Kontantdonation

Summor under 1000 kr skickas i ett väl dolt kuvert till:
Box 52
77222 Grängesberg

Önskar du samtidigt bli Stödmedlem förtydligar du i brevet att summan rör stödmedlemskap. Du måste även vara noga med att bifoga ditt namn och din adress. Vi ser helst också att din e-postadress och ditt telefonnummer finns med, även om det inte är ett krav.

Vill du skänka summor på 1000 kr eller mer fyller du i dina uppgifter i detta formulär som sen skickas helt krypterat till en ansvarig i området där du bor. Uppgifterna används endast för att kunna etablera en kontakt med dig och lagras inte på något vis. Organisationen kommer efter att du skickat in formuläret ta kontakt med dig inom 2 veckor för att bestämma hur pengarna enklast kan lämnas över. Du kan även, om du så önskar, kryssa i en ruta för att få ett förutsättningslöst informationsmöte om Motståndsrörelsen i samband med överlämnandet av kontanterna.

Tack för ditt stöd!