Lavrov: ”Västvärldens liberala globalisering är på väg bort”

UTRIKES. Vid en konferens i Moskva sa den ryske utrikesministern Sergey Lavrov att den nuvarande liberala globalistiska världsordningen är på väg att bytas ut mot en ”polycentrisk världsordning” med ett stort antal starka nationalstater.

Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov.

Vid det årliga mötet med studenter och professorer vid det ryska utrikesministeriets diplomatakademi sa utrikesminister Sergey Lavrov att den västerländska liberala utvecklingsmodellen, som vi i dagligt tal brukar kalla globalisering, är på väg att överges av allt fler stater.

Enligt Lavrov styrs istället den globala utvecklingen nu ”av processer som syftar till att öka multipolariteten och vad vi kallar en polycentrisk världsordning”. Som exempel nämner han bland annat flera europeiska länder som ökar sitt oberoende och sitt politiska självbestämmande.

Han visade också på hur den ekonomiska makten i världen sprids ut när nya tillväxtcentra utvecklas, och nämner som exempel länderna i Sydostasien som har ökat sin andel av den globala BNP:n från 15,9 procent till 37,7 procent de senaste 20 åren.

Lavrov pekade i talet ut vilka det är som framför allt motsätter sig denna utveckling:

USA och dess allierade drivs av en tydlig önskan att bevara sin hundraåriga dominans i världens angelägenheter, trots att de saknar förmåga att lösa de globala politiska och ekonomiska utmaningarna. De försöker tvinga sitt system på andra länder.

Den ryske utrikesministern menade att det är detta som kastar grus i maskineriet för samarbetet mellan världens länder – att USA och dess allierade vill behålla sin dominans och därför ”är ovilliga att göra överenskommelser om gemensamma lösningar för att lösa problem”.

Lavrovs slutsatser var att framväxten av en polycentrisk världsordning med självständiga stater och ett flertal ekonomiska maktcentra kan lyckas med det som den överstatliga globaliseringen har misslyckats med – att skapa global stabilitet och en sund balans mellan olika intressen.

Källa:
Western liberal model is losing attractiveness, Lavrov believes

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

  • Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

  • Sverker says:

    Hela den självgoda globalistiska svenska politiska ”eliten”, som villigt låtit sig köpas av (((mammon))), kommer att dö sotdöden, saknad av ingen. Alternativ till sotdöd kommer att finnas för de som varit exeptionellt rövslickande av de (((utvalda))).


  • Lämna ett svar