Andrej Saveljev: ”Den verkliga makten ligger hos oligarkerna”

INTERVJU. Nordfront har intervjuat den ryske nationalisten och tidigare parlamentsledamoten Andrej Saveljev som idag är ledare för partiet ”Storryssland”.

Saveljev

Nordfront skriver härmed historia genom att för första gången intervjua en person som varit folkvald parlamentsledamot i Ryssland. Andrej Saveljev har suttit i den ryska duman som företrädare för det ryska nationalistpartiet Rodina.

Under tiden i duman hann Saveljev genomföra en uppmärksammad hungersstrejk samt hamna i handgemäng med en ökänd judisk politiker, Vladimir Zjirinovskij.

Saveljev lämnade år 2006 Rodina i samband med att partiet slogs ihop med andra partier och ändrade politisk inriktning. Till Nordfront uppger Saveljev att Kreml låg bakom sammanslagningen och att det nyskapade partiet fått roll som stödparti till Vladimir Putin.

I följande intervju meddelar Saveljev angående Ryssland och Kreml:

Våra potentiella kollegor har ännu inte förstått att både Ryska federationen och USA är skendemokratier där den verkliga makten ligger hos oligarkerna.

Saveljev är vid sidan av sin politiska karriär doktor i politisk vetenskap. Numera är han ledare för det ryska nationalistpartiet Storryssland [Velikaja Rossija]. Saveljev har författat flera böcker och blivit en samlande punkt för organisationer som motverkar korruption och maktmissbruk från statsledningens sida.

Har du alltid varit intresserad av politik och vad var det som en gång i tiden fick dig att engagera dig politiskt?

Jag har ärvt ett politiskt intresse av min morfar som var krigsjournalist. Han verkade genom hela kriget 1941-1945 och ansvarade därefter för publikationer från den sovjetiska krigsadministration i Berlin. Han var en specialist i internationella relationer och ansvarade senare i sitt liv för den internationella sektionen i Röda stjärnan, den största krigstidningen i Sovjet. Mitt egna politiska synsätt har bildats utifrån ryska och tyska filosofer samt genom mitt personliga engagemang i politiska processer i slutet på åttiotalet.

Utanför Ryssland har du blivit känd efter att ett ryskt nyhetsinslag som visar hur du slår Vladimir Zjirinovskij inne i den ryska duman har spridits på bland annat Youtube. Kan du berätta vem Zjirinovskij är, vad som föranledde incidenten och om den fick några politiska eller juridiska konsekvenser?

Ja, det blev en stor nyhet då. Tyvärr så är slagsmålet i duman mer känt än alla böcker jag har skrivit. Vladimir Zjirinovskijs parti och hans popularitet är skapta av KGB och den dolda homosexuella lobbyn som på den tiden riskerade fängelsestraff. Zjirinovskijs parti var det enda parti som fick officiell status och var därmed det första så kallade oppositionspartiet före Sovjetunionens fall! Zjirinovskij har fortsatt att vara ett verktyg för underrättelsetjänster genom att delta i alla möjliga smutsiga affärer. Det kan exempelvis nämnas att han medverkade i ett inköp av olja från Irak under rådande embargoperiod.

Makthavarna använder Zjirinovskij för att organisera skandaler. Attacken som skedde i duman var inte ett undantag. Det var ett led i en förtalskampanj mot partiet Rodina [”Fosterland”] där jag var talman. Det var just då judarna bedrev jakten mot Rodina på grund av ett brev som politiker i Statsduman skickade till Generalåklagaren. Brevet innehöll ett krav om ett förbud av extremistiska judiska organisationer. Jag var en av dem som skrev under brevet och aktivt propagerade för det.

Zjirinovskijs attack mot mig, där han och hans medlöpare anföll mig, fick inte den effekt som han önskade få. Istället ville statsdumans politiker ta ifrån Zjirinovskij hans integritetsstatus samt hans status som parlamentets vice talman. Ett telefonsamtal från Kreml satte dock stopp för dessa planer.

Åklagarmyndigheten krävde att alla inblandade i händelsen skulle bli av med sin integritetsstatus. Duman motsatte sig detta för att det inte skulle bli någon detaljerad utredning. Någon diskussion kring ämnet, angående Zjirinovskijs attack, fick man tyvärr inte framföra. Dokumenten angående händelsen, talar för sig själva.

Jag har inte fått några juridiska eller politiska konsekvenser efter detta. Dock hade jag med mig vakter i en månad då man ansåg att det fanns risk för att attacken skulle upprepas. Det var inte första gången jag har hamnat i konflikt med Zjirinovskij. Tidigare skedde två liknande incidenter.

Ett halvår efter attacken blev Rodina borttaget från alla regionala val – valet i Moskva inräknat – där partiet kunde få upp till fyrtio procent av rösterna. Efter ett år var partiet totalt likviderat. I och med det hamnade jag utanför parlamentet och är nu ständigt bevakad av säkerhetstjänsten.

Saken är att Zjirinovskij är ett alter ego av nuvarande politiska regimen. Han representerar judiska lobbyister, sexuellt perverterade och säkerhetstjänstens intressen. Zjirinovskij lurar väljare i varenda val såsom Putin och hans stödpartier.

Den judiske politikern Vladimir Zjirinovskij.

Den judiske politikern Vladimir Zjirinovskij.

Du är också känd för att ha hungerstrejkat i protest mot förändringar av den ryska välfärdspolitiken. Vad var det för förändringar du protesterade mot och hur gick det?

Socialförsörjningen i Ryssland har alltid varit i form av olika avdrag och rabatter – aldrig i valuta. Exempelvis fick vissa medborgarkategorier en rabatterad hyra eller fria resor i kommunaltrafiken. År 2005 var allt borttaget med anledningen av en ”övergång till valuta”. Hungerstrejken i parlamentet var ett unikt fenomen. Jag deltog i det efter förslag från Dmitrij Rogozin som då var ledare i Rodina.

Med hungerstrejken krävde vi avgång av ministrarna som utförde reformen. Vi var så pass utmagrade att vi svävade mellan liv och död. Trots detta fick vi inte vad vi eftersträvade. Dock har vi tvingat regeringen att statligt finansiera delar av kompensationer till socialt utstötta och behövande medborgare som drabbades av dessa reformer. Den summa vi tvingade staten att utbetala på den tiden var cirka femtio miljarder dollar.

Reklam under valrörelsen 2005 från Rodina som uppfattades som kontroversiell då den visade rasfrämlingar kombinerat med en uppmaning om att det är dags att slänga ut skräpet.

I den ryska duman företrädde du det nationalistiska partiet Rodina, men 2006 lämnade du partiet. Kan du berätta vad som hände då och hur du ser på partiet idag?

Jag skulle vilja omformulera meningen. Det var inte jag som lämnade Rodina utan partiet lämnade mig. År 2006 likviderades partiet av statens hösta ledning med hjälp av Kremls politiska manipulatörer. Partiets juridiska status spelades ut av två knappt kända och impopulära organisationer, Livets Parti och Pensionärernas Parti. Det framställdes inför folket som att de tre partierna skulle gå ihop. I verkligheten var det en ny ledning i det sammanslagna partiet som tog bort Rodinas dåvarande juridiska rättigheter. Alla regionala ledare blev ersatta med nya och partiets ideologi byttes ut.

På Rodinas kvarlevor byggde Kreml sitt starka stöd – partiet Rättvisa Ryssland – som deklarerar en socialistisk trohet och ibland imiterar opposition till den rådande regimen, när Kreml behöver kunna visa upp en livlig diskussion.

År 2011 genomfördes en återupprättande kongress av det gamla Rodina. Men någon riktig återupprättelse var det inte frågan om. Det nya Rodina är ett skenparti under Kremls kontroll. Partiet har inget gemensamt med det gamla Rodina utan enbart till symbolerna.

Idag är du ledare för partiet ”Storryssland” som grundades en kort tid efter att du och Rodinas tidigare ledare Dmitrij Rogozin lämnade ert gamla parti. Var du med från början när ”Storryssland” bildades och vad var tanken med grundandet av det partiet?

Великая_РоссияJag initierade grundandet av partiet och på den första kongressen valdes jag till partiets ordförande. Partiet grundades för att samla folk från det gamla Rodina och de som vantrivdes i Rättvisa Ryssland.

Storryssland har varken blivit registrerat i Justitiedepartementet eller fått tillträde till val sedan 2007. De registrerande myndigheterna har fuskat med sitt arbete. Grunderna till ett nekande av registreringen fabricerades i efterhand, långt efter själva beslutet. I ett helt år har vi krävt i domstol att beslutet ska hävas upp men domstolarna i Ryssland följer order från den högre ledningen och inte lagen eller konstitutionen.

Det visade sig även senare att Europadomstolen för mänskliga rättigheter inte kunde utföra de uppgifter den deklarerar sig arbeta för. I fem år har vi väntat. Det var en stämningsansökan på hundra sidor med den sammanlagda vikten på tre och ett halvt kilo dokumentation. Domstolen nekade oss utan några som helst förklaringar.

År 2011 ändrade Storrysland sitt arbetssätt och intog en ideologisk position som tidigare var beskrivet i partiets teori- och propagandaskrifter. Partiets främsta mål idag är att samla alla nationellt tänkande ryssar som kan och förstår Rysslands historia och som är redo att arbeta gemensamt för ryska folkets väl.

Hur skulle du beskriva er organisations ideologi? Fäster ni stor vikt vid rasfrågan?

Jag skulle kunna kalla partiets ideologi för nationalkonservatism eller nationalpatriotism. Med konservatism menar jag att man ser på Rysslands historia som på ett ryskt styre med alla dess segrar och tragedier genom historiens gång. Att man som ryss accepterar Rysslands historia som en del av sig själv och sitt släkte samt anammar ryska folkets traditioner som även berör det statliga området. Jag pratar om den autokratiska monarkin som ett socialt-politiskt ideal vilket sakta men säkert ska kunna bemöta de samhällsproblem vi har att göra med idag.

Med patriotism menar jag missaktning av all anarkism och destruktiv verksamhet som vill förgöra den ryska staten. Jeltsin- och Putinregimen är exempel på dessa destruktiva krafter. Rasbiologin är en av metoderna för att analysera sociopolitiska processer, dess grunder och följder och närmare beskrivet i en av mina böcker.

I vårt partiprogram finns inget om rasbiologi då detta direkt skulle användas av myndigheterna för att anklaga oss för hets mot folkgrupp. Jag skulle vilja understryka en principiell skillnad mellan rasbiologin och en vardaglig rasism. Rasism är en primitiv känsla som vilar sig på okunskap till skillnad från rasbiologin som ser övergripande på rasfrågan.

Med rasbiologin ser vi ryska folket som en sammanhållning av folk, vilka till viss mån har ett släktband med varandra. Vissa står närmare och andra står längre ifrån, genetiskt betraktat. Tillsammans bildar folken en nation som hålls ihop genom kulturhistoriska traditioner och statligt-politiskt dito. Ras är en statistik, nation är en enhet av folkgemenskap.

WbE1KDL2ZHw

Ni har haft för avsikt att ställa upp i val, men har ännu inte kunnat göra det. Kan du kortfattat förklara vad som krävs för att få ställa upp i val i Ryssland och vad det är som hindrat er från att göra det hittills?

För att kunna ställa upp i val måste ett parti registrera sig hos Justitiedepartementet. Vi har försökt registrera partiet sedan 2007 och blivit nekade. Efter detta valde vi att inte fortsätta med registreringsansökningar då vi säkert vet att partiet inte kommer att bli registrerat oavsett hur mycket vi än anstränger oss.

År 2012 har registreringsprocessen blivit betydligt enklare men vi valde att inte ansöka någon juridisk status på nytt. Vi anser att partier i Ryska federationen enbart är föreningar som uttrycker folkets inställning och som inte är några verktyg för maktkamp. Det är så den ryska lagstiftningen ser ut i dagsläget. Valen i Ryska federationen är totalt falsifierade och det gäller hela det politiska systemet i allmänhet. Putin har normaliserat laglösheten i statsapparaten. Först ska vi samla folk som börjar vakna och sedan visa dem vägen bort från systemkrisen som gör folket fattigt och Putins oligarker extremt rika.

Vårt parti och samtliga nationella krafter kommer inte att beviljas valdeltagande då Ryska federationens regerande sker av tyranniska kriminella krafter som följer så kallade vänsterideologier – en sorts blandning mellan socialistiska, kommunistiska och liberala läror. Deras mål är att förslava hela ryska folket och göra oss till sina egna slavar. Det finns ingen chans att ett så kallat högerparti som är nationalistiskt och konservativt blir godkänt av Justitiedepartementet.

Inte nog med det, Vladimir Putin kräver ständigt av säkerhetstjänster och åklagare att öka repressalierna mot ryska nationalister. Dessa repressalier bedrivs som massiva kampanjer och drabbar alla nationalister på ett eller annat sätt. Staten bedriver ständig hatpropaganda mot allt som är ryskt och nationalister bjuds inte längre in för att delta i TV-program, vilket var möjligt tidigare.

Valen och hela valprocessen är under total kontroll av styrande regimen, det finns absolut inga fria val i Ryssland. Därför uppmanar Storryssland alla att bojkotta valen och istället verka för att införa principiella förändringar i landets styrande ledning.

År 2008 sägs ni ha stött den vitryske presidenten Aleksandr Lukasjenkos försök att kandidera till president i Ryssland. Var det allvarligt menat och hur ser ni på Lukasjenko och Vitryssland?

Jag skulle nog inte ge detta någon större uppmärksamhet. Det var ett nyhetsskvaller som vi ansåg vara oviktigt att dementera. Det fanns ingen chans för Lukasjenko att delta i Ryska federationens presidentval. Det var och är juridiskt omöjligt. Trots det anser jag att Lukasjenko skulle kunna bli en utmärkt president för Ryssland.

I Vitryssland har han en liten yta att agera på. Han är ständigt under tryck och måste balansera mellan Ryska federationen och Väst. Från båda håll möts han med ovänlighet då han lyckats behålla självständighet för sin stat. Detta till skillnad från Putin som helt har offrat självständigheten och lämnat över till världsoligarkins händer.

I Lukasjenkos världsåskådning finns mycket Sovjetreferenser men fördelarna uppväger nackdelarna då statsintressen för honom står högre än allt annat. Han har uteslutit all oligarki och etniska klaner från makten, vilka finns gott representerade i Ryska federationen styre. Det finns ingen vitrysk nation och därför kan det inte finnas något Vitryssland som en nationell stat. De har dock lyckats behålla delar av ett ryskt statsskick och visar för oss andra ett gott exempel.

Vad för verksamhet bedriver din organisation förutom vanlig partiverksamhet?

Partiet bedriver enbart politisk verksamhet. Vi ägnar oss inte åt välgörenhet eller kulturellt arbete. Våra resurser är begränsade och vi måste koncentrera oss på det som är viktigast.

Samarbetar ni med några politiska organisationer i andra länder?

Vi är inte mot något internationellt samarbete. Jag har träffat utländska politiker som delar våra åsikter, från Italien, Serbien och Tyskland. Någon praktiskt nytta har jag dock aldrig upplevt. Varje gång måste man bevisa att Vladimir Putin inte är någon motståndare till Förenta staternas expansionspolitik utan deras lydige tjänare.

Putin är inte den som bygger upp det en gång i tiden starka Ryssland utan den som bedriver förintelse av ryska folket och förstör stats- och rättsinstitutioner. En del Natokritiska europeiska så kallade högerkrafter vill tyvärr se Putin som någon slags hjälte och på så sätt stödjer de en ondskefull fiende till ryska folket. Våra potentiella kollegor har ännu inte förstått att både Ryska federationen och USA är skendemokratier där den verkliga makten ligger hos oligarkerna.

Vilka är de stora ödesfrågorna i Ryssland idag och hur skulle du och ditt parti gå tillväga för att lösa dessa?

Den största ödesfrågan i Ryssland är den ryskfientliga makten. Det var gruppen som installerade Boris Jeltsin och som bestått under Putin utan någon förändring. Putin har odlat fram mer än hundra miljardärer och legaliserat deras rikedomar som består av stulna pengar från folket och staten. Att krossa oligarkin, nationalisera oligarkernas ägodelar och makten är vårt främsta mål.

Vi vet vad som ska göras men har inte styrkan att genomföra det än. Kremls propagandamaskin kontrollerar massmedia och försvårar för oss att upplysa folket. Även Internet är fyllt med informationsstörningar som för det mesta skapas av Kremls propagandister och deras tjänare.

Vilka politiska krafter, förutom ditt parti, strävar åt rätt håll i många av dessa frågor?

För det första så är det våra allierade från koalitionen Rysk nationell front, bland annat Ryska Imperiska rörelsen, Rörelsen för nationalisering av strategiska resurser, Rörelsen För ansvarsfull regering med flera. För det andra är det organisationer eller föreningar som står oss nära och som deltar med oss i aktioner och det är bland andra Ryska folkfronten. När vi söker samarbetspartner utgår vi ifrån det som kan förena oss och undviker att koncentrera oss på det som skiljer. Dock till en viss gräns. Vi samarbetar inte med så kallade vänsterorienterade, socialister eller liberaler, även om de själva söker något samarbete med oss.

Vilka aktörer i Ryssland anser du istället kämpar mot det ryska folkets och den ryska statens intressen?

Främsta fienden för ryska folket är Vladimir Putin och hela hans omgivning, inklusive skenpartier som bekostas av oligarkerna och statskassan. De är fiender till ryska staten då de behållit enbart en bild av staten och krossat hela innehållet. Putin och hans oligarker är en del av världsoligarkin. Även om man kan tycka sig se konflikter mellan oligarkerna i Väst och i Ryssland så har de samma gemensamma intressen.

Självklart så är även folkets okunskap och propagandalyhördhet stora problem i Ryssland. Att man blandar ihop sådana begrepp som fosterland och den nuvarande regeringen, att man krälar framför statsanställda tjänstemän och litar på lögnaktiga TV-kanaler. Vi inväntar dagen då ekonomisk kollaps och regeringskris inträffar så att folket börjar få upp ögonen. Förhoppningsvis kommer det finnas kvar folk som vill bevara Ryssland, stödja oss och övriga krafter i den ryska rörelsen.

Vissa i Europa ser Vladimir Putin som någon sorts frälsare. Vem är han enligt din mening?

Jag har redan sagt en hel del om detta. Jag vill påpeka att min negativa inställning till Putin är helt rationell. Jag har arbetat i Statsduman i fyra år och drivit många olika frågor som mötts med hårda åtgärder från regeringssidan. Under den tiden fick jag bekräftat att Putin stod bakom alla olika hemskheter. Putin skapade den nuvarande migrationspolitiken som ledde till att landet invaderades av migranter som varken vill integreras eller assimileras.

Ett annat fruktansvärt exempel handlar om en stöld från statskassan på en miljard dollar genom rymdbranschen. Jag har granskat och tagit upp fallet i alla instanser och till sist vände jag mig till Putin utan att få någon reaktion alls! Senare förstod jag att det handlar inte bara om rymd-militär programmet utan om den hela militära produktionssektorn. Det är en bråddjup börs för Putin och hans oligarker som därifrån stjäl pengar för sina privata ändamål. All information om detta samt om övriga episoder av mitt arbete i statsduman finns beskrivna i min bok Spillror av Putins epok, vilken är i två delar.

Finns det enligt dig någon politisk kraft idag som på kort tid skulle kunna ersätta Putin och Enade Ryssland som statsbärande krafter? Är det möjligt utan att riskera att ett maktvakuum uppstår, som kan utnyttjas av Rysslands fiender?

Jag brukar skämtsamt svara: ”Om det inte finns någon så kan jag ta på mig uppgiften.” Tidigare ville de övertyga oss om att det inte fanns något alternativ till Jeltsin. Idag håller de på med samma hjärntvätt om att det inte skulle finnas någon som kan ersätta Putin.

Saken är att Putin och de partier som stödjer honom inte är några statsbyggande krafter. Det gäller inte bara hans egna parti Enade Ryssland utan även alla andra partier inklusive kommunistpartiet. Deras eliminering skulle inte skaka om Ryssland på något sätt. Tvärtom skulle en någorlunda skicklig ledare kunna skapa välstånd i Ryssland på kort tid. Det behövs inga extrema insatser så länge man är förståndig och återställer lagen i landet. Det enda som krävs är utlysning av ett tvåårigt nationalistiskt diktaturtillstånd. Rysslands enda framtid är som en rysk nationell stat.

Ryska medborgare upplever sig idag alienerade från statsmakten. Det är korrumperade tjänstemän och kriminella som styr, inte lagen. Därför ska man inte vara rädd för maktvakuum. Vi lever redan i det. Vi måste själva fylla tomrummet innan landet och folket går under.

Vad är din uppfattning om situationen i Ukraina? Varför har konflikten uppstått där och hur ska den lösas?

Konflikten i Ukraina var inte av en slump utan organiserades av grupper i Väst. Ryska federationens ledning har dock också bidragit till statskuppen även om detta skedde indirekt. Innan det hela brakade loss försökte jag få högt uppsatta tjänstemän att hjälpa ryssar i Ukraina. När jag säger ryssar menar jag folket och inte den kriminella gruppen kring Viktor Janukovytj.

År 2008 träffade jag viktiga personer i Kreml och i Rysslands säkerhetsråd, där jag presenterade ett projekt som handlar om särskild politik gentemot Krimborna. Ingen var intresserad av det. Tvärtom är ryskfientligheten i Ukraina en fortsättning på ryskfientligheten som regeringen i Ryska federationen bedriver.

Folkprotester på Majdantorget i Kiev har samlats ett flertal gånger – det var alltså ingen sällsynt företeelse. En dag tog den dolda makten över protesten och utnyttjade det till sina egna ändamål. De genomförde en organiserad operation för att förvandla Ukraina till ett u-land samt rikta om folkets hat för ockupationsmakten i Kiev mot Ryssland och ryssar.

Det enda sättet att lösa konflikten i Ukraina är att förena folket mot våra gemensamma fiender vilka Petro Porosjenkos och Putins oligarki representerar. Rasbiologin avslöjar att ryssar och ukrainare är ett och samma folk med gemensamma gener och historia. Vi har en och samma fiende. Därför måste vi vara enade mot den rasfrämmande oligarkin som har tagit makten i Ukraina och i Ryska federationen. Vi måste kämpa tillsammans för att återförena ett Storryssland med en gemensam lag och nationell ordning.

Nordfront tackar för att du tog dig tid att svara på våra frågor! Är det något du avslutningsvis vill hälsa våra svenska läsare eller de ryska läsarna på vårt VK-konto?

För ett tag sedan presenterade jag en vision om en ”Global Nord”. Den europeiska vita befolkningen skapade dagens moderna civilisation. Den står nu inför utplåning på grund massinvandring och demografisk explosion i Asien, Afrika och Latinamerika. Länder som ligger på norra sidan av jordklotet bör skapa en mur mot främmande kulturer och raser. Gränsen för muren är självklar för var och en som tittar på världskartan. Det är något som vi absolut måste göra om vi vill försvara vår europeiska vita befolkning. Om nationella krafter kommer till makten i varje land kan vi tillsammans besegra oligarkernas makt. Det önskar jag oss alla!

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

51 Kommentarer till "Andrej Saveljev: ”Den verkliga makten ligger hos oligarkerna”"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Alois
Gäst
Nybörjare
Alois

Bra intervju och äntligen en mer nykter syn på Putin.

Gnapp
Gäst
Nybörjare
Gnapp

Jag har sagt det förut och säger det igen – ingen kan rädda oss utom vi själva. Ett enat Norden är absolut nödvändigt för att kunna värna oss från både öst och väst.

Allan Sethsson
Gäst
Nybörjare

Bra sagt, då är vi fler som varit inne på samma spår och varnat för bekvämt önsketänkande:

https://www.nordfront.se/den-judekontrollerade-kommunisten-putin.smr#comment-312103

Björn
Gäst
Nybörjare
Björn

Så om man hatar Putin över allt annat och inte ser några CIA-finansierade fiender till ryska staten annat än Putin, då är man ”nykter”?

Alois
Gäst
Nybörjare
Alois

Vad jag menar är att jag lägger noll tillit till Putin. Alltid gjort, trött som fan på alla önsketänkande Putin dyrkare.

Robert
Gäst
Nybörjare
Robert

Det är tröttsamnare med alla dessa Putin-hatande nationalister som är nyttiga idioter åt de makthavare som förstör Sverige.

Den multikulturella Ryssland.
Gäst
Nybörjare
Den multikulturella Ryssland.

Nu blev det för stora logiska kullerpyttor för mig:-)

Vill du säga, att man ska bara älska eller hata Putin? Kan man inte bara vara observatör? Kan man känna en smula avsmak för en KGB officerare? Skämt åsido. Tror du verkligen, att en person kan styra hela den Ryska imperiet, utan att ha en ”armé” bakom ryggen, eller rent av vara en levande marionettdocka? Eller tror du på levande gudar?
Idoldyrkan kan vara rolig i tonåren, men….

Och vad i hela friden har Putin att göra med de ”makthavare som förstör Sverige”? Dessa klarar sin förstörelseverk utmärkt, med eller utan Putin.

A
Gäst
Nybörjare
A

Måste man antingen hata eller dyrka Putin – finns det inga mellanlägen?

Att t.ex. inse att Putin inte kommer att rädda oss från vårt mångkulturella helvete, är det att hata honom?

Putin och Ryssland är i dagsläget naturligtvis mycket bättre än USA och Obama, men rädda oss får vi göra själva – allt annat är naivt önsketänkande.

Pekka
Gäst
Nybörjare
Pekka

Jo, precis. Men ska man vara lite mer realistisk när skiten brakar lös så kommer man behöva vänliga makter.

Mikael
Gäst
Nybörjare
Mikael
Ingen är perfekt så ej heller Putin såklart men att påstå att han i likhet med exempelvis Obama är en oligarklakej är att överdriva en hel del. Putin är en statsman och han navigerar i svåra farvatten där han är tvungen att hålla sig väl med folk som man helst hade sluppit befatta sig med. Oligarkerna i Ryssland hade han dock kunnat angripa hårdare än vad han har gjort, egentligen är det väl bara Chodorkovskiy (och till viss del Berezjovsky) som fått sin rättvisa där. Många av de andra oligarkerna har tvingats lämna politiken men fått behålla sina tidigare stulna… Läs mer »
Vinterstorm
Gäst
Nybörjare
Vinterstorm
Om Ryssland ska återta sin roll som stark stormakt så borde man återgå till det samhälle som rådde under Leonid Breznjevs tid och till den sovjetiska samhällsordningen, då man förde en politik som var tuff gentemot USA,Kina,Israel,Västtyskland,med flera.Ryssland bör se till att ”återföra” de republiker som förklarade sig självständig från Sovjet 1990 och framåt tillbaka till rysk ägo för att återupprätta Storryssland/Storsovjet samt återköpa Alaska som man sålde till USA i slutet av 1800-talet,och införliva Finland och Polen.samt återockupera Afghanistan och ockupera Iran för att få tillgång till olja och viktiga hamnar.Den planen hade Vladimir Zjirinovskij när hans Liberaldemokratiska nationella… Läs mer »
conservare
Gäst
Nybörjare
conservare

Intressant. Netanyahu var f.ö. just i Moskva och föreslog att Ryssland skulle bli deras nya [gojllierade]..

http://sputniknews.com/politics/20160607/1040952219/russia-israel-putin-netanyahu.html

Fredrika
Gäst
Nybörjare
Fredrika

Detta var mycket intressant som ställer Sanningsministeriets reportage och ”analyser ” på huvudet. Hans svar gör NATOS aggressiva närvaro i Europa än mer intressant och ”tvetydigt”. Undrar just vad den där ormen Netanyahu kokar ihop med Putin och Zjirinovskij? I vilket fall hoppas jag att Putin håller Israel kort. Men det är en konstig situation eftersom det är svårt att veta vad oligarkena personligen tjänar på kontakterna.

Björn
Gäst
Nybörjare
Björn

Det han säger är inte sant, det är CIA:s propaganda.

Den multikulturella Ryssland.
Gäst
Nybörjare
Den multikulturella Ryssland.
Tyvärr, Björn, är stor del av hans verklighetsbeskrivning sant. Låt sig inte förblindas av CIA, det är bara spel. Spel pågår i båda sidor. I bästa samförstånd :-( Det ger Putja mer makt och populäritet hemma, den bästa alibin. Och stämpla all oposition som Västs agenter. För övrigt är det omöjligt för dig och för andra Putindyrkare, att förstå livet i Ryssland eller den ryska själen, utan att bo-verka där en bra tid. Och inte bara i storstäder. Men åk dit utan tjock planbok och inte som bara turist. Häromdagen höjde Putin minimilönen till ca 100 Euro, så att du… Läs mer »
A
Gäst
Nybörjare
A

Bibbi befinner sig i Moskva just nu och vad dom kokar ihop? Bl.a. att Ryssland ska köpa jordbruksprodukter som Israel producerar på stulen, ockuperad palestinsk mark. Nu börjar man inse syftet med EU´s sanktioner mot europeiska bönder; Europas jordbruk ska decimeras så att Israel kan ta över den ryska marknaden med varor producerade antingen i ”Israel” eller på jordbruksmark i Afrika som Israel ”äger”.

AA
Gäst
Nybörjare
AA

EU:s mat-sanktioner mot Ryssland har ingenting att göra med Israel. De dikteras av USA som vill skapa matbrist i Ryssland så att folket gör uppror mot Putin.

A
Gäst
Nybörjare
A

Sanktionerna är ett diktat av USA, det stämmer, men du verkar inte medveten om vilka som styr USA.

Trump2
Gäst
Nybörjare
Trump2

Tycker vi ska vara försiktiga med personen Andrej Saveljev och vad han står för. Han kan mycket väl vara en sk ”kontrollerad opposition” figur som talar
sanning 3/4 men resterande 1/4 blir förvrängd och
tvisted.

micke p
Gäst
Nybörjare

trump2!säger han som skriver om trump,som har varit demokrat hela sitt liv fast han är en kapitalist rimmar illa eller hur?eller kan man ändra åsikt på bara några år när man är så gammal?många tycker det är konstigt att ”narionella ”som skillt jobbar åt juden är konstigt,eller att svp var på Ukrainas sida tills medlemmarna blev snea,eller att man kan som Tobias från exit åter bli nationell?nä man ändrar sina åsikter inte bara så där utan trump är en demokrat!

Den multikulturella Ryssland.
Gäst
Nybörjare
Den multikulturella Ryssland.
I stora drag ger han en korrekt bild av sakernas tillstånd. Jag är glad, att han påpekade också, att de är mååånga olika etniska grupper, vilka befolkar Ryssland. Alltför många annars kloka människor i Sverige är annars övertygade, att det bor nästan enbart ryssar i Ryssland. De flesta av dessa folkgrupper är dock effektivt sprida över hela Ryssland, många är svårt försvagade, många i randen av utrotning… men det finns folkslag, som finns i större antal i sina autonoma oblaster och republiker. Tex tatarer. Och dessa önskar inget hellre, än att bli helt självständiga. De vill inte ha ngt, att… Läs mer »
Björn
Gäst
Nybörjare
Björn

”Detta till skillnad från Putin som helt har offrat självständigheten och lämnat över till världsoligarkins händer.”

-Den här gubben verkar helt från vettet. Är det någgot som Putin har gjort med Ryssland efter Jeltsin så är det ju att göra Ryssland självständigt igen från Västvärlden.

Björn
Gäst
Nybörjare
Björn

”Vilka aktörer i Ryssland anser du istället kämpar mot det ryska folkets och den ryska statens intressen?

