INSÄNDARE: Myten om alla människors lika värde

INSÄNDARE. Jimmy Thunlind skriver om religionen ”alla människors lika värde” som alla måste bekänna sig till. Men vad menar de godhetsreligiösa egentligen?

Trots att Sverige idag är ett sekulärt samhälle finns det en obligatorisk trosbekännelse som alla som vill leva, verka och accepteras i samhället måste ansluta sig till: det är bekännelsen till tron på alla människors lika värde. Denna heliga dogm finns inskriven i de politiska författningarna, i alla skolors och företags så kallade värdegrund, i rättsväsendet, fackföreningsrörelserna och föreningslivet. Böjer man inte nacken, ryggen och helst också knäna inför denna tes stämplas man snabbt som en ond och icke önskvärd människa.

Det paradoxala är att nästan ingen som kräver underkastelse inför dogmen om alla människors lika värde kan förklara vad detta innebär. Vad menar man egentligen med ”alla människor”? Vilka inkluderas? Är en IS-mördare eller en pedofil lika mycket värd som en mor som älskar sin familj? Och vad menar man för ”värde”? Värde för vem? Hur går värderingen till? Som jag strax kommer att visa förblir detta ett olösligt mysterium för anhängarna av dogmen.

Även moderna moralfilosofer och etiker har svårt att förklara vilket människovärde det är man talar om. Själva ordet ”värde” förlorar ju sin betydelse om allt har samma värde – då finns det ju ingenting att värdera, ett värde är ju just ett värde bara i förhållande till andra värden. Det enda som rent objektivt går att värdera hos en människa är det samlade värdet av de grundämnen som ingår i hennes kropp. En summa på runt 45 kronor, beroende på kroppsstorlek. Denna värdering är dock helt orimlig och dessutom ointressant.

Ursprunget till idén om alla människors lika värde kommer från den judiska Pentateuken, det vill säga en del av det som idag är gamla testamentet i Bibeln. Där sägs det redan i skapelseberättelsen att ”Gud sade vidare: Låt oss göra människor till vår avbild, enligt vår likhet … Och Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild” (1 Mos. 1:26, 27). Grunden till föreställningen är alltså en religiös tro på att alla människor på jorden i lika stor utsträckning är skapade till Guds avbild, och därmed lika mycket värda för honom. Denna lära lever sedan vidare i det kristna nya testamentet genom föreställningen att Kristus dog för alla människors synder, och därmed är alla lika mycket värda för Gud.

Denna likhetslära blir dock helt inkonsekvent när skribenterna i det gamla testamentet upphöjer judarna till Guds utvalda folk och klassar alla andra folkslag som värda att utrotas (Jos. 11: 6-12), och när författarna av det nya testamentet hotar med att Kristus en dag ska döma alla människor – de som har trott på honom till liv, och de otrogna till förintelse (Matt. 25: 31-46).

Om man nu inte tror på en personlig Skapare och inte bekänner sig till någon gudomlig Frälsare som allas värderingsman, så blir det religiösa argumentet för alla människors lika värde helt meningslöst. I dagens sekulära västerländska samhälle är det istället kulturmarxister och liberaler som är de främsta förespråkarna för tvångsföreställningen om allas lika värde. Hur förklarar de detta när de inte tror på någon Gud som bestämmer värdet? Genom en vilseledande och medveten missuppfattning. När vänsterideologer och liberaler argumenterar för att alla människor, oavsett ras, ursprung, socialgrupp, hälsotillstånd, ekonomiska förutsättningar osv., har samma värde är det i själva verket samma rättigheter de menar. Rättigheter kan nämligen värderas, och de kan variera över tid och efter förutsättningar. Rättigheter kan bestämmas av människor och samhällen, de kan utökas och reduceras.

Inget av detta kan man göra med ett abstrakt människovärde som dessutom inte finns eftersom det är lika för alla. Om man inte är liberal eller kulturmarxist, vill säga. För då ingår dogmen om allas lika värde i den sionistglobalistiska strategin att utplåna alla olikheter mellan människor – att utplåna alla raser, lokalsamhällen och folkgemenskaper – för att istället skapa en enda grå massa av rotlösa, lättstyrda konsumenter och världsmedborgare. I den ambitionen är läran om alla människors lika värde oerhört central, eftersom den tar död på all form av stolthet, kampanda och samhörighetskänsla. För lärans konsekvens blir ju också med nödvändighet att alla människor är lika värdelösa, och därmed ska ingen sticka ut och tro att han eller hon är något. Inför Sion är alla lika mutbara och utbytbara.

Med denna strategi har globalisterna skapat ett effektivt system för hjärntvätt och kontroll. Lagstiftarna, utbildningsväsendet och hela näringslivet står i trogen givakt när folken ska kuvas. Myten om alla människors lika värde lärs ut i alla skolor, skrivs in i värdegrunden hos alla företag och genomsyrar rättsväsendet. Den enskilda människa som vågar sticka upp och ifrågasätta dogmen fråntas ögonblickligen alla mänskliga rättigheter och relegeras från skolan, sparkas från jobbet och döms för påhittade brott som hets mot folkgrupp eller annat trams.

För mig som nationalsocialist är frågan om människovärdet inget mysterium. En människas värde bestäms och mäts efter hans eller hennes ord och handlingar. En människa som omsorgsfullt tar hand om sin familj, som troget står upp för sitt folk och som bidrar positivt till samhällets utveckling har naturligtvis ett stort värde för alla i sin omgivning. En människa som däremot förstör sitt eget och andras liv – en våldtäktsman, en pedofil som våldtar och torterar småbarn, en lögnare som förråder sina fränder – en sådan människa har naturligtvis förverkat allt värde som han eller hon någon gång har haft. Människovärde är inte något statiskt, det kan öka eller minska beroende på våra beslut och hur vi väljer att leva våra liv.

Som nationalsocialister vägrar vi konsekvent att låta oss pressas ner i den grå massan av rotlösa konsumenter som Sion vill skapa genom hjärntvätt, massinvandring och ekonomiskt slaveri. Vi står orädda upp och avslöjar deras lögner och avsikter genom ord och handlingar i en kamp som kommer att ha ett oerhört stort värde för vårt folk i framtiden. Stå upp tillsammans med oss den 1 maj i Falun för folkgemenskap och mot globalism!

/Jimmy Thunlind

Sprid artikeln på sociala medier!

Taggat med:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments