Massmedial förvirring i Skara

Den 9 november drog en grupp ungdomar omkring längs gatorna i Skara. Gruppen skanderade slagord och viftade med banderoller. Enligt egen utsago ville man hedra minnet av de judar som fick lida i
Tyskland för 63 år sedan.
Natten mellan den nionde och tionde november högtidlighålls även
internationellt och kallas i engelskspråkiga länder för ”The Night of Broken Glass”. I Sverige har man planterat ordet ”Kristallnatten”. Enligt nutida mytologi glimmade glaset från krossade skyltfönster som kristall på Tysklands gator efter härjningar av uppretade tyskar.
Skaraborgs Läns Tidning, SkLT, publicerar den 10 november en redogörelse av journalisten Lena Ylisuvanto. Ylisuvanto berättar bland annat att demonstrationen förvisso genomfördes utan tillstånd men att ”Det hela gick mycket lugnt och städat till”.
Vidare skriver hon att ett tiotal poliser följde hundratalet ungdomar som ska ha tågat varv på varv genom Skara. Ylisuvanto avslutar artikeln i lyriska ordalag:
– Och kanske kommer utopin om en värld av rättvisa, solidaritet, frihet och respekt en dag att bli sann.
Antingen ljuger Lena Ylisuvanto eller så var hon helt enkelt inte närvarande vid demonstrationen.
Folktribunen hade ett flertal observatörer både i och vid sidan av tåget och dessa kan förmedla en något mer nyanserad bild än Ylisuvanto.

Ylisuvanto utelämnar följande fakta:

1. Ett flertal föremål beslagtogs, däribland pinnar av varierande tjocklek.
2. En person greps.
3. Demonstranterna formerade sig i fyra gruppkolonner om sexton pojkar och flickor i varje. De var inte fler än 70 personer. Dessa var företrädesvis flickor i gymnasieåldern.
4. Ett flertal av demonstranterna var maskerade.
5. Tåget vandrade ett varv runt de centrala delarna av Skara. Inte ”varv efter varv”.
6. Polisen var närvarande med betydligt fler än tio man. Ett tjugotal uniformerade polismän samt två civila.
7. Situationen var tidvis mycket spänd, bl.a. när polisen, för att hindra tåget att gå mer än ett varv, slog en ring runt ligisterna.
8. Ylisuvanto citerar endast en del av de ramsor som ungdomarna sjöng. Av förståeliga skäl utelämnade hon dem som följer:
”Inga rasister på våra gator, fyll dem istället med bögar och flator!” Man skanderade också ”Ein, Zwei, Drei, Nazi-Polizei!” med klar adress till de tjänstgörande polismännen.

Ylisuvanto har bevisligen insett att folket i Skaraborg inte är redo att anamma de åsikter som Kulturföreningen Frihet (AFA) vill sprida genom sin ”minnesmanifestation”.

Folktribunen följer utvecklingen.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments