Nationalsocialismen – det nordiska folkets naturliga världsåskådning

Av ,
Nordiska motståndsrörelsens ledare
31

VÄRLDSÅSKÅDNING. Nordiska motståndsrörelsens ledare går till motangrepp mot nationalsocialismens belackare och förklarar varför det är den mest naturliga vägen för det nordiska folket – filosofiskt som realpolitiskt.

En vanlig missuppfattning är att nationalsocialismen enbart skulle vara en ideologi kombinerad av de politiska inriktningarna nationalism och socialism och att dessa i sin tur ska tolkas likadant som man tolkar de var för sig. Nationalsocialismen är dock en komplett världsåskådning och därför något helt annat än både nationalism och socialism. Till skillnad från dessa politiska inriktningar kan alltså nationalsocialismen stå på egna ben utan att behöva kompletteras med religiösa dogmer eller annat externt filosofiskt gods. Nationalsocialismen är en komplett världsåskådning i sig självt som erbjuder såväl en högre mening med tillvaron som praktisk realpolitik.

Nationalsocialismen är på pappret en tämligen ny ”uppfinning”, men som i praktiken bygger på uråldrig visdom. Den utgörs av en politik grundad på den naturliga ordning som vårt folk levt efter i tusentals år, långt innan ideologier som nationalism eller socialism såg dagens ljus och dessutom tusentals år innan Norden kristnades. Detta ska inte tolkas som att vi vill ta oss tillbaka till stenåldern för samtidigt är nationalsocialismen progressiv och revolutionär. Vi ska framåt och utnyttja den skaparkraft vi begåvats med av naturen. Vårt folk och vår nation ska framåt och om detta kan ske i samklang med att hela världen och all världens folk går framåt är detta positivt, men om det inte går ska vi inte heller någonsin låta andra stå i vägen för vår utveckling. Vi ser till vårt eget folk i första hand. Vårt folk ska överleva och dessutom kunna göra det i frihet och självständighet utan beroende av andra.

Naturen har skapat lagar och regler som vi nationalsocialister menar är brottsliga att bryta. En naturlig moral om du så vill. Att gå emot dessa lagar och denna moral är per definition att vara mot nationalsocialismen. Naturen hade inte skapat två kön och gjort dessa beroende av varandra om meningen var att de skulle bekriga varandra eller undvika att interagera med varandra. Således är kulturmarxism med exempelvis feminism och vurmande för homofili något som strider mot naturlagarna. Naturen hade inte skapat olika raser med väsensskilda egenskaper och utseenden om ändå meningen var att dessa skulle blandas ut till en. Således strider rasblandning och ”mångkultur” mot naturens moral. Människan är beroende av social kontakt och för att kunna utveckla något utöver sin egen förmåga, även organisering. Därför har vi ända sedan de första människorna kom till slagit oss samman i grupperingar för att bättre kunna skydda varandra och ta fördel av varandras olikheter. Således är alltför stor egocentrism och därigenom också tankegångar som utgår ifrån ett egocentriskt perspektiv mot naturlagarna. Materialism och kapitalism är alltså även det motpoler till nationalsocialismen.

Om dessa grupperingar av människor under historiens gång istället hade varit extremt individualistiska och bedragit och bekrigat varandra stup i kvarten hade inte mänskligheten överlevt. Givetvis har det funnits olika grupperingar som gjort detta mot varandra, men med åren och som en helt naturlig utveckling har de biologiskt lika grupperna växt sig samman till stammar, stammarna har växt till samhällen och samhällena har växt till nationer. I den globaliserade värld vi lever i idag har gruppen växt till en ras som sträcker sig över nationsgränserna – en biologisk enhet. Att få denna enhet att faktiskt också fungera och agera som en sådan – att ena rasen och få alla individer i den att generellt dra åt samma håll ingår i den nationalsocialistiska strävan.

I dessa naturliga lagar och denna naturliga moral kan man också finna en hel del annan vägledning och rättesnören som gör att religion och/eller teoretiskt filosoferande blir överflödigt. Exempelvis är det fel att döda andra människor bara för sakens skull eftersom dessa är naturens skapelser. Att döda om det är ett behov för att överleva är dock en annan sak. Det är fel att hänsynslöst exploatera naturen, men inte fel att använda naturens resurser för att kunna lyfta vårt folk osv. Den naturliga moraliska kompassen kan i de flesta fall göra korrekta avvägningar och gränsdragningar här och i eventuella fall där det ändå skulle uppstå oklarhet kan nationalsocialismen hjälpa till att avgöra moraliska ställningstagande.

Naturens lagar återfinns i allas vårt inre som instinkter, sunt förnuft och logiskt tänkande. Att man inte bör stjäla från varandra eller ha ihjäl sin granne är knappast baserat på någon religion eller social konstruktion utan är en högst naturlig slutsats som intelligenta och högstående människor antingen haft i sig sedan födslen eller av erfarenhet lärt sig. Att leva i harmoni och gemenskap med sina egna är naturligt. Kristendomen framhålls ofta av dess förfäktare som en upprätthållare av sund moral. Till viss del kan man ge kristendomen rätt i att de historiskt sett varit bärare av denna moral, men de är knappast dess uppfinnare och jag ställer mig också skarpt ifrågasättande till om de uppburit den mer och bättre än exempelvis vad våra förfäder skulle gjort om de inte låtit sig kristnas.

Nationalsocialismen som alltså bygger på dessa eviga naturlagar har därmed ett mycket tydligt ”rätt- och fel-tänk” inpräntat i sig och definitivt ett högre värde – att världens mest högstående folk ska fortsätta överleva och enas för att kunna utvecklas i harmoni med naturen – för hela världens och mänsklighetens bästa. I detta finns också en livsmening att bära vidare denna länk mellan det förflutna och framtiden för att genom det fortsatt rena blodet få evigt liv.

Att jag säger att vi är världens mest högstående folk betyder för övrigt inte att vi rangordnar olika människoraser efter olika kvalitéer och att vi ser ner på andra, istället är det en högst subjektiv uppfattning. Det är ett faktum att utan vår ras så hade vår oerhört avancerade civilisation inte kunnat komma till. Samtidigt är det inte alls säkert att alla afrikaner ser vårt sätt att leva – med alla sina rätt och fel – som det mest högstående för dem.

Som nationalsocialist kan man om man så önskar tillgodogöra sig en religiös tro så länge man inte kompromissar med dessa grundvärderingar. Det är fullt möjligt att relatera till naturen som Gud eller Oden och i den vetenskapliga synen på evigt liv genom en fortsatt blodslinje finns såklart också möjlighet för religiös tolkning.

Jag ska gå ifrån denna filosofiska syn på nationalsocialismen och istället redogöra för dess innehåll mer politiskt och hur den reellt skiljer sig från och är överlägsen både nationalismen och socialismen. Nationalsocialismen slår genom sin naturliga grundsyn, till skillnad från nationalismen, kompromisslöst vakt om att det är det egna folket sett ur ett biologiskt och rasligt perspektiv som utgör stommen i ideologin. Nationalismen är ett betydligt mer luddigt begrepp där nationen inte alls behöver vara ett med rasen och där grunden inte alls bygger på de naturliga lagarna utan istället kan handla om landsgränser, språk eller rådande majoritetskultur. Man kan mena att folket inom en landsgräns, även om de utgör flera olika etniciteter, skulle ha mer gemensamt med varandra för att de pratar samma språk än vad ett etniskt homogent folk i två grannländer skulle ha. En etnisk afrikan som pratar svenska har enligt denna tes mer gemensamt med en etnisk svensk än vad en etnisk svensk och en etnisk norrman har.

Nationalismen ensam är oftast konservativ i sin grund. Som konservativ är man allt som oftast för en folksplittringspolitik som ställer olika delar av folket mot varandra. Överklassen måste försvaras mot arbetarklassen. Vuxna och äldre måste försvaras mot ungdomar och barn. Män måste försvaras mot kvinnor.

Omvänt ser vi socialismen som gör precis samma sak, men är radikal istället för konservativ och tar därför istället ställning för den ”svagare” parten. Nationalsocialismen är unik då den enar folket – för hela folkets väl och istället på bekostnad av den kosmopolitiska eliten beståendes av blodsugare och ockrare i form av framför allt mediemoguler, lobbyister och bankirer.

Nationalsocialismen är inte egalitär som socialismen, utan erkänner alla människors olikheter, men ser att alla delar av folket är värdefulla för den gemensamma strävan. En intellektuell men fysiskt klen person är inte bättre eller sämre än motsatsen, liksom i förhållandet mellan man och kvinna. Istället kompletterar de varandra och utan den andre är de bägge värdelösa.

Nationalsocialismen bygger på kompetenstänk och ansvarstagande med rätt man på rätt plats. Ditt leverne, dina erkända kvalitéer och din uppvisade lojalitet gentemot folket ger dig den plats du förtjänar – helt i enlighet med den naturliga ordningen. Nationalismen är istället oftast högerorienterad med en tro kring att du föds med rätt egenskaper för att din far hade dessa och socialismens vänsterorientering som säger att alla ska ha samma inflytande och bestämmanderätt. En vargflock skulle knappast låta sig ledas av vare sig den tidigare alfahannens son utan att testa denne eller låta alla vara med och bestämma lika mycket.

Slutligen står nationalsocialismens eviga värden för ett motstånd mot korruption och liberalisering. Förutom vad det gäller mindre skaror av mer renläriga fanatiker så tenderar de större företrädarna för olika religioner och ideologier, inklusive nationalismen, att förändra hela grunden för sin tro i takt med att samhället och den politiska makten förändras. Dess grund tycks hela tiden vara relativ och öppen för diskussion och dess företrädare tycks hellre kohandla sig till åtminstone viss makt än att helt tyna bort.

Inte heller nationalsocialismens utförande är i detalj huggen i sten, men då grunden baserar sig på naturens lag samt det egna folkets överlevnad och frihet lämnar det betydligt färre möjligheter för kompromiss än kanske någon annan åskådning. Nationalsocialismen utgör därför en för evigt i grunden oföränderlig världsåskådning.

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
31 Kommentarer
Äldst
Senaste Mest röstad
Inline Feedbacks
View all comments
Pär Öberg
Admin
Nybörjare
2 år sedan

Fantastisk text, denna måste spridas. Vi behöver inga ljumma vänner. Vi har alltid gått vår väg utan kompromisser de andra kommer och går i olika mellanmjölksskepnader.

Sanningen
Nybörjare
Sanningen
2 år sedan

Hell Lindberg!

Senaste
Nybörjare
Senaste
2 år sedan

Herstad verkar se alla icke-kristna nordbor som fiender.

”…en nationalistisk grundsyn fast förankrad i en kristen moralisk ordning. Det är den enda bas vi kan bygga på, det är den linjen som ytterst avgör om du är vän eller fiende.”

http://skandinaviskfrihet.se/nazistbogarna-den-nya-harskarklassen/

Han gav ett ganska förvirrat intryck och det var underligt att han inte pressades mer. Det var väl kanske bussigt då han var ensam debattör och så, men han borde ha ställts hårdare mot väggen angående sitt universella flum.

Anders Jonsson
Nybörjare
Anders Jonsson
2 år sedan

När vi är ute och träffar människor på gator och torg så vill vi att så många hjärntvättade eller okunniga människor som möjligt skall ges möjlighet att läsa och förstå nationalsocialismens REVOLUTIONERANDE budskap.

Att beskriva nationalsocialismen på ett bättre och mer förståeligt sätt än Simon Lindberg just gjort är svårt att tänka sig.

Texten har DET du måste veta om nationalsocialismen..

Hell Lindberg!

Hell seger!

Tess
Nybörjare
Tess
2 år sedan

Det finns allt för (skrämmande) många som inte alls förstått vad nationalsocialismen innebär och vad vi strävar efter. Det är av högsta vikt att vi motar denna okunskap i största möjliga mån och sprider budskapet vidare.

För att understryka det som Pär skrev; En fantastisk & välskriven text som varje motståndsman- och kvinna obligatoriskt och plikttroget torde sprida!

Hell Lindberg!
Hell Seger!!

Leif Eriksson
Redaktör
Nybörjare
2 år sedan

Otroligt bra beskrivet, Simon! Låt mig sammanfatta: Rasens överlevnad är vårt mål, naturens lagar är vår religion, folkgemenskap är vår politik. Varför är inte alla nationalsocialister?

nordbo
Nybörjare
nordbo
2 år sedan
Reply to  Leif Eriksson

– Rasens överlevnad är vårt mål, naturens lagar är vår religion, folkgemenskap är vår politik.

Den där satt som en kniv i en kriminell globalist :)

Peter
Redaktör
Nybörjare
2 år sedan

Kan vi se fram emot en inläsning av denna text i ett avsnitt av ”Mer än ord” tro?

David
Nybörjare
David
2 år sedan

Tack för en underbart inspirerande artikel!

nordbo
Nybörjare
nordbo
2 år sedan

Denna text skulle nog få NUs förvirring på rättsida (de gästade Nordfronts Radio senast)

Tänk att få höra ett sånt här tal i kammaren (sthlm) – då skulle alla prostituerade globalister och degenererade äckel börja skruva på sig.

Simons text är sparat såklart.

Joss
Nybörjare
Joss
2 år sedan

Före kristendomen existerade knappt politisk makt. Den som ville skapa ett större projekt. Såsom ett aggressivt krigståg. Var tvungen att ATTRAHERA krigare. Att kräva fanns inte. Att hänvisa till plikt fanns inte. Så hövdingarna hyrde skalder som sjöng om hövdingarnas tidigare bedrifter och om vad rov det erbjöds av att följa dem. Och hövdingarna bjöd på stora fester i imponerande lokaler. Attraktion. Ej plikt. Sen kan man ju hävda att den moderna världen ställer andra krav. Men att nationalsocialismen skulle vara ursprunglig är inte sant. Dess grundläggande attityd är väsenskilld från den förkristna världen. Snarare är nationalsocialismen ett resultat av… Läs mer »

Blue
Nybörjare
Blue
2 år sedan

Tack för klargörande. För en utomstående erinrar texten om uppfattningarna som fanns i ett parti som existerade i Sverige för 25-30 år sedan: Partiet för Naturens Lag. En av skillnaderna var att istället för att utifrån, via politik, projicera ett med kosmos och naturen överestämmande leverne på ett samhälle och dess beståndsdelar (den individuella människan) – förespråkade PNL praktiserandet av djupmeditation och andra tekniker för syftet att synkronisera människan och samhället med den naturliga ordning som råder i Universum för syftet att låta denna ordning (utan friktion och konflikter) spontant uppstå i samhället. Ett antal pilotprojekt som med framgång demonstrerade… Läs mer »

Karl
Nybörjare
Karl
2 år sedan

Vi får hoppas att en sund och svenskcentrerad politik får regera vårt land.

Jag var häromdan på besök i en mindre ort i sydligaste Sverige. Jag trodde helt enkelt inte mina egna ögon! Jag tror att jag såg fler rasfrämlingar än etniska svenskar. Negrer, afghaner, araber och annan svartmusk löpte fritt! Och så givetvis dessa skabbiga tiggare: Hej! Hej! Tjena! Pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis!

Tobias
Nybörjare
Tobias
2 år sedan

Mycket bra skrivit Simon.
Och att det fortfarande finns dom som inte kan inse att det finns bara en lösning för att rätta till detta problem Norden/Europa står inför,och det är Nationalsocialism och dom som skall och kommer att klara av att genomföra detta är Nordiska motståndsrörelsen.
Mot seger kamrater!

Tobias
Nybörjare
Tobias
2 år sedan

Sen tror jag för övrigt,och är helt övertygad om att dom flesta är Nationalsocialister,för det är det som står oss absolut närmast.Vi har i alla tider arbetat med naturen och varit kloka och inovativa,och därav har vi kommit så långt som vi har i Norden. Sen har vi med påtryckning utifrån från judiska maktkarteller fått influenser,så som dålig kost,privata kriminella bank karteller,och att det skulle vara ngn form av lycka att leva i ett materialistiskt överflöd. Det skapar bara identitetslösa rotlösa hjon,som är fullständigt förslavade och såld till systemet och sina prylar,det är en skam.Besökte nyligen ett större köpcentra och… Läs mer »

Valhalla
Nybörjare
Valhalla
2 år sedan

Denna text bör skickas till minister Morgan Johansson som nyligen i TV sade att ”nazismen” inte är en politisk ideologi utan en kriminell organisation som vill hata och döda människor. Han vill förbjuda NMR.

Karl A
Nybörjare
Karl A
2 år sedan

Mycket bra och intressant beskrivning av nationalsocialismen ur ett filosofiskt och realpolitiskt perspektiv. Jag kan hålla med Lindberg om att ”nationalsocialism” inte är den perfekta beskrivningen av ideologin. Nationalsocialismen bygger ju på ”folkgemenskap” och ”blod och jord” (”Blut und Boden” som myntades i Tyskland 1922 av Oswald Spengler, användes i den nationalsocialistiska propagandan, för att sen stjälas av judiska sionister och användas i den nybildade staten Israel). Namnet på ideologin och rörelsen borde bygga på dessa två termer eftersom många, medvetet eller omedvetet, förknippar nationalsocialismen med klassisk socialism som i Kuba eller Allendes Chile. Nationalsocialismen är även ett ekonomiskt system,… Läs mer »

trackback
Nybörjare

[…] självklart inte. Nordiska motståndsrörelsen ledare, Simon Lindberg, skrev i förrgår en artikel som väldigt bra förklarade hur vi nationalsocialister genom vår förståelse för naturlagarna […]

trackback
Nybörjare
2 år sedan

[…] Nationalsocialismen – det nordiska folkets naturliga världsåskådning […]