Mattias Karlsson och Benjamin Disraeli – hyckleriet bortom ”socialkonservatismen”

NOLLTOLERANS.  En anonym sverigedemokrat har skrivit en insändare som avslöjar hur SD:s starke man Mattias Karlsson hyllar den starkt rasmedvetna och judekritiska 1800-talspolitikern Benjamin Disraeli. Samtidigt förespråkar Karlsson som bekant uteslutning av partimedlemmar som läser ”fel” författare, med hänvisning till partiets ”nolltolerans mot rasism”. 

Mattias Karlssons favoritideolog är 1800-talspolitikern Benjamin Disraeli. Frågan är hur detta går ihop med SD:s ”nolltolerans mot rasism”.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

I Sverige är Benjamin Disraeli, premiärminister i Storbritannien i slutet av 1800-talet, mest känd som en upphovsman till socialkonservatismen. Mindre kända är sefarden Disraelis omfattande skriverier om olika etniska grupper och i första hand judar. Som vi ska se nedan så ansåg Disraeli att ”allting handlar om ras” att vissa raser är ”högre stående” än andra och avskydde rasblandning.

Disraeli ansåg också att judar är subversiva element med en naturlig kapitalanskaffningsförmåga som vill förstöra det kristna Europa och ligger bakom kommunismen. Han ansåg att judar var extremt duktiga på att organisera sig och att de kontrollerade regeringar i hemlighet. Han trodde att judiska bankirer kontrollerade världsekonomin, lånade ut pengar till alla stridande parter i många krig och njöt av att vilseleda allmänheten om den egentliga agendan bakom samhällselitens ageranden.

Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson har pekat ut Disraeli som en av sina stora förebilder och lät 2011 skriva in Disraelis namn i Sverigedemokraternas ”principprogram”. Anledningen till att Disraelis namn skrevs in i principprogrammet var enligt Mattias Karlsson att partiets motståndare inte ska kunna associera partiet med ”de mest radikala och osympatiska socialkonservativa”.

I första hand förde Disraeli fram sina teorier i den omfattande litterära produktion som föregick hans tid som premiärminister. Disraeli använde sig ofta av ett litterärt grepp där olika karaktärer i hans skönlitterära verk fick framföra hans åsikter.

Disraeli anses ibland ha varit en tidig förgrundsfigur för det ”rastänkande” som fick ett uppsving under 1800-talet. En av Adolf Hitlers huvudinspiratörer, Houston Stewart Chamberlain, lär ha skrivit att ”Let Disraeli teach us that the whole significance of judaism lies in its purity of race, that this alone gives its power and duration”. Historikern Albert Lindemann anser att Disraeli ”may have been, both as a writer and even more as a personal symbol, the most influential propagator of the concept of race in the nineteenth century, particularily publicizing the Jews’ alleged taste for power, their sense of superiority, their mysteriousness, their clandestine international connections, and their arrogant pride in being a pure race”.

Det är känt från bevarade anteckningar att Adolf Hitler var väl bekant med Disraelis rasteorier redan 1919 och Hitler nämnde också Disraelis rasteorier i ett tal 1942.

Med tanke på att Mattias Karlssons stora intellektuella bidrag till Sverigedemokraterna består i teorin om den så kallade ”öppna svenskheten” och ”kulturnationalismen”, där alla genom en något oklar assimileringsprocess ska kunna bli svenskar, är det lite konstigt att han valt att uppge Disraeli som sin stora ideologiska förebild. Disraeli var alls inte någon förkämpe för ”öppen brittiskhet” och i delar av sin litterära produktion framstår han mer som en skrytsam och rättfram 1800-talsmotsvarighet till William Luther Pierce, Kevin MacDonald eller David Duke. I ett av många nattliga utspel på Facebook förklarade Mattias Karlsson tidigare i maj att han i tidig ålder läst Mein Kampf.

Av en eller annan anledning kom det att bli Benjamin Disraeli, snarare än Adolf Hitler, som främst inspirerade Karlsson. Låt oss titta på ett antal citat från Disraelis omfattande litterära produktion.

Disraeli om Storbritannien och USA
Från boken Tancred kommer citatet:

Is it what you call civilization that makes England flourish? Is it the universal development of the faculties of man that has rendered an island, almost unknown to the ancients, the arbiter of the world? Clearly not. It is the inhabitants that have done this. It is an affair of race. A Saxon race, protected by an insular position, has stamped its diligent and methodic character on the century. And when a superior race, with a superior idea to Work and Order, advances, its state will be progressive and we shall, perhaps, follow the example of the desolate countries. All is race, there is no other truth.

och från boken Lord George Bentinck kommer citatet:

The political equality of a particular race is a matter of municipal arrangement and depends entirely on political considerations and circumstances; but the natural equality of man now in vogue, and taking the form of cosmopolitan fraternity, is a principle which, were it possible to act on it, would deteriorate the great races and destroy all the genius of the world. What would be the consequence on the great Anglo-Saxon republic, for example, were its citizens to secede from their sound principle of reserve, and mingle with their negro and coloured populations? In the course of time they would become so deteriorated that their states would probably be reconquered and regained by the aborigines whom they have expelled and who would then be their superiors.

Disraeli ansåg alltså att ”allt är ras”, att tal om att människor med olika etnicitet är lika kompetenta är politisk korrekthet och att om vita amerikaner beblandar sig med svarta så kan det leda till katastrof.

Disraeli om det biologiska arvet
Disraeli hade starka åsikter om det biologiska arvets betydelse. Här är ett par andra exempel på yttranden i denna anda:

”All is race; there is no other truth ,and every race must fall which carelessly suffers its blood to become mixed” (från Tancred)

”No man will treat with indifference the principle of race. It is the key to history and why history is so often confused is that it has been written by men who were ignorant of this principle and all the knowledge it involves” (från boken Endymion)

”Language and religion do not make a race—there is only one thing which makes a race, and that is blood.” (från Endymion)

”All which proves, that it is in vain for man to attempt to baffle the inexorable law of nature which has decreed that a superior race shall never be destroyed or absorbed by an inferior” (från Lord George Bentinck)

”The Jews, independently of the capital qualities for citizenship which they possess, are a race essentially monarchical, deeply religious, and essentially Tories. The fact is, you can not crush a pure race of Caucasian organization. It is a physiological fact, a simple law of nature, which has baffled Egyptian and Assyrian kings, Roman emperors, and Christian inquisitors.” (från boken Coningsby)

Disraeli trodde att skillnaden i förmågor mellan människor av olika etnicitet skulle kunna utlösa väpnade konflikter:

”But this principle of race is unfortunately one of the reasons why I fear war may always exist; because race implies difference, difference implies superiority, and superiority leads to predominance.” (tal i underhuset 1848)

Disraeli om judar
Disraeli hade en hel del att säga om judars karaktär och deras roll inom politik och bankväsende. Judar är enligt Disraeli betingade att se sig som mer värda än andra och har en naturlig kapitalanskaffningsförmåga:

”The native tendency of the Jewish race is against the doctrine of the equality of man. They have also another characteristic—the faculty of acquisition. Thus it will be seen that all the tendencies of the Jewish race are conservative. Their bias is to religion, property, and natural aristocracy, and it should be the interest of statesmen that this bias of a great race should be encouraged, and their energies and creative powers should be enlisted in the cause of existing society.” (från Lord George Bentinck)

Judar dominerade enligt Disraeli samtliga intellektuella politiska rörelser på 1800-talet:

”You never observe a great intellectual movement in Europe in which the Jews do not greatly participate. The first Jesuits were Jews; that mysterious Russian Diplomacy which so alarms Western Europe is organised and principally carried on by Jews; that mighty revolution which is at this moment preparing in Germany, and which will be, in fact, a second and greater Reformation, and of which so little is as yet known in England, is entirely developing under the auspices of Jews, who almost monopolise the professorial chairs of Germany.” (från Coningsby)

Judar dominerade enligt Disraeli alla hemliga sällskap, kommunismen och arbetade för att underminera det kristna Europa:

”An insurrection takes place against tradition and aristocracy, against religion and property. Destruction of the Semitic principle, extirpation of the Jewish religion, whether in the Mosaic or in the Christian form, the natural equality of man and the abrogation of property, are proclaimed by the secret societies who form provisional governments, and men of Jewish race are found at the head of every one of them.The people of God co-operate with atheists; the most skillful accumulators of property ally themselves with communists; the peculiar and chosen race touch the hand of all the scum and low castes of Europe! And all this because they wish to destroy that ungrateful Christendom which owes to them even its name, and whose tyranny they can no longer endure. ” (från Lord George Bentinck)

”Governments do not govern, but merely control the machinery of government, being themselves controlled by the hidden hand. For you see, the world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes. ” (från Coningsby)

”The Tories lose an important election at a critical moment; ‘tis the Jews come forward to vote against them. The Church is alarmed at the scheme of a latitudinarian university, and learns with relief that funds are not forthcoming for its establishment; a Jew immediately advances and endows it. Yet the Jews, Coningsby, are essentially Tories. Toryism indeed is but copied from the mighty prototype which has fashioned Europe. And every generation they must become more powerful and more dangerous to the society which is hostile to them.” (från Coningsby)

The Semites now exercise a vast influence over affairs by their smallest though most peculiar family, the Jews. There is no race gifted with so much tenacity, such skill in organization. These skills have given them an unprecedented hold over property and illimitable credit. As you advance in life and get experience in affairs, the Jews will cross you everywhere. They have been stealing into our secret diplomacy, which they have almost appropriated; in another quarter of a century, they will claim the share of open government. (från boken Endymion)

Disraeli om judiska bankirer
I boken Coningsby döper Disraeli en karaktär till Sidonia som, vilket kan ses ur följande citat, har stora likheter med den judiska storbankiren Nathan Mayer Rothschild:

”Sidonia, feeling that Madrid, or even Cadiz, could never be a base on which the monetary transactions of the world could be regulated, resolved to emigrate to England, with which he had, in the course of years, formed considerable commercial connections. He arrived here after the peace of Paris, with his large capital. He staked all he was worth on the Waterloo loan; and the event made him one of the greatest capitalists in Europe. ”

Rothschild ägnade sig enligt Disraeli åt att finansiera diverse europeiska staters krig mot varandra:

”He reaped the due reward of his sagacity. Europe did require money, and Sidonia was ready to lend it to Europe. France wanted some; Austria more; Prussia a little; Russia a few millions. Sidonia could furnish them all. The only country which he avoided was Spain; he was too well acquainted with its resources. Nothing, too, would ever tempt him to lend anything to the revolted colonies of Spain. Prudence saved him from being a creditor of the mother-country; his Spanish pride recoiled from the rebellion of her children. ”

Rothschilds största nöje var enligt Disraeli att vilseleda allmänheten:

”During the Peninsular War, a cadet of the younger Branch of this family made a large fortune by military contracts and supplying the commissariat of the DIFFERENT armies. He had established a brother or a near relative in most of the principal capitals. He was Lord and Master of the Money-Market of the world, and, of course, virtually Lord and Master of everything else. There was not an adventurer in Europe with whom he was not familiar. No Minister of State had such communication with secret agents and political spies as Sidonia. He held relations with all the clever outcasts of the world. The catalog of his acquaintances . . . would throw a curious light on those subterranean agencies of which the world in general knows so little . . . The secret history of the world was his pastime. His great pleasure was to contrast the hidden motive with the public pretext of transactions.

Uteslutningar med hänvisning till litterära preferenser
Som vi sett så var Mattias Karlssons stora ideologiska förebild mer eller mindre besatt vid tankar om ”rasrenhet” och ”rashierarkier” och hade en syn på judars roll i världen som inte skiljer sig så mycket åt från den som idag framförs av exempelvis David Duke. Samtidigt har Mattias Karlsson varit flitig med att framhäva påstådda litterära preferenser för författare med liknande, eller betydligt mildare, framtoning som en orsak till uteslutning och avståndstagande. När det gäller skribenter verksamma på siten Motpol skrev Karlsson på Facebook den 11 mars 2015:

Den ideologiska förgrundsgestalt som framför andra lyfts fram av identitärerna på Motpol och som på djupet tycks ha påverkat många av sajtens skribenter är Julius Evola.

När det handlar om tidningen Nya Tider skriver Karlsson på Facebook den 23 september 2016:

Nationaldemokraternas ideologi grundades till stora delar på tankegångarna hos den amerikanske rasideologen Richard Mcullogh, en person som Vavra själv vid olika tillfällen lyft fram som en av sina främsta ideologiska inspirationskällor.

Läsande av Ernst Jünger och Oswald Spengler har även förekommit som argument i uteslutningsärenden.

Det är förstås oklart om Mattias Karlsson är en genuin hycklare eller om han egentligen inte känner till så mycket om Disraeli. Karlsson kanske bara har valt att plocka fram ett namn lite på måfå i strävan att verka intellektuell. Du kanske kan komma med en förklaring, Mattias Karlsson, om du läser det här?

/SD-medlem

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

78 Kommentarer till "Mattias Karlsson och Benjamin Disraeli – hyckleriet bortom ”socialkonservatismen”"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Mattias Karlsson är en hycklare och folkförrädare.

Julia
Gäst
Nybörjare
Julia

Partiets nolltolerans mot rasism är bara svammel. Svensken utsätts mer än någon annan för just rasism vilket borde upp-
märksammats för länge sedan av SD.
Jag röstar inte på dessa otroligt fega typer.

William
Gäst
Nybörjare
William

vem ska du rösta på då?
Vänsterparti? LOL

_DH_
Gäst
Nybörjare
_DH_

Mycket intressant efterforskning, och bra gjort av upphovsmannen. Mycket pinsamt av Karlsson att skriva om Mein Kampf att han ”sågade den längs fotknölarna”. Jag själv läste en hel del politisk litteratur under mina tonår, nästan all av den vänsterut. Det kändes mest som att man baddade i gyttja, men jag fortsatte ändå i tron att det fanns något där. Helt annorlunda var det däremot med Mein Kampf, för i detta verk fann jag enorm intellektuell klarhet, vilket jag inte alls hade funnit tidigare. Mein Kampf är en av statsvetenskapens höjdarverk, och borde egentligen ta plats vid Platons Statens sida.

en person
Gäst
Nybörjare
en person
Vad spelar det för roll, är det inte bra att det finns ett motstånd mot Judendomen, dess kommunism och deras hemliga sällskap? Det påvisar att partiet åtminstone inte blivit helt övertaget av dessa krafter. Jag tycker det är bra att deras PK-retorik inte är helt genuin. Med andra ord att när de får makten kommer de sakta närma sig vad de en gång var. Annars finns risken att de inte kommer vara skillnad mellan dem och 7-klövern när de väl äntligen har makten. Problemet med SD har varit att de har tvingats blivit allt för PK. Anledningen till tidigare splittringar… Läs mer »
Simon
Gäst
Nybörjare

Han styr partiet med hjärnhand, har skapat ett DDR-angiverisystem bland sina led och utesluter personer för att de läser författare som är judekritiska, själv hyllar han en sån författare offentligt. Han kallar personerna bakom Avpixlat för ”nättroll”, men skriver där under pseudonym. Om inte hycklare, vad är han då?

en person
Gäst
Nybörjare
en person

Ber om ursäkt för min ignorans… Visste endast om kopplingen mellan Avpixlat och Kenneth Ekeroth, och att Avpixlat stödjer Israel med fullo. Med andra ord så är SD i så fall endast en kontrollerad opposition, för att registrera och identifiera oliktänkande, för att förhindra maktförändring. Är endast medlem i SD och inte aktiv så är inte direkt insatt i hur konflikterna i partiet fungerar, och anledningarna till dessa. Är relativt ny till nordfront och ung, så inte särskild bildad vid just dessa områden, tack för upplysningen (:

Simon
Gäst
Nybörjare

Anslut dig till den sanna oppositionen istället! :)

en person
Gäst
Nybörjare
en person

Har funderat och viljan bara ökar… problemet är att när mitt namn väl är kopplat med exempelvis nordfront är det svårt att påverka från det dolda. Alla vet vem jag är och eliten har identifierat mig… Vill fortfarande tro att jag med min intelligens kan göra större påverkan på andra sätt. Till exempel genom att skaffa mycket kapital och finansiera er framgång. Ni kanske förstår problematiken, det har inget med feghet eller personlighetsbild eller så.

Rune
Gäst
Nybörjare
Rune

Varför agera dolt? Stå rakryggad för ditt land och folk!

Jag skulle tro (kan inte säga att jag VET) att din intelligens och ambition gör större nytta inom motståndsrörelsens system än inom ZOG:s (zionist ockupied government) system.

Tänk all den skatt dina eventuella framtida intäkter som ZOG kommer avtvinga dig. Bidragen till Motståndsrörelsen är inte värt det jämförelsevis. I mitt personliga tycke.

Generellt tror jag tiden är förbi då det är effektivare att agera i det dolda än som öppet organiserad nordisk nationalsocialist. Nu har vi medvind och måste vara synliga.

)))Allan(((
Gäst
Nybörjare

Intelligent och fortfarande medlem i (((SD))) utan att ha förstått snart sjuårsfacit av svenskfientlighet. Jag är skeptisk som Stefan Sauk sade.

en person
Gäst
Nybörjare
en person

Tack för de trevliga svaren, men missförstå mig rätt. Såg partier som SD som ett snabbt sätt att tas sig upp i världshierarkin, har aldrig tagit dem direkt seriöst…

Menar att det kan vara lite slöseri för min del att springa runt med en flagg på stan, hur stor skillnad skull det göra, förstår dock om att många gör det samtidigt så finns det alltid en poäng… (:

)))Allan(((
Gäst
Nybörjare

Som jag sade tidigare så har ju empiri visat att du inte är så värst begåvad. Så då är det ju inte så underligt att du ej heller förstår vikten av att ens folk överlever, och om alla ”tänkte” som du skulle folket definitivt möta ättestupan.

https://www.nordfront.se/insandare-nagon-annan-har-avlidit.smr

Det minsta du kan göra är att bidra ekonomiskt, du verkar ju enligt egen utsaga ha de möjligheterna (påstådd intelligens).

en person
Gäst
Nybörjare
en person

Jojo, får väl be om ursäkt att jag råka använda ordet inteligent vilket inte egentligen var riktigt vad jag men. Förstår dock din ståndpunkt och nordfront har som sagt gjort stora framsteg, vi får se om jag blir medlem. I slutändan har vi i alla fall samma slutmål… (: godnatt

)))Allan(((
Gäst
Nybörjare

Ditt val av nick kan vara ditt undermedvetna som talar, du känner dig ensam i denna (((tvångskulturella))) värld. Din relativa ungdom gör att du heller aldrig har upplevt folkgemenskapen som fanns innan judarna gav oss muslimerna. Folkgemenskapen finns i nationalsocialismen, det är dess essens.

Godnatt.

Taliban Tarzan
Gäst
Nybörjare
Taliban Tarzan

Skärp till dig och skaffa ett jobb!

)))Allan(((
Gäst
Nybörjare

Jag tänker inte skatteslava åt din svartimporterade flock.

Åk hem du Tarzan apornas son.

Taliban Tarzan
Gäst
Nybörjare
Taliban Tarzan

Lugna ner dig Allan! Ok

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Du är varmt välkommen över till den goda sidan. ;)

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Till ”en person”.

Nordiska motståndsrörelsens partiprogram ”Vår väg”:
https://www.nordfront.se/var-vag.smr

Nationalsocialismen – den biologiska världsåskådningen:
https://www.nordfront.se/wp-content/uploads/2011/02/nsdbv.pdf

Ifall du är nyfiken. ;)

Mvh

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Har han inte skrivit på Motpol också under pseudonym? Jag har för mig det.

en person
Gäst
Nybörjare
en person

svar nej… Första gången jag har kommenterat på någon sådan sida, hade helt enkelt ingen fantasi…

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Menade Mattias Karlsson. ;)

en person
Gäst
Nybörjare
en person

haha, jaha…

Dräng.
Gäst
Nybörjare
Dräng.

Är han inte ljude själv?
Hans hyllade Benjamin Disraeli var ju det…..?

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Med andra ord att när de får makten kommer de sakta närma sig vad de en gång var.

Glöm det. SD är redan ett förlorat parti, tyvärr.

Är han verkligen en hycklare, eller är han en som offrar för att få igenom politisk förändring?

Ja, han är en hycklare när han förespråkar uteslutning av partimedlemmar för att de t. ex. har läst ”fel” böcker med hänvisning till deras ”nolltolerans mot rasism” samtidigt som han själv hyllar en sådan som Benjamin Disraeli.

DET ÄR HYCKLERI.

André Devecseri
Gäst
Nybörjare
André Devecseri

”Annars finns risken att de inte kommer vara skillnad mellan dem och 7-klövern när de väl äntligen har makten”

Det ÄR ingen skillnad. Aattaklövern är aattaklövern, en bunt folkförrädare, inte mer med det.

Fridfull_kraft
Gäst
Nybörjare
Fridfull_kraft

Alla svenskar är innerst inne egentligen NATIONALSOCIALISTER.

Alla människor, över Jordens alla hörn, är innerst inne NATIONALSOCIALISTER.

Därför NATIONALSOCIALISMEN följer Naturen, biologin, och den inneboende socialantropologin.

en person
Gäst
Nybörjare
en person

Eftersom Nationalsocialismen är nästan förbjuden så följer vi inte naturen och dess lagar, vilket är tydligt. Det är i slutändan omöjligt att gå emot naturlagar…

Fridfull_kraft
Gäst
Nybörjare
Fridfull_kraft

Jo, innerst inne är vi NATIONALSOCIALIOSTER. Men vi vita européer befinner oss just nu i biologiskt underläge, för en annan rovgirig art/ras förtrycker oss och håller på att ”äta upp oss”.

Fridfull_kraft
Gäst
Nybörjare
Fridfull_kraft

Juden/Sionismen har förbjudit NATIONALSOCIALISMEN bland vita. I ett försök att utrota oss. De har förtryckt och hjärntvättat våra samhällen.

Våra samhällen är för närvarande SJUKA, själsligt och mentalt SJUKA.

Men innerst inne är vi NATIONALSOCIALISTER.

Det är det vi skall vakna upp till. Så vi åter blir i harmoni med Naturen.

Fridfull_kraft
Gäst
Nybörjare
Fridfull_kraft

NATIONALSOCIALISMEN är politisk slutstation. Alla vägar leder fram dit. Allt politiskt uppvaknande, oavsett varifrån man börjar, om man har ett öppet sinne, leder till slut fram dit.

I NATIONALSOCIALISMEN har alla bitar fallit på plats. Det politiska sökandet och uppvaknandet är färdigställt. I NATIONALSOCIALISMEN står man, avklädd alla tidigare illusioner, inför Helheten, Naturen, och Universum. I detta läge uppfylls man av naturlig energi och kraft, friställt från ego och tidigare mentala hinder.

latmask
Gäst
Nybörjare
latmask

I 100 år har kommunisterna försökt gå mot naturen. Resultatet kan vi se i flera länder, t ex gamla Sovjet. Synd att det inte finns något land där nationalsocialismen fått styra i flera decennier.

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Precis så är det. Nationalsocialismen är den naturliga världsåskådningen.

oy gevalt!
Gäst
Nybörjare
oy gevalt!

Du har nog rätt i det. Det är många områden hos människorna som är onedbrutet ännu. (Enligt marxisterna många beteenden och normer som bör kritiskt ifrågasättas).

Man märker att människor handlar efter naturens lagar inom områden som inte kritiserats och vilseletts av marxister.
Sådant som är biologiskt inpräntat.

Många gånger känner man att det är smyg nazister som man umgås med fast de är PK och normbrytande. Därför det är så jävla fullt med hycklare bland vänstern.

Caesar
Gäst
Nybörjare

Mindre kända är sefarden Disraelis omfattande skriverier om olika etniska grupper och i första hand judar.

Ja, ”sefarden” Disraeli, om någon, borde ju veta en hel del om judar.

Detta eftersom sefarder, åtminstone i min uppslagsbok, fortfarande räknas som just precis inget annat än – judar, detta även om det, som för Disraeli, gäller en döpt jude.

C-h
Gäst
Nybörjare
C-h

Detta förvånar mej inte de minsta dom lever inte som dom mer ut

Fredrika Lampenschirm
Gäst
Nybörjare
Fredrika Lampenschirm

Ni måste lära mig mer om detta. Artikeln borde för det första poängtera att Benjamin Disraeli själv var jude, fast det kanske anses självklart med det namn han bar?

Var han verkligen judekritisk, eller var alla hans beskrivningar av judar helt enkelt som han skröt? När man läser citat av honom som finns i judekritiska böcker, tas han ibland upp som ett skräckexempel på hur judar tänker och verkar.

Simon
Gäst
Nybörjare

Det står ju att han är sefard.

Jag tycker han framstår som en så kallad ”självhatande jude” som genom att bli kristen menar sig ha lämnat sin judiskhet bakom sig. Typ som den där galne munken, broder Nathanael.

Fredrika Lampenschirm
Gäst
Nybörjare
Fredrika Lampenschirm

Ja, du har rätt, det står sefard! Å andra sidan vet inte alla vad det är. Rätt har du ändå.

Simon Holmqvist
Gäst
Nybörjare

Kom också ihåg att detta är en insändare.

Red Pill ?
Gäst
Nybörjare
Red Pill ?

Enligt Wikipedia:
Sefarder (även Sefardim) är de judar av arabisk-spansk-judisk härkomst som förvisades från den Iberiska halvön sedan de kristna återerövrat Spanien från de muslimska morerna i slutet av 1400-talet. (Sefarad är hebreiska för Spanien.)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sefarder

Jag måste erkänna att jag inte visste var det var innan jag sökte på ordet.

Här har jag lite att läsa.

Fredrika Lampenschirm
Gäst
Nybörjare
Fredrika Lampenschirm

Jag tycker att supersionistslickaren Karlsson snarare förhåller sig till judar på ett sätt som använder Disraelis tankar för att förhärliga judarna. Om Karlsson lutar sig mot Disraeli som en intellektuell förebild, och Disraeli verkligen var en judekritisk jude, hur vränger Karlsson Disraelis hållning till dess motsats i sin egen Sverigefientliga politik? För om resonemanget i artikeln stämmer, lever Karlsson farligt. En sådan hållning är helt oacceptabel för SDs främmande Herrar.

Simon Holmqvist
Gäst
Nybörjare

Disraelis beskrivning om judar känns dock inte särskilt förhärligande.

Även om man skulle bortse från detta så är ju hans skriverier i rasfrågan betydligt hårdare hos många 1900-talsförfattare som är på¨SD:s ”förbudslista”.

Fredrika Lampenschirm
Gäst
Nybörjare
Fredrika Lampenschirm
Detta kan betyda att jag bör omvärdera min åsikt om Mattias Karlsson. Jag har sett honom som en ond fiende, helt införstådd med Israels och EU:s krav på honom. När han uteslöt Hagwall för att hon motionerade för att att ingen etnisk grupp ska få ha mer än en begränsad marknadsandel av massmediemarknaden, med motiveringen att de jobbar hårt för att bekämpa antisemitism och tvätta bort den stämpeln, trots att hon aldrig nämnde judar, var måttet verkligen rågat för min del. Men tänk om han i hemlighet använder Disraeli för hemliga antijudiska sympatier och tänker föra ett korståg mot dem…?… Läs mer »
Simon Holmqvist
Gäst
Nybörjare

Jag tror snarare det handlar om att Karlsson känner ett behov av att ha en stor statsman eller filosof bakom sin hemmasnickrade ”socialkonservatism”. Problemet är väl bara att samtliga personer som kan tänkas hamna i denna kategori hade idéer som strider mot SD:s kulturmarxistiska ”nolltolerans”.

Fördelen med Disraeli, ur Karlssons perspektiv, är förstås att han var jude. Detta avväpnar till viss anklagelser om ”antisemitism och rasism”, vilket inte skulle gå ifall han valde en icke-jude som förebild.

Fredrika Lampenschirm
Gäst
Nybörjare
Fredrika Lampenschirm

Det kanske låter mer trovärdigt än att som Bush på frågan vem som var hans filosofiska förebild: ”Jesus Christ”.
Men var Disareli verkligen judekritisk och Karlssons ”faiblesse” för honom blir känd, är han och hans järnhandstyrda parti illa ute, något annat finns inte.

