Judisk makt stökar om i brittiska Labour

STORBRITANNIEN. Parapolitiska judiska grupper kringgår demokratiska politiska processer genom att ställa direkta krav på Labour att spraka misshagliga ministrar som inte i tillräckligt hög grad kämpar för den judiska maktens intressen. Målet är att få bort Jeremy Corbyn från partiledarposten, skriver Erik Forsell.

I svenska tidningar har vi i veckan som gått kunnat läsa om hur Jeremy Corbyn, ledare för det brittiska Labourpartiet, har bett om ursäkt för den ”antisemitism” som har förekommit i partiet. Corbyn själv får ofta kritik för att han stödjer palestinierna i deras kamp mot Israels krig och folkmord på dem. Corbyn betecknas ofta som närmast kommunist på Labours vänsterkant.

Vi tillstår att det förekommit antisemitism i isolerade delar av Labour, vilket orsakat smärta i det judiska samfundet inom partiet och i resten av landet”, skrev Corbyn på sin Facebook-sida i ett erkännande, rapporterar Upsala Nya Tidning (UNT). Tidningen skriver att Labourpartiet på senare år flera gånger har kritiserats för antisemitiska uttalanden som gjorts av partimedlemmar men även av partiets parlamentsledamöter i toppskiktet. För ett par veckor sedan fick Corbyn själv kritik för att han 2012 uttryckte sitt stöd för en konstnär vars väggmålning av många bedömts vara antisemitisk, som UNT skriver.

Nyheten är rakt och enkelt förmedlad av UNT, utan att någon kan anklaga dem för att sprida en falsk nyhet. Men vi får inte veta så mycket mer, och ”nyheten” blir i sin mycket förenklade form missvisande. För problemet med Labour är inte främst ”antisemitismen” i partiet, utan att lobbyister blåser upp irrelevanta och oviktiga händelser till fabricerade skandaler i syfte att manipulera partiet, den förda politiken och människors samtal om samma politik. Lobbyisternas mål är nämligen att få bort Jeremy Corbyn som Labours partiledare, eftersom han inte är tillräckligt Israelvänlig.

LÄS ÄVEN: Brittiska Labourpartiet i sionistiskt bråk med sig självt

I ett led i den illa dolda kampanjen att tvinga Labour att byta partiledare var när semitisk ilska åter kom upp till ytan häromveckan på grund av det ”antisemitiska” Facebookinlägget UNT hänvisar till. Trots att målningen och inlägget är från 2012, är det alltså först nu som denna ”skandal” har uppmärksammats.

Den ”antisemitiska” väggmålningen på Brick Lane i London East End med titeln Freedom for Humanity (Frihet för mänskligheten) hade målats av amerikanen Kalen Ockerman och var en kritik mot The New World Order (Den nya världsordningen) som USA:s president George Bush Sr. officiellt lanserade 1991, det vill säga tio år innan tre byggnader på World Trade Center revs och USA:s globala jakt på ”terrorism” tog sin storskaliga början, inte minst för Israels skull.


George Bush Sr. utropar den nya världsordningen.

Målningen, som senare togs bort, föreställde ultra-rika bankmän och frimurare som spelar Monopol med världens resurser på vanligt folks bekostnad. De avbildade männen var Amschel Bauer-Rothschild, John Rockefeller, John Pierpont Morgan, Aleister Crowley, Andrew Carnegie och Paul Warburg. Detta motiv kallas av judar antisemitiskt. Ändå var det bara två av de avbildade, Rothschild och Warburg, som var judar. Men det räcker för att judar ska gå i taket om ”antisemitism”, trots att även dessa judiska herrar onekligen tillhört den elit som spelar Monopol med mänskligheten och världens resurser.

Antisemitisk väggmålning?

Rothschild och hans söner grundade sin förmögenhet genom att låna ut pengar som de inte hade täckning för, som genom återbetalningar plus ränta ökade deras reella tillgångar. Paul Warburg lanserade den privatägda amerikanska centralbanken som inte får styras av staten och som har monopol på att ”trycka” dollar och bestämma valutans värde. Den kritik som målningen riktar mot de avbildade icke-judarna anses i drevet mot Jeremy Corbyn uppenbarligen vara irrelevant.

Flera parapolitiska judiska organisationer slog till med kraft mot Corbyn och Labourpartiet när Corbyns ”gillande” av det ”antisemitiska” Facebookinlägget uppdagades. Kampanjstormen mot Corbyn har föranlett att partitoppen inom Labour har lovat ta krafttag mot ”antisemitismen” i partiet. Men i alternativmedia, i sociala fora och bland allmänheten ställs frågor om vem som egentligen styr.

I det brittiska parlamentet finns partiöverskridande parlamentariska grupper, All Party Parliamentary Groups (APPG). En del av dem ägnar sig enbart åt pro-judisk verksamhet, som The APPG on British Jews, en av de grupper där bögen och ”homofobibekämparen” Wes Streeting från Labourpartiet sitter med. En annan är APPG against Antisemitism, där John Mann är särskilt framträdande.

Tidningen The Jewish Chronicle påpekade redan för nästan tio år sedan noga för sina läsare att Mann inte är jude, men att han kanske gör mer än någon annan parlamentsledamot för att bekämpa ”antisemitismen”. Redan då sade Mann till Jewish Chronicle att han var chockad över all den antisemitism som många andra parlamentariker uppvisar i Storbritannien. Hans chock har inte lagt sig ännu, för Corbyns nu ”avslöjade” gillande av den”antisemitiska” väggmålningen 2012 chockar även Mann.

”Muh Holocaust”
Ledare från judiska församlingar och en lång rad judiska intressegrupper har ställt upp en rad krav som de begär att Labourledaren måste möta om de över huvud taget ska gå med på att träffa honom för att hantera Labours interna problem med ”antisemitism”; en situation som alltfler nu anser är ”ohållbar”. Ovan nämnda Streeting och Mann har författat ett brev med denna kravlista ställd till Corbyn och skrivit att den inträffade händelsenmåste innebära en vändpunkt för Labourpartiet. Utan åtgärder kommer denna sak inte att försvinna. Vi begär att du med kraft företräder vår respons på det inträffade”, skriver de i brevet.

Överst på Streetings och Manns kravlista för att judiska organisationer ska vilja träffa Jeremy Corbyn är att Ken Livningstone ska uteslutas från Labour. Livingstone, tidigare borgmästare för London, har tidigare tillfälligt stängts av från sina uppdrag eftersom han har vägrat att ta tillbaka sina påståenden om judiska organisationers samarbete med Adolf Hitler.

Arkush kräver i detta fall att lögnen ska råda bland politikerna:

— Ken Livingstone kan verkligen inte få vara kvar. Hans ökända åsikter (sic) är skamliga, sade Arkush

De kräver även att Jackie Walker ska uteslutas. Hon var tidigare vice ordförande för Momentum, en vänsterorganisation som juden Jon Lansman skapade 2015, fyra veckor efter Corbyns lyckade partiledarkampanj för Labour. De utger sig för att vara en ”gräsrotsorganisation” som stödjer Corbyn och Labours politiska arbete. Momentum lever på medlemsavgifterna från sina 38 000 medlemmar. Walkers ”brott” var att på en videoinspelning höras säga att det inte existerar någon definition på antisemitism som hon ”kunde arbeta efter”. Detta finner de judiska organisationerna helt oacceptabelt. Därför ska hon uteslutas, inte bara från Momentum utan från Labour.

Christine Shawcroft, som så sent som i januari tillträdde posten som chef för disciplinärenden inom Labourpartiet, avgick i förra veckan efter påtryckningar från, vad man tror, Labours partiledning. Detta eftersom hon hade skickat e-post till sina kolleger där hon krävde att en sparkad partimedlem, Alan Bull, skulle få komma tillbaka. Bull sparkades för att han på Facebook hade länkat till en artikel med rubriken ”Internationella Röda Korset bekräftar att förintelsen av sex miljoner judar är en bluff”. Artikeln hade även en bild på Auschwitz berömda grindar med texten Arbeit Macht Frei utbytt mot MUH Holocaust. Detta uttryck anses allmänt skildra hur en jude reagerar när någon kritiserar staten Israels politik genom att anklaga kritikern för att vara antisemit och hänvisa till (den påhittade) ”förintelsen” av sex miljoner judar i Tysklands arbetsläger under andra världskriget. Artikeln handlade om Röda Korsets egna dokument som visar att totalt 273 905 människor dog av sjukdom, ålder eller olyckor i de tyska arbetslägren, varav en hel del var judar men långt ifrån alla; ingen enda av några (påhittade) gasmord. Daily Mail kallar artikeln som bygger på Röda Korsets officiella dokument för ”fake news”.

Efter partiledningens sparkande av Shawcroft bad hon offentligen om ursäkt för att ha försvarat mannen som hade postat det ”avskyvärda” meddelandet med länken till artikeln, vilket hon nu insåg krävde att hon gjorde det enda anständiga genom att avgå.

Antisemitiska frågetecken och semitiska åtgärdsplaner
Förra året stängdes den före detta tidningsredaktören Mike Sivier av från Labour eftersom han enligt den judiska välgörenhetsorganisationen Campaign Against Antisemitism (CAA) hade använt ”antisemitiska skiljetecken”. CAA klagade främst på att han hade postat grafik på Internet som såg ut som frågetecknen nedan. Enligt ”svensk” lag kan Nordfront inte i bild visa med vad CAA associerade denna bild, men Sivier själv sade sig inte ha gjort den kopplingen, och han förnekar bestämt att han är antisemit.

Sivier räknas fortfarande till de politiker som de judiska lobbyisterna anser vara belastande för Labour, vilket försvårar hans återkomst till partiet.

Medlemmar i Storbritanniens skuggkabinett och i APPG-grupper höll efter den senast uppdagade skandalen en hetsig debatt på ett möte om den så kallade ”antisemitkrisen” i Labour. Det bestämdes på mötet att partiet måste genomgå radikala förändringar för att hantera ”problemet”. Nästan alla medlemmar som var närvarande på mötet deltog i debattutbytet. Enligt The Guardian uttryckte de som talade sin bestörtning över situationen i en atmosfär som beskrivs som ”uppskakad”.

— Alla är upprörda över de senaste dagarnas händelser, sade en icke namngiven person som närvarade vid diskussionerna till The Guardian.

Informellt kom man på mötet överens om att anta de rekommendationer till åtgärder mot antisemitism som Labourparlamentarikern Shami Chakrabartis undersökning och rapport om antisemitismen i Labour anger. Chakrabartirapporten tar upp rekommenderade åtgärder mot kränkande språk, troper och stereotyper, och också hur man snabbt ska hantera anklagelser om antisemitiska uttryck som riktas mot enskilda personer och lokala avdelningar.

Dessa åtgärder måste nu till fullo implementeras i Labourpartiets alla verksamheter. Det innebär att hela partiapparaten ska byggas om, inklusive att utse ett råd och ett eget team av jurister som ska säkerställa att alla förfaranden inom partiet går till på ett korrekt sätt. ”Antisemitism” ska därmed kunna stoppas i varje led i partiets kommunikationer. Partiledaren Corbyn förväntas prioritera genomförandet av dessa antisemitiska ”filter” genom att ge uppdraget åt partiets nya generalsekreterare, Jennie Formby.

Ett förslag är också att Corbyns team som ska bekämpa antisemitism ska inrätta grupper på sociala medier som letar upp och markerar konton som har ett antisemitiskt språkbruk. Förslaget diskuteras nu av företrädare av Labour.

”Antisemitism” som maktmedel
Det är mycket svårt för olika falanger i det brittiska parlamentet att hantera frågan om Labours inneboende ”antisemitism”. Det är uppenbart att kritiken används för att utöva makt och påtryckningar på meningsmotståndare. Men de inom Labour som känner sig trängda kan inte säga det rakt ut. De erkänner det påhittade problemet om ”antisemitism” för att inte tappa legitimitet för sina egna frågor.

— Alla förstår idag att det pågår två saker samtidigt. Problemet [med antisemitism] är ett verkligt problem, men det används också medvetet av Corbyns motståndare. Men även om det är sant att det används mot Jeremy, innebär det inte att det inte finns ett problem. Det måste folk förstå, säger en icke namngiven skuggminister till The Guardian.

Hundratals personer och uppemot tjugotalet parlamentsledamöter och politiker närvarade också vid ett protestmöte utanför parlamentet där det ställdes krav på krafttag mot ”antisemitismen”.

Jonathan Arkush, som är ordförande för Ombuden för Storbritanniens judiska råd, sade under protestmötet att han visste vad judarna ”anser måste hända” för att dränera ”den politiska kloaken”.

Danny Stone, ordförande i Stiftelsen för policys mot antisemitism (Antisemitism Policy Trust) krävde en ”oberoende” granskning av Labours ärendehantering beträffande anmälningar mot Labourmedlemmar som ägnar sig åt ”antisemitiska uttryck”, i syfte att komma tillrätta med bristerna i nuvarande system. Denna granskning bör samma stiftelse komma att leda. Ovan nämnda Chakrabatirapport stipulerar att experter ska användas för att hantera formella klagomål på rasism och antisemitism, det vill säga i detta fall judar, eftersom inga andra än judar förstår vidden av problematiken med antisemitism.

— Om och när vi har vårt möte [med Corbyn] kommer vi att vilja uppställa mätbara mål som kan ge mötet maximala chanser att bli en framgång, sade Arkush. Ett mötes framgång handlar förmodligen om att judarna får igenom ytterligare krav, utöver de som måste uppfyllas för att själva mötet ska bli av.

Labourledamoten Darren Jones, som själv var med på protestmöte, sade att han blev ”chockad” över de ”hatiska” reaktionerna på sociala medier från allmänheten efter hans medverkan, som i de flesta fall tycker sig se en komplott mot Palestina-aktivisten Jeremy Corbyn. Jones menar dock att hans och kollegernas protester inte alls handlar om någon komplott mot Corbyn utan om att ”stoppa antisemitismen”. Jones är också chockad över alla de ”antisemitiska” hatmeddelanden han mottagit med anklagelser om att han lierar sig med fienden, främst judar från Torypartiet. Men Darren Jones står på sig.

— Jag deltog i dessa protester eftersom judar säger till mig att de har blivit utsatta för rasism. Jag litar på vad de säger, och jag vill göra klart att jag som parlamentsledamot för Labour stöder judarna, sade Jones.

Arkush kräver vidare att åtgärder tas mot dem som försöker ”förminska” problemet med antisemitism.

Den slutgiltiga lösningen på ”antisemitism”-problemet
Problemet med ”antisemitismen” inom Labour överskuggar för tillfället partiets alla andra frågor, inklusive hållningen till den märkliga nervgasattacken mot före detta spionen Sergei Skripal och hans dotter Yulia Skripal, nu anklagad av det utpekade Ryssland för att ha istället ha utförts av Storbritannien själva. De internationella förvecklingarna är helt av mindre intresse än ”antisemitismen” inom partiet.

Ingen kan ifrågasätta att Israel och judisk makt-lobbyn är skräckslagna inför tanken att en propalestinsk partiledare som Jeremy Corbyn kan bli premiärminister i ett kommande parlamentsval. Detta är – trots Darren Jones’ förnekande – det enda skälet och upphovet till de nu åter uppblossade skandalerna med ”antisemitismen” inom Labour. Även om Jeremy Corbyn för övrigt enligt egen utsago själv har judiska element i sin familj härstammande från Tyskland.

För Labourpartiet torde lösningen för att minimera framtida ”antisemitiska” skandaler vara enkel: Byt ut Corbyn mot en pro-israelisk partiledare. Det är det enda syftet med de judiska organisationernas drev mot Labour.

Källor:
Corbyn ber om ursäkt för antisemitism
Jewish leaders to tell Corbyn what has to happen to drain political sewer
Labour in MELTDOWN over anti-Semitism: Party discipline chief quits after she opposed suspending activist who posted vile Facebook link denying the Holocaust
Shami Chakrabarti Inquiry Report.pdf
Interview: John Mann MP‘I’m shocked by MPs’ antisemitism’
George Bush Sr: New World Order (Youtube)

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

4
Lämna en kommentar

Please Login to comment
4 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
FredrikaKlausAliChristian Hamilton Recent comment authors
  Subscribe  
Senaste Äldst Mest röstad
Meddela om
Christian Hamilton
Medlem

Corbyn är en socialist av det gamla slaget vilket på den tiden inte var något hycklande som idag. Nu är det så att sion alltid talar i tungor så att folk förstår det som de själva önskar och tror. Nuförtiden är den klassiska socialismen förlegad, man har istället allierat sig med fienden kapitalisterna som idag är världsomspännande superoligarker. Blandar man in lite lagom med liberalism tillsammans med kulturmarxism får man en blandning som normalt folk inte begriper något av, men har blivit indoktrinerade att det är något bra, det bygger ju på den ”demokratiska värdegrunden”, vad det nu betyder. Globalister… Läs mer »

Nationalist
Medlem
Klaus
Medlem

Angående Bush’s tal om New World Order:
Jag tror det härstammar från Sovjetunionens tidigare ledare Michail Gorbatschow som pratar om det redan 1986 {/1/ s.574}, skrev vad det handlar om s.665 i /1/, höll tal framför FN 1988 när Bush blev US-president {/1/ s.683} och framför tusentals studenter i Stanford universitetet 1990 {/1/ s.736}.
Men Gorbatschow proklamerade bl.a. nedrustning, nationernas fredlig koexistens, och nationernas självbestämmanderätt. Han skrev/sade ingenting om massinvasion till Europa.
/1/ Michail Gorbatschow: ”Erinnerungen”, Siedler Verlag, 1995.

Fredrika
Medlem