Mer information om Motståndsrörelsens 1 maj-demonstration

banner 1maj-460
DEMONSTRATION.
Här kommer mer information inför söndagens demonstration i Borlänge så som talarlista, slutdestination, schema för dagen m.m.
52


Motståndsrörelsen utförde sopfördelningsaktion

sopfördelning-löp
AKTIVISM.
Under helgen har flera kampgrupper städat upp skräp som oansvariga människor slängt i naturen. Skräpet lämnades över till väl valda mottagare.
50


Filmer från aktiviteter i Finland

2filmerfrånfinland
MOTSTÅNDSRÖRELSEN.
Här kommer en mycket professionell film från en vildmarksvistelse i Finland samt en film från en offentlig aktivitet i Jyväskylä.
15


Åter igen: Nytt rekord!

frontkollage2
MÅNADSRAPPORT.
Under mars har det skrivits historia i Ludvika, demonstrerats i Finland och slagits nya aktivitetsrekord i Sverige och ändå tar dessa sakerna bara upp en liten del av denna artikel.
19


Näste 4 nattvandrade i Östersund

gruppfoto nattvandring östersund
MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Natten mot idag nattvandrade aktivister från Motståndsrörelsens fjärde näste i Östersund efter den senaste tidens överfall och trakasserier mot kvinnor i staden.
56


Motståndsrörelsen 2.0

kollage2
MÅNADSRAPPORT.
Under februari månad har Motståndsrörelsen tagit kampen till nästa nivå. Läs den utförliga rapporten från månadens aktivism här.
40


Hur går kampen i… Luleå?

lule-karta
INTERVJU.
I Luleå har det varit full fart den senaste tiden. Kamgruppen där leds av den mångåriga aktivisten Jeff Hede. Nordfront har valt att ställa honom några frågor om kamparbetet i och runt staden.
22


Lokal företagare sponsrade soppköket i Göteborg: ”Alla kan hjälpa till!”

soppkök-företagareSOLIDARITET. Soppköket för utsatta svenskar sponsrades av en lokal egenföretagare. Nordfront har varit i kontakt med honom. 30


”Oroliga vittnen” = journalister?

journalistsafari
GÖTEBORG. Här kommer en fotografisk röding- och journalistsafari från Motståndsrörelsens soppköksaktion igår.
56


Soppkök i centrala Göteborg!

soppkök göteborg
MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Aktivister från Nordiska motståndsrörelsens andra näste delar i detta nu ut mat till behövande svenskar i centrala Göteborg. Aktionen är avslutad!
174