Artikelkommentarerna är till för utbyte av åsikter, inte för efterlysningar, annonser eller intern kommunikation mellan enskilda användare. Kommentarer som inte berör sammanhanget (off topic) är icke tillåtna, dessa raderas. Eftersom ambitionen är att det ska vara ett forum för seriösa debatter uppmanar vi dig som användare att skriva sakligt och genomtänkt.

För att kunna göra kommentarsfältet mer läsvänligt har vi nu beslutat att återigen införa krav på att kommentatorer anger ett alias/namn samt en e-postadress för att kunna kommentera. Vill ni fortfarande vara anonyma så kan ni fortfarande vara det, men ni måste ange ett unikt alias. E-postadressen bör inte vara någon ni använder i andra sammanhang och kan identifiera

Vi ser helst att du undertecknar inlägget med eget namn, men du kan även använda signatur. Om du angriper enskild person får inte signatur användas. Du får heller inte använda en signatur som är ett annat namn än ditt eget.

Även om det juridiska ansvaret faller på den som kommenterar, vill vi att kommentarerna håller god ton, inte kränker andra personer, inte innehåller uppmaningar om brott m.m. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand redigera eller radera opassande text.