Motståndsrörelsen får medial uppmärksamhet på Island


ISLAND. 
En av landets största nyhetstidningar har varit i kontakt med en representant på Island.
28


Är polisen vår vän?


POLIS. Med anledning av den finska Polisstyrelsens kampanj för att försöka förbjuda Nordiska motståndsrörelsen samt den finska polisens ökade politisering i allmänhet återpublicerar vi en artikel från Kansallinen Vastarinta i ämnet.
53


FLYGBLADSKAMPANJ: Återta makten från globalisterna!


AKTIVISM.
Ett nytt flygblad har nyss anlänt från tryckpressarna och är redo att spridas till folket.
42


Återta makten från globalisterna!


STORFINANSEN.
Fyra av världens härskare presenteras i denna artikel och de är inte några trevliga figurer som vill dig väl.
64


Motståndsrörelsens politiska program i nytryckt version

VÅR VÄG. Nu finns åter skriften i lager hos Nordfront förlag och det i en ny utgåva. 12


Finska Polisstyrelsen: Yttrandefriheten gäller inte nationalsocialister


MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Finska polisstyrelsen har lämnat in en talan till Birkalands tingsrätt om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Nordfront återpublicerar därför en artikel från Kansallinen Vastarinta som bemöter den politiserade Polisstyrelsens stämningsansökan.
56


Nordfront på besök i Sveriges riksdag


REPORTAGE. Under tisdagskvällen besökte Pär Sjögren och Näste 1:s nästeskorrespondent Sveriges riksdag för att medverka på det seminarium som hölls av invandringskritikern Karl-Olov Arnstberg och anordnades av den numera politiska vilden och riksdagsledamoten Anna Hagwall.
17


Veckans fråga: Vilket brott borde i första hand leda till dödsstraff?

VECKANS FRÅGA. Vilken brottslig handling borde i första hand leda till dödsstraff? 121


7 av 10 beredda att sitta i fängelse för kampen

VECKANS FRÅGA. Kan du tänka dig att sitta i fängelse för kampen eller är det inte värt risken? 114


Polisbatalj i Stockholms innerstad

STOCKHOLM. På lördagen höll Näste 1 en offentlig flygbladsutdelning i Stockholm på Östermalm. Dagen innehöll rabiata och våldsamma poliser samt hysteriska antifascister. Här följer en rapport om dagen från Nordfronts korrespondent i Näste 1. 111