Mediahets mot värnpliktiga patrioter

För en tid sedan uppmärksammade media det faktum att ett flertal medlemmar i Nationell Ungdom just nu gör sin värnplikt runt om i landet. Expressen hade rubriker som ”Nazist vaktade ÖB”, med hänvisning till en värnpliktig kasernvakts förflutna inom NU. Enligt media hade en oidentifierad journalist uppmärksammat Högkvarteret om att en av deras värnpliktiga var medlem i Nationell Ungdom. På Högkvarteret överreagerade man och avstängde den värnpliktige soldaten. Den värnpliktige blev sedermera efter ”utredning” omplacerad till annan tjänst, där han enligt militären inte skulle hålla på med vapenhantering.

I Expressen och i Aktuellt påstod man att NU uppmanade sina medlemmar att göra värnplikten för att de skulle lära sig vapenhantering. Så när sanningssägarna i media påstått detta togs det plötsligt som ett faktum av militären. Nu frågar vi oss givetvis var någonstans man läst eller hört NU uppmana sina medlemmar att göra värnplikten av just detta skäl. Givetvis har man inte hört detta någonstans, åtminstone inte från NU.

Hur hade då journalisterna lyckats spåra upp den värnpliktige ”medlemmen” i NU? För ett antal år sedan bildade ett antal ungdomar i Brommatrakten en förening kallad Oberoende Nationell Ungdom. De var då i femton- sextonårsåldern.
En av de ursprungliga medlemmarna berättar följande:
”Vi var väldigt naiva, vi trodde att vi kunde bilda en förening av nationellt sinnade ungdomar för att påverka politiken. Vi hade fel, på den tiden visste vi ingenting om media eller om en rad andra faktorer. Vi hade fått lära oss att Sverige var en demokrati där det rådde föreningsfrihet. Vi skickade in ansökningshandlingar till kommunen där vi ansökte om bidrag till vår verksamhet. I ansökningshandlingarna skrev vi under med våra egna namn och försåg dem även med en medlemsförteckning. Vi fick givetvis inga pengar, jag var uppe på möte hos kommunen flera gånger, jag överklagade även deras beslut. Jag fick till och med möta deras s k nazistexpert, vilket var en väldigt misstänksam typ som slog fast att föreningens symbol vasakärven var en s k nazistsymbol och att vi därför måste vara en nazistorganisation. Jag hade ingen aning om att vasakärven, som kommer från Gustav Vasas vapensköld, hade använts av ”nazister”. Själv hade jag kopierat den ur en historiebok.
Jag fattade inte då hur fientliga systemet och media är mot patrioter, hade jag vetat det hade jag aldrig sänt in några ansökningshandlingar, än mindre några namn.”

Oberoende Nationell Ungdom var en mycket liberal förening. De flesta av de ungdomar som var med där, oftast i form av barndomskamrater till varandra, är inte medlemmar i den nuvarande organisationen Nationell Ungdom.
Några år senare blev föreningen en del av Svenska motståndsrörelsen och ombildades då till den nuvarande organisationen. Den utpekade kasernvakten har till exempel inte varit medlem i den nuvarande organisationen.

Några journalister har tydligen systematiskt kartlagt de ungdomar som fanns med i föreningens ansökningshandlingar till kommunen, och sedan skamligt nog förföljt några av dem på detta sätt. Kasernvakten har från att ha varit medlem i en ungdomsförening plötsligt förvandlats till farlig ”nazist” i Expressen och i SVT:s Aktuellt.
Tidigare har Expo-medarbetare skrivit en artikel som från början var avsedd att publiceras i Expressen (Ryktet säger att artikeln ratades på grund av att branden i Göteborg kom emellan). I artikeln, som istället publicerades i tidningen Arbetaren och finns att hitta på nätet på AFA:s (Antifascistisk Aktion) hemsidor, pekas en NU-medlem ut som värnpliktig gruppchef på P10 i Strängnäs. I tidningen Arbetaren publicerade man en bild på den värnpliktige när han gick högvakten vid Stockholms slott. Man försöker även i samma artikel implicera att den värnpliktige ”kanske kände” de två unga män med patriotiska sympatier som rånade vakten på P10 på tolv automatkarbiner. Detta för att på så sätt inympa föreställningen hos läsarna att den värnpliktige och NU ”kan” ha varit inblandade på något sätt.
Det är troligt att det är samma krets av svenskfientliga journalister som ligger bakom båda dessa medieangrepp på svenska patrioter.

Förutom att röster höjts för åsiktsregistrering, verkar det viktigt för media, politiker och höga militärer att svenska ungdomar som verkligen vill försvara sitt folk och sitt land inte skall ges tillfälle att göra värnplikten. Man kan i och med detta fråga vad vi har militären till överhuvudtaget? Vad är syftet med försvarsmakten om dess syfte inte längre är att försvara folk och land?
Förutom den allmänna nyhetsjakten finns det antagligen flera bakomliggande anledningar till medias agerande i det här fallet. Dels att försöka skrämma svenska ungdomar från att organisera sig genom att påvisa de möjliga följderna av ett sådant engagemang. Dels att hitta en anfallsvinkel gentemot det svenska värnpliktssystemet, vilket man inom de kretsar som kontrollerar media vill avskaffa. Ni som följt med kanske minns Expressens kampanj för en tid sedan mot den allmänna värnplikten under parollen ”skrota lumpen!”.

I ett större sammanhang utgör detta en liten del i ett omfattande och mycket allvarligt angrepp på det svenska folket som helhet. Man behöver inte vara ett geni för att förstå den allmänna viljeriktingen hos den klick som styr Sverige idag. I framtiden skall det inte finnas något svenskt samhälle, det skall ersättas med ett mångkulturellt och rotlöst samhälle. Det skall inte finnas något svenskt försvar. Det skall inte finnas några svenskar, endast EU-medborgare. Det svenska folket skall pacificeras. Vi skall inte kunna göra motstånd mot främlingsväldet om och när det kommer en dag då vårt folk vaknar ur sitt hypnotiska tillstånd. När och om den dagen kommer ingår det i folkförrädarnas och främlingarnas planer att vi i praktiken skall vara avväpnade. Tanken är att värnplikten skall avskaffas för att svenskarna inte skall få militära kunskaper. Den nuvarande slakten på det svenska försvaret är en del i en sådan omvandling.

Precis som med alla andra relaterade politiska ”reformer” använder man sig av den s k salamitaktiken, det vill säga, man tar bort en liten bit i taget med jämna och väl avvägda mellanrum så att det hela inte skall framstå som alltför uppenbart.
Bitar man redan tagit bort är bland annat personminor (nödvändiga särskilt i försvarsstrid. Det rör sig om miljoner minor som nu förstörs.), och beredskapsmatlagren (med motiveringen att vi kommer att få mat av EU i händelse av krig eller katastrof). Samtliga handeldvapen har transporterats in till centrala vapenförråd, med all materiel under kontroll av en ny för ändamålet skapad förrådsorganisation. (Ett av skälen som angavs för avskaffandet av mobförråden var att modern underrättelseteknologi innebär att eventuella invasionsförberedelser inte längre går att dölja. Att ett land som USA nu med hjälp av kryssningsmissiler på ett ögonblick och helt utan förvarning kan slå ut merparten av vapnen anses givetvis som helt irrelevant.) Vi ska inte heller glömma bort de stora ekonomiska nedskärningarna.
Kvar på agendan står bland annat det definitiva avskaffandet av värnplikten samt avväpningen av hemvärnsmännen. Annat är hårdare civila vapenlagar. En ny lag har redan trätt i kraft som på sikt kommer att reducera antalet civila vapen i landet drastiskt. Ännu hårdare vapenlagar är på väg genom den kommande gemensamma EU-lagstiftningen som skall gälla alla länder inom unionen.
Syftet är att reducera antalet militärt tränade personer och antalet vapen i Sverige till ett minimum inom en viss tidsram. Allt för att underlätta och säkra det främlingsvälde som nu stegvis införs under skydd av ”demokratin”.

Frihet och vapenmakt är två oskiljaktiga fenomen. Genom Sveriges historia har folkets beväpning garanterat den relativa friheten. Endast ett folk i vapen kan värja sig och sin frihet från de härskareliter som uppstår i alla samhällen. De som verkligen bekymrar sig om så sköra ting som frihet och folkstyre borde också börja oroa sig över vad det innebär att ha ett obeväpnat folk.
Förhoppningsvis är inte alla nu levande svenskar ättlingar till undersätsiga trälar, en hop lydiga och naiva idioter. Förhoppningsvis finns det fortfarande kvar äkta svenskar i det här landet med rötterna bland dalkarlar och smålänningar. Riktiga män som inser vart hän det hela barkar och så småningom är redo att göra motstånd mot det framväxande främlingsväldet.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om