Nationell socialism och folkgemenskapens betydelse

Av ,
Politisk redaktör
85

KOMMENTAR. En undersökning utförd av Nordfront pekar på att 57 procent av de som är motståndare till massinvandringen är nationella socialister. Om detta är korrekt är det bra, men siffran långt ifrån tillräcklig.

kugghjul-socialism

För ungefär tjugo år sedan – då jag själv började betrakta mig själv som nationell – var i princip alla nationella också socialister och kallade sig just nationalsocialister. Huvuddelen av den tidens nationella var arbetare och kunde i många fall relatera till sociala frågor. Det var en tid av privatiseringar under regeringen Carl Bildt och därefter fortsatta privatiseringar under de regeringar, särskilt de under Göran Persson, som leddes av ”arbetarpartiet” Socialdemokraterna. Alla var inte insatta i vad det innebar att vara nationell socialist, men de flesta hade hjärtat på rätta stället.

Idag är långt fler insatta i vad nationalsocialism handlar om samtidigt som denna ideologi är på uppgång. Men den nationella socialismen har tappat mark gentemot de inom den nationalistiska eller invandringskritiska miljön som ser socialism som en barlast eller helt enkelt inte bryr sig. Vi kan vara på väg att bli utkonkurrerade i antal.

Med tanke på att ”bara” 57 procent är nationella socialister idag inställer sig en del frågor: Vad har hänt med rörelsen? Varför kan de som idag ansluter sig till den inte relatera till folkgemenskapstanken som skulle, om den implementerades i stora delar av folket, verka som ett viktigt politiskt och psykologiskt vapen mot mångkultur och vara avgörande för att visa vilket annat sorts samhälle vi vill bygga?

Om vi som var aktiva för tjugo år sedan i stort sett inte bytt riktning – vilka är då de andra som ansluter sig den så kallade rörelsen idag?

Beror denna förändring på att besuttna klasser (övre medelklass och överklass) invaderat rörelsen och kämpar för sina egna intressen och ser socialismen och folkgemenskapen som ett hot mot desamma? Inte enligt min erfarenhet. De flesta av dem är faktiskt nationalsocialister och förstår dessa frågor. Dessutom är de generellt sett för få och för inflytelselösa för att kunna driva rörelsen i denna riktning även om de hade velat.

Har nationalister med beröringsskräck inför nationalsocialismen, som propagerat för nationalism utan socialism för att försöka ducka inför vissa historiska jämförelser, påverkat rörelsen i denna riktning? Kan de nationalister med libertarianska, nyliberala och på andra sätt individfokuserade synsätt – synsätt som fått växa och etablera sig i den miljö som uttalat sig enbart nationalistiskt – ha påverkat rörelsen negativt. Ja, absolut. Målet för en del av dem har helt klart varit att döda socialismen – även den nationella – och måste tas på allvar. Samtidigt var inte alla från denna nationalism utan socialism-miljö av denna åsikt och det bärande partiet för denna miljö har nu gått i graven även om delar av den levt vidare.

Huvudorsaken är dock, menar jag, alla de nyvakna svenskar som vaknat i hastig takt då invasionen av främlingar till vårt land blivit lavinartad, övertydlig, och faktiskt mer eller mindre uttalad. Många av dessa förstår inte de stora frågorna fullt ut. De ser alla invandrare och har insett att dessa konkurrerar om deras jobb, att de måste försörja dem och att de på många andra sätt, framförallt genom det mångkulturella våldet, drabbas personligen av mångkulturen och massinvandringen.

Men de ser inte helheten.

Det är symptomatiskt för detta tänk att några tusental tiggare som inte betalar skatt och ses som tjuvar som inte gör rätt för sig, väcker mer ramaskri än det pågående folkmordet på svenskarna med de miljontals främlingar som redan finns här.

Utifrån denna individualistiska utgångspunkt blir också staten – som försörjer invandrarna på svenskarnas bekostnad – en symbol för någonting ont, påtvingande och rentav en tjuv. Uppfostrade av en liberal demokrati är dessa nyvakna samtidigt motståndare till allt som är auktoritärt. Detta gäller särskilt staten och de tvångsmedel en stat måste besitta för att fungera. Tvångsmedel som idag används för att gynna invandrare.

Nordfront har många av dessa läsare. I en tidigare Nordfront-undersökning visade det sig att fler av hemsidans läsare stödjer Sverigedemokraterna än Motståndsrörelsen och Svenskarnas parti. Detta är inte så konstigt som det låter. Sverigedemokraternas sympatisörer är som bekant avsevärt mycket mer radikala än partiet i invandringsfrågan vilket gör att de kan besöka nättidningar som ses som non grata av partiledningen. Och sverigedemokratiska sympatisörer är i nuläget fler än renodlat nationella.

Kjellén

Statsvetaren och geopolitikens fader Rudolf Kjellén talade om vikten av nationalkänsla, att staten är organisk och utgörs av folket (rasen) och att alla delar av folket samarbetar för att övervinna sociala orättvisor. Det Kjellén kallade för folkgemenskap utgjorde en stor del av vad han benämnde som nationalsocialism.

Problemet är att även om dessa människor har en radikal inställning till invandringen vill de inte ta del av den radikala samhällsomvandling som är nödvändig för att radikala åtgärder kring invandringen överhuvudtaget ska bli möjlig. De vill egentligen inte bygga ett annat samhälle – ett samhälle som om det redan hade existerat inte hade tillåtit någon mångkultur från första början – utan i stora drag ha kvar det nuvarande fast utan invandring.

Då dessa människor fortfarande sätter sin tillit till etablerade partier och deras förmåga och vilja att stoppa invandringen blir frågor som rör folkgemenskap ointressant – särskilt som folkets väl inte var anledningen till deras uppvaknande. Detta trots att en socialism för svenskar skulle ena folket och på så sätt fungera som ett viktigt politiskt vapen mot en folksplittrande mångkultur.

Jag har ofta diskussioner med personer som är invandringsmotståndare och röstar SD. Anti-socialistiska argument är vanliga och ”högern” ses som en potentiell samarbetspartner. En av dessa menade nyligen att han hade för avsikt att engagera sig för SD men att han däremot hoppas att Moderaterna kommer att styra landet på grund av de vet hur man sköter ekonomin och för att de andra är socialister. Jag försökte förklara att massinvandring har fördubblats under Moderaternas senaste styre, men mina försök var förgäves eftersom detta ändå berodde på att de anammat socialistiska idéer om att ”värna de svaga” vilket är ett kodord för att svenskarna ska värna och lägga sig platt för invandrare. Många av dessa argument är direkt hämtade från nättidningar som Avpixlat och andra SD-vänliga sajter.

Många inom den invandringskritiska miljön ser alltså staten som auktoritär och motståndare till den individuella friheten. De ser socialismen som något automatiskt ont som gynnar invandrare eller som, parat med nationalism, är något man måste akta sig för att understödja. Dessutom är folkgemenskapen ett luddigt begrepp för sådana som inte tänker politiskt och som anslutit sig till miljön av rena egocentriska skäl. Här har vi mycket att arbeta med om vi ska få med oss de 43 procent som tänker annorlunda eller är tveksamma.

Idén om folkgemenskap och värdet av ett enat folk måste förklaras. Folkgemenskap är inte bara politik utan något som är avgörande för folkets överlevnad. Vi måste hamra in att ett folk som värnar sina gruppintressen är starkare än individen och att individer som ser till sig själva inte kommer att kunna skapa den kraft och enighet som behövs för att förändra samhället. Socialism som begrepp måste förklaras och den nationella socialismen och den marxistiska internationella socialismen, som är som natt och dag, måste skiljas från varandra. De inom den så kallade rörelsen som arbetar för att nationalister ska tänka individualistiskt och utanför den egna folkgruppens intressen måste bekämpas på ett ideologiskt plan. Att individerna själva skulle lyckas skapa en folkgemenskap utan att den organiseras måste avfärdas som de naiva drömmar de är.

Här får man heller inte glömma bort det stora globala spelet och vilken uppgift den liberala demokratin, som är intimt förknippad med kapitalismen, egentligen har att skapa svaga stater som inte kan värna sitt självbestämmande gentemot ekonomiskt starka och utländska intressen. En stat uppbyggd på folkgemenskap – en folkstat av och för svenskar – skulle garantera statens kontroll över sin egen valuta och viktiga samhällsinstitutioner, svenskägd massmedia, ett starkt försvar etc. En folkstat skulle även underlätta för (samarbeta med) svenska företag så att de inte köps upp av utländska intressen men samtidigt ställa krav på att dessa tjänar folkgemenskapen.

Allt detta måste påpekas, förtydligas och förklaras genom att peka på tidigare exempel, framförallt den tyska nationalsocialismen där socialpolitiken fungerade. Detta måste göras utan att vi för den skull blir dogmatiska. Framtidens nationalsocialism måste vara nordisk och utformad efter dagens villkor.

Sist men inte minst måste rörelsen i första hand rekrytera personer som inte ser till sitt eget välbefinnande. Vi behöver bygga en rörelse av dem som i grunden vill förändra samhället och som tänker politiskt. Att rikta budskapet till personer som tillhör eller sympatiserar med ”vänstern” är här att föredra framför ”högern” eftersom de förstnämnda traditionellt sett är mer politiska och vill förändra, inte bevara, samt ser till en helhet som går före individen. Sådana som Jan Milld, Jörgen Kromann eller de inom vår egen organisation som har ett förlutet inom dessa kretsar är värda tio gånger så mycket som en ickepolitisk konservativt tänkande människa som enbart ser till invandringens konsekvenser för honom eller henne personligen.

Jag håller med någon som skrev i kommentarsfältet att den nationella socialismen och folkgemenskapstanken måste förtydligas. Det ska vi också göra. Med en dåres envishet ska vi få med oss också de 43 procenten och göra dem till en del av folkgemenskapen. När stora delar av folket förstår vikten av ett enat folk, kommer ett enat folk att förgöra mångkulturen.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

85 Kommentarer till "Nationell socialism och folkgemenskapens betydelse"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Hemfront
Gäst
Nybörjare

Folkgemenskap utan all statlig inblandning på ”frivillig väg” som en del predikar på nätet har jag aldrig förstått. Staten måste lägga kursen åt det håll man vill och avser, sätta upp mål och riktlinjer. Den andra vägen är väl den vi ser nu, och hur går det?

Rolf Gunnar Rolfsson
Gäst
Nybörjare

Rörelsens framtida rekrytering beror enbart på yttrandefriheten. Skalderna kan endast andas i det öppna fältet, där det levande ordet växer. Du bist nichts – Dein Volk ist alles!
http://www.johndenugent.com/english/the-staggering-vanity-and-narcissism-of-the-young/

Förenklad problematik
Gäst
Nybörjare
Förenklad problematik
Ni på nordfront skriver oftast mycket bra artiklar. Denna tillhör den sämre i min mening. Det är ju nämligen så att DOM som vi i historien sett stridit för vår kung och de SVENSKA frimurarna har nu svikit oss nåt så ofantligt. De svenska frimurarna ljuger dag in dag ut i TV RUTAN. Dom har omvandlat Sverige från ett homogent svenskt och rikt Sverige till ett ”They live we sleep” samhälle även kallat USA. Det är ju just STATEN som består utav dessa herrar. Varför ni kritiserar oss som inte vill sätta en hakkors/eller någon dylik runa på armen och… Läs mer »
Visselblås
Gäst
Nybörjare
Visselblås
@Förenklad problematik Kul att Du hänvisade till T.W:s artikel. En höggradig frimurare påsstod till och med att varenda en av USA:s presidenter varit/är frimurare. Men jag tror han använder fel benämning; man bör som JFK kalla dem för ”secret societies”, eftersom många av dem även är med i slutna mystiska sällskap som ”Skull and Bones”, eller Bohemian Grove, där även frimurarna finns som medlemmar. Dubbla eller tredubbla medlemskap som även förekommer, för de som har tid (och oftast är pensionärer) såsom i Sverige: Man kan vara medlem i en eller flera herrklubbar och slutna hemliga sällskap, såsom ex.vis: Timmermansordern, Sällskapet,… Läs mer »
KämpaPå
Gäst
Nybörjare
KämpaPå

Ja, och Kent Ekeroth!

datorissten.clanz.co
Gäst
Nybörjare
Givetvis måste man ha stater/stat (beroende på huruvida men förespråkar nordisk federation eller stat) som styr folket åt rätt håll, men det är också viktigt med marknadsekonomi och att folk organiserar sig på frivillig basis också. Tills dess att vi har tagit makten så kommer det behöva ske genom just det senare(frivillig organisering) vilket knappast är optimalt i det stora hela. Välfärdsstaten har också en baksida http://datorissten.clanz.co/topic2-60.html#p79 och jag vågar hävda att den infördes främst för att göra folk beroende av staten istället för varandra(speciellt om man samtidigt har höga skatter) samt att man ville möjliggöra för massinvandring av bidragsinvandrare.… Läs mer »
Gnapp
Gäst
Nybörjare
Gnapp
Jag tror att du avsiktligt överdriver den fördelningspolitiska aspekten hos nationalsocialismen. Nationalsocialismen motsätter sig inte marknadsekonomiska principer som sådana, utan den internationella rovkapitalismen där ett land inte är herre över sina egna tillgångar, och i slutänden inte sin egen politik och sitt eget öde. Poängen med socialismen är inte att ”ta från de rika” eller att strypa de mest produktiva människorna, utan att bygga ett sammanhållet land utan splittrande klasshat och annan destruktiv lobbyism. Det är därför rasfrågan gör nationalsocialismen så överlägsen socialdemokratin och marxismen. Ett sammanhållet land är ett starkt land, där människorna vill bevara staten, och staten därför… Läs mer »
datorissten.clanz.co
Gäst
Nybörjare

Jag tycker om något att Hitler hade för låga skatter, han borde satsat mer på det militära. Libertarianer angriper med rätta dagens socialism då det utan rastänkande blir problematiskt att definiera vilka som skall inkluderas i gruppen.

Det problematiska med begreppet nationalsocialism är att det kan betyda olika saker ex var Hitler väldigt höger i ekonomiska frågor vilket inte gäller NMR som är tydligt åt vänster.

Hitlers idé var inte att de rika skulle hjälpa fattiga utan att alla skulle bidra med ett bättre Tyskland, även de allra fattigaste.

Gnapp
Gäst
Nybörjare
Gnapp

Jag har överhuvudtaget inte sett mycket av ekonomisk analys från Motståndsrörelsen, bortsett från den berättigade kritiken mot den internationella finansjudendomen. Det vore intressant att höra mer, exempelvis i ett ”samtal med Klas Lund”. Jag tror att det kommer att bli viktigt att knyta personer med ekonomiskt kunnande till sig. Man kan ju fördöma kapitalismen slentrianmässigt (min kritik är i första hand att välstånd försvagar och förslappar människor från den eviga kampens principer), men vi får inte glömma att det var de som vann andra världskriget. Ekonomi ÄR av största vikt.

datorissten.clanz.co
Gäst
Nybörjare
Det jag har hört från NMR i ekonomi har varit tydligt åt vänster http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=61575&page=3&p=694064&viewfull=1#post694064 Sedan så är det inte så att NMR har efterfrågat någon hjälp i ekonomiska frågor vad jag vet utan de kör sitt eget race(likt alla andra större politiska organisationer). De som förstår sig på ekonomi är utan undantag åt höger i ekonomiska frågor(ex Alex Linder) vilket gör samarbete med dessa problematiskt när det gäller NMR. Att analysera ekonomi endast utifrån ett antizionistiskt/antijudiskt perspektiv leder inte rätt, man måste acceptera nationalekonomiska faktum också(tyvärr har nationalekonomin blivit rätt förstörd pga politiska intressen). Judar vill inte ha rättvis marknadsekomini… Läs mer »
Kalle
Gäst
Nybörjare
Kalle

Jag hur kan det gå?
Armageddonprofetior har ju alltid förkunnats av di olärda, och dessa slår sällan eller aldrig in.
Men man kan ju alltid försöka hindra utvecklingen med den följden att dom största kräken är och förblir dom som fortfarande tror att jorden är platt.

Erik
Gäst
Nybörjare
Erik

Någon måste styra åt något håll.
Det är det som är frågan. Antingen du eller du eller nån annan.

Hemfront
Gäst
Nybörjare

Bra artikel.

Odon
Gäst
Nybörjare
Odon
En del tänkvärt. Men när blev folkgemenskap synonymt med socialism? Det hela beror ju förstås på hur vi definierar socialism. I mina ögon kan inte begreppen ”national” och ”socialism” säras åt som här sker. En farlig väg att gå. Då bättre att vara etnonationalist eller något sådant. SvP:s program stängde inte dörren här. Säger jag, som likt Kromann en gång tillhörde den maoistiska rörelsen. Just därför vet jag att det kan ta lång tid innan de ränderna går ur. Men vi kanske ska ha en ”vänster”-nationell rörelse framöver och en som är mer ”höger”. Jag antar att båda kommer att… Läs mer »
Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr
Tyvärr är det nog många i särskilt den yngre generationen som inte riktigt förstår vad folkgemenskap innebär. Än mindre kan de föreställa sig att den faktiskt fanns här i Sverige men den försvann successivt redan under 70-och 80-talet hävdar jag. Jag tror inte att det blir särskilt enkelt att få till stånd en ny folkgemenskapstanke och framförallt kommer det att ta tid. Det finns mycket misstro även svenskar emellan och som artikelförfattaren skriver också en utbredd skepsis till hur staten skött sin roll. Hur många i den yngre generationen har vuxit upp som skilsmässobarn? Kan det vara hälften? Det kan… Läs mer »
Mikael Gewert
Gäst
Nybörjare
Mikael Gewert

Jättebra artikel och väldigt viktig att trycka in i folks skallar vikten av socialismen i den nationella idiologin. Superbra skrivet Fredrik!

Kagge
Gäst
Nybörjare
Kagge

Haha.. ”trycka in i folks skallar”. Är påväg hem från jobbet men ska ge er en omgång senare.

Att bara yttra att man ska trycka in något i skallen är inte särskilt övertygande. Och alla hjärncellslösa NS som röstar upp kommentaren är talande.

Rösta gärna ner mig, jag bryr mig inte. Snart ska ni få äta upp lite logik som fastnar…

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Jag hatar vänsteridéer. Dessa passiviserar folk, och skapar en sliskig gemenskap, som jag inte vill veta av. Hellre då liberalism i kombination med etnonationalism.

Bjørn Tore Pedersen
Gäst
Nybörjare
Bjørn Tore Pedersen

Nei.

Vi vil en nasjonal sosialisme – nasjonalsosialismen, hvor samling, samhold, dugnad, rettferd, troskap og rettningssans er de førende idealer. Dette er den eneste folkeviljen, den organiserte folkeviljen.

Du er hjertelig velkommen ved vår side, folkefelle!

Pär Sjögren
Gäst
Nybörjare
Pär Sjögren

Bra artikel av Vejdeland!

Cobra Kai
Gäst
Nybörjare
Cobra Kai
Jättebra och viktig artikel! Det som behövs men som jag tycker länge saknats är opinionsbildning i socialism-frågan. ”Att rikta budskapet till personer som tillhör eller sympatiserar med ”vänstern” är här att föredra framför ”högern” eftersom de förstnämnda traditionellt sett är mer politiska och vill förändra, inte bevara, samt ser till en helhet som går före individen. Sådana som Jan Milld, Jörgen Kromann eller de inom vår egen organisation som har ett förlutet inom dessa kretsar är värda tio gånger så mycket som en ickepolitisk konservativt tänkande människa som enbart ser till invandringens konsekvenser för honom eller henne personligen.” Den enskilt… Läs mer »
Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Ni grusade mina förhoppningar! Jag kommer aldrig att rösta på SMR, då det skulle innebära ett samhälle där staten styr och bestämmer över allt. Nej, tacka vet jag nationella liberaler!

MrHagbarden
Gäst
Nybörjare
MrHagbarden

Bra artikel! Mer sånt!

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym
Vi måste förstå att ras faktiskt är allt. Får vi bort alla rasfrämlingar samt judens indoktrinering så sköter de naturliga instinkterna resten. Vita män och kvinnors enorma altruism kommer att göra så det mesta går smärtfritt. Det jag vill säga är att saker och ting faktiskt sköter sig självt om vi får bort dem som inte har med oss att göra. Att tro att vi får vara ifred när vi om någonsin rensat landet är en dröm. Sålänge världen består av olika raser så måste vi vara på vår vakt. Detta ska läras ut i framtiden när vi har kontroll… Läs mer »
Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Rashat, till skillnad från oss nationella liberaler, som värderar en person utifrån vad han/hon har lyckats producera!

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Rashat? Hur kan kärlek till sin egen ras bli till hat? Men ni liberaler är ju förvirrade förstås. Förresten, du som är så produktionsinriktad, tycker du inte att det finns några skillnader mellan vad vita och svarta individer producerat under historiens gång? Bil och dator vs bajshydda och bongotrumma.

Allting är relativt
Gäst
Nybörjare
Allting är relativt

@ Apropå: ”skillnader mellan vad vita och svarta individer producerat under historiens gång? Bil och dator vs bajshydda och bongotrumma.”

Ja, bajshydda och bongotrumma förorenar inte vår jord, vatten och djurliv, såsom bilen gjort/gör och många andra utav konsumtionssamhällets alla onydiga skräpartiklar. Mobilens strålningsskador, talar man fortfarande tyst om…etc

KämpaPå
Gäst
Nybörjare
KämpaPå

Det finns ingen sann Sverigevänn som hatar afrikaner i Africa eller syrier i Syrien. Vad vi hatar är judarnas agenda att erövra hela världen. Hur kan det komma sig att sossarna accepterar Israels förtryck av Palestina. Detta gjorde ju inte Olof Palme,

Emil Hagberg
Gäst
Nybörjare

Tack för en lysande artikel Fredrik Vejdeland. Den behövs verkligen när massa irrläror från höger försöker greppa den nationella rörelsen.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Vänstern är destruktiv, endast högern ”plockar ut russinen ur kakan”.

Odon
Gäst
Nybörjare
Odon

Du har helt enkelt inte greppat läget här Emil. De ”irrläror” som förstör vårt folk, vårt land och vårt Europa är väl knappas att kalla för ”höger” – utan istället tydligt för ”vänster”.
Men ”vänstern” är på väg att fasas ut nu. Varför ska vi då koppla nationalsocialismen till ett utdöende begrepp?
Men nu tänker du säkert att jag är en högerinfiltratör som vill förstöra. Jag kan bara svara att i så fall har du fel flera gånger om.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym
Fredrik Vejdeland skriver ovan: ”Jag håller med någon som skrev i kommentarsfältet att den nationella socialismen och folkgemenskapstanken måste förtydligas. Det ska vi också göra.” Jag gissar att det är denna kommentar du menar Fredrik? ”Skulle nog anse att ordet ”socialism” bör definieras betydligt bättre då den socialism nationalsocialismen representerar skiljer sig astronomiskt från den socialism som marxismen representerar.” Den kommentaren fick hela 11 minustummar av 31 totalt!! Faktiskt en av alla kommentarerna som fick FLEST minustummar. ”Betyg: +9 (av 31 röster)” Så, visst, att ordet ”socialism” i ideologin Nationalsocialism absolut MÅSTE förklaras är en självklarhet. En otäckt stor andel… Läs mer »
Christian Hamilton
Gäst
Nybörjare
Behövlig artikel Fredrik, tack för den. Vill börja med vad en god vän skrev en gång på en nationell hemsida. Han skrev citat: Den radikala kampmetoden besegrar förr eller senare alltid det konservativa (borgerliga), därför att det radikala alltid har taktikanpassats till att övervinna just det konservativa (borgerliga). Man kan säga att om det konservativa (borgerliga) alltid väljer att vara påsen, så väljer det radikala alltid att vara saxen, och därför vinner det varje gång! Därför måste vår position alltid vara den radikala. Efter varje dragkamp har i allmänhet radikalerna vunnit hälften av vad de stred för, och de konservativa… Läs mer »
Arne Strand.
Gäst
Nybörjare

Vad är detta för svammel `?

Jag citerar –

”En undersökning utförd av Nordfront pekar på att 57 procent av de som är motståndare till massinvandringen är nationella socialister”.

Detta är ju rena lögnen.

Det finns Hundratusentals som är motståndare men inte Nationella Socialister,
och några Nationella Socialister i den storleksordningen finns inte.

NEJ – någon Nationell Socialism behövs inte utan,
det Svenska Folkets omvändelse till Gud är lösningen ty,
annars blir det ett inbördeskrig för att upprätta Nationalsocialismen som regim.

Arne Strand.

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
Erik Envig
Gäst
Nybörjare
Erik Envig

”Gemeinnutz vor Eigennutz”, fritt översatt: ”Den gemensamma nyttan före egenyttan”. Denna NSDAP-slogan förklarar vad den nationella står för. Inte dikatorisk kontroll, eller en ”Gestapoagent” i varje hörn. Gör det inte svårare än det är…

Erik Envig
Gäst
Nybörjare
Erik Envig

”…den nationella socialismen…”. Skriver för fort. :/

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
Arne Strand.
Du är en Självbedragare !. Den Kollektiva/Gemensamma (Egen)nyttan före den Individuella !. En Kollektiv Totalitär Diktatur alltså. Jag citerar – Erik Envig skriver: 2015-08-25 kl. 10:12 ”Gemeinnutz vor Eigennutz”, fritt översatt: ”Den gemensamma nyttan före egenyttan”. Denna NSDAP-slogan förklarar vad den nationella står för. Inte dikatorisk kontroll, eller en ”Gestapoagent” i varje hörn. Gör det inte svårare än det är… Kommentar – Och vem skall definiera den Kollektiva (Egen)nyttan ? NSDAP – Nationalsocialistische Arbeitspartei Deutschlands eller, SVENSKA NATIONALSOCIALITISKA ARBETARPARTIET. Ett Politiskt Parti alltså. Då blir det inte Folkets gemensamma uppfattningar om vad som är Nyttigt utan, Ett Kollektiv Uteslutande Partis… Läs mer »
cyberdog
Gäst
Nybörjare
cyberdog
Bra artikel. Själv röstade jag på svp i senaste valet. Som en av de nära 5000 som röstade på svp, så tror jag att många av oss kommer att rösta på motståndsrörelsen, så fort ni kommer igång med partiet. Aldrig någonsin kommer SD eller någon annan 7klöver att få min röst. Trots det tycker jag att SD är ett bättre alternativ än de övriga 7. Så kom igen nu, valet 2018 SD 35%, motståndrörelsen 10%, valet därpå SD 30% motståndsrörelsen 20% osv. En bra vältalande partiledare ”som kan ta debatten” är vad motståndrörelsen behöver och jag tror det finns många… Läs mer »
Blandrasen
Gäst
Nybörjare
Blandrasen

Det skulle gå snabbare utför med 7-klövern om ALLA ni till (säg enbart) nästa val 2018 skulle rösta på SD ni också. Åtminstone rösta på dem till RIKSDAGEN!

Kapa tillbaka SD (från de fåtal zionister som tillåtits dominera partiet).

Som det är nu slösar ni bara bort era röster och kommer inte alls att komma in i riksdagen ens en gång.

Högerextrem
Gäst
Nybörjare
Högerextrem
Det finns alltså 700 nationalsocialister i Sverige! Fredrik, att några hundra andra röstat på andra alternativ och ni just därför råkat hamna på 57% är ju ointressant. Motståndsrörelsen har att utgå från 700 personer. I övrigt mycket som är korrekt analyserat, oavsett vilken politisk åsikt man har. SD får numera röster från både S och M av folk som börjar oroa sig för sina pengar och alltmer för sin egen och sina barns framtid. SD:s väljare är alltså invandringskritiska sossar och moderater. Ingen vill avskaffa demokratin, ingen bryr sig om förintelsen och ingen är egentligen särskilt missnöjd med situationen i… Läs mer »
cyberdog
Gäst
Nybörjare
cyberdog

En bra insikt i jude/zionist agendan med multikulturism, indoktrinering via TV, tidningar och övrig kulturmarxistisk media. Indoktrinering inom skolväsendet, som han säger Ahmed Rami, eleverna går in i skolan som friska barn och går ut som åsnor. Förståelse för judeskapad banksterism med skapande av ”wild cat money/fiat valuta”. Förståelse av det marxistiska skattesystemet/stöld från medborgare som används till olika projekt till vilka medborgarna inte givit sitt medgivande till, såsom invandringen eller andra degenererade projekt. Allt detta skulle en blivande partiledare för motsåndsrörelsen vara insatt i.

Johan af slödderort
Gäst
Nybörjare
Johan af slödderort

Bästa jag läst på nordfront. Tack för att du förklarade situationen.

Lemmy
Gäst
Nybörjare
Lemmy

Bra artikel. Ett steg i rätt riktning.

Mattias
Gäst
Nybörjare
Mattias

En analys som man bara kan instämma i. Här ligger också en stor del i utmaningen att utbilda folket och vinna över de som faktiskt vill ha sann socialism. Min övertygelse är att en förkrossande majoritet vill ha detta även om de fullt inte förstått konsekvenserna av den nuvarande inriktningen och kommande problematik som det kommer att leda till. De roffarkapitalister som i sanning ät motståndare till sann socialism är som bekant väldigt få till antalet…

Z
Gäst
Nybörjare
Z

”Att rikta budskapet till personer som tillhör eller sympatiserar med ”vänstern” är här att föredra”

Det var sista droppen.

NS
Gäst
Nybörjare
NS

Det kanske är sista droppen för er i vänstern (eller försöker du lura i oss att du är nationell?) när stora delar av den förstår att de kämpat för en judisk ide’ och inte längre vill ha med marxismen att göra och söker sig någon annanstans. Jag gissar på att i alla fall över hälften av er inte vill ha mångkultur och hur ska ni lyckas hålla fast dem i slutänden?

Jag finner det rätt lustigt hur många ”det där var sista droppen”-oneliners som kommit från ingenstans i kommentarsfältet.

Z
Gäst
Nybörjare
Z
Din uppfattning om vänstern är önsketänkande. De går inte att konvertera. Men tro det där om du vill slippa ta emot kritik. Genom att fjäska för vänstern och spotta åt höger så kommer ni förlora sympatisörer istället för att få fler aktivister. Jag kan nu förklara vad en sådan korthuggen kommentaren egentligen betyder: 1. Att man är nationell och hatar vänstern. 2. Att man lyckats låta bli att komma med onödiga förolämpningar. 3. Att det inte är första gången man blir irriterad här. 4. När man är arg och har bråttom iväg så skriver man inte långa kommentarer. Att 654… Läs mer »
Simon Lindberg
Gäst
Nybörjare
Simon Lindberg

Väl formulerat och väl behövligt!

Johan Af Slödderort
Gäst
Nybörjare
Johan Af Slödderort

Vill skriva igen. Och återigen tacka för den väl formulerade och informativa texten.

Jag har varit lite tveksam till er organisation.
Speciellt med ett förflutet som socialist.

Röstade på vänsterpartiet men senaste åren blev det för mkt snack om mångkultur och hbtq samt feminism och annat som knappast gynnar den gemene vita arbetaren.

Nationalism utan (gul)socialism är ingen riktig nationalism.

Bo Nilsson
Gäst
Nybörjare
Bo Nilsson
Utmärkt artikel Fredrik! Kommentarsfälten lyser igenom en skrämmande okunskap. Även de våra måste nu skaffa sig en bredare kunskap om vad NS är. Om inte patrioter förstår NS till fullo uppstår tvivel och stora problem. Jag har otaliga gånger påtalat vikten av politisk skolning och inser att den idag är nödvändigare än någonsin. Kort bara förklara Socialismen i NS. NS består av två delar! Nationalism och Socialism. Socialism är den andra beståndsdelen och är vår bekännelse till folkets inre styrka, genom förverkligande av det sociala rättvisekravet. Socialismen är läran om det arbetande folkets fosterland, om samhällssolidaritet och om de gemensamma… Läs mer »
Gnapp
Gäst
Nybörjare
Gnapp
Otroligt viktigt ämne, kanske ett av de mest brännande i nuläget. En länk till en artikel av Klas Lund kan vara på sin plats: https://www.nordfront.se/nationalsocialismen-och-den-reaktionara-nationalismen.smr Liksom den här klassikern: http://nationalvanguard.org/2010/09/why-conservatives-cant-win/ SD är troligen ett större hot mot Sverige än sjuklövern och den professionella antirasismen. Det här är ett parti som förnekar rasfrågan, förnekar judefrågan, dyrkar demokratin, kapitalismen, konsumtionssamhället och den amerikanska skräpkulturen. Allt som ligger till grunden för de nuvarande och kommande problemen är sådant som SD vill BEVARA. De har absolut inga lösningar på några andra problem än de ytligaste – Städa bort tiggarna. Tysta böneutropen. Släng slöjorna. De… Läs mer »
Gnapp
Gäst
Nybörjare
Gnapp

Det är skrämmande att se folk tala om Jimmie Åkesson som om han vore en Messias-figur. ”Bara SD får makten så löser sig ALLT”. Numera ser vi även samma retorik hos Donald Trump-dyrkare. Om Messias gör allt så behöver man ju inte själva göra något. Gå och rösta på honom bara, och…hoppsan, han hade visst också svurit evig trohet till Israel och det judiska herrefolket. Nåja, han kämpar väl ändå för oss i första hand, eller hur?

Kolugn
Gäst
Nybörjare
Kolugn

@”huvudfrågan – att svenskar inte kommer att existera om 100 år.”

Om du nu är så orolig för detta, så kanske du bör hintas om:

Darwins law – the survival of the fittest.
https://www.goodreads.com/quotes/tag/survival-of-the-fittest

Har du så lågt självförtroende om din egna ras och är så rädd och svag lille vän?

Gnapp
Gäst
Nybörjare
Gnapp

Och vad gör du själv på en nationalsocialistisk sida om allt nu löser sig självt, om man får fråga?

Kolugn
Gäst
Nybörjare
Kolugn

Läser vissa av Nordfronts intressanta artiklar.

Så du kommenterar bara här, eller…

Kagge
Gäst
Nybörjare
Kagge
Först och främst vill jag säga att den vita mannen är den framgångsrikaste rasen i världshistorien. Våra förfäder erövrade världen, tack vare uppfinningsrikedomen kombinerat med den relativt höga IQn. Ändå vill jag påpeka att trots att vi är den ariska rasen så är vi inga gudar. Vi har en stor procentandel folkförrädare som står i kö redo att utplåna sitt eget folk, för egen vinnings skull. Dessa är ofta sociopater och självälskande narcissister. Dessa är trogna karriärister i byråkratiska system där de ofta får utlopp för sitt perversa behov att utöva sin makt över andra – en egocentrisk makt utan… Läs mer »
Kagge
Gäst
Nybörjare
Kagge

Kapitalister som bestämt sig för att köpa upp staten ska istället kallas för maffian. Så är det överallt i världen idag. Detta i sin tur utplånar medelklassen.

Därför måste staten bort.

Och den håller på att kollapsa runtom i världen. Nu i september är det för övrigt ockult symbolik som säger att det blir en stor världskatastrof, börskrasch etc. För som ni vet så styrs INTE världens ekonomi av marknadskrafter utan religiösa fundamentalister…

Det judiska super-shemitah och dessutom blodmånefenomenet inträffar i September.

Fastloaded
Gäst
Nybörjare
Fastloaded

Kugghjulet högst upp som även NDP har som symbol,var inte det wehrmachts ingenjörs truppernas symbol?

Det är en antinazistisk symbol
Gäst
Nybörjare
Det är en antinazistisk symbol
Nej, märket är svenskt, inte Tyskt. Märket skapat av konstnären Gunnar Hallström skapade för att representerar frivilligkåren ”Nordens Frihet”. ”Det här är historien om ett märke. Ett märke som bars av hjältar som stred för Nordens frihet mot Nazisternas ariska drömmar och Sovjetunionens imperialistiska kommunism.” Det är symbolen för striden för demokrati, som bland andra den svenska krigshjälten Jan Danielsen som dog i fjol stred för. ”Samfundet Nordens Frihet gav under krigsåren ut en tidning som häcklade nazisternas Tyskland och Sovjetunionens kommunister.” Märket Nordens Frihet var vad han och hans stridande kamrater bar, när han och hans kamrater, som blev… Läs mer »
Cedermark GBG
Gäst
Nybörjare
Cedermark GBG

Det var kugghjulet han frågade om din idiot. DAF hade även dom ett kugghjul

Odon
Gäst
Nybörjare
Odon

”Strasserismen försöker framhäva annat, som t.ex. socialismen i begreppet nationalsocialism och argumentera för att ekonomiska frågor, sociala frågor, rättvisefrågor och klassfrågor har någon form av företrädesrätt (framför rasprincipen).”

Citat från Klas Lund i en mycket läsvärd text från 2007.
https://www.nordfront.se/strasserismen-den-inre-fienden.smr

Frodo
Gäst
Nybörjare
Frodo

Bra med en del klargöranden.

Man ska inte blanda ihop höger med den vänsterliberala sörja som Alliansen representerar. En höger, typ den som finns i Ungern, representerar enligt min mening en mer genuin höger. Att vänster skulle vara att föredra framför detta tycker jag låter märkligt, men Frank Baude verkar ju å andra sidan vara less på flumvänstern också så vem vet.

Själv tycker jag det här verkar sympatiskt:

http://www.motpol.nu/redaktionen/2015/08/27/metapedia-fran-a-till-o-d-som-i-distributism/

Sterk og klartenkt
Gäst
Nybörjare
Sterk og klartenkt
Det nordiske området: Danmark (med Grønland og Færøyene), Norge (med Sametinget), Finland (med Åland), Sverige og Island. ‘Den nordiske rasen’: En upresis term, infisert av ideologi, men mest brukt som synonym med å være hvit, eller å være det like upresise ‘arier’. Den største delen av det nordiske området har ikke opprinnelig vært ‘arisk’. Grønland er større enn resten av Norden til sammen, og var opprinnelig befolket av eskimoer. Finnmark fylke (som er større enn Danmark i areal), var opprinnelig befolket av samer. De mest ariske menneskene i verden (målt etter de gamle nazistiske kriteriene: blondt hår, blå øyne, lang… Läs mer »
Per
Gäst
Nybörjare
Per

”Samtidigt var inte alla från denna nationalism utan socialism-miljö av denna åsikt och det bärande partiet för denna miljö har nu gått i graven även om delar av den levt vidare.”

Vilket parti var detta?

Bjovulf
Gäst
Nybörjare
Bjovulf

Antagligen SvP.

Per
Gäst
Nybörjare
Per

SvP var ju i stort så socialistiskt som det kan bli så vad menar han då? Till vänster om SvP? I sådana fall ren kommunism

Per
Gäst
Nybörjare
Per
”Statsvetaren och geopolitikens fader Rudolf Kjellén talade om vikten av nationalkänsla, att staten är organisk och utgörs av folket (rasen) och att alla delar av folket samarbetar för att övervinna sociala orättvisor. Det Kjellén kallade för folkgemenskap utgjorde en stor del av vad han benämnde som nationalsocialism.” Det var väl han som var med och arbetade för att staten skulle få folket att sluta prata dialekter och få dom alla att prata rikssvenska osv och glömma sin hembygds identitet för att skapa en ”enad” befolkning? Snacka om motsatsen till organisk och naturlig nationalkänsla (som byggs och utvecklas organiskt underifrån) att… Läs mer »
Kalle
Gäst
Nybörjare
Kalle

Så mycket fina ord, så tomma och så upphaussade att man nästan skulle kunna tro på att du tror på dom själv. Vi bor i en liten j-a guldfisskål, i det som kallas världen, hur skulle det vara om man biter den arm som föder en, I dagens samhälle skulle Sverige förklara sig själv krig, om man förverkligar dem ideer du sitter och skriver om.
Hur skulle vi klara oss? Tror du på allvar att standarden kommer av oss själva, och den globala utvecklingen inte har med oss att göra.
Då är det verkligen synd om dig.

Brunhilda
Gäst
Nybörjare
Brunhilda

Nej, käre Vejdeland

någon socialism a la Kronman vill vi inte ha. Adolf Hitlers svurna fiender var kommunister, socialdemokrater och andra socialister. Hitler skapade ett Tyskland där individen var fri att jobba ihop till hus, bil mm utan att försörja arbetsskygga och ansvarslösa. Med nationalsocialism , menade Hitler att Nationen skulle vara till för allas bästa. Socialism/marxism hör hemma i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

Berserker
Gäst
Nybörjare
Berserker
Hej alla nationella bröder och systrar. Jag är inte sen med att erkänna mig minst sagt kluven i denna fråga. Med full insyn i hur vidrigt låg folkbildningen är, och hur tyranniskt och ”globalt” regeringen agerar, så sviktar ofta tilltron på en enad nation. Givetvis är det drömmen, men är det genomförbart? -Jag vet inte. Jag är säker på en sak iaf, det kommer att krävas ett totalt nytt system och en befolkning med en helt annan inställning motivation och allmänbildning innan jag kommer att känna mig beredd på att ens ta ett litet steg till att ge staten våldsmonopol… Läs mer »
Vägfararen
Gäst
Nybörjare
Vägfararen

Lysande om skillnaden mellan nationell socialism och borgerlig nationalism. Kan bli en väckarklocka för arbetare som inte känner sig hemma i den borgerliga nationalismen!
Mer sådana artiklar,tack!

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare

Det finns ingen Borgerlig(Kapitalistisk)Nationalism !.

Det finns inte Heller någon Socialistisk Nationalism.

Nationalismen som Princip står enbart för sig Själv.

Arne Strand.

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
Arne Strand.

NATIONALISMEN tar inte hjälp av politiska ideologier,
ej heller tjänar den några Politiska Ideologier.

Nationalismen är Folksjälen(Folket),
och Folket är större än alla Politiska Ideologier.

I Sverige kallas Folksjälen – MODER SVEA.

Arne Strand.

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
Arne Strand.
Gäst
Nybörjare
J.
Gäst
Nybörjare
J.

Hej, kära ns, som ns vill jag fråga er, ni som kan mycket och ni som kanske har en plan på hur vårat problem ska behandlas, vad ska hända med de riktiga, äkta flyktingarna som vill komma hit? Jag är nyfiken om vad det finns för planer och tankar, jag vill veta vad man har för planer, om man vill försöka stoppa kriget i våran en gång allierade världsdel, mellanöstern… Kan någon svara mig? Hell seger

Mormors syrliga karameller
Gäst
Nybörjare
Mormors syrliga karameller

Visste väl att Trump hade ett par Lederhosen i källaren. Säkert har han gjort om mangelrummet till gaskammare.

Bra gjort Trump.

88

Hetero
Gäst
Nybörjare
Hetero

Symbolen med fyra händer knutna – nordens frihet, ära skyldighet vilja… användes under andra världskriget av de som stred för nordens frihet …mot nationalsocialismen och kommunismen. Känns lite konstigt att NMR som ju är en nationalsocialistisk rörelse med stöd från Ryssland… nu använder samma symbol.

Eva
Gäst
Nybörjare
Eva

Jag tycker ni förklarar detta bra, men jag tror vi är många som inte förstår vad det innebär med nationalism och socialism. Jag är faktiskt förvånad över att SD vill samarbeta med Moderaterna som ville öppna sina hjärtan och ösa bort pengar.

Ingegärd
Gäst
Nybörjare
Ingegärd
Ni har både rätt OCH fel. Människan är ett flockdjur som VILL tillhöra. I dagens ”individsamhälle” lever människan under ständig stress att hitta en tillhörighet och att bli bekräftad! Normalbegåvade vet ju hur det kan gestalta sej! Men människan är också den mest nyfikna arten på jorden. Ständigt på väg till nästa utmaning. Därav den enorma utvecklingen som vår art genomgått och genomgår. Om människan begränsas dör kreativiteten. Blir det lika mycket innovationer då? Svar nej! Dessutom med höga skatter blir det svårt att konkurrera med andra länder. Jag tror på en stark stat som består av handplockade individer som… Läs mer »
wpDiscuz