Nationell socialism och folkgemenskapens betydelse

Av ,
Chefredaktör
81

KOMMENTAR. En undersökning utförd av Nordfront pekar på att 57 procent av de som är motståndare till massinvandringen är nationella socialister. Om detta är korrekt är det bra, men siffran långt ifrån tillräcklig.

kugghjul-socialism

För ungefär tjugo år sedan – då jag själv började betrakta mig själv som nationell – var i princip alla nationella också socialister och kallade sig just nationalsocialister. Huvuddelen av den tidens nationella var arbetare och kunde i många fall relatera till sociala frågor. Det var en tid av privatiseringar under regeringen Carl Bildt och därefter fortsatta privatiseringar under de regeringar, särskilt de under Göran Persson, som leddes av ”arbetarpartiet” Socialdemokraterna. Alla var inte insatta i vad det innebar att vara nationell socialist, men de flesta hade hjärtat på rätta stället.

Idag är långt fler insatta i vad nationalsocialism handlar om samtidigt som denna ideologi är på uppgång. Men den nationella socialismen har tappat mark gentemot de inom den nationalistiska eller invandringskritiska miljön som ser socialism som en barlast eller helt enkelt inte bryr sig. Vi kan vara på väg att bli utkonkurrerade i antal.

Med tanke på att ”bara” 57 procent är nationella socialister idag inställer sig en del frågor: Vad har hänt med rörelsen? Varför kan de som idag ansluter sig till den inte relatera till folkgemenskapstanken som skulle, om den implementerades i stora delar av folket, verka som ett viktigt politiskt och psykologiskt vapen mot mångkultur och vara avgörande för att visa vilket annat sorts samhälle vi vill bygga?

Om vi som var aktiva för tjugo år sedan i stort sett inte bytt riktning – vilka är då de andra som ansluter sig den så kallade rörelsen idag?

Beror denna förändring på att besuttna klasser (övre medelklass och överklass) invaderat rörelsen och kämpar för sina egna intressen och ser socialismen och folkgemenskapen som ett hot mot desamma? Inte enligt min erfarenhet. De flesta av dem är faktiskt nationalsocialister och förstår dessa frågor. Dessutom är de generellt sett för få och för inflytelselösa för att kunna driva rörelsen i denna riktning även om de hade velat.

Har nationalister med beröringsskräck inför nationalsocialismen, som propagerat för nationalism utan socialism för att försöka ducka inför vissa historiska jämförelser, påverkat rörelsen i denna riktning? Kan de nationalister med libertarianska, nyliberala och på andra sätt individfokuserade synsätt – synsätt som fått växa och etablera sig i den miljö som uttalat sig enbart nationalistiskt – ha påverkat rörelsen negativt. Ja, absolut. Målet för en del av dem har helt klart varit att döda socialismen – även den nationella – och måste tas på allvar. Samtidigt var inte alla från denna nationalism utan socialism-miljö av denna åsikt och det bärande partiet för denna miljö har nu gått i graven även om delar av den levt vidare.

Huvudorsaken är dock, menar jag, alla de nyvakna svenskar som vaknat i hastig takt då invasionen av främlingar till vårt land blivit lavinartad, övertydlig, och faktiskt mer eller mindre uttalad. Många av dessa förstår inte de stora frågorna fullt ut. De ser alla invandrare och har insett att dessa konkurrerar om deras jobb, att de måste försörja dem och att de på många andra sätt, framförallt genom det mångkulturella våldet, drabbas personligen av mångkulturen och massinvandringen.

Men de ser inte helheten.

Det är symptomatiskt för detta tänk att några tusental tiggare som inte betalar skatt och ses som tjuvar som inte gör rätt för sig, väcker mer ramaskri än det pågående folkmordet på svenskarna med de miljontals främlingar som redan finns här.

Utifrån denna individualistiska utgångspunkt blir också staten – som försörjer invandrarna på svenskarnas bekostnad – en symbol för någonting ont, påtvingande och rentav en tjuv. Uppfostrade av en liberal demokrati är dessa nyvakna samtidigt motståndare till allt som är auktoritärt. Detta gäller särskilt staten och de tvångsmedel en stat måste besitta för att fungera. Tvångsmedel som idag används för att gynna invandrare.

Nordfront har många av dessa läsare. I en tidigare Nordfront-undersökning visade det sig att fler av hemsidans läsare stödjer Sverigedemokraterna än Motståndsrörelsen och Svenskarnas parti. Detta är inte så konstigt som det låter. Sverigedemokraternas sympatisörer är som bekant avsevärt mycket mer radikala än partiet i invandringsfrågan vilket gör att de kan besöka nättidningar som ses som non grata av partiledningen. Och sverigedemokratiska sympatisörer är i nuläget fler än renodlat nationella.

Kjellén

Statsvetaren och geopolitikens fader Rudolf Kjellén talade om vikten av nationalkänsla, att staten är organisk och utgörs av folket (rasen) och att alla delar av folket samarbetar för att övervinna sociala orättvisor. Det Kjellén kallade för folkgemenskap utgjorde en stor del av vad han benämnde som nationalsocialism.

Problemet är att även om dessa människor har en radikal inställning till invandringen vill de inte ta del av den radikala samhällsomvandling som är nödvändig för att radikala åtgärder kring invandringen överhuvudtaget ska bli möjlig. De vill egentligen inte bygga ett annat samhälle – ett samhälle som om det redan hade existerat inte hade tillåtit någon mångkultur från första början – utan i stora drag ha kvar det nuvarande fast utan invandring.

Då dessa människor fortfarande sätter sin tillit till etablerade partier och deras förmåga och vilja att stoppa invandringen blir frågor som rör folkgemenskap ointressant – särskilt som folkets väl inte var anledningen till deras uppvaknande. Detta trots att en socialism för svenskar skulle ena folket och på så sätt fungera som ett viktigt politiskt vapen mot en folksplittrande mångkultur.

Jag har ofta diskussioner med personer som är invandringsmotståndare och röstar SD. Anti-socialistiska argument är vanliga och ”högern” ses som en potentiell samarbetspartner. En av dessa menade nyligen att han hade för avsikt att engagera sig för SD men att han däremot hoppas att Moderaterna kommer att styra landet på grund av de vet hur man sköter ekonomin och för att de andra är socialister. Jag försökte förklara att massinvandring har fördubblats under Moderaternas senaste styre, men mina försök var förgäves eftersom detta ändå berodde på att de anammat socialistiska idéer om att ”värna de svaga” vilket är ett kodord för att svenskarna ska värna och lägga sig platt för invandrare. Många av dessa argument är direkt hämtade från nättidningar som Avpixlat och andra SD-vänliga sajter.

Många inom den invandringskritiska miljön ser alltså staten som auktoritär och motståndare till den individuella friheten. De ser socialismen som något automatiskt ont som gynnar invandrare eller som, parat med nationalism, är något man måste akta sig för att understödja. Dessutom är folkgemenskapen ett luddigt begrepp för sådana som inte tänker politiskt och som anslutit sig till miljön av rena egocentriska skäl. Här har vi mycket att arbeta med om vi ska få med oss de 43 procent som tänker annorlunda eller är tveksamma.

Idén om folkgemenskap och värdet av ett enat folk måste förklaras. Folkgemenskap är inte bara politik utan något som är avgörande för folkets överlevnad. Vi måste hamra in att ett folk som värnar sina gruppintressen är starkare än individen och att individer som ser till sig själva inte kommer att kunna skapa den kraft och enighet som behövs för att förändra samhället. Socialism som begrepp måste förklaras och den nationella socialismen och den marxistiska internationella socialismen, som är som natt och dag, måste skiljas från varandra. De inom den så kallade rörelsen som arbetar för att nationalister ska tänka individualistiskt och utanför den egna folkgruppens intressen måste bekämpas på ett ideologiskt plan. Att individerna själva skulle lyckas skapa en folkgemenskap utan att den organiseras måste avfärdas som de naiva drömmar de är.

Här får man heller inte glömma bort det stora globala spelet och vilken uppgift den liberala demokratin, som är intimt förknippad med kapitalismen, egentligen har att skapa svaga stater som inte kan värna sitt självbestämmande gentemot ekonomiskt starka och utländska intressen. En stat uppbyggd på folkgemenskap – en folkstat av och för svenskar – skulle garantera statens kontroll över sin egen valuta och viktiga samhällsinstitutioner, svenskägd massmedia, ett starkt försvar etc. En folkstat skulle även underlätta för (samarbeta med) svenska företag så att de inte köps upp av utländska intressen men samtidigt ställa krav på att dessa tjänar folkgemenskapen.

Allt detta måste påpekas, förtydligas och förklaras genom att peka på tidigare exempel, framförallt den tyska nationalsocialismen där socialpolitiken fungerade. Detta måste göras utan att vi för den skull blir dogmatiska. Framtidens nationalsocialism måste vara nordisk och utformad efter dagens villkor.

Sist men inte minst måste rörelsen i första hand rekrytera personer som inte ser till sitt eget välbefinnande. Vi behöver bygga en rörelse av dem som i grunden vill förändra samhället och som tänker politiskt. Att rikta budskapet till personer som tillhör eller sympatiserar med ”vänstern” är här att föredra framför ”högern” eftersom de förstnämnda traditionellt sett är mer politiska och vill förändra, inte bevara, samt ser till en helhet som går före individen. Sådana som Jan Milld, Jörgen Kromann eller de inom vår egen organisation som har ett förlutet inom dessa kretsar är värda tio gånger så mycket som en ickepolitisk konservativt tänkande människa som enbart ser till invandringens konsekvenser för honom eller henne personligen.

Jag håller med någon som skrev i kommentarsfältet att den nationella socialismen och folkgemenskapstanken måste förtydligas. Det ska vi också göra. Med en dåres envishet ska vi få med oss också de 43 procenten och göra dem till en del av folkgemenskapen. När stora delar av folket förstår vikten av ett enat folk, kommer ett enat folk att förgöra mångkulturen.

Flattr this!

 • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

 • Folkgemenskap utan all statlig inblandning på ”frivillig väg” som en del predikar på nätet har jag aldrig förstått. Staten måste lägga kursen åt det håll man vill och avser, sätta upp mål och riktlinjer. Den andra vägen är väl den vi ser nu, och hur går det?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 30 röster)
  • Rörelsens framtida rekrytering beror enbart på yttrandefriheten. Skalderna kan endast andas i det öppna fältet, där det levande ordet växer. Du bist nichts – Dein Volk ist alles!
   http://www.johndenugent.com/english/the-staggering-vanity-and-narcissism-of-the-young/

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +3 (av 13 röster)
  • Förenklad problematik says:

   Ni på nordfront skriver oftast mycket bra artiklar. Denna tillhör den sämre i min mening.
   Det är ju nämligen så att DOM som vi i historien sett stridit för vår kung och de SVENSKA frimurarna har nu svikit oss nåt så ofantligt.
   De svenska frimurarna ljuger dag in dag ut i TV RUTAN. Dom har omvandlat Sverige från ett homogent svenskt och rikt Sverige till ett ”They live we sleep” samhälle även kallat USA.

   Det är ju just STATEN som består utav dessa herrar.
   Varför ni kritiserar oss som inte vill sätta en hakkors/eller någon dylik runa på armen och göra romerska hälsningar och skrika ”(hell??) seger” i diverse filmer kan jag inte förstå.
   MÅNGA av oss nationella VILL BYGGA ETT SEPARAT SAMHÄLLE från svenskar som så väl invandrare då större delen av vårt folk är så pass naivt att det inte är mycket att bevara.
   DE KOMMER ALDRIG ATT STÖDJA OSS SÅ GLÖM DOM.
   Jag har själv länge försökt få dom till att förstå det stora hela men det ENDA DE BRYR SIG OM ÄR ATT TILLFREDSSTÄLLA SITT EGO OCH S I N FRAMTID.
   Själv vet jag inte om jag kommer kunna skaffa barn men jag kan försäkra er om att jag alltid kommer hjälpa MITT SVENSKA FOLK SOM ÄR FÖR EN FORTSATT SVENSKT SVERIGE. Vilken ISM ni nu vill gå beror på vad som är bäst för våra svenska barn.

   Många har idag tillgång till internet och har chansen att göra sin sannings research. Tyvärr är det väldigt få som verkligen går på djupet.
   Ett tydligt exempel på detta är att Adolf H precis som ALLA ANDRA KÄNDA PERSONER GENOM HISTORIEN har varit medlemmar av detta slutna sällskap.

   Även Jimmy Åkesson är medlem av detta sällskap.

   https://www.youtube.com/watch?v=M1Yd2_a3zyE

   OBS Se även bild länkarna nedanför i kommentarsfältet.

   Frimurarna använder oftast gester för att kommunicera med sina sekt medlemmar.

   Här är en av flera artiklar på nyhetsverket som är intressant. Se mönstret innan det är försent.
   http://www.nyhetsverket.se/nyhet/24428/Enclosure-Secret-society-signs-of-recognition

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -2 (av 34 röster)
   • Visselblås says:

    @Förenklad problematik

    Kul att Du hänvisade till T.W:s artikel.

    En höggradig frimurare påsstod till och med att varenda en av USA:s presidenter varit/är frimurare. Men jag tror han använder fel benämning; man bör som JFK kalla dem för ”secret societies”, eftersom många av dem även är med i slutna mystiska sällskap som ”Skull and Bones”, eller Bohemian Grove, där även frimurarna finns som medlemmar. Dubbla eller tredubbla medlemskap som även förekommer, för de som har tid (och oftast är pensionärer) såsom i Sverige: Man kan vara medlem i en eller flera herrklubbar och slutna hemliga sällskap, såsom ex.vis: Timmermansordern, Sällskapet, Frimurarna, eller Bilderbergsgruppen, o.dylikt.
    http://www.nyhetsverket.se/nyhet/24767/Is-CNNs-Anderson-Cooper-sending-a-coded-OWL-message Apropå att SD skulle vara styrt av frimurare, så tror jag det stämmer, eftersom de flesta vakna kallar dem just för ett ”kontrollerat parti”. Sedan läste jag på flashback (om man nu ska lita på vad som påstås där…) att i begynnelsen så var även deras reklamblad för partiet, under en av deras första valår under Jimmies ledning, försett med en frimurarsymbol.

    Så även SD är sannolikt kontrollerat av zionister & frimurare, ja; Var väl därför de kastade ut en sådan framgångsrik politiker som Gustav Kasselstrand, efter det att han och William Hahne, hade skrivit att SD måste erkänna Palestina som stat, samt vågade påpeka till den zionistfinansierade (?) ledningen att – ”Vårt partis pro-israeliska hållning rimmar illa med medlemmarnas åsikter”.

    Noterade även att advokat Per Ossman som var med på Hahnes nya vinnarlista och svarat SD med ”see you in court” är frimurare av 9:e graden. Men, frimuraren Ossmer fanns även med i förloraren Maria Danielssons styrelseförslag…Så även om hon vunnit hade frimuraren Ossmer likväl funnits i nästa styrelse för Stockholm Stad.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +5 (av 9 röster)
  • Givetvis måste man ha stater/stat (beroende på huruvida men förespråkar nordisk federation eller stat) som styr folket åt rätt håll, men det är också viktigt med marknadsekonomi och att folk organiserar sig på frivillig basis också.

   Tills dess att vi har tagit makten så kommer det behöva ske genom just det senare(frivillig organisering) vilket knappast är optimalt i det stora hela.

   Välfärdsstaten har också en baksida http://datorissten.clanz.co/topic2-60.html#p79 och jag vågar hävda att den infördes främst för att göra folk beroende av staten istället för varandra(speciellt om man samtidigt har höga skatter) samt att man ville möjliggöra för massinvandring av bidragsinvandrare.

   Det man inte kommer åt genom slopade bidrag till invandrare är de skötsamma invandrare som riskerar att rasblanda sig med svenskarna https://www.nordfront.se/sluta-svamla-om-schyssta-invandrare.smr

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +7 (av 11 röster)
   • Gnapp says:

    Jag tror att du avsiktligt överdriver den fördelningspolitiska aspekten hos nationalsocialismen. Nationalsocialismen motsätter sig inte marknadsekonomiska principer som sådana, utan den internationella rovkapitalismen där ett land inte är herre över sina egna tillgångar, och i slutänden inte sin egen politik och sitt eget öde. Poängen med socialismen är inte att ”ta från de rika” eller att strypa de mest produktiva människorna, utan att bygga ett sammanhållet land utan splittrande klasshat och annan destruktiv lobbyism. Det är därför rasfrågan gör nationalsocialismen så överlägsen socialdemokratin och marxismen. Ett sammanhållet land är ett starkt land, där människorna vill bevara staten, och staten därför är stark nog att bevara och förädla rasen.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +12 (av 16 röster)
    • Jag tycker om något att Hitler hade för låga skatter, han borde satsat mer på det militära. Libertarianer angriper med rätta dagens socialism då det utan rastänkande blir problematiskt att definiera vilka som skall inkluderas i gruppen.

     Det problematiska med begreppet nationalsocialism är att det kan betyda olika saker ex var Hitler väldigt höger i ekonomiska frågor vilket inte gäller NMR som är tydligt åt vänster.

     Hitlers idé var inte att de rika skulle hjälpa fattiga utan att alla skulle bidra med ett bättre Tyskland, även de allra fattigaste.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Betyg: +3 (av 9 röster)
     • Gnapp says:

      Jag har överhuvudtaget inte sett mycket av ekonomisk analys från Motståndsrörelsen, bortsett från den berättigade kritiken mot den internationella finansjudendomen. Det vore intressant att höra mer, exempelvis i ett ”samtal med Klas Lund”. Jag tror att det kommer att bli viktigt att knyta personer med ekonomiskt kunnande till sig. Man kan ju fördöma kapitalismen slentrianmässigt (min kritik är i första hand att välstånd försvagar och förslappar människor från den eviga kampens principer), men vi får inte glömma att det var de som vann andra världskriget. Ekonomi ÄR av största vikt.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Betyg: +8 (av 12 röster)
     • Det jag har hört från NMR i ekonomi har varit tydligt åt vänster http://www.nordisk.nu/showthread.php?t=61575&page=3&p=694064&viewfull=1#post694064

      Sedan så är det inte så att NMR har efterfrågat någon hjälp i ekonomiska frågor vad jag vet utan de kör sitt eget race(likt alla andra större politiska organisationer). De som förstår sig på ekonomi är utan undantag åt höger i ekonomiska frågor(ex Alex Linder) vilket gör samarbete med dessa problematiskt när det gäller NMR.

      Att analysera ekonomi endast utifrån ett antizionistiskt/antijudiskt perspektiv leder inte rätt, man måste acceptera nationalekonomiska faktum också(tyvärr har nationalekonomin blivit rätt förstörd pga politiska intressen). Judar vill inte ha rättvis marknadsekomini utan crony-capitalism så att de kan muta till sig fördelar, det är därför de är så mycket för demokrati.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Betyg: +4 (av 8 röster)
  • Kalle says:

   Jag hur kan det gå?
   Armageddonprofetior har ju alltid förkunnats av di olärda, och dessa slår sällan eller aldrig in.
   Men man kan ju alltid försöka hindra utvecklingen med den följden att dom största kräken är och förblir dom som fortfarande tror att jorden är platt.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +1 (av 1 röst)
  • Någon måste styra åt något håll.
   Det är det som är frågan. Antingen du eller du eller nån annan.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Bra artikel.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +17 (av 27 röster)
 • En del tänkvärt. Men när blev folkgemenskap synonymt med socialism?
  Det hela beror ju förstås på hur vi definierar socialism.

  I mina ögon kan inte begreppen ”national” och ”socialism” säras åt som här sker. En farlig väg att gå. Då bättre att vara etnonationalist eller något sådant. SvP:s program stängde inte dörren här.

  Säger jag, som likt Kromann en gång tillhörde den maoistiska rörelsen. Just därför vet jag att det kan ta lång tid innan de ränderna går ur.

  Men vi kanske ska ha en ”vänster”-nationell rörelse framöver och en som är mer ”höger”. Jag antar att båda kommer att prata om folkgemenskap, men det är ju innehållet som räknas … och här är det upp till bevis framöver för SMR.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +10 (av 14 röster)
 • Angantyr says:

  Tyvärr är det nog många i särskilt den yngre generationen som inte riktigt förstår vad folkgemenskap innebär. Än mindre kan de föreställa sig att den faktiskt fanns här i Sverige men den försvann successivt redan under 70-och 80-talet hävdar jag. Jag tror inte att det blir särskilt enkelt att få till stånd en ny folkgemenskapstanke och framförallt kommer det att ta tid. Det finns mycket misstro även svenskar emellan och som artikelförfattaren skriver också en utbredd skepsis till hur staten skött sin roll. Hur många i den yngre generationen har vuxit upp som skilsmässobarn? Kan det vara hälften? Det kan vara svårt att relatera till folkgemenskap om man inte ens upplevt familjegemenskap.

  I Fria Tider fanns en artikel häromdagen om att 660000 svenskar lämnat Sverige sen 1980 och gissningsvis rör det sig om sisådär 800000 svenskar ifall man skulle räkna från tidigt 1970-tal. Det är oerhört många med tanke på att Sverige formellt varit en välmående nation under ifrågavarande period och i huvudsak rör det sig dessutom om dugliga människor som emigrerat. Vi vet ju vilka som har ersatt dessa också. Förfallet har alltså pågått länge och är inget som plötsligt inträffat även om följderna blivit akut destruktiva de senaste 20 åren.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +31 (av 39 röster)
 • Mikael Gewert says:

  Jättebra artikel och väldigt viktig att trycka in i folks skallar vikten av socialismen i den nationella idiologin. Superbra skrivet Fredrik!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +20 (av 38 röster)
  • Kagge says:

   Haha.. ”trycka in i folks skallar”. Är påväg hem från jobbet men ska ge er en omgång senare.

   Att bara yttra att man ska trycka in något i skallen är inte särskilt övertygande. Och alla hjärncellslösa NS som röstar upp kommentaren är talande.

   Rösta gärna ner mig, jag bryr mig inte. Snart ska ni få äta upp lite logik som fastnar…

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +4 (av 10 röster)
 • Anonym says:

  Jag hatar vänsteridéer. Dessa passiviserar folk, och skapar en sliskig gemenskap, som jag inte vill veta av. Hellre då liberalism i kombination med etnonationalism.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -16 (av 44 röster)
  • Bjørn Tore Pedersen says:

   Nei.

   Vi vil en nasjonal sosialisme – nasjonalsosialismen, hvor samling, samhold, dugnad, rettferd, troskap og rettningssans er de førende idealer. Dette er den eneste folkeviljen, den organiserte folkeviljen.

   Du er hjertelig velkommen ved vår side, folkefelle!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +12 (av 14 röster)
 • Pär Sjögren says:

  Bra artikel av Vejdeland!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +26 (av 36 röster)
 • Cobra Kai says:

  Jättebra och viktig artikel!

  Det som behövs men som jag tycker länge saknats är opinionsbildning i socialism-frågan.

  ”Att rikta budskapet till personer som tillhör eller sympatiserar med ”vänstern” är här att föredra framför ”högern” eftersom de förstnämnda traditionellt sett är mer politiska och vill förändra, inte bevara, samt ser till en helhet som går före individen. Sådana som Jan Milld, Jörgen Kromann eller de inom vår egen organisation som har ett förlutet inom dessa kretsar är värda tio gånger så mycket som en ickepolitisk konservativt tänkande människa som enbart ser till invandringens konsekvenser för honom eller henne personligen.”

  Den enskilt viktigaste aspekten i att nå ut till vänstersinnade människor anser jag vara att låta bli – och att censurera – nedsättande uttryck om vänstermänniskor.

  Man kan inte nå fram till människor genom att säga att de är dumma i huvudet. Hetsen bör rikta sig uppåt, mot makthavarna, inte nedåt mot ännu oupplysta folkkamrater.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +22 (av 32 röster)
  • Anonym says:

   Ni grusade mina förhoppningar! Jag kommer aldrig att rösta på SMR, då det skulle innebära ett samhälle där staten styr och bestämmer över allt. Nej, tacka vet jag nationella liberaler!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -32 (av 44 röster)
 • MrHagbarden says:

  Bra artikel! Mer sånt!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +18 (av 18 röster)
 • Anonym says:

  Vi måste förstå att ras faktiskt är allt. Får vi bort alla rasfrämlingar samt judens indoktrinering så sköter de naturliga instinkterna resten. Vita män och kvinnors enorma altruism kommer att göra så det mesta går smärtfritt. Det jag vill säga är att saker och ting faktiskt sköter sig självt om vi får bort dem som inte har med oss att göra.

  Att tro att vi får vara ifred när vi om någonsin rensat landet är en dröm. Sålänge världen består av olika raser så måste vi vara på vår vakt. Detta ska läras ut i framtiden när vi har kontroll över vårat eget öde.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +20 (av 32 röster)
  • Anonym says:

   Rashat, till skillnad från oss nationella liberaler, som värderar en person utifrån vad han/hon har lyckats producera!

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -33 (av 41 röster)
   • Anonym says:

    Rashat? Hur kan kärlek till sin egen ras bli till hat? Men ni liberaler är ju förvirrade förstås. Förresten, du som är så produktionsinriktad, tycker du inte att det finns några skillnader mellan vad vita och svarta individer producerat under historiens gång? Bil och dator vs bajshydda och bongotrumma.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +27 (av 33 röster)
    • Allting är relativt says:

     @ Apropå: ”skillnader mellan vad vita och svarta individer producerat under historiens gång? Bil och dator vs bajshydda och bongotrumma.”

     Ja, bajshydda och bongotrumma förorenar inte vår jord, vatten och djurliv, såsom bilen gjort/gör och många andra utav konsumtionssamhällets alla onydiga skräpartiklar. Mobilens strålningsskador, talar man fortfarande tyst om…etc

     VA:F [1.9.22_1171]
     Betyg: 0 (av 6 röster)
   • KämpaPå says:

    Det finns ingen sann Sverigevänn som hatar afrikaner i Africa eller syrier i Syrien. Vad vi hatar är judarnas agenda att erövra hela världen. Hur kan det komma sig att sossarna accepterar Israels förtryck av Palestina. Detta gjorde ju inte Olof Palme,

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: -1 (av 1 röst)
 • Tack för en lysande artikel Fredrik Vejdeland. Den behövs verkligen när massa irrläror från höger försöker greppa den nationella rörelsen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +28 (av 44 röster)
  • Anonym says:

   Vänstern är destruktiv, endast högern ”plockar ut russinen ur kakan”.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -13 (av 27 röster)
  • Du har helt enkelt inte greppat läget här Emil. De ”irrläror” som förstör vårt folk, vårt land och vårt Europa är väl knappas att kalla för ”höger” – utan istället tydligt för ”vänster”.
   Men ”vänstern” är på väg att fasas ut nu. Varför ska vi då koppla nationalsocialismen till ett utdöende begrepp?
   Men nu tänker du säkert att jag är en högerinfiltratör som vill förstöra. Jag kan bara svara att i så fall har du fel flera gånger om.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +2 (av 6 röster)
 • Anonym says:

  Fredrik Vejdeland skriver ovan: ”Jag håller med någon som skrev i kommentarsfältet att den nationella socialismen och folkgemenskapstanken måste förtydligas. Det ska vi också göra.”

  Jag gissar att det är denna kommentar du menar Fredrik?

  ”Skulle nog anse att ordet ”socialism” bör definieras betydligt bättre då den socialism nationalsocialismen representerar skiljer sig astronomiskt från den socialism som marxismen representerar.”

  Den kommentaren fick hela 11 minustummar av 31 totalt!! Faktiskt en av alla kommentarerna som fick FLEST minustummar.

  ”Betyg: +9 (av 31 röster)”

  Så, visst, att ordet ”socialism” i ideologin Nationalsocialism absolut MÅSTE förklaras är en självklarhet.

  En otäckt stor andel av läsarna här har helt fel uppfattning av innebörden av vår typ av ”socialism” det är nog tyvärr helt sant.

  Till att börja med kan ju ni som ser denna kommentar här läsa vad som skrevs om vad en nationalsocialistisk socialism faktiskt är i den citerade och ack så nedtummade kommentaren här:

  https://www.nordfront.se/veckans-fraga-ar-du-nationell-socialist.smr#comment-282127

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +12 (av 18 röster)
 • Behövlig artikel Fredrik, tack för den.

  Vill börja med vad en god vän skrev en gång på en nationell hemsida. Han skrev citat:

  Den radikala kampmetoden besegrar förr eller senare alltid det konservativa (borgerliga), därför att det radikala alltid har taktikanpassats till att övervinna just det konservativa (borgerliga). Man kan säga att om det konservativa (borgerliga) alltid väljer att vara påsen, så väljer det radikala alltid att vara saxen, och därför vinner det varje gång! Därför måste vår position alltid vara den radikala.

  Efter varje dragkamp har i allmänhet radikalerna vunnit hälften av vad de stred för, och de konservativa (borgerliga) förlorat hälften av vad de försökte bevara, och båda sidors ledare har därefter förklarat för sina följare att de segrat.

  I backspegeln ser vi tydligt att det är så våra konservativa (borgerliga) så kallade allierade har fört den här striden nu i över ett halvt sekel. Det är genom att vår sak företrätts av konservativa (borgerliga) som vi med lagbundenhet hela tiden har förlorat. -slut citat.

  Ju mer man läser på och lär sig skillnaden mellan den onaturliga marxist-socialismen och den nationella naturliga socialismen desto klarare börjar man skönja hur allt ligger till och hänger ihop.

  Själv tillhörde jag de liberal/konservativa i min ungdom, men ju mer jag insåg hur destruktiv den politiska linjen var genom sin utpräglat egoistiska inriktning, ju mer radikalt blev mitt tänkande. Främjandet av internationell kapitalism där allt till slut hamnar i ett fåtal händer gynnar absolut inte en nation i något avseende.

  Den vanlige mannen eller den vanliga kvinnan som säger sig tillhöra vänstern i dagens politiska system förstår ingenting om hur den onaturliga marxismen alltid varit avhängig av kapitalismen och det internationella kapitalet som fött och gött dessa rörelser. De vänsterfolk som begripit detta till hör våra folkförrädare lika väl som de högerfolk som är invigda i detta politiska spel.

  Det är därför av vikt, att som Fredrik skriver, förstå vad en nationell socialism är. Nationell socialism, nationalsocialismen, är inte bara en motpol till liberal-konservatismen utan faktiskt även till den internationalistiska marxist-socialismen, den senare som folk tror värnar om arbetare och de sämst ställda. Nationalsocialismen, som jag lärt mig, är den enda sanna och naturliga vägen till riktig folkgemenskap.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +16 (av 22 röster)
 • Vad är detta för svammel `?

  Jag citerar –

  ”En undersökning utförd av Nordfront pekar på att 57 procent av de som är motståndare till massinvandringen är nationella socialister”.

  Detta är ju rena lögnen.

  Det finns Hundratusentals som är motståndare men inte Nationella Socialister,
  och några Nationella Socialister i den storleksordningen finns inte.

  NEJ – någon Nationell Socialism behövs inte utan,
  det Svenska Folkets omvändelse till Gud är lösningen ty,
  annars blir det ett inbördeskrig för att upprätta Nationalsocialismen som regim.

  Arne Strand.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -14 (av 24 röster)
 • Erik Envig says:

  ”Gemeinnutz vor Eigennutz”, fritt översatt: ”Den gemensamma nyttan före egenyttan”. Denna NSDAP-slogan förklarar vad den nationella står för. Inte dikatorisk kontroll, eller en ”Gestapoagent” i varje hörn. Gör det inte svårare än det är…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +10 (av 12 röster)
  • Erik Envig says:

   ”…den nationella socialismen…”. Skriver för fort. :/

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +3 (av 3 röster)
  • Arne Strand. says:

   Du är en Självbedragare !.

   Den Kollektiva/Gemensamma (Egen)nyttan före den Individuella !.

   En Kollektiv Totalitär Diktatur alltså.

   Jag citerar –

   Erik Envig skriver: 2015-08-25 kl. 10:12
   ”Gemeinnutz vor Eigennutz”, fritt översatt: ”Den gemensamma nyttan före egenyttan”. Denna NSDAP-slogan förklarar vad den nationella står för. Inte dikatorisk kontroll, eller en ”Gestapoagent” i varje hörn. Gör det inte svårare än det är…

   Kommentar –

   Och vem skall definiera den Kollektiva (Egen)nyttan ?

   NSDAP –

   Nationalsocialistische Arbeitspartei Deutschlands eller,

   SVENSKA NATIONALSOCIALITISKA ARBETARPARTIET.

   Ett Politiskt Parti alltså.

   Då blir det inte Folkets gemensamma uppfattningar om vad som är Nyttigt utan,
   Ett Kollektiv Uteslutande Partis Egoism.

   Den Individuella Rättfärdiga Egennyttan,
   som i Nationalismen,

   får stå tillbaka för,

   Den Kollektivt Partipolitiska Egennyttan,
   som i Socialismen,
   som blandar ihop Samhälle med Stat,
   och gör allting till Staten/Gemensamma/Partipolitiska Egennyttan

   Näää – gå till helvete med Nationalsocialismen.

   Arne Strand.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: -8 (av 8 röster)
 • cyberdog says:

  Bra artikel. Själv röstade jag på svp i senaste valet. Som en av de nära 5000 som röstade på svp, så tror jag att många av oss kommer att rösta på motståndsrörelsen, så fort ni kommer igång med partiet. Aldrig någonsin kommer SD eller någon annan 7klöver att få min röst. Trots det tycker jag att SD är ett bättre alternativ än de övriga 7. Så kom igen nu, valet 2018 SD 35%, motståndrörelsen 10%, valet därpå SD 30% motståndsrörelsen 20% osv. En bra vältalande partiledare ”som kan ta debatten” är vad motståndrörelsen behöver och jag tror det finns många dugliga företrädare till den posten inom rörelsen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +12 (av 14 röster)
 • Blandrasen says:

  Det skulle gå snabbare utför med 7-klövern om ALLA ni till (säg enbart) nästa val 2018 skulle rösta på SD ni också. Åtminstone rösta på dem till RIKSDAGEN!

  Kapa tillbaka SD (från de fåtal zionister som tillåtits dominera partiet).

  Som det är nu slösar ni bara bort era röster och kommer inte alls att komma in i riksdagen ens en gång.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +7 (av 7 röster)
 • Högerextrem says:

  Det finns alltså 700 nationalsocialister i Sverige!

  Fredrik, att några hundra andra röstat på andra alternativ och ni just därför råkat hamna på 57% är ju ointressant. Motståndsrörelsen har att utgå från 700 personer.

  I övrigt mycket som är korrekt analyserat, oavsett vilken politisk åsikt man har. SD får numera röster från både S och M av folk som börjar oroa sig för sina pengar och alltmer för sin egen och sina barns framtid. SD:s väljare är alltså invandringskritiska sossar och moderater. Ingen vill avskaffa demokratin, ingen bryr sig om förintelsen och ingen är egentligen särskilt missnöjd med situationen i landet om bara svartskallarna försvann.

  Det finns 7 miljoner svenskar. 70.000 pers = 1%. Ni är 700, vilket är en procent av denna 1%. När man efter årtionden av verksamhet fortfarande bara är 1% av 1% så kanske man ska börja analysera vad man genom åren gjort rätt respektive fel.

  Sett till det utrymme ni får i judemedia är dock er verksamhet mycket framgångsrik. Om uppmärksamheten i media också avspeglade folkets sympatier så skulle ni ha säkert åtminstone 3-6% av väljarna med er, dvs hundratusentals svenskar.

  Motståndsrörelsen måste fatta viktiga beslut omgående! Vilket är målet 2018 och hur når vi dit? Därefter 2022 och hur når vi dit?

  Lycka till!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +10 (av 12 röster)
  • Fredrik Vejdeland says:

   ”Det finns alltså 700 nationalsocialister i Sverige!

   Fredrik, att några hundra andra röstat på andra alternativ och ni just därför råkat hamna på 57% är ju ointressant. Motståndsrörelsen har att utgå från 700 personer.”

   I diverse undersökningar/läsarfrågor på alla de stora tidningarna röstar ofta endast ett tusental. Ändå hävdar dessa tidningar att de har hundratusentals (minst) läsare per dag.

   Låt oss även göra en jämförelse med Exponerat som hävdar att de har/har haft 40 000 besökare per dag och som med all säkerhet besöks av till majoriteten sympatisörer/väljare till SD. I en ”Veckans fråga” på Exponerat ang. EU-valet 2014 var det bara 360 personer som var nöjda med SD:s rekordval medan 227 var missnöjda och 20 svarade ”vet ej”. Innebär detta att SD maximalt har att utgå från 607 personer?

   Eller är det snarare rimligt att anta att bara några procent av läsarna röstar på läsarfrågorna? Varför skulle i så fall Nordfront vara ett undantag?

   Förutom din märkliga uträkning så håller jag med. Vi har en del att arbeta med efter att vi lanserat partiet och vi är ingen massrörelse i nuläget.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +9 (av 9 röster)
   • Högerextrem says:

    Ok, nu är jag varken nationalsocialist eller medlem i Motståndsrörelsen, men jag hoppas det går framåt för er organisation och jag skriver därför här.

    Frågan är vilken inriktning ni bör försöka er på? Massrörelse? Jag undrar jag. Det är nästan så jag inte tror det är möjligt ens i teorin, men får ni 10.000 röster 2018 så finns det åtminstone något att bygga på. 2000-4000 röster och ni borde börja överväga alternativ.

    Du vet själv hur många medlemmar ni har idag och 2018 kommer vi alla veta hur många röster ni fick.

    SvP försökte! De fick 4000 röster och la ner verksamheten.

    Det är tre år till nästa val. Vad händer vid ett eventuellt misslyckande? Jag menar, alla andra blir tvungna att ta konsekvenserna för bakslag, men det verkar som att nationalister aldrig lär sig. Det är bara ”kampen fortsätter!” och så samma misstag i 4 år till.

    Någon gång måste man ju börja fundera på om man själv kanske gör något fel och inte bara skylla på att 99,83% av befolkningen är hjärntvättad.

    I all välmening!!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +4 (av 8 röster)
    • Gnapp says:

     ”Val”, ”röster”. Gäsp. Ekonomisk kollaps och raskrig, där har du de verkliga mekanismerna för radikalisering. Det är inte relevant vad folk har för patetiska värderingar i ett tillstånd av skenbart välmående, utan vad de kommer att TVINGAS till när avgrunden öppnar sig för deras fötter. Systemet kan inte ändras med demokratiska val. Det är riggat för att bevara sig självt.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Betyg: +2 (av 8 röster)
     • Gnapp says:

      Det bör tilläggas här att den nationella rörelsen nu befinner sig i propagandafasen. Populister som SD har inte korrekt analyserat samhället, och deras paroller om att ”stoppa invandringen” kan ge omedelbart gehör och tillfälliga segrar, men i det långa loppet kan de inte förhindra sammanbrottet, och då är det nödvändigt att folket är mottagligt för lösningar. Sammanbrottet är nödvändigt för verklig, radikal förändring, men man kan inte bara hoppas att det nuvarande samhället kollapsar utan att ha något att ersätta det med, något som folk är villiga att kämpa för.

      Motståndsrörelsen och andra nationella grupperingar sprider sitt namn och sin vision, och när verkligheten blir allt värre kommer tron på det nuvarande systemet att försvinna. Det är helt meningslöst att sitta och rabbla valresultat. Populariteten hos kraftfulla, visionära rörelser som Motståndsrörelsen kommer att öka LAVINARTAT i framtiden. Detta har ingenting att göra med att nationalsocialismen är ”extrem” (demokratin bygger på principer som kan beskrivas som ”extrema” med tanke på hur naturen fungerar) och bara kan frodas i perioder av allmänt missnöje. Det beror på att det rådande systemet alltid har makten över propagandan, och kan definiera sitt eget system som det enda rätta, och sina fiender som ”extremister”.

      Folk må tro att de är ”fria”, men i själva verket har nästan alla en slavisk dyrkan av makt. Samhällets sammanbrott avslöjar att systemet inte är så starkt som det ger sken av, och då kommer som sagt en rörelse som har varit hållfast och visionär att verka allt mer lockande.

      VA:F [1.9.22_1171]
      Betyg: +11 (av 11 röster)
 • cyberdog says:

  En bra insikt i jude/zionist agendan med multikulturism, indoktrinering via TV, tidningar och övrig kulturmarxistisk media. Indoktrinering inom skolväsendet, som han säger Ahmed Rami, eleverna går in i skolan som friska barn och går ut som åsnor. Förståelse för judeskapad banksterism med skapande av ”wild cat money/fiat valuta”. Förståelse av det marxistiska skattesystemet/stöld från medborgare som används till olika projekt till vilka medborgarna inte givit sitt medgivande till, såsom invandringen eller andra degenererade projekt. Allt detta skulle en blivande partiledare för motsåndsrörelsen vara insatt i.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +8 (av 10 röster)
 • Johan af slödderort says:

  Bästa jag läst på nordfront. Tack för att du förklarade situationen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 10 röster)
 • Lemmy says:

  Bra artikel. Ett steg i rätt riktning.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 8 röster)
 • Mattias says:

  En analys som man bara kan instämma i. Här ligger också en stor del i utmaningen att utbilda folket och vinna över de som faktiskt vill ha sann socialism. Min övertygelse är att en förkrossande majoritet vill ha detta även om de fullt inte förstått konsekvenserna av den nuvarande inriktningen och kommande problematik som det kommer att leda till. De roffarkapitalister som i sanning ät motståndare till sann socialism är som bekant väldigt få till antalet…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 8 röster)
 • ”Att rikta budskapet till personer som tillhör eller sympatiserar med ”vänstern” är här att föredra”

  Det var sista droppen.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -3 (av 15 röster)
  • Det kanske är sista droppen för er i vänstern (eller försöker du lura i oss att du är nationell?) när stora delar av den förstår att de kämpat för en judisk ide’ och inte längre vill ha med marxismen att göra och söker sig någon annanstans. Jag gissar på att i alla fall över hälften av er inte vill ha mångkultur och hur ska ni lyckas hålla fast dem i slutänden?

   Jag finner det rätt lustigt hur många ”det där var sista droppen”-oneliners som kommit från ingenstans i kommentarsfältet.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 14 röster)
   • Din uppfattning om vänstern är önsketänkande. De går inte att konvertera. Men tro det där om du vill slippa ta emot kritik. Genom att fjäska för vänstern och spotta åt höger så kommer ni förlora sympatisörer istället för att få fler aktivister. Jag kan nu förklara vad en sådan korthuggen kommentaren egentligen betyder:
    1. Att man är nationell och hatar vänstern.
    2. Att man lyckats låta bli att komma med onödiga förolämpningar.
    3. Att det inte är första gången man blir irriterad här.
    4. När man är arg och har bråttom iväg så skriver man inte långa kommentarer.

    Att 654 röstade Ja säger sannolikt något om antalet anslutna. Undersökningen borde preciserat om den som svarar Ja är ansluten eller inte. Annars vet ni inget om rekryteringsbasen.
    ”Med en dåres envishet” så skiter ni i att 471 inte håller med av olika anledningar. Den siffran är förmodligen mer representativ för vad ”vanligt folk” tycker, de som ni föraktar. Lycka till att stryka folket mothårs…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +9 (av 13 röster)
 • Simon Lindberg says:

  Väl formulerat och väl behövligt!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +8 (av 8 röster)
 • Johan Af Slödderort says:

  Vill skriva igen. Och återigen tacka för den väl formulerade och informativa texten.

  Jag har varit lite tveksam till er organisation.
  Speciellt med ett förflutet som socialist.

  Röstade på vänsterpartiet men senaste åren blev det för mkt snack om mångkultur och hbtq samt feminism och annat som knappast gynnar den gemene vita arbetaren.

  Nationalism utan (gul)socialism är ingen riktig nationalism.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +2 (av 6 röster)
 • Bo Nilsson says:

  Utmärkt artikel Fredrik! Kommentarsfälten lyser igenom en skrämmande okunskap. Även de våra måste nu skaffa sig en bredare kunskap om vad NS är. Om inte patrioter förstår NS till fullo uppstår tvivel och stora problem. Jag har otaliga gånger påtalat vikten av politisk skolning och inser att den idag är nödvändigare än någonsin. Kort bara förklara Socialismen i NS. NS består av två delar! Nationalism och Socialism. Socialism är den andra beståndsdelen och är vår bekännelse till folkets inre styrka, genom förverkligande av det sociala rättvisekravet. Socialismen är läran om det arbetande folkets fosterland, om samhällssolidaritet och om de gemensamma plikterna mot folkstammen och vårt fäderne arv. Jag skulle kunna skriva mycket mer om detta, utom uppmanar er istället att förkovra er i Mein Kampf spec Kapitlet Staten. Det unika med NS ideologi är att få ALLA med sig. Alla från höger till vänster i en stat som utan politiska strider drar åt samma håll. Det är först när man har ALLA med sig som man kan uträtta stordåd. Efterkrigspropagandan har ju självklart undanhållit allt folk på jorden denna överlägsna samhällsbyggaride, av ren avundsjuka och övriga vidrigheter. När vi förstår till fullo denna ides oerhörda potensial, och sanna väsen kan vi nå hur långt som helst.

  Bo Nilsson

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +5 (av 7 röster)
 • Gnapp says:

  Otroligt viktigt ämne, kanske ett av de mest brännande i nuläget. En länk till en artikel av Klas Lund kan vara på sin plats:

  https://www.nordfront.se/nationalsocialismen-och-den-reaktionara-nationalismen.smr

  Liksom den här klassikern:

  http://nationalvanguard.org/2010/09/why-conservatives-cant-win/

  SD är troligen ett större hot mot Sverige än sjuklövern och den professionella antirasismen. Det här är ett parti som förnekar rasfrågan, förnekar judefrågan, dyrkar demokratin, kapitalismen, konsumtionssamhället och den amerikanska skräpkulturen. Allt som ligger till grunden för de nuvarande och kommande problemen är sådant som SD vill BEVARA. De har absolut inga lösningar på några andra problem än de ytligaste – Städa bort tiggarna. Tysta böneutropen. Släng slöjorna. De vill fortsätta att ta emot rasfrämlingar och inte utvisa någon förutom de kriminella. De vill ”assimilera” (har någon sett en plan på hur det är tänkt att gå till?), vilket betyder att göra samhället ännu ytligare, eftersom du inte kan assimilera någon utan att själv assimileras till dennes totala avsaknad av band till landet, folket eller kulturen.

  Svp hade en del ganska kraftlösa ”kampanjer”, men en sak som de gjorde var mycket viktig: De framhöll varför SD var ett svagt parti och varför radikalare lösningar var nödvändiga. Detta är även en nödvändig propagandavinkel för SMR.

  Det är av nöden att visa på hur SD saknar grundläggande lösningar och visioner för det samhälle de vill bygga. Alla deras lösningar är reaktionära, de reagerar på de problem som dyker upp allt eftersom i det mångetniska samhället, men har ingen alternativ lösning. De har ingen vision för hur ett överlägset samhälle ska byggas och fungera, och har därför ingen vilja eller förmåga att angripa grundproblemen – Rasfrågan och den demografiska katastrofen, judisk makt-rörelsen, demokratins och liberalismens mentala slaveri, etc., etc.

  Detta är naturligtvis eftersom att förändra saker i grunden ställer KRAV på folk. Det kräver att de gör uppoffringar och förändrar sina liv, och SD är i grunden populister som lovar att folket ska slippa se och höra problemen med det multietniska samhället, men inte röra vid huvudfrågan – att svenskar inte kommer att existera om 100 år. Detta kräver ju att folk tänker om i rasfrågan, och de har ju fått lära sig att rasismen är hemsk. Det kräver att de förstår judefrågan, och de har ju fått lära sig att judar är harmlösa offer. Det kräver att de ifrågasätter demokratin, som är ansvarig för detta vedervärdiga samhälle, och de har ju fått lära sig att de är fria. Om den nuvarande regeringen är dålig så kan de ju rösta fram en ny? Att tänka om och acceptera de värderingar man har fått lära sig är ”hatiska” är lika svårt för folk som att faktiskt GÖRA någonting förutom att gnälla och ”rösta”.

  Folk vill fortsätta att tjäna pengar och inte göra absolut mer än nödvändigt. Det är därför patetiskt prat om att folk ska slippa se tiggare på vägen till jobbet går hem hos gemene man. Det förändrar absolut ingenting om tiggare tillåts eller inte, men det får folk att glömma och slippa se de djupare problemen. Vi ser ständigt dessa ”SD 2014!”-utrop (numera naturligtvis uppdaterat till ”SD 2018!). Existerar bara valen eller? Ska man göra ingenting under fyra år, när våra fiender arbetar dag och natt med att utrota den vita rasen?

  Nej, SD är fienden. Deras formbara element måste radikaliseras bort från SD, till insikten att endast djupgående förändringar av samhället och människornas värderingar kan lösa våra nuvarande problem. Alternativet är inbördeskrig – något vi möjligen redan har passerat den kritiska massan för, men där man åtminstone kan få tillräckligt många att förstå vad de ska kämpa för.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +4 (av 8 röster)
  • Gnapp says:

   Det är skrämmande att se folk tala om Jimmie Åkesson som om han vore en Messias-figur. ”Bara SD får makten så löser sig ALLT”. Numera ser vi även samma retorik hos Donald Trump-dyrkare. Om Messias gör allt så behöver man ju inte själva göra något. Gå och rösta på honom bara, och…hoppsan, han hade visst också svurit evig trohet till Israel och det judiska herrefolket. Nåja, han kämpar väl ändå för oss i första hand, eller hur?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +8 (av 10 röster)
  • Kolugn says:

   @”huvudfrågan – att svenskar inte kommer att existera om 100 år.”

   Om du nu är så orolig för detta, så kanske du bör hintas om:

   Darwins law – the survival of the fittest.
   https://www.goodreads.com/quotes/tag/survival-of-the-fittest

   Har du så lågt självförtroende om din egna ras och är så rädd och svag lille vän?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +2 (av 10 röster)
 • Kagge says:

  Först och främst vill jag säga att den vita mannen är den framgångsrikaste rasen i världshistorien. Våra förfäder erövrade världen, tack vare uppfinningsrikedomen kombinerat med den relativt höga IQn.

  Ändå vill jag påpeka att trots att vi är den ariska rasen så är vi inga gudar. Vi har en stor procentandel folkförrädare som står i kö redo att utplåna sitt eget folk, för egen vinnings skull. Dessa är ofta sociopater och självälskande narcissister. Dessa är trogna karriärister i byråkratiska system där de ofta får utlopp för sitt perversa behov att utöva sin makt över andra – en egocentrisk makt utan något riktigt mål.

  Visst, riktiga män som Hitler finns men de är så otroligt få. Det är lätt att trollbinda sitt folk även om man inte är en gudalik ledare. Tänk på att Hitler använde propaganda som tog hänsyn till sitt eget folks mentala tillkortakommanden. Precis detta gör media och MTV och trollbinder sina åskådare med minst samma effekt, bara med ett ondskefullt destruktivt mål.

  När man säger ordet kultur så tänker man på familje- och släktgemenskap, och sist men inte minst folkgemenskap. Folkgemenskapen är familjens förlängda arm. Jag skulle vilja vilja säga följande påstående som jag vill att ni begrundar:

  ”Socialism leder till att kulturen blir en social konstruktion”

  Det jag menar är att saker som socialism obehindrat föder är feminism mm. INUTI STATEN SITTER MÄNNISKOR SOM STÄNDIGT TAR BESLUT. Hur ska dessa kunna skilja rätt kultur från fel? Hur ska dessa kunna veta hur fel feminism är och att pengar inte ska investeras där? Detta resulterar i en framtid där vi har högtider där vi alla helgar feminism och dansar runt något midsommarstångsliknande under utvalda dagar. Vi kommer tappa bort vår naturliga identitet. För inte så länge sedan var skatterna väldigt låga även i Sverige. Vid den tiden visste vi vad som var verkligt värde. Vi visste värdet av en bra kvinna och husmor. Detta födde en frisk kultur som utgår från familjen och sedan folket (som var familjens förlängda arm).

  Jag gillar inte heller invandrare och håller min rygg fri. Med ökat svärta ökar min oro för jag vet att aggressionen döljer sig under ytan på dessa. Jag har länge varit NS, men har länge sörjt över att lösningen inte är inom räckhåll. Jag har värdesatt fanatism som den högsta av dygder, och fanan som det som representerar folkets styrka och stolthet.

  Lösningen är enkel: Lita på svenskens starkaste egenskaper, nämligen vår IDEALISM och vårt SAMVETSKVAL. Dessa två grundpelare är vår styrka för att hålla samman rasen i fullständig ekonomisk frihet.

  Låten:
  ”STATEN OCH KAPITALET DOM SITTER I SAMMA BÅT”

  Syftar felaktigt kapitalism. I själva verket är det inte kapitalism eftersom den fria marknaden är strypt och konkurrens inte råder. Det är ondskefullt och vidrigt.

  Denna tecknade film från 1948 är vad jag pratar om:
  https://www.youtube.com/watch?v=El7qgQXd-xs

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +5 (av 5 röster)
  • Kagge says:

   Kapitalister som bestämt sig för att köpa upp staten ska istället kallas för maffian. Så är det överallt i världen idag. Detta i sin tur utplånar medelklassen.

   Därför måste staten bort.

   Och den håller på att kollapsa runtom i världen. Nu i september är det för övrigt ockult symbolik som säger att det blir en stor världskatastrof, börskrasch etc. För som ni vet så styrs INTE världens ekonomi av marknadskrafter utan religiösa fundamentalister…

   Det judiska super-shemitah och dessutom blodmånefenomenet inträffar i September.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: +4 (av 6 röster)
 • Fastloaded says:

  Kugghjulet högst upp som även NDP har som symbol,var inte det wehrmachts ingenjörs truppernas symbol?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 6 röster)
  • Det är en antinazistisk symbol says:

   Nej, märket är svenskt, inte Tyskt.

   Märket skapat av konstnären Gunnar Hallström skapade för att representerar frivilligkåren ”Nordens Frihet”.

   ”Det här är historien om ett märke. Ett märke som bars av hjältar som stred för Nordens frihet mot Nazisternas ariska drömmar och Sovjetunionens imperialistiska kommunism.”

   Det är symbolen för striden för demokrati, som bland andra den svenska krigshjälten Jan Danielsen som dog i fjol stred för.

   ”Samfundet Nordens Frihet gav under krigsåren ut en tidning som häcklade nazisternas Tyskland och Sovjetunionens kommunister.”

   Märket Nordens Frihet var vad han och hans stridande kamrater bar, när han och hans kamrater, som blev kvar i fält, bar när den åkte till finland och stred mot sovjet och till norge och stred mot nazi-tyskland. För den gemensamma nordiska iden och demokratier.

   ”Nordens Frihet fanns delvis som frivilligkår men också som den tidning som Samfundet Nordens Frihet gav ut. Det var en nordisk politisk rörelse som stod för demokrati, berättar militärhistoriken Lars Gyllenhaal, som skrivit en bok Jan och Nordens Frihet”

   Så symbolen representerar demokrati, inte nazism.

   ”När Sovjetunionen inledde sitt angrepp mot 30:e november 1939 blev reaktionerna i Sverige starka. 2:a december hölls det första mötet som kom att räknas som det första för Samfundet Nordens Frihet.

   Som symbol valdes de händer som konstnären Gunnar Hallström gjort till Svenska Brigadens fana 1918 och som överlämnades till de svenska frivilliga efter finska inbördeskrigets slut. Till händerna fördes orden Nordens Frihet, och så general Georg Karl von Döbelns valspråk Ära, Skyldighet, Vilja.”

   Källa:
   http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/kampen-om-nordens-frihet-hur-nazisterna-nu-anvander-en-antinazistisk-symbol

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 2 röster)
 • ”Strasserismen försöker framhäva annat, som t.ex. socialismen i begreppet nationalsocialism och argumentera för att ekonomiska frågor, sociala frågor, rättvisefrågor och klassfrågor har någon form av företrädesrätt (framför rasprincipen).”

  Citat från Klas Lund i en mycket läsvärd text från 2007.
  https://www.nordfront.se/strasserismen-den-inre-fienden.smr

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +6 (av 6 röster)
 • Frodo says:

  Bra med en del klargöranden.

  Man ska inte blanda ihop höger med den vänsterliberala sörja som Alliansen representerar. En höger, typ den som finns i Ungern, representerar enligt min mening en mer genuin höger. Att vänster skulle vara att föredra framför detta tycker jag låter märkligt, men Frank Baude verkar ju å andra sidan vara less på flumvänstern också så vem vet.

  Själv tycker jag det här verkar sympatiskt:

  http://www.motpol.nu/redaktionen/2015/08/27/metapedia-fran-a-till-o-d-som-i-distributism/

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 3 röster)
 • Sterk og klartenkt says:

  Det nordiske området: Danmark (med Grønland og Færøyene), Norge (med Sametinget), Finland (med Åland), Sverige og Island.

  ‘Den nordiske rasen’: En upresis term, infisert av ideologi, men mest brukt som synonym med å være hvit, eller å være det like upresise ‘arier’. Den største delen av det nordiske området har ikke opprinnelig vært ‘arisk’. Grønland er større enn resten av Norden til sammen, og var opprinnelig befolket av eskimoer. Finnmark fylke (som er større enn Danmark i areal), var opprinnelig befolket av samer. De mest ariske menneskene i verden (målt etter de gamle nazistiske kriteriene: blondt hår, blå øyne, lang hodeskalle), bor ikke i det nordiske området, de bor i Estland.

  Den nordiske modellen: En sterk demokratisk stat, som tøyler den frie kapitalismen gjennom markedsreguleringer, samtidig som den har godt utbygde velferdsordninger som gratis skole og helsehjelp.

  Innbyggerne i Norden, regnes internasjonalt som kollektivt tenkende, men ikke som rasister.

  Artikkelen din tar seg for store friheter, Fredrik, selv om jeg forstår at det er propaganda, og ikke sannhet, som är ditt ärende.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -1 (av 1 röst)
 • ”Samtidigt var inte alla från denna nationalism utan socialism-miljö av denna åsikt och det bärande partiet för denna miljö har nu gått i graven även om delar av den levt vidare.”

  Vilket parti var detta?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 1 röst)
  • Bjovulf says:

   Antagligen SvP.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
   • SvP var ju i stort så socialistiskt som det kan bli så vad menar han då? Till vänster om SvP? I sådana fall ren kommunism

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +1 (av 1 röst)
   • ”Statsvetaren och geopolitikens fader Rudolf Kjellén talade om vikten av nationalkänsla, att staten är organisk och utgörs av folket (rasen) och att alla delar av folket samarbetar för att övervinna sociala orättvisor. Det Kjellén kallade för folkgemenskap utgjorde en stor del av vad han benämnde som nationalsocialism.”

    Det var väl han som var med och arbetade för att staten skulle få folket att sluta prata dialekter och få dom alla att prata rikssvenska osv och glömma sin hembygds identitet för att skapa en ”enad” befolkning? Snacka om motsatsen till organisk och naturlig nationalkänsla (som byggs och utvecklas organiskt underifrån) att det behövs en stat för att gå in och förbjuda lokalpatriotism och dialekter osv för att ”ena” och skapa en ”nationalkänsla” ovanifrån.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: +1 (av 1 röst)
 • Kalle says:

  Så mycket fina ord, så tomma och så upphaussade att man nästan skulle kunna tro på att du tror på dom själv. Vi bor i en liten j-a guldfisskål, i det som kallas världen, hur skulle det vara om man biter den arm som föder en, I dagens samhälle skulle Sverige förklara sig själv krig, om man förverkligar dem ideer du sitter och skriver om.
  Hur skulle vi klara oss? Tror du på allvar att standarden kommer av oss själva, och den globala utvecklingen inte har med oss att göra.
  Då är det verkligen synd om dig.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: -2 (av 2 röster)
 • Brunhilda says:

  Nej, käre Vejdeland

  någon socialism a la Kronman vill vi inte ha. Adolf Hitlers svurna fiender var kommunister, socialdemokrater och andra socialister. Hitler skapade ett Tyskland där individen var fri att jobba ihop till hus, bil mm utan att försörja arbetsskygga och ansvarslösa. Med nationalsocialism , menade Hitler att Nationen skulle vara till för allas bästa. Socialism/marxism hör hemma i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 1 röst)
 • Berserker says:

  Hej alla nationella bröder och systrar.

  Jag är inte sen med att erkänna mig minst sagt kluven i denna fråga.
  Med full insyn i hur vidrigt låg folkbildningen är, och hur tyranniskt och ”globalt” regeringen agerar, så sviktar ofta tilltron på en enad nation.
  Givetvis är det drömmen, men är det genomförbart?
  -Jag vet inte.

  Jag är säker på en sak iaf, det kommer att krävas ett totalt nytt system och en befolkning med en helt annan inställning motivation och allmänbildning innan jag kommer att känna mig beredd på att ens ta ett litet steg till att ge staten våldsmonopol igen.

  I ett system med en totalitärt styrande stat så är det enda som behövs för att vända en blomstrande nation till en tyranni, ett ruttet ägg i toppen.

  Drömmen är ett starkt Norden med en så långt det går etniskt homogen befolkning.
  Men där medborgarna också har rätt att forma en beväpnad milis för att trygga sina rättigheter mot eventuella fiender inom landet/unionen.
  Så som grundtanken med Amerikas miliser är tänkt att fungera.

  Hörde nyligen en intervju med en Schweizare där man efter avslutad ”lumpen” tar med sig automatkarbinen hem.
  Hand kommentar var:

  ”Schweiz HAR inte en armé, vi ÄR en armé”

  Det är ungefär det motsatta man känner inför Sverige i helhet i dagens läge, tyvärr.

  Jag vill lära mig mer och har absolut inte beslutat mig definitivt i frågan.
  Men ville dela några tankar.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 1 röst)
 • Vägfararen says:

  Lysande om skillnaden mellan nationell socialism och borgerlig nationalism. Kan bli en väckarklocka för arbetare som inte känner sig hemma i den borgerliga nationalismen!
  Mer sådana artiklar,tack!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: +1 (av 1 röst)
  • Det finns ingen Borgerlig(Kapitalistisk)Nationalism !.

   Det finns inte Heller någon Socialistisk Nationalism.

   Nationalismen som Princip står enbart för sig Själv.

   Arne Strand.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Betyg: 0 (av 0 röster)
   • Arne Strand. says:

    NATIONALISMEN tar inte hjälp av politiska ideologier,
    ej heller tjänar den några Politiska Ideologier.

    Nationalismen är Folksjälen(Folket),
    och Folket är större än alla Politiska Ideologier.

    I Sverige kallas Folksjälen – MODER SVEA.

    Arne Strand.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Nationalismen Enbart är den Sanna Folkgemenskapen !!!.

  https://www.bing.com/videos/search?q=sveriges+nationals%c3%a5ng&view=detail&mid=08E3B4CC58DD191F745408E3B4CC58DD191F7454&FORM=VIRE

  Arne Strand.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)
 • Hej, kära ns, som ns vill jag fråga er, ni som kan mycket och ni som kanske har en plan på hur vårat problem ska behandlas, vad ska hända med de riktiga, äkta flyktingarna som vill komma hit? Jag är nyfiken om vad det finns för planer och tankar, jag vill veta vad man har för planer, om man vill försöka stoppa kriget i våran en gång allierade världsdel, mellanöstern… Kan någon svara mig? Hell seger

  VA:F [1.9.22_1171]
  Betyg: 0 (av 0 röster)

 • Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *