

1. Homolobbyn skapar fler homosexuella individer. Exakt vilka de bakomliggande orsakerna till homosexualitet är befinner sig ständigt under diskussion och vetenskaplig forskning, såväl som kvasiforskning. Homofilerna själva brukar säga att de är födda sådana, vissa andra tror att olika gifter i maten och i naturen lett till hormonrubbningar och andra skador och nya forskarresultat från USA visar på att det helt uteslutande handlar om människor, ofta i psykisk ohälsa, som desperat vill finna en grupptillhörighet.

Att homolobbyns propaganda ökar på mängden människor som bekänner sig till avvikande sexuella störningar är lika given som att fler människor som bär på missbruksgener kommer att falla in i missbruk om de utsätts för omfattande pådrivningar kring att börja använda narkotika.

Oavsett om det handlar om hjärntvätt eller gifter i maten så är det självklart synd om dessa människor som inte får leva ett liv trygga i sina naturliga medfödda könsroller. I vår framtida nationalsocialistiska stat avser vi ta hand om även de svaga och utsatta i samhället. Vi riktar alltså inget hat eller agg mot homofiler, lika litet som vi riktar hat mot en person som sitter fast i ett missbruk.

En narkotikalangare däremot som från början försett missbrukaren med det beroendeframkallande giftet ska givetvis straffas hårt, i synnerligen grova fall med döden. Här kommer homosexlobbyn in för precis som knarklangaren förstör de människors liv genom att sprida sitt gift. De förnekar även män och kvinnor rätten till det naturligaste som finns efter födseln och döden – nämligen att fortplanta sig och låta blodslinjen bestå.

Även de som tror på den extremt dåligt understödde teorin om att man föds som homosexuell, bör klart och tydligt se att homolobbyns framfart får fler människor att leva ut sina lustar som homofiler istället för att trycka ner dem till förmån för ett naturligt leverne med man, kvinna och barn som uppenbarligen de flesta homofiler ändå tycks vara kapabla till om de vill.

2. Homolobbyn flyttar fram acceptansen för sexuellt avvikande beteende och bereder därmed väg för ännu mer extrema sexuella läggningar. Det är inte många år sedan det, med all rätt på grund av det omöjliga i fortplantning, var klart tabu att vara homofil i de nordiska kulturerna. Än kortare tid sen är det som det sågs som helt galet att vilja klä ut sig till någon av det motsatta könet.

Idag ses homofili i vissa delar av samhället som något närmast lika normalt som heterosexualitet, transvestiter ses väl fortfarande som lite udda, men inte som något direkt fel och acceptansen ökar även för att till och med leka moder natur och ”korrigera” sitt eget kön som födseln gett en genom en mycket avancerad och miljontals år gammal process.

transa

Här är det alltså tydligt att det inte bara är homofili det handlar om utan betydligt galnare saker som smugit sig fram, för när homofili sågs som något fel ansågs såklart transvestiter vara något helt skogstokigt och det var inte ens någon som hade en tanke på att någon människa på riktigt skulle vara så psykiskt sjuk att den ville byta sitt kön, inte annat än i ren affekt över något könsrelaterat bekymmer åtminstone.

Nu är alltså alla dessa tre läggningar mer eller mindre accepterade och i bakgrunden lurar ännu sjukare människor som med 100% säkerhet kommer ta sig framåt i takt med att homolobbyn tillåts avancera. Det kan handla om pedofiler, nekrofiler, zoofiler eller varför inte apotemnofiler (en önskan och sexuell upphetsning kring tanken att amputeras) som egentligen inte är mycket konstigare än att vilja stympa sitt eget kön.

Gränsen för vad som ska anses ok eller inte kommer knappast dras av homolobbyn själva – tvärtom ser också ofta individerna i denna grupp egoistisk nytta med att gränserna flyttas fram, för om vi kommer så långt att det anses normalt och helt accepterat att exempelvis ha sex med ett lik – då kommer knappast någon att rynka på näsan åt en ”harmlös” homofil.

Vad gäller pedofili har det tagits fram en hel del fakta av forskare kring huruvida det är vanligast bland heterosexuella eller homofiler. Denna fakta får du dock söka reda på själv då det tyvärr enligt tidigare domar är olagligt (!) för mig att lägga fram den här i denna artikel.

Vad som inte är olaglig dock (än så länge åtminstone) är att informera om att flera respekterade personer inom homofilernas mest framträdande förbund, RFSL, under en lobbyvåg så tidigt som på 80- och 90-talet, försökte avskaffa byxmyndighetsåldern och legalisera pedofili. Exempelvis skickades ett uttalande till Justitiedepartementet där man menade att ”Pedofilen skänker ömhet och kärlek”. RFSL delade för övrigt postbox med föreningen Pedofila arbetsgruppen i början av 90-talet och deras reseguide Spartacus var enligt FN en vägledning för pedofiler som ville komma i kontakt med barn i exempelvis Thailand.

rfsu

RFSU som är tätt allierade med RFSL och är viktiga aktörer bakom Pride-festivalerna, har länge arbetat för ökad sexualisering bland barn, exempelvis genom sexualundervisning på förskolor. På årets Pridefestival delade de enbart in alla under 13 år som barn. 13-åringar som inte ens är byxmyndiga fick alltså här ses som vuxna och det är definitivt en del i ett lobbyarbete att sänka byxmyndighetsåldern och på sikt öppna upp för pedofili.

3. Homolobbyn är med sina Pride-tåg en del i ett omoraliskt och onaturligt samhällsförfall. Inte i några andra demonstrationståg är sexualitet så viktigt att de deltagande med glädje visar upp sina könsorgan och stoltserar med sina sexleksaker. Ni får kalla mig konservativ i denna fråga om ni vill, men att helt öppet och bland små barn springa runt och visa sin penis är inte ett sunt beteende. Sexualitet och könsorgan borde vara något privat mellan de parter som frivilligt kommit överens om att dela det med varandra.

nakna

Denna sexuella öppenhet påverkar såklart åskådarna, framförallt de unga. Om en 13-årig flicka ser sin mamma visa brösten mitt i huvudstan bland massa människor och till och med framför poliser, präster och politiker – varför skulle det då inte vara ok för henne att göra det en annan fredag kväll? Vad tror ni händer med en 13-årig flicka som går runt och visar brösten för en massa utländska män en fredagskväll?

För pojkar leder den öppna sexualiteten garanterat till en ökat sexualiserad syn på andra människor och ökar med all sannolikhet risken för att denne begår sexuella övergrepp under sitt liv. Speciellt om pojken är av mindre empatisk art.

Denna sexuella dekadens är också en av massvis med beståndsdelar som tillsammans med varandra skapar ett degenererat och väldigt osunt samhälle där framförallt ungdomar drabbas av identitetskriser och destruktivitet kopplat till detta. Att allt fler tar livet av sig är ett faktum. Jag beskyller homolobbyn för att vara en av anledningarna.

4. Homolobbyn vill att homosexuellas makt ska expanderas på heterosexuellas bekostnad. Strofen ”allas lika värde” handlar inte, som många av dess förespråkare verkar tro, om att höja allas värde och standard, utan om motsatsen – att sänka alla till samma lägstanivå. Kakan är bara så stor som den är – den kommer inte att bli större bara för att fler vill ha del av den.

Allt framåtskridande för en minoritetsgrupp kommer att sänka majoritetsgruppen. Homolobbyn kämpar för en sexuell minoritet. Inte för deras rättigheter, för homofiler har sedan länge haft samma rättigheter som heterosexuella, utan istället för deras framåtskridande på bekostnad av de heterosexuella. På bekostnad av kärnfamiljen och de som föder nya generationer av vårt folk. De är inte nöjda med att ha fått sin proportionerliga del av kakan utan vill ha ännu mer. Och det får de också.

Homofila par får sedan 2003 adoptera barn enligt svensk lag. Detta är knappast någon rättighet och en proportionerlig del av kakan utan en extra bit då naturen mycket tydligt reglerat så att homofiler inte kan föröka sig.

homoadoption

Homolobbyn tillåts att blotta sig på sina demonstrationer utan att gripas. Detta är ingen rättighet för alla i Sverige (oavsett om det nog inte är så många andra som skulle vilja ha den) utan enkom för de som väljer att delta i dessa dekadenta tåg.

Homosexuella är skyddade från kritik enligt lagen om hets mot folkgrupp. Detta är inte en lag som vare sig vita, svenska eller heterosexuella skyddas av och alltså är även det en extra bit av kakan. Under nästa år kommer också ett lagförslag att lämnas in som avser att göra även transsexuella till en egen folkgrupp som ska skyddas från ”hets”.

Ytterligare ett lagförslag är också på gång som gör att de individer som steriliserats i samband med ”ändrad könstillhörighet” ska kunna ansöka om ersättning från staten. Detta är något de varit fullt på det klara med skulle ske innan de bokade in sina operationer och alltså inget misstag eller något de tvingats till. Att de ens får lov att få dessa operationer bekostade av staten är en extra del av kakan och att de nu dessutom antagligen kommer få ersättning för det är ytterligare en.

Den normala majoriteten tappar alltså delar av sin kaka samtidigt som den onaturliga minoriteten får mer. Dessa faktorer är knappast något unika för just sexuella minoriteter utan gäller i stort sett samtliga minoriteter i världen som tillåts agera. Det är självklart för dessa att de vill ha mer och att de därför ständigt befinner sig i ett lågintensivt krig mot de som har den stora delen av kakan. Dessvärre tycks det inte lika självklart för majoriteten som inte gör motstånd fast de tappar mer och mer av den. Homolobbyn är i öppet krig mot ”heteronormen”, d.v.s. alla oss andra som inte är sexuellt avvikande.

Varför är det inte fler som går ut i kamp mot homolobbyn då?
Efter 1945 har judarna utgjort systemets heliga och okränkbara ”ko”. Flera judar har varit mycket snabbt framme, till skillnad från andra minoritetsgrupper, och skrikit väldigt högt vid minsta ansats till angrepp i deras riktning. ”Antisemitism” och ”nazism” har det skrikits om alla som lagt fram minsta lilla fakta i negativ bemärkelse kring judarna som folk, judendomen som religion eller Israel som stat.

Men, inte ens riktad kritik har behövts – att omnämna judarna neutralt istället för positivt eller att framhålla något annat folk, någon annan religion eller någon annan stat är även det antisemitism enligt de högljudda delarna av judarna. Genom ägande och kontroll över massmedia samt infiltration i olika led har de fått tidningar, politiker, kulturinstanser och samhällsdebattörer på sin sida och genom dessa även polismakten, sociala myndigheter och statliga instanser. Deras röst har därför blivit ännu starkare och straffen för de som trots allt vågar gå emot dem hårdare.

De senaste åren har allt tydligare även homolobbyn intagit samma ställning. Minsta kritik mot Pride-tåg, RFSL, RFSU, könsbytare osv. och dessa grupper kommer skrika sig hesa om homofobi! Att inte ta positiv ställning för homofiler är idag att vara homofob. Att hylla den heterosexuella kärnfamiljen är det samma som homofobi.

Lättkränktheten, den överdramatiska högljuddheten och benägenheten att slita fram offerkoftan i tid och otid är den samma. Uppbackningen från media är lika stor och det fick vi inte minst bevittna tidigare i år i Kristiansand, Norge. Kanske är det därför inte så förvånande att homolobbyn grundades av en jude och har framdrivits av sionistiska organisationer ända sedan dess som en medveten del i en kamp för att negligera det nordiska folket?!

hirschfeld

Allt detta har också lett till en PK-tävling där olika företag och föreningar gör allt de kan för att vara de som är mest vänligt inställda mot homolobbyn och att de som inte vill ha med den att göra brännmärks och försöks tvingas till offentliga ursäkter. För bara några år sedan hade det varit otänkbart att se posten lansera ett homofrimärke eller att busschaufförer tvingades köra med regnbågsflaggor på bussarna – nu är det vardag och leder till att än färre vågar ta upp kampen.

Motstånd!
Mot vansinnet står endast ett fåtal grupper som varje år tycks bli färre och färre, men där en ensam organisation går mot trenden och växer och utgör ett allt större motstånd – en sista utpost i kampen mot homolobbyn. Vi heter Nordiska motståndsrörelsen!

Traditionellt sett så borde såväl religiösa grupperingar som konservativa och nationalistiska partier även de stå i frontlinjen av motståndet, liksom vanliga familjefäder som värnar sina barn. Märk väl ”BORDE”.

De kristna grupperingarna tycks, med undantag för Livets ord möjligtvis, helt ha kapitulerat och istället blivit mer och mer accepterande – med Svenska kyrkan i spetsen som numera själva deltar i tåget. De politiska partierna i riksdagen går samma väg och Sverigedemokraterna är inget undantag, även om de av arrangörerna inte tillåts gå med i tåget. Muslimerna verkar inte ha vilja att organisera något alls mer än attentat som felaktigt riktar sig mot sexuellt avvikande individer istället för den stora lobbyn. I den övriga nationella rörelsen måste jag såklart lyfta fram Nordisk Ungdom, men som tyvärr nöjer sig med en enda aktivitet för att sedan återgå in i tystnaden.

prast

Vanligt folk, som verkligen borde gå man ur huse för att trycka tillbaka detta aggressiva hot mot våra barn, vår kultur och överlevnad skrattar antingen åt det hela som en ”kul grej” och att det är bra att det händer något i staden eller knyter de näven i fickan hemma i tv-soffan precis som de tycks göra åt så många andra problem som drabbar vårt folk och land.

Motståndsrörelsen tar dock kampen varje dag och kommer inte att vika sig. Våra representanter kommer ni aldrig se deltagandes i några Pride-tåg eller be om ursäkt till homolobbyn i media. Våra aktivister kommer aldrig knyta händerna i fickan eller tycka det är en kul grej när aggressiva minoritetsgrupper flyttar fram sina positioner på vårt folks bekostnad.

Med Motståndsrörelsen finns det ett levande och aktivt motstånd. Under 2016 har hundratals av homolobbyns flaggor konfiskerats och eldats upp. I samband med ”Pride-festivaler” har det bedrivits riktad aktivism i flertalet städer exempelvis i Stockholm, Göteborg, Örebro, Oslo, Kristiansand och Bergen. I Trelleborg segrade våra aktivister mot systemet genom att de sistnämnda helt enkelt inte hade möjlighet att köpa in fler flaggor. Nedan en film från en antipride-aktivitet i Södertälje, ytterligare en stad som gav upp försöken att sätta upp nya ockupationsflaggor:

I Motståndsrörelsen samlar vi folket till kamp mot vansinnet och hos oss blir du välkomnad istället för brännmärkt när du reagerar mot att prästen i byn, poliskonstapeln eller lokalpolitikern i kommunen demonstrerar mot dig och din familj tillsammans med nakna sexuella minoriteter eller när du protesterar mot att din dotter i förskolan får lära sig att det är fint att hon smeker sig själv eller att din son uppmuntras att leka med barbiedockor.

borlange

Du som känner att det får vara nog med dekadens nu, du som önskar ta tillbaka det vi förlorat och vill kämpa för ett samhälle baserat på naturliga och sunda värderingar – det är dags att du ansluter dig till oss så vi tillsammans kan bedriva kampen mot homolobbyn och alla övriga folkfientliga krafter ännu hårdare i framtiden. Motståndsrörelsen är den sista utposten och vårt folks sista hopp!

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

74 Kommentarer till "Nordiska motståndsrörelsen – den sista utposten i kampen mot homolobbyn"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
noo
Gäst
Nybörjare
noo

Mycket bra. Jag kom ihåg när jag va inne i stan i Stockholm när jag var typ 9 år nån gång på 90 talet när det va nytt med pride och min mamma och pappa och jag skulle till Skeppsholmen där det va en båtutställning så kom det en buss med pride deltagare och visade snoppen igenom rutorna. Det satte djupa spår i mig med mardrömmar som följd och det är det enda jag minns av den dagen än idag sen minns jag att pappa pekade FUCK YOU.

Så Pride FUCK YOU.

knutas
Gäst
Nybörjare
knutas
Riktigt bra artikel! Jag tycker synd om de som växer upp nu under elitens hjärntvättsprogram. Jag vet inte om det går att rädda det man kan kalla mänskligt liv och civilisation. Man och kvinna, familj, etniciteter och raser – allt som definieras av gränser – dess integritet – är under attack från de mörka krafterna – i namn av ”likavärde”, ”tolerans”. Jag såg en blogg som skrivit intressant och tar ställning MOT ”pride-eländet” i sin stad (Varberg https://varbergspride.wordpress.com/ Mångkultur är inte kultur. En kultur har sin plats på jorden, med dess klimat, olika kvalitêr vad gäller vatten – vi är… Läs mer »
Alter Ego
Gäst
Nybörjare
Alter Ego

Partiprogrammet Vår väg borde läsas in som ljudbok och mp3.

Den skulle vara lättare att ta till sig för dem som inte orkar läsa långa pdf-filer.

De flesta svenskar håller i stort med om nästan allt i den men har den inte lätt tillgänglig att lyssna på.

ALLA TILL STOCKHOLM – 12 NOVEMBER

Alter Ego
Gäst
Nybörjare
Alter Ego

OCH EN YOUTUBE-VIDEO AV DENSAMMA VORE OCKSÅ TACKNÄMLIG.

Thor Viking
Gäst
Nybörjare
Thor Viking

Råkade stöta på ett sånt pridetåg när jag var i Karlstad i somras.
Det var mängder med konstiga fjollor som utmärkte sig med ett omänskligt beteende och sist i tåget gick polisen och politiska partier och myndigheter och organisationer och viftade med regnbågsflaggor. Alla ville vara PK.

Man borde gått i motsatt riktning med ett plakat ” Värna om Kärnfamiljen”

ARMATA 14
Gäst
Nybörjare
ARMATA 14

Jag har gått ur svenska kyrkan på grund av allergi mot prästkragar.
Får utslag av att komma i närheten av en prästkrage.
Har ogräset väl rotat sej är det väldigt svårt att få bort.

Vapensmed
Gäst
Nybörjare
Vapensmed

Det finns en rätt ny avhandling från karolinska institutet. Den slår fast att ingen föds homosexuell. Det är nåt som utvecklas senare i livet.

En hög regeringstjänsteman från Uganda lyfte fram denna utredning när frågan varför landet förbjudit öppen homosexualitet kom upp i en intervju i västerländsk media.

Shlomo Shekelstein
Gäst
Nybörjare
Shlomo Shekelstein

Jag är väldigt imponerad över hur mycket Radio Nordfront flyttat fram sina positioner den senaste tiden. Det känns som att RN sänds var och varannan dag nu för tiden – otroligt hur mycket ni hinner med!

Vitvara
Gäst
Nybörjare
Vitvara

Eller hur? En, två eller rent av tre växlar till verkar lagts in. Underbart!

Parken
Gäst
Nybörjare
Parken

Det är så en ”annan” knappt hänger med alla dessa nyheter. Mycket bra av Nordfront.

Aononym
Gäst
Nybörjare
Aononym

Undra om SD sluter upp i ledet den 12november? Det är trots allt en öppen demonstration FÖR ett invandrings stop! Om inte så skicka en inbjudan!

Och dessa bögar!! Förstår dom inte det när dom blir påsatta att ”jag är ta mig fan inte frisk jag är sjuk i huvudet”??

Gungner
Gäst
Nybörjare
Gungner

ALLA MÅSTE SE ZOMBIE TIMES FOTOREPORTAGE FRÅN PRIDE I BÖGARNAS HUVUDSTAD (SAN FRANCISCO).

Kom inte och säg att jag inte varnade er…

http://www.zombietime.com/up_your_alley_2008/part_1_full/index.php

samt

http://www.zombietime.com/up_your_alley_2008/part_2_full/index.php

Missa inte heller följande artikel som tar upp begreppet ”sexuell krigföring” och visar hur sexuell krigföring är ett tidigare historiskt sett använt exempel i krig.

johanbjornsson.blogspot.se/2015/06/kanske-dags-att-saga-ifran-nu-vad-ar.html

Johan
Gäst
Nybörjare
Johan

Nä fy fan!
Jävla äckel.
Det är ju fan inte sant.

Tommy Nyberg
Gäst
Nybörjare
Tommy Nyberg

Vet inte om jag ska tacka før de lenkarna men kan vara bra att ha i nån debatt nångång.

Pekka
Gäst
Nybörjare
Pekka

Detta med. Denna dynga sprider sig nu bland barn.

https://youtu.be/hyWjezKpN_k

Johan Olsson
Gäst
Nybörjare
Johan Olsson

Jag ser homolobbyn som ett bevis på en döende nation.

Thor Viking
Gäst
Nybörjare
Thor Viking

The art of subversion. Vi är i demoraliseringsfasen nu.

https://m.youtube.com/watch?v=KNYXn7ptQRM

Johan Olsson
Gäst
Nybörjare
Johan Olsson

Lyssnade igenom talet på youtube nu.
Det var väl utfört och fick med dom allra flesta viktiga argument på en relativt kort tid.

Johan Olsson
Gäst
Nybörjare
Johan Olsson

Ursäkta thor viking min kommentar var avsedd till Simon, det bifogade youtube klippet i artikeln. Hann inte se din kommentar.
Yuri Bezmenov är en spännande person. Ska lyssna lite, har inte sett det klippet med honom.

Pekka
Gäst
Nybörjare
Pekka

Hört en teori om att den moderna ”kulturmarxismen” även var ett sätt för Amerikanarna att bryta kommunismen i Europa genom att leda dem till betydelselösa saker så de fortfarande är gods konsumenter. Hur som helst så är det helt sinnessjukt.

Mikael
Gäst
Nybörjare
Mikael

Bifogar två intressanta länkar om man vill studera ämnet mera.

http://mlwi.magix.net/homoorsak.htm

http://www.gluefox.com/kontr/pedokalk.shtm

NS
Gäst
Nybörjare
NS

[HMF RADERAT]

ACHTUNG
Gäst
Nybörjare
ACHTUNG

HOMOLOBBYN ÄR TILL FÖR ATT BRYTA NER FOLKET OCH GÖRA DET ROTLÖST OCH SVAG OCH DÄRMED KONTROLLERBAR!

Tobbe Vellinge
Gäst
Nybörjare
Tobbe Vellinge

Mycket bra skrivit Simon!
Död åt pedofilmaffian!

Länge leve den Nordiska Motståndsrörelsen!

Kreugelberger
Gäst
Nybörjare
Kreugelberger

Så här ska dom tas.
slavic gay pride in minsk youtube

thunder
Gäst
Nybörjare
thunder

Är SD folk välkomna att delta i demotåget den 12 november? eller dom faller inom 8-klöver förrädarnas mall?

Alter Ego
Gäst
Nybörjare
Alter Ego

Alla som vill Sverige väl är välkomna.
Reklam för förrädarpartiet SD är det inte.

Sverige åt svenskarna räcker som måtto.

Nationalsocialist
Gäst
Nybörjare
Nationalsocialist

De är välkomna. Det finns del ganska bra SD:are, exempelvis Anna Hagwall som Nordfront skrivit positivt om.

Min egen åsikt: Vill man stoppa främlingsinvasionen så bör man absolut komma. Om man vill stoppa främlingsinvasionen och bor i Stockholm eller i närheten så SKA man komma.

q
Gäst
Nybörjare
q

Väl ruttet, Simon Lindberg. Hatten av.

Min personliga åsikt kring homosexualitet är att det finns två typer av homosexuella. En del är homosexuella på grund av ett fel som uppstått i mammans mage under graviditet, och en del är det på grund av den politiska propagandan och media.

q
Gäst
Nybörjare
q

Väl rutet ska det självklart stå. Sorry!

Kristina
Gäst
Nybörjare
Kristina

Om man vill hänvisa till djurvärlden som det naturliga kan jag upplysa om att där förekommer homosexualitet i alla arter. Alltså helt naturligt!

884life
Gäst
Nybörjare
884life
Jag tipsar härmed NM att använda bilderna där Amerikanska homofiler urinerar på varandra, suger varandra samt där en av homofilerna står i sitt fönster och runkar med halva kroppen utanför fönstret samtidigt som hans sperma droppar från fönsterbläcket. Jag har sett länk till dessa bilder här på NF tidigare så någon av er vet säkert adressen till bildernas källa (det var någon nationalistisk blogg har jag för mig) Jag kan garantera att den normale Svensken får sig en rejäl tankeställare vid åsynen av något så bortom sans och förstånd perverterat och vidrigt. Varför har ni inte använt er av dessa… Läs mer »
knutas
Gäst
Nybörjare
knutas

”884life” tipsar eller frågar efter vissa bilder. Jag vet inte om det var från denna antiprideblogg du sett det, men tas bilderna från de vidriga och drass sammanhang upp:

https://varbergspride.wordpress.com/2015/06/15/369/

Pekka
Gäst
Nybörjare
Pekka

Sodomi har spridit som en cancer. Bara för några år kommer jag ihåg folk som ogillade bögar – nu är det tydligen fritt fram för dessa freak.

ClaudiusMax
Gäst
Nybörjare
ClaudiusMax

Den destruktiva homo-och pedofillobbyn måste bekämpas!

Freisler
Gäst
Nybörjare
Freisler

Vilken jävla degenerering! Äckliga och snuskiga individer! De bör straffas för att offentlig gå runt på det där viset!
Länge leve nationalsocialismen den rätta och sanna läran med förankring i moder naturs eviga lagar och regler! Länge leve Nordiska Motståndsrörelsen! Hell Seger!

Tartus
Gäst
Nybörjare
Tartus

jag förstår hur HBTQ etniska svenskar kan vara för öppna gränser alltså massinvandring från kulturer som brukar kasta homosexuella från taken och stena de till döds osv.
förstår inte dessa vilken fara de drar över sig?

Tartus
Gäst
Nybörjare
Tartus

jag förstår INTE skulle det stå.

Nationalsocialist
Gäst
Nybörjare
Nationalsocialist
Bra jobbat och klockrena argument. Det är också viktigt att denna fråga slutligen avhandlas och att Motståndsrörelsen position kommer fram. Jag hoppas verkligen att Simon Lindberg fortsätter med dessa specialavsnitt och att dessa utvecklas. Om resurserna finns längre fram skulle jag gärna se Lindberg göra David Duke-liknande talvideos (alltså tal, film på honom samt andra rörliga bilder kombinerat). Lindberg gör sig väldigt bra i tal – både som han talar i detta klipp men kanske ännu mer när han agiterar. Nu förstår jag att just detta ämne, som aldrig riktigt grundligt diskuterats, måste innehålla lite mer fakta och rationella argument,… Läs mer »
vörtis
Gäst
Nybörjare
vörtis

När homogubbarna marscherar nästa gång, borde man göra en motmarsch!

Daniel
Gäst
Nybörjare
Daniel

Väl talat!

Johan Liljegren
Gäst
Nybörjare
Johan Liljegren

Välskriven krönika av Simon Lindberg. Jag delar majoriteten av synpunkterna i texten.

Mats L
Gäst
Nybörjare
Mats L

Jag citerar Simon Lindberg:

”Nordiska motståndsrörelsen utgör den sista utposten och är vårt folks sista hopp”.

