Motståndsrörelsen 2010

2010 var främst av allt ett valår för de politiska rörelserna, såväl för de systemtrogna partierna som för det fåtal mindre partier som står i opposition till den nuvarande förstörelsepolitiken. För Motståndsrörelsen, som inte ställde upp i detta val, var det ett år av fortsatt kamp, likt tidigare år – men mycket mer intensivt.

Skillnaden detta år var den mycket höga aktivismen hela året igenom, oavsett valhändelserna i september. Motståndsrörelsen är dock inte emot valdeltagande av princip, men vi är definitivt inte anhängare av den pacifistiska mentalitet som blivit standard, eller snarare utgör ett krav, i det urartade politiska livet i detta land. Man förväntas vara snäll och prata, prata och prata. Man förväntas föra en dialog med de människor som förstör vårt land, att inte visa sin avsky, att på något sätt söka konsensus med dessa folkförrädare. Vi i Motståndsrörelsen har för länge sedan konstaterat att det typiskt svenska – att alltid försöka komma överens – inte längre håller, att det har gått alldeles för långt. Det kanske passade i det gamla Sverige, men det samhället finns inte mer. Vi är inte inne på den politiska arenan och pladdrar, vi är ute på det politiska slagfältet. I praktiken innebär detta att vi faktiskt inte är intresserade av att diskutera, vi söker inte dialog utan snarare konflikt. Vi avser inte komma överens med någon förrän denne gått över till vår sida. Inte heller anser vi att det finns någon annan väg än att nu försöka stå stark och sätta upp en strikt avgränsad front. Det är helt enkelt så att situationen är så pass allvarlig att den förhärskande pacifismen endast kan verka kontraproduktivt, trots att folk gärna inbillar sig något annat för att det känns tryggare och bekvämare. Vi i Motståndsrörelsen inser att vi, när vårt folk och vår kultur är under konstant attack, inte ska stå och bara prata, det sänder helt fel signaler. Inte heller ska vi ”acceptera läget”, och tänka att vi är tvungna att kompromissa och anpassa oss.

Sedan vill jag här klargöra att vi inte erbjuder folket ”trygghet” på samma sätt som andra nationella partier gör. Vi har inte det budskapet, vi har inte det målet. Tvärtom är vårt budskap att det uppstår situationer i historien då ett folk måste inse att det måste kämpa för att försvara sig och att människorna därmed måste vara beredda att söka konflikt, att acceptera fara och slåss för sin existens. Det är viktigt att du som läser detta ser och förstår vårt sätt att agera ur detta perspektiv.

Den höga aktivismen under året har förutom offentliga aktioner utgjorts av otaliga möten av olika slag, föredrag, kurser, vandringar och mycket mer. Under 2010 genomfördes de två stora aktivistdagarna, den första för året i Dalarna och den andra i Stockholm. Aktivistdagarna är först och främst avsedda för att fortbilda aktivistkadren i ämnen som är av vikt för kampen. På dessa aktivistdagar har även kamrater från Norge och Finland deltagit.


Vikingakampen i Tuna Hästberg.

I Dalarna avhölls en vikingakamp i Tuna Hästberg, vilken det hetsades friskt mot av den lokala tidningen Dalademokraten. I Finland har det även där genomförts gatuaktiviteter samt två aktivistdagar där även medlemmar från Sverige deltagit. Finnar och svenskar genomförde även en gemensam aktion i Haparanda.


Bondens dag.

Under året genomfördes även Bondens dag på en bondgård i södra Sverige, där aktivister möttes för att umgås, äta god mat och arbeta.

Våra aktivister har besökt många marknader för att där sprida Motståndsrörelsens budskap, däribland marknaderna i Burträsk, Överkalix, Degerberga, Vimmerby, Rättvik och Bergevik. På vissa av dessa marknader blev det diskussioner om vår rätt att vara där och våra aktivister får ofta stå på sig för att hävda denna rätt. Som positivt undantag från denna regel så kontaktades vi under året av en marknad som faktiskt ville ha dit oss för att man sympatiserade med vårt budskap.


Den yngste deltagaren på det senaste föredraget i Dalarna.

Det näste (en större avdelning inom organisationen) som kanske varit mest expansivt under året är 5:e nästet där Dalarna och Värmland ingår. Nästeschef är Pär Sjögren från Borlänge, känd inom den nationella rörelsen för att vara hårdför och drivande. Förutom de många aktionerna har Dalarna bemärkt sig för att ha genomfört ett stort antal föredrag i olika ämen, senast var det en erfaren föredragshållare och vildmarksguide som höll ett mycket uppskattat föredrag.


Demonstrationen mot folkmordet på boerna.

Den 3 april mördades Eugène Terre’Blanche, ledare för Afrikandiska motståndsrörelsen (AWB). Mordet skakade den vita minoritetsbefolkningen i Sydafrika som redan var hårt ansatt av mord, våldtäkter och rån. Tiotusentals sörjande slöt upp på begravningen av Terre’Blanche. Jonas Eckeskogh, en medlem i Motståndsrörelsen som tidigare bott i Sydafrika, varit aktiv i AWB och även träffat Terre’Blanche, reste ner för att delta på begravningen. I samband med detta genomförde Motståndsrörelsen en demonstration i Stockholm den 17 april under parollen ”Stop the Boer Genocide”. Denna demonstration blev mycket uppmärksammad utomlands och uppskattades särskilt av boerna i Sydafrika. Många sydafrikaner tackade på vår kommentarsfunktion här på patriot.nu.


Jeff Hede vägrade släppa fanan.

Fredagen 27 juli var en handfull aktivister närvarande på Piteås årliga festival för att där sprida flygblad. Snart konfronterades de av aggressiva väktare som försökte köra bort dem. Bråk uppstod och väktarna attackerade aktivisterna med batonger, sparkar och slag. En av aktivisterna, Jeff Hede, vägrade släppa sin tyrrunefana när väktarna försökte slita den ur hans händer, batongslagen haglade mot honom. Det slutade med att fyra av aktivisterna blev anhållna av polis. Vittnen på plats hade bevittnat hur väktarna även gav sig på aktivisterna när de hade handbojor. I en intervju med Nationellt motstånd 5 augusti svarar Jeff bland annat:
Om någon hamnar i en liknande situation som du gjorde, vad tycker du att de ska tänka på då?
– Ja du, sälj er dyrt!


Mot bögfestivalen.

Under året har Motståndsrörelsen genomfört en rad aktioner i Eskilstuna. I maj hade vi en aktion till stöd för kärnfamiljen samtidigt som homofilerna och deras kollaboratörer genomförde sin bögfestival Springpride i staden.

Det har tidigare år gått hett till i staden när vi har varit där, i år har det dock varit något lugnare, även om det den 11 september återigen ledde till konfrontation av det mer våldsamma slaget. För att dra det hela kort så hade våra aktivister ställt upp sig på Fristadstorget med fanor och megafon. På plats fanns även de systemtrogna partierna med sina valstugor. I två timmar gick det relativt lugnt till men när aktivisterna skulle bege sig därifrån försökte en grupp bestående av främlingar, vänsterpartister och socialdemokrater rycka till sig fanorna och bråk uppstod. Polisen ingrep med batongerna i högsta hugg och situationen blev tumultartad. Emil Hagberg greps av polis men släpptes tre timmar senare. Några aktivister fick lindrigare skador. Efter denna händelse såg vi naturligtvis till att åter besöka staden ett par gånger så att ingen av våra motståndare skulle få för sig något.

Under året har två av organisationens medlemmar åtalats och dömts för yttrandefrihetsbrott. Dels är det Emil Hagberg som är ansvarig utgivare för Nationellt motstånds nätupplaga samt Kristian Nordvall som är ansvarig utgivare för organisationens tryckta propaganda. Emil åtalades för en bild på vår hemsida där en davidsstjärna kan ses bli kastad i en papperskorg och för två kommentarer på patriot.nu som ansågs vara hets mot folkgrupp, en av kommentarerna var en arg reaktion på händelsen i Landskrona där en invandrare slog ihjäl en äldre kvinna. I en intervju här på patriot.nu där frågan ställdes till Hagberg om vad han anser om den person som skrev kommentaren, svarade han:
– Jag håller med honom fullt ut. Och jag vill hälsa honom att han inte ska ha något dåligt samvete.


Emil Hagberg i rätten. Bild: Nationell idag.

Den andra kommentaren innehöll bland annat orden ”Länge leve nationalsocialismen”, något som tydligen inte faller systemet i smaken. Hagberg dömdes i juni till två månaders fängelse, men har naturligtvis överklagat denna dom. Kristian Nordvall blev åtalad för ett klistermärke mot våldtäkter som illustrerades med en hängd man som myndigheterna ansåg ha ett osvenskt utseende. Hade mannen varit blond får man anta att det därför enligt systemet varit godtagbart. Kristian blev sedermera dömd för detta men har naturligtvis överklagat domen. Hagberg väntar även rättegång för ytterligare ett fall i form av en kommentar här på hemsidan. En sak är dock säker; oavsett hur dessa domar faller så fortsätter kampen.


Simon Lindberg

Det positiva på den juridiska fronten är att Simon Lindberg fick rätt mot en skola i Kristianstad där rektorn låtit öppna elevskåpen och plocka ut våra flygblad så att eleverna inte skulle kunna läsa dem. Justitieombudsmannen beslutade nyligen att denna sorts agerande inte är tillåtet. Något som förhoppningsvis underlättar för våra aktivister att sprida budskapet i skolmiljöer. I Kristianstad har man för övrigt hållit en mycket hög aktivitetsnivå under året. När patriot.nu frågade Simon om organisationen kommer att fortsätta dela ut flygblad på skolor svarar han:

– Det kommer vi definitivt att göra. Så länge skolan är en politisk institution som medvetet försöker få eleverna att anpassa sig till och acceptera dagens förfall så kommer också vi att vara där för att visa att det finns alternativ. Överallt dit systemet når med sina tentakler kommer det också finnas motståndsmän redo att hugga av dem!


Niklas Frost, politisk fånge och oskyldigt dömd.

Kampanjen till stöd för oskyldigt dömde medlemmen i Motståndsrörelsen Niklas Frost har fortsatt under året. Niklas Frost dömdes som bekant till dråpförsök på en vänsteraktivist i samband med att maskerade och beväpnade afaiter hade attackerat en av våra tidningsförsäljningar på Slussen i Stockholm. En liten grupp inom organisationen arbetar med att få till stånd en resning i fallet. Att få till stånd något sådant är dock mycket svårt. I november kunde gruppen slutligen lämna in material till Statens kriminaltekniska laboratorium för analys. Bland det som lämnats in är originalfilmen från händelsen och skalenligt kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, vilket SKL begärt som underlag. Kostnaden för denna SKL-analys blir dock stor. För er kännedom kan även nämnas att pengarna som insamlats genom Frostkampanjen förvaltas av vår ideella förening, Praktiserad solidaritet, vilken bland annat stödjer Motståndsrörelsens medlemmar om de skadas, drabbas av juridiska problem osv på grund av sitt politiska engagemang i Motståndsrörelsen.


Nicklas Lundström, Jesper Olsson och Robert Winqvist.

Jag vill även passa på att påminna er om våra andra fångar. För närvarande har vi fyra medlemmar i fängelse. Förutom Frost är det Nicklas Lundström, Robert Winqvist och Jesper Olsson. Vi har en funktion här på patriot.nu, på fångsidan där våra besökare kan skicka en hälsning till dem. I den gröna rutan bredvid bilderna på de fängslade aktivisterna finns längst ner en länk för att skicka dessa meddelanden. Dessa hälsningar skickas sedan per brev till fångarna. Det är inte lätt att vara fängslad nationell kämpe i dagens system och våra fångars mentala styrka sätts på prov.

Vad gäller organisationen som sådan, så kan man konstatera att mycket har förbättrats. Organisationen har på vissa områden blivit mycket effektivare. Självklart är det långt ifrån perfekt och vi har fortfarande mycket att göra för att forma organisationen till en ”lean mean fighting machine” om man kan använda det uttrycket utan att folk misstolkar det. Vi har arbetat på att effektivisera kommunikation och skapat system för interaktiv rapportering inom organisationen. Vi försöker skärpa disciplinen och förbättra rutinerna. Vi arbetar med att bekämpa tendenser till korruption, nepotism och andra former av favoritism som så lätt uppstår i organisationer. Vi har skärpt strukturen, förnyat regelverket, allt för att skapa en effektivare organisation och för att förhindra ”troll” av alla tänkbara slag från att kunna röra sig fritt genom organisationen och skapa oreda och osämja. I det stora hela kan man med trygghet påstå att sammanhållningen i Motståndsrörelsen är mycket stark.


Klas Lund hälsar Patrik Dyrsch välkommen som ny nästeschef, han ersätter Fredrik Vejdeland (mitten) medlem i ledningsrådet och ansvarig för verksamheten i Nationellt motstånd förlag.

Under året har förnyelsen av alla nästeschefsposter genomförts. Samtliga nästeschefer i landet är nu ersatta med nya, och några extra har kommit till då nya nästen har bildats där det tidigare endast fanns grupper. I det stora hela är Nästescheferna nu både yngre och kan ses som representanter för en än mer aktivistisk anda.


AMA-rapport.

2010 infördes det sk AMA-systemet över hela landet efter att ha prövats ut i Stockholm. AMA betyder aktivistmarkeringar, och är ett system som räknas i poäng. Exempelvis ger 1 timmes aktivism 6 ama-markeringar. Alla aktivister, från ledningen till aktivister på gatan fyller kontinuerligt i en ama-rapport som sedan rapporteras in till Riksorganisationen vid månadens slut. Riksorganisationen kan sedan framställa statistiska rapporter om aktivismen i organisationen varje månad som ett analysverktyg. Systemet fungerar överlag mycket bra och har bidragit till en ökad aktivism.


Aktivist antecknar i kampboken.

I början av året framställdes även den sk kampboken, en personlig antecknings- loggbok utställd till varje medlem med inpräglad Tyrruna där medlemmen i organisationen själv kan anteckna och få dokumenterat sitt deltagande i aktivism och utbildningar m.m. Om en aktivist exempelvis deltar i en kurs genomförd av organisationen skrivs detta ner i boken med datum och signatur av ansvarig. Även omdömen, positiva som negativa utlåtanden kan införas i kampboken.

Aktivisthandboken som producerades under 2010 är en skrift ämnad för aktivister och potentiella rekryter till organisationen som på ett kortfattat sätt beskriver organisationens grundsyn, regler och kampmetoder. Under 2011 kommer en vidareutvecklad version av aktivisthandboken att publiceras.

Förutom aktivisthandboken och kampboken har Nationellt motstånd förlag under året tryckt en andra upplaga av Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen, denna skrift publicerades även som ljudbok 2010. Vi har även publicerat David Eljas skrift Bolsjevismen då och nu samt Ras – den avgörande frågan av bortgångne Jürgen Rieger.

2010 har vi i genomsnitt publicerat en kamprapport per dag på patriot.nu. Då ska man ändå ta med i beräkningen att en del av dessa kamprapporter är en sammanfattning av flera aktiviteter, ibland i form av månadsrapporter samt att vi slänger inkomna rapporter om aktiviteter som saknar bilder. Jag vill därför hävda att organisationen har varit mycket aktiv under året och att statistiken visar att aktivismen på gatan, runtomkring i landet ökat dramatiskt. Faktum är att gatuaktivismen varit så stark att organisationen haft svårt att producera material i den takt som skulle behövts, och att aktivismen kunde ha varit mer omfattande om det funnits mer material. Detta kommer vi se till att ändra på nästa år, så att tillräckligt med material alltid ska finnas tillhanda. Man kan även konstatera att aktivismen håller jämn takt över tiden, oavsett om det är valår eller inte. Att Motståndsrörelsen dominerar inom den nationella rörelsen vad gäller kontinuerlig gatuaktivism tror jag är ett påstående som håller för granskning.

 

Under året har vår avdelning för filmproduktion, Motståndsrörelsen media, producerat ett femtiotal filmer, såväl lite längre reportage som återkommande videorapporter från våra aktiviteter. Även på detta område ligger vi i bräschen inom den nationella rörelsen. Vi har i genomsnitt producerat nära en video i veckan under detta år. Det tror jag att vi kan vara nöjda med, för tillfället.

Jag vill slutligen tacka alla våra aktivister för deras extraordinära insats under 2010. Jag vill även tacka de människor som stöder oss och även sända en uppskattande hälsning till våra ”konkurrenter” inom den nationella rörelsen eftersom 2010 synes ha varit ett år där åtminstone inte vi i Motståndsrörelsen blivit indragna i några inbördes stridigheter inom den nationella rörelsen. Det är vi tacksamma för och vi ska göra allt vi kan för att undvika sådant även 2011.

2011 blir ett mycket viktigt år och Motståndsrörelsen kommer garanterat att attackera på alla fronter. Vi kommer särskilt att se till att våra aktivister har optimal propaganda i sina händer ute på gatorna. Lagren ska aldrig sina och materialet ska vara förstklassigt. Från och med nyår genomför vi även en medlemsreform där vi öppnar upp och tar med människor som inte kan vara lika aktiva som våra aktivister, de människor som vill bidra ska kunna gå med oss och vi ska kunna inlemma dem i organisationen. Mer information om det och mycket annat följer efter nyår.

Allt för Norden!

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

  • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.


  • Lämna ett svar