Homosexlobbyn: skolan får inte vara neutral i hbt-frågor

Av ,
Politisk redaktör
0

Homosexlobbyns arbete att ifrågasätta och underminera vad som är naturligt fortsätter. Nu flyttar homolobbyn fram positionerna ytterligare i skolorna. Man säger sig inte vilja att skolan är värdeneutral i frågor som rör heterosexualitet och homosexualitet, och man har därför framställt en bok och en dvd som ska bli ”verktyg för hur lärare kan ta upp ämnen som heteronormativitet, homofobi och sexuell läggning med eleverna”.

Länge har många svenskar lidit av föreställningen att skolan är en plats där fri diskussion råder och där lärarkåren strävar efter att, som det står i Skolverkets egna regler, se till att ”barnen inte blir ensidigt påverkade för den ena eller andra åskådningen”. Givetvis sker skolindoktrinering i allra högsta grad, och ett nätverk som förstått vidden av hur man kan använda skolan till verktyg för egna ändamål är homosexlobbyn.

Homosexlobbyn strävar efter att underminera och ifrågasätta vad man kallar för ”heteronormen” för att därmed ge plats för total sexuell frigörelse (med allt vad detta kan leda till).

Inte endast kräver homosexlobbyn att skolorna är neutrala i frågor som rör homosexualitet utan att de istället framhåller detta som något positivt. HBT-projektet Under ytan tog nyligen fram en bok och en dvd för att undervisa lärarna om hur de ska bemöta ”heteronormativitet” och ta aktivt parti för homo- och bisexuellas rättigheter.

Det finns en föreställning att man kan vara för eller emot homo- och bisexuellas rättigheter och att skolan ska inta en neutral position i denna fråga. Men detta är felaktigt – skolan är inte värdeneutral, utan rätten att bli bemött med respekt oavsett sexuell läggning är en mänsklig rättighet även i skolan., skriver man under lanseringen.

Att det skulle vara respektlöst av skolorna att inta en neutral hållning till frågor som rör homosexualitet, eller till överhuvudtaget alla sorts ämnen och frågor som berörs i undervisning, låter dock minst sagt märkligt. Är det en mänsklig rättighet att alla ska tycka om en?

Man ondgör sig vidare över att heterosexualitet är något som de allra flesta fortfarande tycker är normalt. Detta vill man ändra på.

Genom att ifrågasätta och förändra den heterosexuella normen skapar man bättre förutsättningar för barn och elever att utvecklas till egna individer. […] Här (i boken ”Tyst i klassen”) finns idéer kring hur man talar om sexuell läggning och homofobi med eleverna, och hur man kan upptäcka och ifrågasätta heteronormen som finns på varje skola.

Boken ”Tyst i klassen” och dvd:n ”Vad finns under ytan” syftar till att ”lärare och förskollärare [läs: materialet riktar sig alltså till barn i åldrarna 1-6!] ska hitta idéer, tankar, inspiration och några verktyg för att ta upp heteronormativitet, homofobi och området sexuell läggning med eleverna.”

Bakom projektet står RFSL, Lärarnas riksförbund, Ombudsmannen mot diskriminering pga sexuell läggning (HomO), Myndigheten för skolutveckling, Lärarförbundet m.fl. Läs mer om projektet här och här.

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Lämna en kommentar

Please Login to comment
  Subscribe  
Meddela om