Hälsokatastrof inom 10-15 år

Världen över ökar ohälsan och svenskarna är inte undantagna detta faktum. Det sker en ökning av övervikt, allergier, kronisk trötthet, depressioner, allehanda dödliga sjukdomar etcetera, men likväl försämrad allmänbildning till följd därav. Detta beror på flera faktorer som är av arvs- och miljörelaterad grund.
Vad arv beträffar, finns det mycket forskning som pekar på att det sker en degenerering av arvsmassan vid ett osunt leverne. Osund kost, drog- och nikotinmissbruk men även vanligt förekommande gifter inom livsmedel kan på olika sätt skada och försämra arvsmassan. Detta belastar efterkommande generationer med ännu mer sjukdomar och ett försämrat hälsotillstånd.
Den svenska ungdomen överlag ökar sitt missbruk av droger och alkohol samt äter mindre näringsrik kost. Engagemang inom motion och idrott avtar. Nöjeskommersen och den lavinartade ökningen av datoranvändning – för att ta två exempel därtill – präglar alltmer våra ungdomars fritid. Resultatet blir av två negativa slag – delvis försvagas ungdomen fysiskt och mentalt, delvis försämras allmänbildningen när de i lägre utsträckning förkovrar sig med viktig kunskap genom att exempelvis läsa böcker.
Samhället underblåser förstörelsen genom att minska utbudet av idrott och hälsa inom skolorna. Skolornas undervisning i övrigt politiseras. Historie- och samhällsrelaterade ämnen koncentreras till att dogmatisera världsbilden och moraliskt fostra ungdomen med begrepp som ”rasism” och ”Förintelsen”.
Det är ett faktum att kvaliteten på Sveriges värnpliktiga har försämrats. Detta har lett till att försvarsmakten anpassar utbildningen av värnpliktiga efter deras sämre mentala och fysiska förutsättningar. Ett exempel är Amfibiekårens nuvarande så kallade baskerprov. Den är inte lika krävande som den var för bara några år sedan. Försvarsmakten klarar sålunda inte att fylla upp ens de fåtal förband som finns kvar med kompetent folk.
Skolresultaten blir sämre. Om detta ogillas eller inte av de styrande bekräftas av bland annat följande omständighet – att man på den socialdemokratiska kongressen diskuterade frågan om att slopa betyg inom grundskolan. Miljöpartiet har även de inom denna fråga varit mycket drivande.
Carl-Erik Flodmark är barnhälsovårdsöverläkare vid Malmö allmänna sjukhus och styrelseledamot för Svenska föreningen för obesitasforskning (överviktsforskning). Han anser att trenden med fetma och övervikt kan drabba svenskarna hårt.
– I Sverige ligger vi fortfarande bra till tack vare att vi rör oss mer än i Sydeuropa och USA. Men aktar vi oss inte kan vi ha samma katastrofläge här inom 10-15 år, säger han. I USA led under 90-talet 27 procent av befolkningen av fetma.
Hälsofaran är ett allvarligt hot mot svenskarnas fortsatta existens. Otaliga exempel finns på hur de styrande vill förekomma och eliminera tendenser av biopositivitet hos svenskarna. Ett folk som är fysiskt och mentalt förslappat och fördummat med okunskap har betydligt lägre potential att kunna revoltera mot en främmande makt som vill försaka dess undergång.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och skapa ett konto här.

Prenumerera
Meddela om
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments