Hitlers appell till nationen 1932 – om vikten av folkgemenskap

Dagens datum 15 juli: Denna dag 1932 höll Adolf Hitler en appell till nationen inför det val som skulle hållas två veckor senare där NSDAP blev Tysklands största parti.

På grund av Versaillesdiktatet, miljardskulderna och hyperinflation befann sig Tyskland år 1932 i allvarlig kris. Det tyska folket var djupt splittrat och bekämpade och dödade varandra i otaliga gatustrider. Fem miljoner tyskar var arbetslösa och det fanns de som svalt eller begick självmord när de inte kunde försörja sig själv eller sina familjer.

Den 15 juli 1932 hade Adolf Hitler under slutet av NSDAP:s valkampanj hållit en appell till nationen i radio. I talet förklarar Hitler nationalsocialisternas syn på folkgemenskap och ger också en förklaring till partiets strävan (och beslut ett år senare) att avskaffa partiväsendet. Det kan även vara värt att lyssna hur Hitlers radioröst lät för den som enbart hört hur han skriker i de filmer som senare klippts ihop av hans fiender.

I inledningen av talet förklarar Hitler att ”ödet har givit de vid makten mer än 13 år att testas och bevisa sig” men att ”det enda riktiga resultatet av deras försök att styra Tyskland är att det tyska folket fortfarande lever”. De som Hitler syftar på är de partier som styrt Tyskland efter första världskriget och från Weimar-republikens tillkomst 1918. Dessa partier hade trots ”högtidliga löften om att leda vårt folk” misslyckats eftersom de enbart värnat sina egna intressegrupper. Resultatet hade blivit katastrof för alla grupper:

Den tyska bonden har blivit utarmad, medelklassen är förstörd, de sociala förhoppningar för många miljoner människor har grusats, en tredjedel av alla tyska män och kvinnor i arbetsför ålder är arbetslösa och därmed utan inkomst. Riket, samhällena och delstaterna är skuldsatta över öronen, ekonomi är rakt igenom i ett virrvarr och alla kassakistor är tomma!

Dessa partier hade även gjort tyskarna likgiltiga och fientligt sinnade till varandra:

Det värsta är dock förstörelsen av vårt folks tro, förintandet av alla förhoppningar och allt självförtroende. I tretton år har de inte på något sätt lyckats mobilisera de krafter som slumrar i vår folk, tvärtom! Av rädsla för nationens uppvaknande har de spelat ut folken mot varandra: staden mot landsbygden, de avlönade arbetare mot tjänstemännen, de som arbetar med sina händer mot de som arbetar med deras hjärnor, bayrare mot preussarna, katoliker mot protestanter, och så vidare och vice versa.

Hitler går vidare i talet och ifrågasätter partiernas existens:

Om de nuvarande partierna på allvar vill rädda Tyskland, varför har de inte gjort det redan? Varför har det inte skett? Om männen bakom dessa partier hade haft en ärlig avsikt att göra just detta, då måste deras program ha varit dåligt. Om deras program däremot var rätt kan deras önskan inte ha varit uppriktig eller så har de varit antingen för okunniga eller för svaga.

Nu, efter tretton år, efter att de har förstört allt i Tyskland, har tiden äntligen kommit för deras egen eliminering. Huruvida dagens riksdagspartier existerar eller inte har ingen betydelse, det är däremot nödvändigt att den tyska nationen hindras från att falla helt i ruiner. Därför är det en plikt att besegra dessa partier, för i syfte att trygga sin egen existens måste de riva nationen sönder och samman om och om igen.

Efter att vidare ha beskrivit det ohållbara i att bryta ner nationen i klasser, rangordningar, yrken och trosbekännelser, där grupperna sätter sina egna gruppintressen före det allmännas bästa, förklarar Hitler den nationalsocialistiska synen på folkgemenskap:

Även då vår nationalsocialistiska rörelse grundades styrdes vi av övertygelsen att ödet för den tyska individen är oskiljaktigt förbunden med ödet för hela nationen. När Tyskland sönderfaller, kommer arbetstagaren inte blomstra i social lycka och inte heller entreprenören; bonden kommer då inte kunna rädda sig själv och inte heller medelklassen.

Nej, rikets ruiner, upplösningen av nationen, betyder ruinen och upplösningen för alla! Inte en enda bekännelse och inte en enda tysk stam kommer att kunna undgå att dela samma öde. Även då vår nationalsocialistiska rörelse grundades hade vi redan länge varit säkra på att det inte var proletariatet som skulle segra över bourgeoisin, och inte borgarklassen som skulle vara segrare över proletariatet, utan att den internationella storfinansen slutligen måste bli ensam segrare över båda. Och det är vad som har skett!

Folkgemenskap innebär att alla delar av folket arbetar gemensamt för ett och samma mål – folket i sig:

Genom att erkänna detta sönderfall tog jag för tretton år sedan en handfull människor och bildade en ny rörelse som i sitt namn är tänkt att vara en proklamation av en ny folkgemenskap. Det finns inget sådant som socialism som inte har den andliga kraften till sitt förfogande, inget sådant som social lycka som inte skyddas av – och till och med finner sin förutsättning i – kraften i en nation.

Och det finns inget sådant som en nation – och därför inget sådant som nationalism – om armén av miljoner som arbetar med deras intellekt inte är förenade av armén av miljoner som arbetar med deras knytnävar och armén av miljontals bönder. Så länge nationalism och socialism marscherar som separata idéer kommer de att besegras av deras motståndares förenade krafter. Den dagen då båda idéerna smälts samman till en kommer de att bli oövervinnliga!

Två veckor senare, den 31 juli 1932, blev NSDAP för första gången landets största parti med 37 procent av rösterna. Ett halvår senare skulle NSDAP ta makten i Tyskland och på bara några år lyckas med det som den demokratiska Weimar-republiken fatalt misslyckats med under sina tretton år. Den framväxande nationalsocialistiska rörelsen skulle bli den enande kraften som Tyskland behövde. Inte enbart skulle man ena folket och ge tyskarna självförtroendet tillbaka, man skulle också i princip utrota arbetslösheten.

4798329475_2cdfc37baf_z

Läs talet i sin helhet (engelsk text).

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-07-15

Dela artikeln på sociala medier:

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här.

Lämna en kommentar

55 Kommentarer till "Hitlers appell till nationen 1932 – om vikten av folkgemenskap"

Meddela om
avatar
Sortera efter:   Senaste | Äldst | Mest röstad
Köpenicker
Gäst
Nybörjare
Köpenicker

Angående Adolfs röst så är denna dokumentär rätt intressant:
http://www.youtube.com/watch?v=AlSb4KnxD7Q

Mattias
Gäst
Nybörjare
Mattias

Mycket bra artikel!

Christian Hamilton
Gäst
Nybörjare
Christian Hamilton

Hitlers tal 1932 kunde lika gärna gälla dagens situation i vårt land. Storfinansen styr och deras hantlangare inom media och parlament håller ordning på folket genom förföljelse, speciellt av nationalister, detta medan nationen förblöder. Det gäller att splittra nationalister och socialister så de inte får för sig att gå samman, precis som Hitler beskrev det. Härska genom söndring och motverka ett folks enighet. Det senare är det största hotet mot den internationella sioniststyrda storfinansens existens.

Lillpluttan
Gäst
Nybörjare
Lillpluttan

Ja.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Tack för artikeln. Idag har den internationella storfinansen än mer makt och Adolf, även om han är död, kan inspirera oss fortfarande.

Sven E
Gäst
Nybörjare
Sven E

Den ”utrotade” arbetslösheten brukar förklaras med att de tog kvinnorna från arbetsmarknaden.

Borlänge
Gäst
Nybörjare
Borlänge

Det gjorde dom inte. Sluta hitta på!
Däremot underlättade dom för mödrar att kunna vara hemma med sina barn.
Stor jävla skillnad faktiskt.
Dom hade många instanser med arbetande kvinnor både före och under kriget.

svensksocialist
Gäst
Nybörjare
svensksocialist

Ja antingen det eller genom att skapa jobb inom krigsindustrin, brukar väl vara de två förklaringar som den politiskt korrekta ”eliten” anför.

Fanns det någonting positivt i Hitlertyskland, som t. ex. låg arbetslöshet, så måste denna förklaras bort på något sätt.

Anderszon
Gäst
Nybörjare
Anderszon

Hur många tyska kvinnor jobbade på den tyska arbetsmarknaden under mellankrigstiden?

Golda Silverberg
Gäst
Nybörjare
Golda Silverberg

6 miljoner

svensksocialist
Gäst
Nybörjare
svensksocialist

Till saken hör att jag inte tolkar Sven E:s inlägg som att han håller med om den förklaring han tar upp. Men det får han själv klargöra. Jag ser hur som helst ingen anledning till att ge hans kommentar en tumme ner. Jag tolkade det som att han bara vill redogöra för en politiskt korrekt förklaring, eller kanske rättare sagt bortförklaring, av den framgångsrika arbetsmarknadspolitiken i det nationalsocialistiska Tyskland.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Varför återge zions lögner bara för att återge dem, utan att ens kritisera argumenten i dem ?

Slipsen
Gäst
Nybörjare
Slipsen

Ett av många bra och klargörande tal av historiens störste man. Han låg steget före de allra flesta och skapade någonting unikt. Det kan ingen ta ifrån honom oavsett vilka lögner som framförs.

Folksocialism
Gäst
Nybörjare

Hade man någon vidare yttrandefrihet i NS-Tyskland eller var det bara ideologier som marxism och liberalism som var förbjudet? Är inte direkt insatt i den frågan.

Lite OT så att säga…

Peter H. Norrland
Gäst
Nybörjare

Ett litet tips är att läsa boken ”Ett annat Tyskland”
(Googla så hittar du den!)

Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind
Det rådde stor frihet i tanke och handling i det moderna och frihetliga Nationalsocialistiska Tyskland. Dock hölls destruktiva och kontraproduktiva krafter kort. Grunden till framgången var en mängd radikala grepp såsom att kasta ut det sionistiska skuldsystemet och bankväsendet. Man lät inte Tyskland pressas och sugas ut av de krafter som skapar sitt världsherravälde genom att skapa skuld och kräva ränta. Givetvis skaffade man genom reformer ett välfungerande bankväsende. banker som Deutsche Bank mfl. Germaniserades och sattes i tyska nationens tjänst istället för att som tidigare tjäna det internationella kapitalet. Detta är en viktig pusselbit i den enorma kraft och… Läs mer »
Eugenianna
Gäst
Nybörjare
Eugenianna
Den här viktiga artikeln skulle behövas som ett flygblad/kopierat snyggt blad och ges till 1000 brevlådor per utdelare, av ca 100 utdelare det blir 100 000 svenskar som om de inte redan gjort det får ta del av Hitlers intelligens och sedan kan ytterligare områden delas ut under ett par år tills alla miljoner hushåll fått en artikel av denna sort. En artikel som den här i ett A4 format skulle nog uppfattas mer personligt än ett flygblad. A4 blad med utvalda fint citerade textstycken ur Mein Kampf skulle vara viktigt att nå de svenskarna som inte tagit del av… Läs mer »
Sven E
Gäst
Nybörjare
Sven E

Jag kan inte påstå mig vara säker på sanningshalten i allt man läser om WW2 men ni ”vänsternationalister” är ofta allt för okritiska mot tredje riket och Hitlers gärningar. Han gjorde mycket gott, men också många många strategiska stolpskott. Många verkar helt råka glömma att Hitler var en förlorare som totalt misslyckades med sitt värv. Vill man istället se positiva nationalistiska förebilder från denna tid så se till Franco, som var en högernationalist med mer sunda ideal som fungerade och han var en vinnare.

Sven E
Gäst
Nybörjare
Sven E

Nationalsocialism är en ”vänster”-ideologi och skillnaden mot kommunismen är hårfin. Socialism i alla dess former ska ta av de dugliga och ge till de odugliga av olika ”goda” skäl, det är inget annat än stöld. Höger betyder att man är borgerlig och tror på individens egen drivkraft och också accepterar de svagas utslagning som en del av naturen, att vara borgerlig vill nog ingen nationalsocialist kännas vid.

Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Det fanns en vänsterfalang inom NSDAP representerade av SA och bröderna Strasser, men de förlorade som bekant den interna maktkampen rejält. Den linje som Adolf representerade och som sedermera drevs igenom kan inte betraktas som ”vänster”, bl.a genomfördes skattesänkningar för företag.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym
Frågan är inte om den kan betraktas som vänster, utan om den då skulle vara ”höger”.. NS är inte höger eller vänster i någon sedvanlig mening. Höger och vänster (i den mån dessa är applicerbara längre – numera är nästan allt en mittsörja) delar upp samhället i klasser utifrån ekonomiska, materialistiska kriterier, och agerar sen förkämpar för respektive klass. De förenas båda i den idiotiska idén att den andre klassen skall föraktas, egentligen inte skulle behövas, och att man skulle kunna bygga ett fungerande samhälle utifrån en sådan splittring. Inom nationalsocialism ägnar man sig inte åt klasskrig utan folkgemenskap. Folket… Läs mer »
Angantyr
Gäst
Nybörjare
Angantyr

Nej, höger-vänsterskalan är överhuvudtaget inte bra. NS är den tredje positionen helt enkelt. Vill man dyka lite djupare i de ideologiska rötterna för NS så hittar man ju den gamla ”gula socialismen” som utgjorde en motpol till den röda marxistiska.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Nationalism utan socialism är nationalism utan folkgemenskap och inget annat än ett löjligt skämt.

Precis som Hitler påpekar i Mein Kampf är det korkade borgares fel att kommunister har kunnat bre ut sig.

Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind

Nationalsocialismen passar inte in på den intellektuellt begränsade och trångsynta höger-vänster skalan.
Jag rekommendrar dig att läsa Mein Kampf / Min Kamp av Adolf Hitler där det ideologiska innehållet i Nationalsocialismen förklaras mycket tydligt.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

”intellektuellt begränsade och trångsynta höger-vänster skalan.”

Som f.ö. populariserades under den franska revolutionen år 1789, dominerad av ”terrorist jews”, enligt bl.a. Churchill (läs ”Zionism vs Bolshevism…” artikeln)

www.korp-tal.net
Gäst
Nybörjare
Det är svårt att se hur borgerlig går ihop med nationalist överhuvudtaget. Nationalism utan en form av socialism är inte möjlig, då är det något annat det är fråga om. Finns en hel del benämningar att välja på. Att tro på individens egen drivkraft är väl bra. Att hylla egennyttan och egoistisk individualisms kortsynta och splittrande evangelium som dyrkas som något självklart numera, låter inte lika bra. Utan en social medvetenhet finns ingen förutsättning för folkgemenskap och heller ingen förankring hos folket. Utan hos folket förankrad folkgemenskap ingen riktig nationalism. En libertarian som ogillar invandring är en libertarian som ogillar… Läs mer »
Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Förlorare och förlorare. Tyskland är väl ett mer fungerande land än Spanien idag, där har säkert nationalsocialismens gärningar sin del.

Sen fick Tredje Riket ju Sions samlade världsarméer emot sig, på samma sätt som Saddam Hussein eller Gaddaffi nyligen.

bollkänsla
Gäst
Nybörjare
bollkänsla

Nu har jag läst detta tal 3 ggr, har svårt att se storheten och det dagsaktuella. Förslagen här att trycka upp och dela ut i brevlådor i 100 000 ex och sedan 1 Miljon, gör att jag undrar vad Ni läser in i detta som skulle göra att bara folk fick detta i brevlådan så blir de NS.

Borde inte Klas L ” Nordens Framtida Styrelseskick” vara lämpligare ?

Om jag fått politiskt material som talade om Tyskland – Tyskar och speglade 30-talet så hade jag nog undrat om utdelaren gått några 100 mil fel.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Men titta på videon.. framförallt från 3:28 och säg igen att det inte skulle vara relevant? Det är något extremt relevant.

Stolt och Stark
Gäst
Nybörjare
Stolt och Stark

Så vacker och kraftfull röst, ingav respekt och förtroende. En sann ledare av folket. Detta mina bröder är KRAFT och övertygelse och klarhet över vad som behövdes göras och som nu mer än någonsin behövs!

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Hitlertal är alltid härliga. Här är ett annat bra tal från samma valkampanj.
https://www.youtube.com/watch?v=KqBEJweLV5s

Stycket från 8:49 är värt att notera, speciellt för våra (kälk)borgarbesökare som precis som sina marxistiska kamrater vill bedriva klasskrig..

bollkänsla
Gäst
Nybörjare
bollkänsla

Anonym !

Kom igen nu, det jag kommenterar är kommentaren som vill trycka upp talet på A4 och dela ut i brevlådor och får för det tummen upp. Vet inte hur du tänkt få med ett Youtube klipp på A4 och stoppa i brevlådor.

Dessutom ´missar du min poäng att jag tror det är meningslöst att kommunicera Hitlers tal istället för att tala om vad som ska göras framöver.

Anonym
Gäst
Nybörjare
Anonym

Du skulle utan problem kunna skriva av hans tal om splittringspolitiken rakt av, bara ändra tyskar till svenskar (och såklart översätta) och de flesta skulle igen vad han talar om och hålla med.

Det han säger i det här talet är lika relevant nu som då. Man måste vara blind för att missa det.

Vergeltungswaffen 2
Gäst
Nybörjare
Vergeltungswaffen 2

Heil Hitler ! Vår ledare och förebild !

Arne Strand
Gäst
Nybörjare
Arne Strand
Av frukten känner man Trädet. Hitler var en loser det borde väl alla förstå numera ? Och Historiskt har Nationalsocialismen gjort Bort sig, Historien kan därför inte upprepas. Jag citerar Honom själv – Så länge nationalism och socialism marscherar som separata idéer kommer de att besegras av deras motståndares förenade krafter. Den dagen då båda idéerna smälts samman till en kommer de att bli oövervinnliga!- Kommentar – ” Då de smällts samman ” !. Exakt – Socialisterna konverterar till Nationalism genom Kristendomen så är alla ett. Inga Socialistiska rörelser i dag, är beredda att böja sig för någon annan Socialistisk… Läs mer »
Nordanvind
Gäst
Nybörjare
Nordanvind
Nationalsocialismen har aldrig gjort bort sig. Tvärtom, Tyskland under Hitler stod för mänskliga framsteg, frihet, hög moral samt ökad levnadsstandard och bättre sociala förhållanden för den tyska befolkningen. Det fredsälskande och framstegsvänliga Tredje Riket krossades av allierade krigsbrott och ren terror. Tyskland tvingades till ett hopplöst tvåfrontskrig mot en numerärt överlägsen allians av mörkerkrafter som inte följde krigets lagar eller internationella konventioner. Givetvis kommer Nationalsocialismen att växa och verkligen resa sig. Nationalsocialismen och dess form av germansk demokrati är den enda vägen till en bättre värld som mänskligheten idag känner till. Bra Arne, att du läser Mein Kampf av Adolf… Läs mer »
Arne Strand.
Gäst
Nybörjare

Du biter i sten !.

I Mein Kampf talar Hitler om – Lebensraum – i Öster,
för det Tyska Folket,
så Han tänkte på krig alltsedan Han skrev boken.

Så Hans ställföreträdare Rudolk Hess talar bara en massa skit om FRED –

https://www.nordfront.se/rudolf-hess-fredstal.smr

Jag citerar dig –

Det fredsälskande och framstegsvänliga Tredje Riket krossades av allierade krigsbrott och ren terror.
Tyskland tvingades till ett hopplöst tvåfrontskrig mot en numerärt överlägsen allians av mörkerkrafter som inte följde krigets lagar eller internationella konventioner.

Så även du skriver bara en massa skit i saken.

Arne strand.

Anderszon
Gäst
Nybörjare
Anderszon

Det han pratade om var naturligtvis att befria ockuperade tyska områden i öst, men det har i segrarmakternas historieskrivning omvandlats till att Hitler var ute efter världsherravälde.

Arne Strand.
Gäst
Nybörjare

Vad svamlar du om – Tyska områden i Öst ?

Tyska folket bor i Norra och Mellersta före detta Västtyskland,
dessa Tyskar är Gotiska Germaner inga andra.

Att kalla Erövrade områden för Tyska är precis som Islamisternas påstående att Spanien tillhör Islam, därför att Islamisterna tidigare i Historien erövrade Spanien.
.
Du skriver bara en massa skit.

Arne Strand

Anderszon
Gäst
Nybörjare
Anderszon

När jag skulle börja på högstadiet för en massa år sedan stod valet mellan tyska och franska. I min barndom sändes många Hitlertal i oklippt version på TV. Jag förstod inte vad Hitler sa, men jag uppfattade skönheten i hans språk, så det fick bli tyska – tyska var ju dessutom ingenjörsspråket.

Idag pratar jag nästan lika bra tyska som svenska efter att ha jobbat i ett antal år i BRD, DDR och sen det återförenade Tyskland – det ska bli en sann njutning att lyssna på talet och den grammatiska högprosan :)

Fredrik Karlsson
Gäst
Nybörjare
Fredrik Karlsson

Jag älskar Adolf Hitler!

Vorhaus
Gäst
Nybörjare
Vorhaus

Den pågående fördumningen ock den tilltagande dekandansen hos folket är fiendes främsta vapen.

At bilda sig själv och söka fakta är motelden mot den desinformation som spridits i skola och media i årtionden…

HIEL HITLERRRRRRRR !!!!!!

SS
Gäst
Nybörjare
SS

Der Fuhrer ist RECHT!

Nisse Lund
Gäst
Nybörjare
Nisse Lund

Islam, the ”Religion of Peace”: Winston Churchill Said it as it is:

https://www.youtube.com/watch?v=1Xkt-8ItSlU

legionæren af 27 juni 1942
Gäst
Nybörjare
legionæren af 27 juni 1942

Aolf Hitler, we need you today!

legionæren af 27 juni 1942
Gäst
Nybörjare
legionæren af 27 juni 1942

Adolf!

Johan Björnsson
Gäst
Nybörjare

Oavsett ifall man är NS eller inte, så är holistisk folkgemenskap oerhört viktigt:

http://johanbjornsson.blogspot.se/2014/04/vad-ar-holism-och-folkgemenskap.html

Josef Boberg
Gäst
Nybörjare

Var fick Hitler alla pengar ifrån 1932-33 och därefter ?

conservare
Gäst
Nybörjare
conservare

Staten skapade dem själv ? Såsom det fungerar än idag, fast nu är det privatbanker som har makten..

https://parasitstopp.wordpress.com/crash-course-i-hur-penning-och-banksystemet-fungerar/

Vera Oredss
Gäst
Nybörjare
Vera Oredss

Som Ch.Hamilton riktig påpekar så passar talet in i dagens situation i vårt land (kan gälla Europa) splittring är vad som idkas av våra makthavande. De som bryr sig om nationen i folkgemenskapens tecken bekämpas med diverse uteslutningar ur fackföreningen, yrkesbojkotter osv. ÄNDÅ så kritiseras länder som beskylls för att göra liknande förbud. Kom i håg när China förbjöd vissa rörelser som kunde uppfattas mot regimen – vilka protester om yttrandefrihet m. m. SAMTIDIGT som lagen om ”Hets mot folkgrupp” trädde i kraft hos oss där bland annat förbjöds vissa hälsningar. 88 på Er alla

Fastloaded
Gäst
Nybörjare
Fastloaded

Folkgemenskap och sammanhållning är bland det viktigaste en organisation behöver för att lyckas. Och inga inre stridigheter som ZOG så gärna vill se.

Anders Jonsson
Gäst
Nybörjare
Anders Jonsson

Adolf Hitler.

En gigant: andligt, filosofiskt, kulturellt, socialt, ekonomiskt, politiskt.

Det finns fler områden som han behärskade och där hans goda hjärta och själ fick utlevelse, jag tänker på konsten och arkitekturen.

Men framförallt så var han en kämpe som älskade sitt folk.

Morningstar
Gäst
Nybörjare
Morningstar

Om alla dessa partier velat rädda Sverige, varför har de då inte redan gjort det? Samma frågeställning då som nu.

Hjort
Gäst
Nybörjare
Hjort

Vänligen betrakta armarna som sträcks i luften för den romerska hälsningen: finns det någon likhet överhuvudtaget med den parodi som Hollywood försöker få oss att tro att det rörde sig om? Alltså det som dom idiotiskt kallar ”Hitlerhälsningen”?

Dom här armarna är ju helt avslappnade: dom har sträckts ut av fri vilja, i glädje, i kärlek – inte som juden vill ha det till, i någonslags föregivet tvång av ”diktatorn Hitler”.

Se på armarna; fri vilja! Frihet signalerar dom.

Heil Hitler!

Luntan
Gäst
Nybörjare
Luntan

Historien upprepar sig. Vi är nu inne i samma läge som det Hitler beskrev i sin appell 1932. – Tänk om SVT kunde tvingas visa hela hans tal med svensk översättning!

wpDiscuz