-Främsta fienden för ryska folket är Vladimir Putin och hela hans omgivning”

Undrar om han skulle ta hjälp av CIA för att störta Putin? Han verkar vara beredd att riva hela Ryssland för att få bort Putler och kanske själv är en av de som ”kämpar mot ryska statens intressen”.

conservare
Gäst
Nybörjare
conservare

Ryssland *är* inte självständigt, även om det *har* hänt bra saker sedan 90-talet. Deras finanssystem&ekonomi lär, till stor del, vara kopplat till amerikansk finans och dollarn. Jag har läst en hel del kritik mot deras centralbank, t.ex.

http://ebookbox.ru/books/62313-rouble-nationalization-the-way-to-russias-freedom/

Asgeir
Gäst
Nybörjare
Asgeir
Det ryker State Department finansierad opposition över delar av hans retorik, som att Putin skulle ha försämrat situationen i Ryssland vad gäller oligarker och det ryska folkets välmående, vilket idag är mycket bättre jämfört med under och innan Yeltsintiden. Han verkar däremot och utöver ovan nämnda specifika fall (till synes) ha sunda åsikter vad gäller ras och sånt, men rysk inrikes opposition mot Putin är nästan alltid finansierad från USA/EU/NATO, så jag skulle vara försiktig. Kommer folk ihåg artikeln om ”den ryska nationalisten som är emot Putins mångkulturella Ryssland” som Aftonbladet glatt skrev om för några år sedan? De skrev… Läs mer »
Anti-Maidan
Gäst
Nybörjare
Anti-Maidan

Du syftar sannolikt på Alexej Navalnij som sponsras av olika amerikanskjudiska intressen:

http://landdestroyer.blogspot.se/2011/12/wall-street-vs-russia.html

Vad gäller intervjun här ovan så blir jag alltid bekymrad när folk riktar in sig så övertydligt på Vladimir Putin. Ibland kan man få intrycket av att han är någon sorts halvgud som utövar telepati och styr andra människor genom ”mind-control”. Ryssland är ett gigantiskt land, med många olika intressesfärer. Att reducera i stort sett allt som sker till Putin är i mina ögon väldigt suspekt.

Anti-Maidan
Gäst
Nybörjare
Anti-Maidan

Vill tillägga att jag knappast tror att Putin är optimal inrikespolitiskt, helt uppenbart har det kommit in mängder av centralasiater, men Ryssland som imperium är också av tradition mångetniskt sedan flera hundra år tillbaka. Men är det verkligen så klokt att som rysk nationalist, i skenet av vad som skedde på 90-talet och i skenet av den enorma hets som kommer från ”Väst”, så klokt att ställa sig i kören som gapar glåpord mot honom? Jag är inte säker på det.

Den multikulturella Ryssland.
Gäst
Nybörjare
Den multikulturella Ryssland.
Rossija är verkligen varit mångetniskt länge. Genom hela historien erövrade ju Ryssland land efter land, folk efter folk. Titta bara på historiska kartor, hur av Ryssland blev Rossija, vad är dagens ”Rysslands” korrekta namn och som imperiet kallas också på ryska. I översättningar använder man ett ord för båda, vad är missvisande. Zarena förde dock i stora drag förnuftig nationalpolitik, varje folk fick leva efter sin egen kultur i sitt eget territorium. Sovjet slog sönder det hela. (Putin håller samma linje). Eftersom det funkade så bra, sker nu samma i Europa. Du tittar på Ryssland utifrån, med våra ögon. Saveljev… Läs mer »
NewsToday
Gäst
Nybörjare
NewsToday

Andrej är en sellout som jobbar för Globalisterna,
kritiken mot Putin syns lite väl syncat med Västvärldens syn på honom,väldigt negativ.

Den multikulturella Ryssland.
Gäst
Nybörjare
Den multikulturella Ryssland.
En sak till, som folk, som analyserar Ryssland, inte tänker på: Ryssland är en jätte, ett imperium. Titta på kartan! Försök nu föreställa sig, att skapa en stor ny parti i den kolossala landmassan! Det är desamma, som att försöka skapa ett parti, som skulle omfamna hela Europa, Mellanöstern och halva Afrika! När nationalister kan inte enas inte ens i Europa! Människa kan inte hantera eller förhålla sig till dylika landmassor eller folkmängder. Oavsett, att det existerar en övergripande ”rysslandskultur”, skiljer sig också ryssar, som bor i storstäder, landortshalor, Sibirien eller i periferin åt kulturellt och tankemässigt. Inte att tala… Läs mer »
Garp
Gäst
Nybörjare
Garp

Mycket insiktsfullt. Vi ser det nya Sovjet skapas inför våra ögon i väst. I öst går de vidare till nästa utvecklingsfas. Vi har tre oligarkier Väst, Öst och Kina med snarlika samhällssystem, ett globalt 1984. Vi ska sabotera det hela igenom att vägra tro på oligarkernas lögner.

Robert
Gäst
Nybörjare
Robert

Du går USA:s ärenden. USA-judarna och Skillt propagerar för att Sibirien ska bryta sig ur Ryssland. Det handlar inte alls om ”demokrati”, utan om att bankmaffian i USA ska härska ensamt över världen.

Den multikulturella Ryssland.
Gäst
Nybörjare
Den multikulturella Ryssland.
””USA-judarna och Skillt propagerar för att Sibirien ska bryta sig ur Ryssland. Det handlar inte alls om ”demokrati”, utan om att bankmaffian i USA ska härska ensamt över världen.”” Om de gör det, så självklart i sina egna intressen. Jag visste inte detta, och vet ingeting om Skillt. Men de utnyttjar isf de redan existerande processerna. Vet du inte, att i de flesta fall tar ”onda” och pengastarka makter över från början fredliga och rättfärdiga folkrörelser, när man har inte kunnat stoppa dem? Sibirier har diskuterat utträdet från imperiet redan från 80.talet, när Sovjettiden rådde. De försökte tom, men misslyckades… Läs mer »
Pekka
Gäst
Nybörjare
Pekka

Men för fan. Världen är inte så svart och vitt. Ingen här vill sätta sig i USAs korg. Det är inget fel att påvisa att Ryssland inte är fjärde riket. Du ska inte vara lojal till juden, USA, Ryssland eller någon annan. Du ska vara lojal till Sverige och Svenskarna. Ingen annan.

Är Ryskt partnerskap fördelaktigt, då ska vi köra på det. Om inte, inte.

Ferdinand
Gäst
Nybörjare
Ferdinand

Här är en mycket intressant artikel om hur krafterna bakom Jeltsin och Putin lurade zionisterna.

http://stateofthenation2012.com/?p=8159

Karl
Gäst
Nybörjare
Karl

Strelkov är också högernationell och gillar inte Putin. Speciellt inte efter att han blev utkastad från Donetsk som villkor för att Putin skulle skicka in tanks i augusti 2014. Men Strelkov säger att Ryssland befinner sig i krig mot USA som vill splittra Ryssland i flera olika delar, och att de nationalister som nu attackerar Putin därför är förrädare som hjälper USA.

Det stämmer ju på Saveljev, och ”Den (sic) multikulturella Ryssland” här i kommentarsfältet. De jobbar i praktiken för USA och vill splittra Ryssland i flera delar, bland annat Sibirien.

Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind

Som Nationalsocialister och därmed tänkande människor bör vi hålla oss långt från förenklade svart/vita tolkningar av vår omvärld och dess aktörer.

Världen är ett hav där Nordbor och Ariska folk med sin visdom skall navigera för sina folks och sin ras långsiktiga överlevnad.

Daijmond
Gäst
Nybörjare
Daijmond

Intressant och upplysande artikel.

Ferdinand
Gäst
Nybörjare
Ferdinand

En bild säger mer än tusen ord.
En ögonkast på hans ansikte säger allt om vad detta är för filur.

Handschar
Gäst
Nybörjare
Handschar

Att förlita sig på en ”arisk” Messias är nog bara lathet.

Motstånd kommer inifrån den egna personen, genom familjen, genom det egna folket.

Johan
Gäst
Nybörjare

Mycket intressant intervju

Johan Af Slödderort
Gäst
Nybörjare
Johan Af Slödderort

Varför använder de en katolsk symbol?

Läsare
Gäst
Nybörjare
Läsare
Johan
Gäst
Nybörjare

http://youtu.be/yQQcn33sVsE
Äntligen någon vet sanning om Putin

Läsare
Gäst
Nybörjare
Läsare
Klaus Katzschke
Gäst
Nybörjare
Klaus Katzschke

Jag tror det var Breshnjev som sagde att muslimer är Sovjetunionens hängbuk.
Putin berövde Chodorovski makten och förbjöd alla organisationer av folkmördaren George Soros.
Bland judar fanns (och finns) det rivalitet. Stalins eller den ”kommunistiska internationalens” mål var att göra Moskva till världshuvudstad. Men det ville inte amerikanska judar som vill(e) ha Washington. Desutom fanns det ochså judar som drömmer om Jerusalem som världshuvudstad.
Putin skulle inte vara emot en svag NATO-medlem västeuropa.

Rysk partisan
Gäst
Nybörjare
Rysk partisan

Den multikulturella Ryssland. skriver:

RYSSLAND INTE ÄE MULTIKULTURELA!!!
RYSSLAND ÄE MONO KULTURELA.ETNISKA RYSSAR I LANDET ÄR 86% AV HELA BEFOLKNING

Svårt att förstå?

RO
Gäst
Nybörjare
RO
Vad Saveljev säger om Putin är icke-falsifierbart och därmed lika trovärdigt eller otrovärdigt som vad Putinregeringen säger om Saveljev och hans partikamrater. Man borde ha frågat honom varför Putin över huvud taget kom till makten om allting är som han säger. Oligarkarna hade redan tagit över nästan allting som var värt någonting. Varför låter man då någon bli president som konfiskerar den största oligarkens förmögenheter och sätter honom i fängelset? Om målet är en zionistisk världsregering så hade man nästan uppnått en total dominans av samtliga länder där det finns en europeisk majoritet. Sedan kom Putin och idag är Ryssland… Läs mer »
Sabata shoots last, kills first
Gäst
Nybörjare
Sabata shoots last, kills first

Bara kort. Intressant intervju men jag håller verkligen inte med om att USA och Putin gör ett. Ukraina, Syrien är extrema delare. Vill man se exempel på där USA gör ett med andra nationers ledare? Finns det bättre exempel än Merkel eller Löfven så säg! 100%-iga landsförrädare.

Jonas
Gäst
Nybörjare
Jonas

Ryssjävlar. Tål dom inte. Ert vurmande för Sveriges blodsfiender äcklar mig.

hmmm....
Gäst
Nybörjare
hmmm....

Det mer intressanta ligger i framtiden, dvs när Putin avgår vilket kommer jo ske för eller senare. Vilka krafter kommer att styra landet då?

wpDiscuz