Medlem i Nordiska motståndsrörelsen nekades inneha jaktvapen – prövas i HFD

INRIKES. Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra om det är lagligt att på politiska grunder neka medborgare att inneha vapen.

Jaktgevär.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska pröva om Polisen haft rätt att återkalla en 47-årig mans vapentillstånd mot bakgrund av hans politiska engagemang i det registrerade partiet Nordiska motståndsrörelsen, skriver Dagens Juridik.

Det var i augusti förra året som Polismyndigheten fattade beslutet att omhänderta en 47-årig mans vapen med tillhörande ammunition och licens. Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet om omhändertagandebeslutet.

En tid senare fattade Polismyndigheten även beslutet att återkalla 47-åringens vapentillstånd. Enligt Polisen var anledningen att 47-åringen var en aktiv medlem i den politiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen.

Enligt Polisen gick det inte att utesluta att vapnen kunde komma att användas i ett kriminellt sammanhang när 47-åringen vistas i ”den typen av miljö”, skriver Dagens Juridik.

Förvaltningsrätten har konstaterat att mannen varken hade begått eller hade för avsikt att begå något brott.

Polisen hävdar att mannen rörde sig i en miljö ”tillsammans med personer som bland annat begått ideologiskt motiverade våldsbrott”.

Domstolen ansåg dock att det inte gick att bortse från den överhängande risken för påtryckningar, hot och våld som skulle kunna leda till att han inte har möjlighet att bibehålla kontrollen över sina vapen. Vid en sammantagen bedömning ansåg förvaltningsrätten därför att han ansågs olämplig att inneha vapen, trots att han inte är skyldig till något brott.

47-åringen överklagade beslutet ännu en gång, till kammarrätten, men trots att inget nytt framkommit som pekat på kriminell verksamhet, delade kammarrätten förvaltningsrättens bedömning i frågan.

Kammarrätten slog fast att 47-åringens engagemang inom Nordiska motståndsrörelsen består av deltagande vid demonstrationer, utdelning av flygblad och aktivt arbete med att framföra organisationens budskap i olika medier kopplade till organisationen. På grund av dessa opinionsbildande funktioner betraktas mannens engagemang i rörelsen inte ha varit av tillfällig karaktär, och hans roll anses också vara förhållandevis ”framträdande”. Detta politiska engagemang gör honom enligt kammarrätten till en farlig person.

Beslutet överklagades ännu en gång, denna gång till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu ger mannen prövningstillstånd i frågan om Polismyndigheten haft rätt att besluta om återkallelse av hans tillstånd att inneha skjutvapen på grund av sitt politiska engagemang.

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
3 Kommentarer
Äldst
Senaste Mest röstad
Inline Feedbacks
View all comments