Simon Holmqvist
Gäst
Nybörjare

Informationen är ju ute, det är bara att sprida den :)

Gustaf
Gäst
Nybörjare
Gustaf
Problemet med Mattias Karlsson är att han är både bra och dålig för Sverige och att han inte är speciellt intelligent. Normalbegåvad person som fått för mycket makt. Att jag inte går med i SD beror på personer som Mattias Karlsson. NMR är just idag viktigare för Sverige än vad SD är. NMR håller på att dra till sig intelligentia och jag hoppas verkligen inte NMR skrämmer bort dem från nationalsocialismen genom att betona 1.socialdarwinism, 2. ökat lebensraum eller 3. fuhrer-princip. Dessa tre priniciper kanske gäller i en ytterst polariserad och konkret krigssituation men de måste förpassas så långt bort… Läs mer »
Harald H
Gäst
Nybörjare
Harald H

Ser du någon av dessa tendenser i Motståndsrörelsen då? Det gör iaf inte jag, snarare tvärtom.

Gustaf
Gäst
Nybörjare
Gustaf
Till Harald, nej jag ser icke det, och det är väldigt intressant att så tycks vara fallet. Alltså: Enig med Dig! Nationalsocialismen har idag förutsättningar att bli en tung politisk ideologi att räkna med. Vid utmejslandet av denna ideologi som betonar folkgemenskap är arbetare och intellektuella lika viktiga. Det finns en underbar lyrik i texten till Don Henleys song ”A New York Minute” – lyssna på den, texten säger ”What the head makes cloudy, the heart makes very clear” alltså det som intellektet förvirrar gör hjärtat helt klart. Till skillnad från kommunizmen så förstår nationalsocialismen att hjärtat och hjärnan tillsammans… Läs mer »
Gustaf
Gäst
Nybörjare
Gustaf

För att inte missuppfattas önskar jag poängtera att Simon Lindbergs tal om det nordiska blodet är jag helt enig med – och – vi kan ha socialdarwinism – men den SKALL var kultiverad och ingen krokodildarwinism.

Caesar
Gäst
Nybörjare

Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson har pekat ut Disraeli som en av sina stora förebilder

”En av sina stora förebilder”?!

Säger ju en del om Mattias om man känner till vad Churchills mor ansåg om socialkonservatisten Disraelis hjärnkapacitet (i varje fall om hans förmåga till socialkonversation. :)

Jennie Jerome-Churchill lär ha yttrat:

”When I left the dining room after sitting next to Gladstone, I thought he was the cleverest man in England. But when I sat next to Disraeli I left feeling that I was the cleverest woman.”

Churchill och Disraeli hade dock åtminstone en sak gemensamt – båda hade de judiska släktingar.

Fredrika Lampenschirm
Gäst
Nybörjare
Fredrika Lampenschirm

Churchill hade judiska släktingar. Disraeli var själv jude, den första judiska premiärministern i Storbritannien. Den enda, säger de flesta, men fler PMs har haft judiskt påbrå, som David Cameron.

Lucy
Gäst
Nybörjare
Lucy

Samma sak i Polen, de få partichefer – och efter ”demokratins införande” – de presidenter i Polen som inte själva var judar hade en judisk hustru. Landets nuvarande president är gift med en dam som konverterade till kristendomen först vid vuxen ålder. Ovanligt, eftersom i stort sett alla judar i Polen har direkt efter andra världskriget skaffat sig poloniserade namn, naturligtvis på grund av de polska bondtölpernas speciella fallenhet för antisemitism.

M59
Gäst
Nybörjare
M59

Lite utförligare litteratur- och källförteckning vore bra för denna artikel.

senaste
Gäst
Nybörjare
senaste

Bäste SD-medlem!

Skriver du till Nordfront och har den insikt du uppenbarligen har så är det lika bra att du lämnar Sverigedemokraterna och ansluter dig till Motståndsrörelsen. Där kan du göra mer nytta än att hjälpa till med att hålla det gamla SD-öket vid liv, ett parti som faktiskt motverkar vår chans till frigörelse och överlevnad.

Julioa
Gäst
Nybörjare
Julioa

Tyvärr blev inte SD det folk kanske hade hoppats. Ständiga uteslutningar av dugliga personer tyder på en inkompetens som bara kan föraktas!

André Devecseri
Gäst
Nybörjare
André Devecseri

SD-medlem, jag är f.d. SD-medlem och daa jag kom till den insikt du har kommit till, vid det laget hade jag redan lämnat partiet till förmaan för Motstaandsrörelsen. Rekommenderar varmt att du gör detsamma.

Gustaf
Gäst
Nybörjare
Gustaf
Stort tack till sd-medlem och Nordfront för en superintressant artikel som icke blir mindre intressant av det faktum att Disraeli själv var av judisk börd – det gör saken absolut bara mer spännande. han vet vad han talar om. Och just detta gör att Disraeli med mycket stort momentum kan användas som synnerligen trovärdig utgångspunkt för den nya nationalsocialismens apologetik och ideologisk debatt- Disraeli är med andra ord supertrovärdig i sin judekritik. Ungefär som en kunnig nationalistisk svensk som kritiserar sin egen svenska ras´ sjuklöverpolitik som destruktiv, Kom också ihåg att Adolf Hitler var väldigt tacksam till sin svårt sjuka… Läs mer »
Julia
Gäst
Nybörjare
Julia

Det är viktigt att stötta rätt parti!
Mycket står idag på spel för svenskarna.
Ska vi få ha ett eget land eller inte?

Gustaf
Gäst
Nybörjare
Gustaf

Jag hoppas verkligen svenskarna får ett eget land Vi måste börja KRÄVA ETT EGET LAND!!!

Nannon Burrunghi
Gäst
Nybörjare
Nannon Burrunghi

”There will be no bright tomorrow for your people if there is jews holding prominent positions in your country.

You can and will never accept the jewish influence over your people. He hassle, he bribes, he black mail anyone to get what he wants. The jew is a monster among us.”

Abraham Lincoln

Anno 1855

Flipp
Gäst
Nybörjare
Flipp

Han blev sedemera mördad av judarna.

Karl
Gäst
Nybörjare
Karl

Kuriosa till namnet ”Sidonia” anspelar sefarden Disraeli på de spanska hertigar över området Medina-Sidonia (Cadiz) som räknades till medeltidens främsta magnatfamiljer. Armadan styrdes av sjunde hertigen från regionen.

Det är föga tvivel om att det är Rotschild som avses men av lojalitet vågar han inte nämna namnet.

Sieg heil??‍♂️
Gäst
Nybörjare
Sieg heil??‍♂️

Välkommen in i värmen eller kylan hur du nu väljer att se det Mattias Karlsson!?

Skånskt stål
Gäst
Nybörjare
Skånskt stål

Intressant att en jude som Benjamin Disraeli var så öppen och ärlig om den globala judens inflytande på sin omvärld. En hjälte med andra ord, att sätta sina egna kopplingar till judendomen åtsidan för att sprida sanningens budskap. All respekt till honom, sanningens budbärare skall alltid hedras och minnas!

Hell seger!

Ludde
Gäst
Nybörjare
Ludde

SD och ”Alt-light” har ju ärvt sin världsåskådning från censurerad vänsterterrorism flera decennier tillbaka. AFA har kontinuerligt hotat och trakasserat forskare som talat sanning. Vänsterextremister är inget annat än Soros springpojkar.

Vörtis
Gäst
Nybörjare
Vörtis

En väldigt bra artikel som jag tackar för! Har funderat på att skriva om Disraeli, men nu behöver jag inte göra det, då den här texten säger i princip allt väsentligt. Därtill är den välskriven och trevlig att läsa.

Fridfull_kraft
Gäst
Nybörjare
Fridfull_kraft

Skulle Mattias Karlsson någonsin ha gift sig och skaffat barn med en neger eller arab? Nej, det faller sig inte naturligt. Han är genetiskt rasmedveten, och innerst inne NATIONALSOCIALIST.

Pierre
Gäst
Nybörjare
Pierre

Karlsson Karlsson världens sämsta Karlsson…

Geyser
Gäst
Nybörjare
Geyser

Det finns inget mysterium med MK. Han är en medioker streber helt enkelt. Han hade så klart ingen koll på Disraeli utan trodde väl att det var riskfritt att plocka en jude. Kanske MK vill utöka med Bobby Fisher?

World
Gäst
Nybörjare
World

vad har rasen med judar att gora

Johan Olsson
Gäst
Nybörjare
Johan Olsson

Mattias Karlsson säljer ut sin nationella vision för pengarna och makten han får.
Det går inte att ”out-jewing the jew”. Kolla bara på Trump.

André Devecseri
Gäst
Nybörjare
André Devecseri

Märk väl att Disraeli själv var kvartsjude och saaledes lär ha vetat vad han pratade om

Anders Jonsson
Gäst
Nybörjare
Anders Jonsson

SD är minst lika illa som övriga demokratiska partier.

Demokratin måste sparkas in…!

Lars Blomdahl
Gäst
Nybörjare
Lars Blomdahl

En pikant upplysning som saknas i detta sammelsurium av rasistisk rappakalja är att Benjamin Disraeli själv var av judisk härkomst hans far var ursprungligen mosaisk trosbekännare men lät döpa Benjamin i en anglikansk kyrka. Lars Blomdahl Högsby.

Svarvad
Gäst
Nybörjare
Svarvad

Jag tror helmedvetet om att de försöker smyga in röster hos tvivelaktiga väljare. Jag känner fortfarande tillit stor tillit hos SD oavsett denna artikel.

wpDiscuz