Motståndsrörelsen lanserar kampanj till stöd för fängslade Niklas Frost

I slutet av december år 2007 dömde hovrätten i Stockholm, Svenska motståndsrörelsens aktivist Niklas Frost till fem års fängelse för försök till dråp – men han är oskyldig. Frosts kamrater i Svenska motståndsrörelsen har från det att domen föll arbetat för hans upprättelse. Nu ber de om Din hjälp!

Detaljerna kring händelsen, rättegångarna och skuldfrågan finns genomgångna i de artiklar som publicerats på kampanjens sida varför vi inte behöver gå in närmre på detta här. Förutom att vara oskyldigt dömd och fängslad har Niklas Frost fått uthärda fortsatta trakasserier från systemets sida innanför murarna. Att angripa en människa när denne befinner sig i en så pass utsatt situation som fängelset är, endast på grundval av dennes politiska ställningstagande och vägran att ge upp, vittnar om ett system som inte kan kallas för annat än ondskefullt. Niklas Frost och Motståndsrörelsen har aldrig krävt annat än att Frost skall behandlas likvärdigt. Även redogörelser för Frosts prövningar hittills i kriminalvårdens förvar finns att läsa på kampanjens sida. Niklas Frost har under hela denna prövning visat sig vara ett föredömligt exempel. Hans övertygelse och munterhet; trots och envishet är ledstjärnor för kamraterna på utsidan och vi står i skuld till honom för detta. Svenska motståndsrörelsen har å sin sida aldrig övergett sin dömda aktivist utan har försökt väcka opinion, arbetat juridiskt samt handgripligt för Frosts sak. Inom ramen för organisationens fånghjälp mottager Niklas Frost ekonomiskt bistånd, korrespondens med mera stöd och juridisk hjälp.

Fallet Niklas Frost är inte bara viktigt för Svenska motståndsrörelsen utan för alla nationella aktivister vilka genom handgriplig aktivism bedriver upplysningsarbete. Fallet Niklas Frost visar att polis, åklagare och domstolar inte bekymrar sig nämnvärt om en person är skyldig eller ej – utan att det viktiga är att döma någon. Niklas Frost ansågs vara lämplig, nästa gång kan det vara du själv! På grund av detta och för vår kamrats skull har Motståndsrörelsen arbetat för att försöka få Högsta domstolen att pröva fallet. Vi har gått igenom förundersökningen, förhören och domarna (domskälen) samt bevisningen och därtill arbetar vi med en egen utredning av händelseförloppet.

Vårt mål är att kunna överlämna ett så bra underlag som möjligt till den advokat som skall handha resningsansökan och driva målet till Högsta domstolen. För att skynda på processen och inlämna en resningsansökan så fort som möjligt önskar vi nu be alla nationella, bekymrade svenskar och vänner av rättvisa om hjälp. Advokatkostnader samt kostnader för att få Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) att analysera viss bevisning måste bekostas av egna medel. Enligt advokaten finns det en god chans för resning samt att denne väl i HD kommer att kunna argumentera för Niklas Frost oskuld och faktiskt få honom frikänd. Skulle vi lyckas med detta och därmed skipa rättvisa skulle det visa systemet att de inte godtyckligt kan göra som de vill mot oss nationella, att vi inte låter oss tystas eller nedslås av deras politiserade domstolar – samt att vi ha kraften att utmana deras system. Det vore en seger för Niklas Frost; för rättvisan och för alla nationella aktivister vilka själva befinner sig i ständig risk att bli systemets nästa offer.

Hjälp till att skipa rättvisa och sätta systemet på plats!

KAMPANJENS HEMSIDA.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om