Integration – folkmord i ultrarapid

Var och varannan dag kan man läsa om integrering av nyanlända rekryter till Norden. Det är ingen hemlighet att det läggs stora pengar på att få alla dessa människor att anpassas och fogas in i det nya landet. Under årens lopp har vi sett att det varit en minst sagt svår uppgift. Misslyckad integration ser vi verkningar av varje dag. Invandrartäta områden där kriminaliteten frodas och kryper sig allt lägre ned i åldrarna är inget ovanligt. 

Ofta läggs fokus vid hur vi nordbor, bör eller inte bör bete oss gentemot invandrarna. Frågan jag många gånger funderat över är om viljan att integreras överhuvudtaget kan eller ska ses som något naturligt? Människan är ett flockdjur som instinktivt håller sig till sina egna i första hand. Är man i en utsatt situation, så som i en främmande miljö eller i ett nytt land, tenderar människan att ty sig till sina jämlikar. Alltså är det helt naturligt för invandrarna att knyta starka band till sina egna. Jag är övertygad om att vi alla skulle bete oss på samma sätt om vi befunnit oss i en liknande situation.

Det är inte ovanligt att man möter så kallade nationellt sinnade som säger sig vara emot massinvandringen men som i nästa andetag häver ur sig saker så som ”ja men bara de tar seden dit de kommer och gör rätt för sig”, eller ”bara de inte är muslimer utan förstår våra kristna traditionella värderingar”. Jag brukar säga att en integrerad, försvenskad främling gör bra mycket mer skada på sikt än en som följer sina instinkter och bosätter sig i tex den mångkulturella stadsdelen Rosengård.

Integrationen är inte något som vi ska eftersträva. På sikt skulle en lyckad integrationspolitik innebära ett mångkulturellt kaos som är vardag i bland annat USA och Storbritannien. Då integration, gång på gång, har visat sig vara en ytterst misslyckad konstruktion bör det förhindras. Inte bara för vår skull, utan även för alla de främlingar som kommer hit. Ett optimalt fungerande samhälle är ett homogent sådant. Först då kan verklig framgång nås, på alla plan. 

Att tvinga människor som anländer att enligt våra mått mätt, ”göra rätt för sig” är inget annat än att understryka redan existerande skillnader mellan olika folkslag. Till grund för detta destruktiva tänkande ligger det kristna ”vi är alla lika”. Faktum är att vi alla inte är av naturen lika, utan att olika folkslag skapar olika sorters samhällen, kulturer, religioner och traditioner. Det ska därför ses som något direkt emot naturen att stöpa alla i en enda form. 

Utgången för en sådan uppblandning kan inte bli annat än katastrofal, vare sig det rör sig om människor, djur eller naturliv. I naturen är segregationen högst påtaglig och likväl nödvändig för fortsatt livskraftig population. Människan är inget undantag, utan endast ett katastrofalt bevis på hur degenererad en art kan bli om den inte håller sig homogen. Vi måste, likt alla andra levande organismer, undvika integration för att för det första säkra vår egen existens. Det ska vara vår mest primära uppgift, inte att underlätta folkmord i ultrarapid!

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

Var den första att kommentera

  Subscribe  
Meddela om