Rascha_möllevången
Gäst
Nybörjare
Rascha_möllevången

Bra tal! Jag håller med Lindberg om det mesta (kanske allt, vet inte vad jag egentligen inte håller med om…).
Homolobbyn har arbetat länge. Men dom har också fått draghjälp av Vänsterpartiet och andra politiska aktörer då dom redan decennier tillbaka blev uppvaktade av dessa, homonationaldagar i Tantolunden eller vart det var, redan på 70-talet. Blygsamma föreställningar jämfört med dagens pedofila skräckföreställningar på huvudstadens gator. Nej tillbaks till källaren för dessa perverter.

Hoppfull
Gäst
Nybörjare
Hoppfull

Utmärkt ledare, och att det kom också i ljudform uppskattas, det blir i tal en helt annan intellektuell upplevelse, tillgängligt för många fler.

I minsta småstäder finns nu pridetågen, dit bussade för att påtvinga hederligt folk storstadens dekadens, och plötsligt träder klicken med förvridna läggningar fram och kräver att vanligt folk anpassar sig efter dem, även skolorna och föreningslivet.

Niclas
Gäst
Nybörjare
Niclas

Jag skiter fullständigt i om bögar gifter sig, jag är inte medlem i den svenskfientliga kyrkan så om dom väljer att ignorera bibel så skiter jag i det också.

Men allt annat håller jag fullständigt med om.
Kärnfamiljen är Sveriges framtid, allt som motarbetar det motarbetar allt som är svenskt.

nordslätt
Gäst
Nybörjare
nordslätt
– Strofen ”allas lika värde” handlar inte, som många av dess förespråkare verkar tro, om att höja allas värde och standard, utan om motsatsen – att sänka alla till samma lägstanivå. Kakan är bara så stor som den är – den kommer inte att bli större bara för att fler vill ha del av den.” Exakt, Just nu får dessa minoriteter groteskt stor uppmärksamhet överallt men det är bara tillfälligt. Dom är bara stora verktyg till att försvaga länder/samhället ytterligare och tillslut så är alla värda NOLL när ingen orkar resa sig till slut. (eller ens förmå eller förstå VAD… Läs mer »
Fredrika
Gäst
Nybörjare
Fredrika
Jag lyssnar flera gånger på detta tal och sparar texten. Det som slår mig är vikten av att vi får fler sådana här texter från vår ledare framöver. Det behöver inte ske ofta, men de är otroligt viktiga: A) I ett ideologifattigt politiskt klimat, är det av stor betydelse att det finns ett parti, en rörelse, som har en grundfast ideologi och inte sticker under stol med den. Det ger fasthet och trygghet, och minimerar risken att som i andra partier saker och incidenter sopas under mattan, eller att en ledning ser mellan fingrarna när partimedlemmar eller aktivister begår brott,… Läs mer »
tysken
Gäst
Nybörjare
tysken

från artikeln: ‘Var Nordiska motståndsrörelsen står gällande allt detta…’

glömt I

Pernilla
Gäst
Nybörjare
Pernilla

Vilka löjliga och helt irrelevanta jämförelser! Du måste kunna skilja homosexualitet från nekrofili/zoofili/pedofili/apotemnofili/missbruk osv. Homosexualitet är ingen ‘pervers böjning’ såsom t.ex. nekrofili. En homosexuell tänder på levande människor, precis som heterosexuella. Det går inte heller att jämföra ett djur med en människa. Sex med ett djur är i sin renaste form ett övergrepp, vilket en sexuell kärleksrelation mellan ett samkönat par inte är. Homosexualitet kan heller inte likställas med ett missbruk som personerna ”fallit offer” för. Du ser toppen på isberget (stereotyperna) och dömer sedan ut hela isberget där majoriteten inte stämmer överens med stereotypen.

NS
Gäst
Nybörjare
NS
”Är igen pervers böjning” – säger du ja, med många håller knappast med dig. En nekrofil tycker nog inte att det är särskilt perverst heller. Pervers betyder onormal. Då inte homofiler genom samlag kan bli föräldrar så tycker man ju att det borde vara det ultimata beviset på onormalt och alltså perverst. ”En homosexuell tänder på levande människor, precis som heterosexuella. Det går inte heller att jämföra ett djur med en människa. Sex med ett djur är i sin renaste form ett övergrepp, vilket en sexuell kärleksrelation mellan ett samkönat par inte är.” – här ger du alltså legitimitet åt… Läs mer »
Sticco
Gäst
Nybörjare
Sticco

Vad vet pär öberg om Nazism han var ju inte enst född under förintelsen Om han var kunde vi kanske ha varit befriade från hans idiotiska kommentarer

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
Arne Strand.

En bra Artikel enligt mitt Förmenande.

Och GUD Säger –

” Om en Man ligger med en annan Man såsom en Man ligger med en Kvinna,
så skall de båda straffas med Döden,
Blodskuld Låder vid dem ” !.

