Nationella organisationer alltmer aktiva under 2013!

SVERIGE. Motståndsrörelsen och övriga nationella organisationer trappade kraftigt upp aktivismen under 2013. Det bekräftar Expo i en ny rapport.

tal umeå

Motståndsrörelsen på Umeås gator 2013.

Den svenskfientliga underrättelsetjänsten Expo har nu färdigställt sin årsrapport Intolerans 13 som mäter den nationella rörelsens aktiviteter. Enligt rapporten ökade aktiviteterna med 28 procent ifjol mot för året innan och det är det högsta resultatet hittills sedan Expo började med mätningarna 2008.

Även 2012 ökade aktiviteten betydligt mot året innan, så rörelsen verkar vara inne i en positiv och uppåtgående trend med alltmer aktivitet.

Expo beskriver rapportens utformning på följande sätt:

I årsrapporten sammanställer och granskar vi miljöns aktiviteter utifrån fem kategorier: antalet aktiviteter, form av aktivitet, den geografiska spridningen, vilka organisationer som står bakom aktiviteterna samt antalet aktiva organisationer. Aktiviteterna är indelade i olika kategorier: propagandaspridning, manifestationer, social aktivitet, kampförberedande, föredrag, kommunpolitik, demonstrationer och konserter. Uppgifterna bygger först och främst på organisationernas egen rapportering.

Rapportens övergripande slutsatser är följande:

Det är framförallt propagandaspridningen som ökar, från 1 351 aktiviteter 2012 till 1 884, en ökning med närmare 40 procent. Även antalet manifestationer som torgmöten och offentliga flygbladsutdelningar ökade med 26 procent – från 179 2012 till 224 2013. Alla former av aktiviteter har dock inte ökat, under 2013 arrangerades endast fem demonstrationer, en minskning med två från föregående år. Även sociala aktiviteter och föredrag har minskat.

[…]

Den aktivitetsökning som vi noterat för 2013 är i princip kopplad till två organisationer, Svenska motståndsrörelsen och Svenskarnas parti.

Motståndsrörelsens aktiviteter i Sverige ökade enligt Expo-rapporten från 435 aktiviteter 2012 till 612 under 2013, en siffra som förmodligen är för låg då Motståndsrörelsens egna årsredovisning visade att strax över 700 aktiviteter genomfördes förra året. Om den geografiska spridningen på Motståndsrörelsens aktiviteter skriver Expo följande:

Svenska motståndsrörelsen var mest aktiv i Skåne, (127), vilket är något lägre antal aktiviteter än 2012. Därefter kommer Stockholm (76) och Västra Götaland (69) tätt följt av Dalarna (63).

Bryter vi ned siffrorna på kommunnivå har SMR varit mest aktiva i Stockholm med 58 aktiviteter. I Söderhamn, Kristianstad, Varberg och Trollhättan har de genomfört ett tjugotal aktiviteter i respektive kommun. I Dalarna har aktiviteterna varit mer utspridda och det finns också ett tiotal där ingen kommun angetts.

Avslutningsvis konstaterar Expo att samtidigt som aktivismen totalt sett ökat så har antalet rasnationalistiska organisationer minskat i Sverige. Expo skriver:

Under de år vi publicerat årsrapporten har vi sett en minskning av antalet rasideologiska organisationer, 2008 fanns ett fyrtiotal organisationer som successivt sjunkit till 12 2013.

Utöver Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen är det framför allt Nordisk ungdom, Förbundet nationell ungdom, Nordiska nationalsocialister och Nationaldemokraterna som var aktiva. Föregående år stod samtliga övriga organisationer för 355 aktiviteter – närmare 20 procent av alla aktiviteter. I år har andelen sjunkit till 4,5 procent.

Källa:
Rekordhög aktivitet i den rasideologiska miljön

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments