Judefejden i Danmark 1819

Dagens datum 5 september: Denna dag år 1813 blossade antijudiska upplopp upp på allvar i Köpenhamn där stora folksamlingar av danskar försökte driva ut judarna från landet.

jöder 001

De så kallade jødefejderne i Danmark, där många danskar visade att judar inte var välkomna i landet, omtalas inte alltför ofta i vare sig historieböcker eller media. Man får mest höra om hur danskarna hjälpte judarna till Sverige 1943. Historiskt sett har Danmark haft två ”judefejder” ungefär 130 år tillbaka i tiden vilka gick under namnen Litterära judefejden (1813) respektive Judefejden (1819).

jødefejde 3 den gamle jødeDen litterära judefejden uppstod efter det att den berömda och ansedda poeten Thomas Thaarup publicerat skriften Moses og Jesus, vilket var en översättning av en tysk skrift från 1803 av historikern Friedrich Buchhols. Skriften försökte bevisa att det fanns en judisk sammansvärjning mot västerlandet. Thaarup lade dessutom till i förordet att judarna på grund av sin religion anser sig stå över den danska lagen. Detta skapade ett ”pennkrig” bland landets framstående danska kulturpersonligheter och judar om de anklagelser som fördes fram i skriften.

Tack vare Thaarups översättning uppstod i Danmark en debatt angående judarna. Bland annat anklagades judarna för att föra ut kapital ur landet och för att ha orsakat den finanskris som gjorde Danmark bankrutt 1813. Den litterära judefejden tillsammans med finanskrisen anses ha bidragit till judefejden sex år senare.

jodeforfolgelseJudefejden 1819, som hade mer folklig än litterär karaktär, var mer fysisk och varade i flera dagar under september. Den fick sitt utlopp när någon satte upp ett anslag på Börsen (av alla ställen) i Köpenhamn den 3 september om att ”fördriva judarna, detta samhälles pest”. Anslaget uppmanade vidare till att angripa judiska butiker och bostäder. De första som drabbades var bröderna Raphael vars klädbutik förstördes av en större folksamling. Trots att polisen i Köpenhamn kände till att något skulle ske flera dagar innan togs man ändå på sängen och tvingades söka hjälp hos militären. Klockan 23:00 på kvällen rådde återigen ordning i Köpenhamn.

5 september var det hela igång igen. Pantlånare och växlingskontor angreps denna gång. En av ledarna för detta angrepp, slaktaren Johan Conrad Schiller, fick 2 års fängelse för sin roll i den attacken. Cirka 35 personer fick från 10 dagar i fängelse till 4 års tvångsarbete i den rättsliga uppgörelsen som följde.

6 september utfärdades ett antal lagar mot folksamlingar och hot om dödsstraff för den som deltog i upploppen. Man utlovade också belöning för den som kunde ange de drivande bakom våldsamheterna. Trots detta fortsatte upploppen på eftermiddagen och bara det militära kavalleriet kunde skingra den arga befolkningen.

7 September går till historien som dagen då börsmäklaren Erfeldt var tvungen att dra pistol för att hejda en upphetsad folkmassa. Resten av fejden tvingades han vistas på fästningen under militärt skydd.

8 September utfärdades allmänt utegångsförbud, men oroligheterna skulle vara ända fram till 12 September. Upproren hade då också spridit sig till andra delar av Danmark som Odense, Hilleröd, Vordingborg, Slagelse och Helsingör.

Nyare uppgifter har visat att polisdirektören i Köpenhamn avskedades den 1 Januari 1820 eftersom polisen inte kunde hantera upploppen. Det skedde fortfarande våld mot judar, och de som ansågs kollaborera med dem, men i mer spridda aktioner ända fram till september 1820, alltså ett år efter den första episoden.

Militären sattes in för att slå ner upproren.

Militären sattes in för att slå ner upproren.

28 januari 1820, på kungens födelsedag, registrerades flera incidenter. Just kung Fredrik VI, i folkmun kallad ”Judekungen”, var i Danmark föremål för den berömda Dr. Jacob Jacobsen Dampes (1790-1867) personliga revolution mot enväldet. Det fanns en koppling mellan de människor som författade och tryckte de kungafientliga och judefientliga affischerna. Budskapet var att år 1813 var judarnas och kungens fel.

Dåtidens ekonomiska kris och missnöjet med regeringen gjorde judarna till ”syndabockar”. Då införde kungen en särskild lagstiftning för att skydda judarna vilket bara resulterade i att han hetsade upp folket ännu mer. Följderna av den första judiska fejden 1813 var att kungen gav judarna mer medborgerliga rättigheter den 29 mars 1814, där judarna i praktiken blev helt jämställda med danskar! Köpenhamn hade cirka 126 000 invånare på den tiden och den mosaiska församlingen bestod av cirka 2 500 personer. Dock hade denna lilla grupp starkt inflytande över vissa områden i Köpenhamn.

Det heter också i historieböckerna att judefejden var ”tyskinspirerad” eftersom det månaderna innan hade ägt rum liknande oroligheter i tyska städer som Würzburg, Frankfurt, Darmstadt, Hamburg, Heidelberg och Karlsruhe. Förklaringen går ut på att antisemitismen är en tysk uppfinning, men sanningen är den att den uppstått i många länder under olika perioder. Så alltså även i Danmark.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-09-05.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

56 Kommentarer till "Judefejden i Danmark 1819"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Nordisk Arier
Gäst
Nybörjare
Nordisk Arier

Hela Norden är sannerligen i stort behov av nya judefejder!

Borlänge
Gäst
Nybörjare
Borlänge

1+

Henrik Andersson
Gäst
Nybörjare

Hep hep!

Slipsen
Gäst
Nybörjare
Slipsen

En jude är en jude är en jude…

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

alltid en jude för mycket.

Peter
Gäst
Nybörjare
Peter

Den slutsats man drar av artikeln är väl att det är ganska rimligt att skydda en minoritet som utgör ca 2% av befolkningen. Särskilt som den ekonomiska krisen grundade sig på en alltför hög jordbruksavkastning vilket i sin tur ledde till prisfall i städerna. Någon judisk konspiration var det således inte tal om.

Mjauv
Gäst
Nybörjare
Mjauv

Underhållande att Peters kommentar får så många minus. Är det så svårt att ens höra andra förklaringar än att judar är demoner med horn i pannan som vill förstöra världen?

Johan Svensson
Gäst
Nybörjare
Johan Svensson

Varför är det underligt? Det betyder bara att de flesta här inte köper hans argument.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr
Det behöver inte handla om ”konspirationer” så fort judekritik framförs utan det kan helt enkelt vara så att jag och många med mig finner observerbara kollektiva mönster i judarnas beteende, i nutid såväl som historiskt. Destruktiva sådana kan ju tilläggas, åtminstone för värdfolket de uppehåller sig hos. Judarna har blivit utkastade från 109 länder under drygt 2000 år och då är det inte rimligt att endast beskylla värdnationerna för ”förföljelse”. Judarna har överlevt som folk i flera tusen år utan ett eget land och det kräver utvecklade överlevnadsinstinkter av särskilt slag varav de flesta av det parasitiska slaget och med… Läs mer »
Pjotr
Gäst
Nybörjare

Judar brukar spela helt oförstående till antisemitismen ungefär som dom aldrig hört talas om begreppet ”orsak och verkan” och inte tycks förstå innebörden.En vanlig förklaring är att antisemitism är en slags sjukdom snarast genetiskt betingad alltså kopplat till de metylgrupper som slår på å av våra gener i DNA:et och detta fenomen är alla goyim drabbade av.

R
Gäst
Nybörjare
R
Det handlar helt enkelt om att judarna vänder upp och ner på hela samhället genom att göra pengar och inte styrka till det primära maktmedlet. De störtar alltså makten i alla länder de kommer till och ersätter den med sin egna pengamakt. De gör detta genom att låna ut sina pengar till svaga som måste köpa sig styrka och kontrollerar sedan dessa nya makthavare genom den ränteskuld som de får. Efter en tid kommer sedan denna kontroll sprida sig neråt i samhället och vi blir alla ägda och beroende av de judiska bankirerna. Allt naturligt kommer då att tillintetgöras innan… Läs mer »
Anders Möller
Gäst
Nybörjare
Anders Möller

Ta du och undersök varför judar fått den stämpel, dvs deras intelligentsia, ledare. Sluta vara en shabos goy!

Kid
Gäst
Nybörjare
Kid

Är det så svårt att ens höra andra förklaringar än att Nationalsocialister är demoner med horn i pannan som vill förstöra världen?

Johan Svensson
Gäst
Nybörjare
Johan Svensson

Eller att man slipper upplopp om man inte har några minoriteter i sitt land överhuvudtaget.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

Den danska statsbankrutten 1813 var en följd av Napoleonkrigens påfrestningar, inte minst kanonbåtskriget mot England som hållit på sedan 1807. Någon nedveten judisk konspiration var det kanske inte frågan om, men en utförsel av kapital ur Danmark, i ljuset av Frankrikes (och Danmarks) tydliga förestående nederlag, kan ju mycket väl ha skett.
Är dock inte så insatt i just judarnas förehavanden i Danmark vid denna tid.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga

*Medveten (ej nedveten).

Baron von Helsing
Gäst
Nybörjare
Baron von Helsing

Den ”Franska” Revolutionen som var före Napoleonkrigen var många judar inblandade i. I alla fall om man ska tro Jüri Linas bok ”Under skorpionens tecken”. Enligt Lina var Den Franska Revolutionen något som organiserades av Frimurare och ingen slumpmässigt arbetaruppror. I toppen bland frimurarna var en mycket högre procent judar än befolkningen i övrigt. Den ”Ryska” Revolutionen följde samma mönster. Så om den danska statsbankrutten 1813 var en följd av Napoleonkrigen så fanns judar inblandade. Tror däremot inte man kan säga varenda jude kan straffas eller vara ansvarig för skit som en del av dem gör…

Pjotr
Gäst
Nybörjare

Adam weishaupt bildade Illuminati 1776 och många franska judar var inblandade och 1685 när den förbjöds i Bayern försvann de in i Frimurarna.

Pjotr
Gäst
Nybörjare

1685 ska vara 1785.

nonymous
Gäst
Nybörjare
nonymous

Redan Churchill var medveten om judiska revolutionärers roll i den franska revolutionen.

”This movement among the Jews is not new. From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilisation and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing. It played, as a modern writer, Mrs. Webster, has so ably shown, a definitely recognisable part in the tragedy of the French Revolution.”

https://en.wikisource.org/wiki/Zionism_versus_Bolshevism

Jappe
Gäst
Nybörjare
Jappe

Napoleon är en historisk person som judar ser som en frälsare…finns en orsak som går att googla fram ;)
Så danskarnas hat mot dom pengalånande judarna var mycket välgrundat

Anders Möller
Gäst
Nybörjare
Anders Möller

Så den kollektiva grupp som begår felet (109 gånger) och har media och finansmakt tillsammans med ett enormt inflytande är alltså offret som behöver skydd?

Men det är klart att ocker, monopol och nationserodering i form av degeneration och olika former av marxism och bankutsugning skall belönas.

Henrik den Røde
Gäst
Nybörjare
Henrik den Røde

”Pantlånare och växlingskontor angreps denna gång”. Det kan også hænge sammen med jødernes valg af erhverv. Det er heller ikke en konspirationsteori, det er bare en naturlig ting! Eller hvad?

R
Gäst
Nybörjare
R
Det är judarnas handel med pengar i sig, och inte bara handel med hjälp av pengar, som allt handlar om. Medan andra folk i huvudsak ägnade sig åt en byteshandel, där pengarna bara var kvitton på utfört arbete, så började judarna att handla med dessa kvitton och blev därmed bankirer. Problemet med detta är att man då måste se till att det uppstår en exponentiell ekonomisk tillväxt för att betala alla räntor. Det räcker då inte bara med att tvinga alla att arbeta hårdare och hårdare utan man måste även exploatera naturen och ständigt få in nya grupper till sin… Läs mer »
Daijmond
Gäst
Nybörjare
Daijmond

Var judarna än slagit sig ner under historiens gång (oavsett etniska, religiösa, kulturella e.t.c. förhållanden) har man på rekordtid dragit på sig ”urinvånarnas” förakt och avsky.

Det finns en bra devis för detta ”ingen rök utan eld”.

kalle
Gäst
Nybörjare
kalle

Off topic-kommentar raderad. /Redaktionen

Jan Olander.
Gäst
Nybörjare
Jan Olander.

Vad hände 14 sept? Och vilket år menar du?

maria
Gäst
Nybörjare
maria

Off topic-kommentar raderad. /Redaktionen

andreas
Gäst
Nybörjare
andreas

Off topic-kommentar raderad. /Redaktionen

Stålkärna
Gäst
Nybörjare
Stålkärna

Man behöver inte vara den skarpaste kniven i lådan för att förstå att ”kalle”, ”maria” och ”andreas” är ett och samma troll som inte ens ids att stava sina tre olika namn med stor bokstav.

Baron Skugga
Gäst
Nybörjare
Baron Skugga
När det gäller den andra judefejden 1819, så kan den ha bottnat i vågen av nationalism och konservatism som gick genom Danmark och Europa efter Napoleons nederlag. VId Wienkongressen 1814-15 lyckades Danmark med knapp nöd rädda sig undan nationell undergång och delning. Sverige och England hotade och ryska trupper lurade i söder. När krisen var över växte nationalkänslan, varvid säkert judarnas ‘internationalistiska’ inställning uppmärksammades. Den ekonomiska krisen 1816 orsakades av nya tullar och protektionism i Europa, vilket gjorde att Danmark inte kunde exportera jordbruksvaror som förut. Då växte oron bland framförallt arbetarna och vreden vändes mot de redan kritiserade judarna,… Läs mer »
Mentor
Gäst
Nybörjare

”Ingen förföljelse kan hindra honom från att utplundra sina medmänniskor, än mindre fördriva honom. Inom kort är han där igen och är ständigt densamma.”

Mein Kampf – Del 1 – Kapitel 11 – Folk och ras

Vanguard
Gäst
Nybörjare
Vanguard

Jag sökte en översättning på producent i Google Translate.

Google Translate gav exempel på judiska antisemitiska konspirationsteorier!

http://i.imgur.com/YpO58OJ.png

Pjotr
Gäst
Nybörjare

Varför blir judar utkörda från land efter land ?Det är väl känt att judar brukade idka växling och utlåning av valuta men vad som är mindre känt är vad som händer när gäldenären inte kan beatala borgenären(utlånaren).Då misshandlas och dödas människor samt favoritsraffet att det sätta fyr på fastigheter så hela familjen stryker med.När detta händer alltför många ggr,då är det dags att jaga iväg judarna för att få lugn i byn.Naturligtvis kan det också vara ekonomiskt lönande att om gädlen är stor och fördelad på många att jaga iväg dem så där rent allmänt.Detta sagt i rättvisans namn.

Finnjäveln
Gäst
Nybörjare
Finnjäveln

Ja, även icke Nordbor hittar ibland ett viktigt korn i sandmöllan:

http://expo.se/2014/riksdagskandidat-for-centern-spred-judehat_6621.html

Ledsen över att länka till fiendemedia men detta var ändå relevant enligt mig.

Allan Sethsson
Gäst
Nybörjare

På 1830-talet kastade stockholmare sten på judarna. Samma mönster kan således ses över hela Europa (byar i Frankrike och Soaninen heter något i stil med ”död åt juden”), men eftersom kroknäsorna äger propagandakanalerna och ”ledarna” luras folk som är oförmögna att tänka kritiskt och självständigt att det är vårt fel.

