Göteborgsrättegången dag 3: ”Nordiska motståndsrörelsen står inte inför rätta”

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Idag hölls den tredje rättegångsdagen i skandalrättegången i Göteborg, där en åklagare mot rådande praxis kollektivt försöker döma demonstrationsdeltagare för hets mot folkgrupp.

Pär Sjögren, Jimmy Andersson, Fredrik Vejdeland och William Börjesson var några av de sammanlagt 15 personer som förhördes under dagen. Foto: Nordfront.se

Dagen innehöll förhör med alla åtalade förutom Pär Öberg som förhördes under gårdagen. Idag kom verkligen åklagarens försök att kollektivt döma demonstrationsdeltagare för hets mot folkgrupp att ifrågasättas av såväl åtalade som försvarsadvokater.

Innan Fredrik Vejdeland skulle förhöras bad William Börjesssons advokat Patrik Lindh om ordet där han påpekade för rätten att det är illavarslande för rättsprocessen när åklagaren hela tiden försöker definiera de åtalades åsikter utifrån vad nationalsocialismen enligt honom representerar istället för att låta den enskilde själv definiera sina åsikter och eventuella motiv till handlingar. ”Det är inte organisationen Nordiska motståndsrörelsen som står inför rätta”, framhöll han.

Innan förhöret med Vejdeland satte igång höll Vejdeland själv ett kort anförande där han utvecklade just detta. Vejdeland lade fram att han under förhöret tänkte utgå från följande saker: Att nationalsocialismen är en laglig ideologi i rättsstaten Sverige, att det råder åsiktsfrihet, föreningsfrihet och demonstrationsrätt i landet, att Tyrrunan är laglig, att han inte behöver ta ansvar för något som skett i det nationalsocialistiska Tyskland samt att både grundlagen och Justitiekanslern ger honom rätt i detta. Utifrån detta klargörande förklarade Vejdeland att det därför inte ligger i hans intresse att bemöta åklagarens halmgubbar eller guilt by association utan att han kan redovisa för vad han själv har sagt och gjort under den aktuella demonstrationsdagen.

Detta kom att sätta standarden för dagen. Åklagaren, som bygger sitt åtal på att försöka koppla påstådda förbytelser i det nationalsocialistiska Tyskland till Nordiska motståndsrörelsens lagliga verksamhet i syfte att kollektivt döma demonstrationsdeltagare, hade svårt att få igenom sina Tredje riket-referenser då Vejdeland valde att inte legitimera hans frågeställningar och inte besvara frågor som inte är kopplade till faktiska händelser under dagen.

En efter en av de åtalade valde sedan att svara ”inga kommentarer” på frågor om vad de anser om Tyrrunan, vad de har för åsikt om Tredje riket, vad de anser om våld eller begrepp som ”Hell seger” eller ens vad de anser om Nordiska motståndsrörelsens politiska program. Allt som saknade relevans för målet skalades effektivt bort och i de fall åklagaren började ägna sig åt ”politiskt husförhör”, som en av advokaterna uttryckte det, begärde försvarsadvokater till och från ordet för att påpeka hur åklagaren svävar bort från målet.

— Jag tänker inte godkänna att vårt partiprogram är satt under åtal som du vill. Jag förstår att du vill dra det dit, men det är jag personligen som är åtalad, sade bland annat Pär Sjögren som var näst på tur efter Vejdeland.

Sjögren påpekade också en annan viktig sak, nämligen att polisen på förhand godkänt att Tyrrunan användes och att motivet om att hetsa mot folkgrupp (genom att använda sig av Tyrrunan) saknades på grund av att inte ens polisen ansåg att den var olaglig. Sjögren poängterade att en symbol på en banderoll på 1 maj i Falun hade tejpats över för att polisen då på förhand pekade ut den som potentiellt olaglig.

Symbolen till vänster tejpades över under 1 maj i Falun.

En del av förhören kom även att handla om våldsamt upplopp och flera av de åtalade lyfte ”det otroligt undermåliga polisarbetet” där polismän bland annat gick lös med batonger mot demonstrationsdeltagares huvuden.

Flera av de åtalade var åtalade för våldsamt upplopp, däribland Jimmy Andersson som var säkerhetsansvarig under dagen. Åklagaren påstod att Jimmy Andersson styrde alla sköldbärare, medan Andersson på ett bra sätt förklarade att han har det övergripande ansvaret som säkerhetsansvarig men att han inte kan vara överallt och att olika sköldgrupper därför styr över den plats där situationer inträffar. Anderssons advokat belyste sedan hur åklagaren blandar ihop sköldbärare från olika tillfällen. Detta var tredje dagen i rad som advokaten påvisade hur åklagaren manipulerar bevis, bland annat genom att visa upp en fulklippt film som Nordfront berättade om under gårdagen.

Under morgondagen pågår inga förhandlingar. Istället återtas de på måndag då förhör med vittnen kommer att hållas. Bland annat kommer SÄPO-analytikern Ahn-Za Hagström att vittna.

Sprid artikeln på sociala medier!

Kommentarerna är efterhandsmodererade. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. För att delta i diskussionen, läs våra regler här och läs våran guide för att skapa ett konto här.

Subscribe
Meddela om
3 Comments
Äldst
Senaste Mest röstad
Inline Feedbacks
View all comments
Klaus
Klaus
9 månader sedan

Nu dömer jag: Åklagaren är det marxistiska globalistiska systemets förträdare och har Illuminatis/frimurarens order att försvara den anti-vita rasistiska Talmud-Kalergi-politiken. Det bolsjevism liknande systemets enda opposition i Sverige och Norden är Nordiska motståndstörelsen. Men Hitler var den enda politiker i världen som offentligt fördömde världsherraväldejudarnas (Illuminstis) internationella kriminella agerande ihop med storbanker. Världens judar förklarede Tyskland krig 1933. De är ochså bakom den kriminella massinvasionen till Europa och de var bakom den grymma kommunismen i Ryssland och Östeuropa med detsamma målet att drastiskt brutalt decimera hembefolkningen (ryssar) och blanda människor till en primitiv dum sovjetmänniska. Det måste vara legitimt att… Läs mer »

Slipsen
Slipsen
9 månader sedan

Nordiska motståndsrörelsen är den enda kraften i Norden som på allvar utmanar och ifrågasätter globalistbankmaffian som styr hela världen! Därav stark repression, stängda bankkonton, ingen mötes eller demonstrationsfrihet och icke lika inför lagen. Stå på er!
Jag kommer att gå genom is och eld med er mot denna germanofobiska Hydra!

nordbo
nordbo
9 månader sedan

Svårt att finna ord för att det ska låta mer civiliserat vad man tycker och känner för dessa as och äckel som driver fram detta till åtal.

Spelar ingen roll om åklagarsidan har fel på samtliga punkter så vill de ändå driva fram (((böter))) för att man bara existerar egentligen.

Under demonstrationen så visades det upp plakat från tåget på personer i styrande och ledande positioner (som förtjänar benämningen såklart) – kan det vara som så att en person på det plakatet råkade vara en jude, och då drevs det längre.?