Länge leve dubbelmoralen – uppdaterad artikel om SKUP

Det demokratiska systemets försvarare vill inte låta patrioter ta del av de rättigheter de säger sig erbjuda samhällets medborgare. I och med avslaget av Nasjonal Motstands ansökan om deltagande på journalistkonferensen i Oslo, vilken rönt stor uppmärksamhet i Norge, bekräftas detta ännu en gång. Patriotisk media för nu ut budskapet till folket att demokrati i dagens samhällssystem bara är fasad och ett verktyg för att kontrollera massan, vars ”folkvilja” styrs av massmedia i den riktning som ett fåtal önskar. Alexander Kristoffersen från Nasjonal Motstand lämnar här ett bitande svar i frågan kring patriotisk medias rättigheter och den dubbelmoral som genomsyrar det demokratiska tänkandet.

Avslaget på Nationellt Motstånd ansökan om deltagande på SKUP-konferensen (Stiftelsen för en kritisk och undersökande press) frammanar en rad principiella frågeställningar och kan inte ses som annat än idiotiskt. Avslaget betyder i praktiken att de inte respekterar varken yttrande- eller pressfrihet.

I pressens egen ”Var aktsam paroll” om pressens samhällsuppgift 1.3 står det skrivet: ”Pressen skall värna om yttrandefriheten, tryckfriheten och offentlighetsprincipen. Den skall inte ge efter för tryck från någon som vill hindra öppen debatt, fri informationsförmedling och fri tillgång till arkiven”.

Patrioter säkerhetsproblem?
Det är mer än sannolikt att SKUP-ledningen redan då de mottog vår ansökan beslutade sig för att ge avslag och att styrelsen endast sammankallades för att finna ett lämpligt svepskäl. I avslaget hävdar de att det grundat på ”gruppens tidigare historia, aktivitet och politiska program är det stor risk att det på konferensen kan inträffa säkerhetsmässiga problem”.

När det gäller tidigare historia så är det väl på tiden att se detta som just det – vår tidigare historia. Eller menar SKUP att en person som dömts för straff ska vara undantagen samhällsdebatten för all framtid? Det kan nästan tolkas så. När det gäller våra aktiviteter så är det väl uppenbart för alla som känner till rörelsen att dessa är av positiv karaktär, eller är fysisk träning, föredragskurser och skogsmarscher att ses som olagliga aktiviteter? Det blir också lite väl långsökt och en aning överdrivet att en av våra medlemmar skulle utgöra ett hot i detta getingbo av politiska motståndare.

Nekar patrioter med hänvisning till motaktioner
Vidare grundar de avslaget med att ”SKUP-styrelsen värderar också faran för att det kan inträffa motaktioner från andra, grupperingar på motståndarsidan”. På en fråga på Journalisten.no om det är deltagaren själv som utlyser denna fruktan, eller om det är möjligheten att ytterlighetsgrupper på motsatt ”flank” kan gå till motaktioner som är huvudorsaken, svarar Stormark följande:
– För att svara på det måste jag vara synsk, och det är jag inte, men du förstår nog att det är bägge delar.

SKUP-ordförande Stormark bekräftar alltså i förväg att de fruktar reaktioner från ”motparten” (Blitz, AFA osv). Var är den fria pressen som det talas så högt och fint om? Om det är upp till Blitz och liknande organisationer att bestämma vilka som ska få yttra sig i vårt land är den så kallade demokratin verkligen illa ute. Oavsett så är det polisens uppgift att sörja för säkerheten vid sådana här arrangemang och en så marginell grupp som Blitz bör polisen klara av att hantera. Men det är väl kanske så att de kan använda en grupp som Blitz som svepskäl för att neka patrioter till att utnyttja yttrandefriheten. Det har de gjort många gånger förr.

SKUP bryter mot pressens regler
Men slår inte deras egen ”Var aktsam paroll” fast att pressen ”skall inte ge efter för tryck från någon som vill förhindra fri debatt, fri informationsförmedling och fri tillgång till arkiven”? Kanske var det just detta som ansvarig för SKUP-konferensen hade i åtanke då han kvällen före det extrainkallade styrelsemötet tog kontakt med Nationellt Motstånds representant och förklarade att ”detta är en mycket besvärlig fråga”.
Att detta är en besvärlig fråga för SKUP-ledningen förstår vi och för SKUP-ledaren måste det ha utvecklat sig till en mardröm.

Länge leve dubbelmoralen
Då SKUP bjöd in till konferens 2002 hade de en del intressanta namn på gästlistan. Bland annat var den rabiate vänsterextremisten tillika redaktören för den antifascistiska tidsskriften Monitor, Tor Bach, inbjuden för att föreläsa i ämnet I insidan av Nazi-Norge: Vilka är nazisterna och högerextremisterna i Norge? Vilka nätverk finns – och hur farliga är de?
Samma Tor Bach har vid flera tillfällen setts inblandad i våldstillfällen där kommunister och vänsterextrema grupperingar gått till angrepp mot nationalister, och 1994 blev Tor Bach utpekad som gärningsman då en ung patriot knivhöggs i Oslo centrum.

Utöver detta var två framstående medlemmar av B-gänget (I Oslo finns två större främlingsgäng; ”A-gänget” och ”B-gänget”) inbjudna för att klaga på behandlingen de fått i pressen. Ridwan Shaukat Ali, dömd för att ha hotat journalisten Rolf Widerøe efter det att VG (Verdens Gang, Norges största tidning) publicerat en bild på hans bror Imran i samband med mordet på taxichauffören och rivaliserande gängmedlemmen Afzal Ahmed i Oslo. Även Arbab Afzal fick lov att vältra sig, bara en vecka innan rättegången mot honom ägde rum. Arbab var åtalad för medhjälp till mordet på Afzal Ahmed. Här var det alltså ingen fara för säkerheten?

Konferensen hölls ändå trots stundande rättsprocesser mot flera Hells Angels-medlemmar som stod åtalade för att ha sprängt det rivaliserande motorcykelgänget Bandidos klubblokal i luften. Att en profilerad Hells Angels-medlem då bjudits in till konferensen sågs inte heller som ett säkerhetsproblem.

Etablissemangsjournalister vill inte låta andra ha insyn
Om man sätter allt detta i ett ljus är det svårt att svälja förklaringen om att vår representant stängs ut på grund av säkerhetsmässiga orsaker. Det är tydligen alldeles utmärkt att deltagarna har ett kriminellt register, så länge det inte finns något politiskt att anmärka på. Orsaken är väl hellre det att man vill inte tillåta patrioter att få insyn i deras metoder för granskande journalistik då detta med stor sannolikhet kan komma att slå tillbaka mot dem själva i form av kritiska artiklar.

Kampen fortsätter
Nasjonal Motstand tar som sin uppgift att utbilda sina medarbetare i granskande journalistik, vare sig vi får delta på SKUP-konferensen eller inte, och kommer noga granska de beslut SKUP-styrelsen tar.

Sista ordet i denna sak är definitivt inte sagt.

Aktuella länkar:
Nasjonal Motstand
”Nationellt Motstånd portas från journalistkonferens”
SKUP

TV2: ”Nynazister på journalist-konferanse”
Journalisten.no: ”Nasjonalist nektes SKUP-adgang”
Dagbladet: ”Høyreekstreme vil inn i varmen”

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments