Klas Lund om det nya partiet

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Nordfront har intervjuat Motståndsrörelsens ledare Klas Lund om det nya partiet som organisationen håller på att bygga upp.

klas intervju

I torsdags meddelade Nordiska motståndsrörelsen att man i Sverige kommer bilda ett parti. Intresset för partibildningen var stort och diskuterades flitigt i kommentarsfältet på Nordfront och i princip samtliga större medier rapporterade om nyheten.

Nordfront har därför varit i kontakt med Motståndsrörelsens ledare, Klas Lund, för att intervjua honom och få svar på några av de frågor som våra läsare kan tänkas ha om det nya partiet.

I den senaste artikeln skrev du att beslutet att bilda parti fattades i våras. Vad låg bakom det beslutet?

Vi har fört diskussioner om partibildning under lång tid. Målet har alltid funnits där, men har tidigare inte ansetts vara realiserbart. Nu har vi istället hamnat i en situation där vi tvärtom känner att vi inte kan vänta mycket längre, att den historiska utvecklingen då kommer att springa ifrån oss. Makthavarnas destruktiva politik i Sverige gynnar helt klart en tillväxt inom den nationella rörelsen och jag tror man tryggt kan förutspå att denna trend bara kan växa sig starkare. Trots utvecklingen har tyvärr det svenska folket reagerat alldeles för sent och alldeles för lamt. Det finns uppenbarligen en nästan sjuklig drift hos svenskarna att anpassa sig även när det går tvärt emot deras egna intressen och tvärt emot all logik.

En av våra viktigare uppgifter blir därför att radikalisera den nationella rörelsen och inte tillåta att motståndet kanaliseras till rörelser mer inriktade mot anpassning.

Nästa steg i partibildandet är alltså att samla in 1 500 namnunderskrifter. Tror du att det kommer bli enkelt eller svårt?

Det är svårt att uppskatta hur lång tid det kommer att ta. Enkelt är det väl inte, men vi kommer givetvis att få det gjort. En försvårande omständighet är att vi är väldigt kontroversiella, vilket kan få vissa att inte våga skriva under även om de skulle vilja. Skulle det mot all förmodan inte finnas 1 500 personer som är villiga att skriva på, ja då är det nog dags att dödförklara det här folket.

Namnen på de som skriver under namninsamlingen kommer väl i alla fall inte att bli offentliga?

Nej det kommer de inte att bli, namnlistorna visas upp för en notarius publicus (en jurist) som sedan intygar dem. Namnlistorna kommer sedan inte att skickas med ansökan till Valmyndigheten utan endast intyget. Namnlistorna kommer därefter att förstöras.

Det arbetas också på ett partiprogram. När tror du att det blir klart?

Relativt snart.

Kan du redan nu avslöja vad som kommer att bli partiets huvudfrågor?

Nordiska motståndsrörelsen är en revolutionär organisation och partiprogrammet kommer att återspegla det. Programmet kommer med all sannolikhet att presentera en helhetslösning och påvisa att de flesta frågorna i själva verket hänger samman och knappast kan lösas var för sig utan endast genom radikala förändringar av samhället i stort. Partiprogrammet kommer därför innehålla en redogörelse för långsiktiga mål och visioner.

Vad gäller de enskilda frågorna är ett stopp för massinvandringen och framtida repatriering självklara frågor som kommer att finnas med i partiprogrammet. Att Sverige ska lämna EU och vårt mål om ett enat och starkt Norden är också viktiga frågor som kommer att ha en framskjuten plats. Men detta är långt ifrån det enda; ekonomi-, miljö-, djurskyddsfrågor och mycket annat kommer att ha en viktig plats i programmet.

I den förra artikeln skrev du också att partiet kommer ”vara radikalt, rättframt och skilja sig distinkt från övriga partier, både vad gäller budskap och organisation”. Skulle du kunna berätta mer om hur partiet rent organisatoriskt kommer att fungera och hur partiets förhållande till Motståndsrörelsen kommer att se ut?

Partiet kommer att vara en del av Motståndsrörelsen vilket innebär att det företräder Motståndsrörelsen och kommer att arbeta för att förverkliga dess mål. Partiet kommer visserligen skötas som en egen organisation, men av rent praktiska skäl kommer det inte finnas någon riktigt klar gräns mellan partiet och Motståndsrörelsen. Detta bland annat för att många tänkbara företrädare i partiet även kommer att ha ansvarspositioner i Motståndsrörelsen. I framtiden, om partiet växer, kanske gränsen mellan organisation och parti blir mer tydlig allteftersom vi rekryterar fler människor som går direkt med i partiet istället för att ha kommit från organisationen. Det kan tilläggas att alla detaljer kring partiets organisering inte är helt glasklara än, utan vi kommer att arbeta fram detaljerna och dessutom pröva oss fram så att vi finner det som fungerar bäst.

Kommer partiet som bildas endast existera i Sverige eller hela Norden? Kommer övriga nordiska länder få sina egna partier?

Vår ambition är att bilda liknande partier i de andra nordiska länderna när tiden är mogen. För tillfället kommer detta inte att ske utanför Sverige.

Intresset för partiet verkar vara väldigt stort men i nuläget är det nog svårt för folk som vill hjälpa till att veta hur de ska gå tillväga. Finns det något sätt folk kan hjälpa till på utöver att bidra med sin namnunderskrift?

Jag kan tänka mig att vi kommer att lägga väldigt mycket krut på partiet framöver vilket innebär att det kommer finnas hur mycket som helst att hjälpa till med. Vi hoppas att partibildningen leder till att det nu blir lättare att inlemma många människor som vi tidigare hade svårt att integrera i organisationen. Man ska ju inte sticka under stol med att mycket av vår utomparlamentariska verksamhet tidigare främst passade män i åldern 18-30 och att många andra har haft svårt att finna en plats hos oss. Det råder vi förhoppningsvis nu bot på. Det kommer inom kort att publiceras en del artiklar på Nordfront som just handlar om hur man kan hjälpa till.

Många är nyfikna på hur förslaget om sammanslagning med Svenskarnas parti som du erbjöd såg ut. Är det något du vill kommentera?

Detaljerna i mitt meddelande till SvP:s partiledare Stefan Jacobsson och hans svar är att betrakta som konfidentiellt. Så bör det väl också förbli tills vi båda är ense om att det kan publiceras. Det jag i nuläget känner att jag kan nämna är att det först och främst innehöll ett antal resonemang och förslag. Det innehöll inga ”krav” som någon har påstått, utan istället ”tankar” från min sida där jag, utan att specificera vilka, även skrev att vissa av dessa var förhandlingsbara och andra inte. Jacobssons svar var artigt, välformulerat och redogjorde för deras inställning. Det innehöll dock ett nej från deras sida vilket var väntat.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments