Moderat vill diskriminera svenskar

Invandrarghettot Rosengård föreslås bli en ”ekonomisk frizon”. Det är riksdagskandidaten Johnny Munkhammar (M) som kastat fram idén på Aftonbladet debatt. Förslaget innebär diskriminering av etniska svenskar och pressade löner på arbetsmarknaden.

För att råda bot på kravaller, mordbränder och skyhögt socialbidragstagande föreslår moderaten Munkhammar att Rosengård ska bli en så kallad ekonomisk frizon. En av de avgörande förändringarna som skulle genomföras, om det invandrartäta och kraftigt härjade Malmöstadsdelen ska kunna förvandlas till en sådan zon, är enligt moderaten att Rosengård måste ”befrias från skadliga skatter och regleringar.” Vidare ska det bli ”lättare att starta företag, billigare att anställa och lönsammare att investera där.”

Diskriminering – av svenskar
Munkhammars förslag innebär i klartext att det ska bli billigare för främlingar från Irak än för etniska svenskar, att starta och driva företag. Utlänningarna ska inte heller behöva betala lika hög skatt som majoritetsbefolkningen.

Med andra ord: Etablerandet av en ekonomisk frizon, och det inte bara i Rosengård utan i Bergsjön, Rinkeby eller någon annanstans i de 156 s.k. utanförskapsområdena som finns i Sverige, betyder lagstadgad diskriminering av svenskar. För även om det inte skulle byggas någon mur kring ”utanförskapsområdena”, så är det uppenbart att ingen svensk vare sig bor där eller vill flytta dit frivilligt.

Pressade löner – för svenskar
Förslaget resulterar inte enbart i en öppen diskriminering av svenskar, utan också ett allvarligt hot mot lönesättningen på arbetsmarknaden till sin helhet. Exempelvis kan giriga arbetsgivare med eftertryck hänvisa till de lägre skatterna i en frizon och med hot om flytt, tvinga sina svenska anställda utanför ghettona till lägre löner.

Munkhammars utspel kan tyckas vara ogenomförbar. Framför allt med tanke på att det parti han tillhör, gör allt för att fjäska in sig hos de breda svenska folklagren som ett ”arbetarparti”. Men ser man förslaget i ett större perspektiv, så blir bilden en annan.

Svenskt näringsliv har, via bland annat sin tankesmedja Timbro, i över ett decennium, propagerat för ekonomiska frizoner med kraftigt sänka arbetsgivaravgifter och inskränkningar i såväl arbetsrätt som kollektivavtal. Dessutom vill en majoritet av Göteborgs kommunstyrelse redan nu inrätta en frizon i sitt främsta ghetto – det invandrartäta Bergsjön.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om