Kampsportsträning i Göteborg

Aktivister från Kampgrupp 1 och Kampgrupp 2 i Göteborg har återigen tränat kampsport. Fokus lades på fysik och teknik. Efter den två timmar långa träningen i ca 30 graders värme, så tog sig aktivisterna sig ett välförtjänt bad i en närliggande sjö. Dagen avslutades med en gemensam grillning. 3


Social aktivitet och studiecirkel i Borlänge

Fredagen den 3 juli samlades medlemmar och sympatisörer i Borlänge för att umgås och grilla. Efteråt lästes artikeln Nationalsocialismen och den reaktionära nationalismen, och de tillhörande frågorna diskuterades. Under kvällen skrevs även brev till kamrater som för närvarande sitter inspärrade på grund av sitt politiska engagemang. 1


Nästesaktivitet i Stockholm

Lördagen den 4/7 samlades aktivister och medlemmar från Näste 1 för en friluftsaktivitet och föredrag. Dagen började med att alla deltagarna samlades i en lokal för att höra när Peter Jusztin höll ett föredrag som behandlade frimureriet. Frimureriets historia, verksamhet och symbolik togs upp och publiken uppmuntrades till att diskutera de olika ämnen som föredraget innefattade. […] 1


Affischering på Hammarö

Natten den 4/7 sattes det upp affischer och plakat i Skoghall, Hammarö kommun. Aktionen gick lugnt till, utan störningsmoment. 3


Friluftsaktivitet i Stockholm

Under lördagen den 27 hölls en aktivitet för utvalda aktivister som visat framsteg under årets gång. Dagen inleddes med en praktisk utbildning inom akut sjukvård som berörde begreppet LABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock). Aktivisterna fick prova på ett antal scenarion som vid akuta fall kan rädda livet på en kamrat. Efter utbildningen gjordes […] 0


Omfattande affischering i Stockholm

Natten till fredagen den 3/7 begav sig aktivister från Kampgrupp 2, i sällskap av en gästande aktivist ur Kampgrupp 3, till Sköndal i södra Stockholm för en affischering. Under natten sattes det upp c.a 300 affischer på strategiska platser runtom hela Sköndal. Inga problem uppstod under aktiviteten. 2


Flygbladsutdelning i Ludvika

Under söndagen den 28/6 skedde en flygbladsutdelning i Grängesberg i Ludvika kommun. 1


Klistermärkesuppsättning i Örebro

Fredagen 3/7 satte Kampgrupp 4 från Näste 1 upp ett hundratal klistermärken i Odensbacken, Örebro kommun. Fler aktiviteter är att vänta inom kort. 1


Klistermärkesuppsättning i Ludvika

Söndagen den 28/6 satte medlemmar upp klistermärken i Ludvika. 1


Banderolluppsättning i Stockholm

Fredagen den 3/7 satte aktivister ur Kampgrupp 1 upp banderoller i Norrort. Efter en stund stoppades aktivisterna av en hundförare för lite polistrakasserier. Aktivisterna blev visiterade och bilen genomsöktes. 2