Kontantdonation

Summor under 1000 kr skickas i ett väl dolt kuvert till:
Box 52
77222 Grängesberg

Skriv ”Nordfront” på en lapp i brevet.

Tack för ditt stöd!