Forntida kung anfader till häften av alla västeuropeiska män

kung
RASBIOLOGI. Nya rön inom genetikforskning visar på att över hälften av alla västeuropeiska män har en och samma anfader. Man tror att han var en stor hövding eller konung i Europa under perioden då stenålder gick över till bronsålder, och som var början till framväxten av en ny härskande elit på kontinenten.
32


INSÄNDARE: Mussolinis liv och död

mussolini
INSÄNDARE. Henrik Andersson vill i denna insändare uppmärksamma Benito Mussolini på dennes dödsdag.
18


Från fördömelse till triumftåg

goebbels3 Dagens datum 25 april: Kort efter maktövertagandet återvänder Joseph Goebbels till sin hemstad för att ge sin mor offentlig upprättelse. 20


Douglas Christie – advokaten som avslöjade ”förintelseexperterna”

DHC3Dagens datum 24 april: Denna dag 1946 föddes den kanadensiske advokaten Douglas Christie som vigde sitt liv åt att försvara en förtryckt sanning. Christie är mest känd för sina korsförhör under Zündel-rättegången. 71


De allierade terrorbombar Rostock

rostock1Dagens datum 23 april: Denna dag 1942 bombar brittiska Royal Air Force Rostock. Den nordtyska staden blir det andra offret för den nya brittiska bombpolicyn – att rikta in bombningarna på civilbefolkningen. 9


Hans Baumann: Poet och musiker i Tredje riket

baumann-löpsedel Dagens datum 22 april: Denna dag 1914 föddes Hans Baumann, en poet, musiker och författare som var verksam under Tredje rikets dagar. 9


Nationalsocialisterna börjar införa djurskyddslagar i Tyskland

Schect-löpsedel Dagens datum 21 april: Denna dag år 1933 infördes en lag som reglerade hur djurslakt skulle gå till för att inte plåga djuren i onödan. I praktiken innebar lagen ett förbud mot skäktning i Tyskland. 80


Hitler och Tredje riket

Adolf Hitler-löpsedel Dagens datum 20 april: Denna dag föddes Adolf Hitler. Dagen till ära lanserar Nordfront en faktabank över Hitlers liv och den tyska nationalsocialismen. 73


Världens främsta jaktpilot

Hartmann-löpsedel Dagens datum 19 april: Denna dag föddes Erich ”Bubi” Hartmann, världshistoriens främsta flygaress och en av Tysklands högst dekorerade soldater. 21


EU:s embryo blir alternativ Morgenthauplan

shuman2 Dagens Datum 18 april: Denna dag, år 1951, undertecknas fördraget om den europeiska kol- och stålgemenskapen. 22