Gud är den som har Sista Ordet.

I Jesu Kristi namn så skall det Socialdemokratiska Bögeriet gå till Helvetes Eld.

Arne Strand.

Vargen
Gäst
Nybörjare
Vargen
Till Simon Lindberg: Jag tackar för ert engagemang att stoppa detta perversa beteende som nästan rotat sej i sverige så vi får skämmas för att ens vara svenskar pga feministerna och homofilernas inverkan på framtida generationer! Jag vill fråga dej simon, du vart tillfrågad av elitsoldatsgruppen ”Rusich” från den extrema nazistgruppen: Right Novorossiya, Slaya Novorossiya, de bad dej skriva på svenska och det skulle ha översatts till ryska men du svarade aldrig, där missade nordfront.se en enorm chans att få en av europas bästa kontakter, skulle uppskatta om du simon ställde upp och svarade denna grupp och tog upp kontakten… Läs mer »
David B
Gäst
Nybörjare
David B

En mycket intressant och suverän artikel av vår ledare Simon Lindberg att lägga på minnet. Homolobbyn och dess gift skall förpassas till historiens sophög när väl Norden och Europa befriats.

Cathy
Gäst
Nybörjare
Cathy

Wow, hatten av, jag har aldrig tidigare läst så mycket absolut bullshit. Men det var underhållande iallafall.

Dansk
Gäst
Nybörjare
Dansk
Hvis ni ser en fågel, som inte finder en maka, och bygger en fågelrede, och passer fågelæg, och flygar ut och finder regnorm til fågelungarna, och hjälpar dom at lärs at flyga. Va har ni da? En sjuk fågal! Homolobbyn är pizzagate! Jag kendte personalechefen for Colgathe (Colgatha) i Norden. Colgate innehäller ekstremt hormonforstyrrende medel, liksom psykofarmaca, som Astra-Seneca’s præparat Serequel. Vad var i de vacciner svenska, danska och tyske barn fik i 60’erna? Kviksilver skader hopofysen i hjärnan och ger hormonsjukdommer. Kviksilverdampe kan komme ifrån elektroniske apparater och el-pærer, lystofsrør, neonrør. Kviksilver kan være i vacciner. Jag minns colgate-chefen.… Läs mer »
Hanna
Gäst
Nybörjare
Hanna

Publicera gärna dina källor. Eller är detta bara dina åsikter?

Jan willamsson
Gäst
Nybörjare
Jan willamsson

Jo du har rätt . Tänk störe wilders i Holland kommer att vinna med hjälp av bögarna .

Jan willamsson
Gäst
Nybörjare
Jan willamsson

Kan inte bry nig mindre om vad någon gör i sovrummet. Ät skit krama en 80 åring . Varför måsre jag bry mig om det
. Jag är inte intresserad av det .

Christian A
Gäst
Nybörjare
Christian A

När man tappar moralen och sinnet helt så finns det ingen nedre gräns för hur långt man kan falla, enbart slut på offer i så fall, detta har redan hänt i historien, fatta någon gång!

http://www.cuttingthroughthematrix.com/CTTM2017/Alan_Watt_CTTM_1606_Blurb_Carbon_Taxing_Means_Austerity_Looming_Scientific_Conology_Leaves_You_Fuming_Mar192017.mp3

Christian A
Gäst
Nybörjare
Christian A

Dualism skulle enbart vara i tanken. Skapa inte motstånd överhuvudtaget, detta är inte naturligt. (skapat)

Christian A
Gäst
Nybörjare
Christian A

Stammen av Livs trädet inkluderar inte homosex, de är en gren med en frukt, ingen frukt.

Christian A
Gäst
Nybörjare
Christian A

De skulle dö ut av sig självt som en kraft om de inte var uppbackade.

Christian A
Gäst
Nybörjare
Christian A

De kan få leva sina liv om du frågar mig, men fan inte skapa den kulturen med hjälp av bisfenol A och dylikt.

Christian A
Gäst
Nybörjare
Christian A

Roten är psykopaterna de känner inte, ett hjärta av sten, de har lust dock, de är de bisexuella, beroende på deras styrka som person och psyke väljer de en man eller kvinna att dominera, inte att se som partner överhuvudtaget. De har lust för blot blod, de hatar de med hjärta för de ser sig själva som semi gudar, en del ser sig som gudar, alla skall böja sina huvuden för dem, de är helt fucking crazy, ta fram svärdet nu! Innan det är försent!

Jocke
Gäst
Nybörjare
Jocke

”att det helt uteslutande handlar om människor, ofta i psykisk ohälsa, som desperat vill finna en grupptillhörighet.”

Låter som nordfronts medlemmar.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym
wpDiscuz