Enligt den ”logiken” borde de omedelbart gå direkt i fängelse för att visa sin missriktade altruism mot alla utlänningar där eftersom det enligt antivit teori inte är deras fel att de är där.

Allan Sethsson
Gäst
Nybörjare

*Spanien

Allan Sethsson
Gäst
Nybörjare
Aurora Borealis
Gäst
Nybörjare
Aurora Borealis

Ännu en mycket bra artikel. Att läsa om pogromer får en alltid på gott humör.

Scandi
Gäst
Nybörjare
Scandi
Kungen och Hovjuden Tack igen NF red för denna artikel. Det fanns alltså goda skäl till att norrmännen som skrev Norges konstitution år 1814 portade judar från Norge. Jag läste den mest förvånande rubrik på Radio Islam: Från ghetto till riddarhuset Hur fasen kan judarna göra det? Svaret är förvånansvärt enkel. Du är kung, du sitter på din tron. Drottningen är sur på dig för att hon inte får presenter, du har inget guld. Överklassen är sur på dig för att du inte håller baler, du har inget guld. Din militär är i uppror, inga löner och gamla vapen, du… Läs mer »
Theodor Morell
Gäst
Nybörjare
Theodor Morell

Så fanns David Schwarz och nu håller György Schwartz med en del väldigt skadligt.

Morningstar
Medlem
Nybörjare

Det har funnits hatade skatte-fogdar i Sverige sedan medeltiden. Officiellt kom inte judarna hit förrän mitten av 1700-talet. Man undrar om det inte mörkas om detta också?

Scandi
Gäst
Nybörjare
Scandi
Kungen och Hovjuden Tack igen NF red för denna artikel. Det fanns alltså goda skäl till att norrmännen som skrev Norges konstitution år 1814 portade judar från Norge. Jag läste den mest förvånande rubrik på Radio Islam: Från ghetto till riddarhuset Hur fasen kan judarna göra det? Svaret är förvånansvärt enkel. Du är kung, du sitter på din tron. Drottningen är sur på dig för att hon inte får presenter, du har inget guld. Överklassen är sur på dig för att du inte håller baler, du har inget guld. Din militär är i uppror, inga löner och gamla vapen, du… Läs mer »
Scandi
Gäst
Nybörjare
Scandi
Kungen och Hovjuden (del 2 av 2). Judar har alltid jobbat som skattfogdar och är ett skäl till att judarna har varit hatad bland vanligt folk. De ser med egna ögon hur judarna stjäl och de kan inte göra något åt det. Vägrar du att betala skatt, då kallar judefogdarna bara in militären. Rör du en jude då kommer kungen att ge dig ett mycket hårt straff. Judarna står över lagen. Läste att judarna vid i alla fall ett tillfälle hade gula lappar på bröstet. Inte för att visa att det var fri jakt på judar utan för att beskydda… Läs mer »
Scandi
Gäst
Nybörjare
Scandi
Del2 Judar har alltid jobbat som skattfogdar och är ett skäl till att judarna har varit hatad bland vanligt folk. De ser med egna ögon hur judarna stjäl och de kan inte göra något åt det. Vägrar du att betala skatt, då kallar judefogdarna bara in militären. Rör du en jude då kommer kungen att ge dig ett mycket hårt straff. Judarna står över lagen. Läste att judarna vid i alla fall ett tillfälle hade gula lappar på bröstet. Inte för att visa att det var fri jakt på judar utan för att beskydda judarna. Den som rörde en jude… Läs mer »
Pjotr
Gäst
Nybörjare

Snubben som snackar på Idi Amin-videon har gjort många mkt bra videor,han brukar kalla sig: mrOpendailouge,MelbourneMr,Dean Irebodd och Deneirbud sen har han några namn till (just in case).

Scandi
Gäst
Nybörjare
Scandi
Judar har alltid jobbat som skattfogdar och är ett skäl till att judarna har varit hatad bland vanligt folk. De ser med egna ögon hur judarna stjäl och de kan inte göra något åt det. Vägrar du att betala skatt, då kallar judefogdarna bara in militären. Rör du en jude då kommer kungen att ge dig ett mycket hårt straff. Judarna står över lagen. Läste att judarna vid i alla fall ett tillfälle hade gula lappar på bröstet. Inte för att visa att det var fri jakt på judar utan för att beskydda judarna. Den som rörde en jude fick… Läs mer »
Scandi
Gäst
Nybörjare
Scandi

Visste du att Idi Amin slängde ut judarna från Uganda? Lägger till en videolänk under denna kommentaren så kan du själv höra Amin berätta varför han slängde ut judarna från Uganda. Hehe … en schwartzer som slänger ut judarna. Schwartzer är Yiddish och betyder nigger. Alla judar kallar svarta för schwartzer. Tänk vilken förnedring för judarna. Att bli utkastade av en schwartzer.

Idi Amin Discusses Israel –1:30 och en minut–

http://m.youtube.com/watch?v=ERkQL0geCJo

Hela video är väldigt bra, se den.

Pjotr
Gäst
Nybörjare

Detta är anledningen till att judarna fördrevs från Ungern 1744.
1744 C.E Hungary ”Banned for the third time by Queen Maria Theresa. ””Henceforth, no Jew, no matter under what name, will be allowed to remain here without my written permission. I know of no other troublesome pest within the state than this race, which impoverishes the people by their fraud, usury and money-lending and commits all deeds which an honorable man despises. Subsequently, they have to be removed and excluded from here as much as possible.”””
Det är intressant att läsa att förklaringen,den är alltid den samma.

Nordisk revolution
Gäst
Nybörjare
Nordisk revolution

Tänkte samma sak som du sa och jämförde med anledningarna som gavs för den kända Spanska utvisningen 1491 och skälen var detsamma + ritual mord på barn. Har du nån källa för den den Ungerska utvisningen 1744? Så man kan hänvisa till den längre fram och dessutom inte glömmer den!

Kunskap är det vassaste vapnet
Gäst
Nybörjare
Kunskap är det vassaste vapnet

Ocker och bedrägeri är Judendomens signum.
Läser man deras Thora och Khabala, så ser man svart på vitt denna agenda. Att dessa, människor ser sej över alla andra och har rätt att bedra, våldta, mörda, hota och vad annat, för att uppnå sitt mål, om detta är till det gagn för den Judiska saken, framstår övertydligt.

Theodor Morell
Gäst
Nybörjare
Theodor Morell

Är verkligen judarna så mycket för att själva begå våldtäkter?

Lavrentij Berija var ett riktigt extremt exempel förvisso.

De verkar gilla import som begår våĺdtäkter förvisso, men brukar de / brukade förutom vissa särfall verkligen vilja begå det själva?

Hallonben
Gäst
Nybörjare
Hallonben

Ut med packet!!!

33
Gäst
Nybörjare
33

att juden var negativ för samhället visste man redan i antiken där de bla i det antika Rom förbjöds inneha viktiga poster. man visste att juden är etnocentriska och att de gör allt vad de kan för att förstöra för ickejudar.
Läs vad antika kända personer tyckte om judar:
http://www.biblebelievers.org.au/repute.htm

Morningstar
Medlem
Nybörjare

På 200 år har uppenbarligen juden lyckats kuva dansken. Danskarna är i dag Nordens mest jude-vänliga folk. Synd att dom inte lyckades kasta ut judarna. Då hade vi förmodligen sluppit dagens problem.

Promille
Gäst
Nybörjare
Promille

Själv trodde jag inte att (((de))) var så många i endast Köpenhamn på den tiden. Kanske inte utan anledning normännen när de skrev grundlagen 1814 förbjöd dem att bosätta sig i landet.

wpDiscuz